Egyéni vállalkozó minimumjárulékai

Kérdés: Helyesen jár el az egyéni vállalkozó akkor, ha abban a hónapban, amikor szakképzettséghez kötött tevékenységről is állít ki számlát, a garantált bérminimum alapján fizeti meg a minimumjárulékot, de ha kizárólag nem szakképzettséghez kötött tevékenységből származik a bevétele, akkor a minimálbér alapulvételével fizet?
Részlet a válaszából: […] ...nem tudunk egyetérteni.A Tbj-tv. 4. §-ának 14.2. pontja értelmében attól függ, hogy az egyéni vállalkozó minimálbér vagy garantált bérminimum alapulvételével köteles-e a minimumjárulékot megállapítani, hogy az általa folytatott fő tevékenység igényel-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: A minimálbér, a garantált bérminimum vagy a tényleges adóalap figyelembevételével kell megállapítania a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó alapját annak a főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki év közben nem vesz ki jövedelmet a vállalkozásból? A vállalkozó fordítói, valamint tolmácsolási tevékenységet végez, és alkalmanként nyelvvizsgára felkészítés céljából vállal tanítványokat is. A kibocsátott számlák összege havonta változik, a munkák megoszlása miatt előfordulhatnak olyan hónapok is, amikor egyáltalán nem bocsát ki számlát.
Részlet a válaszából: […] ...végzett fő tevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, akkor a garantált bérminimum havi összege (2022-ben 260 000 forint). A fordítás, a tolmácsolás és legfőképpen a nyelvtanári tevékenység...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Szülés hallgatói munkaszerződés alatt

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re az a dolgozó, aki képzéshez nem kapcsolódó hallgatói munkaszerződéssel volt foglalkoztatva 2020. december 1-jétől 2022. június 30-ig ez alatt az időszak alatt, 2022. június 14-én szült, és a szülés napjától igénybejelentést tett csecsemőgondozási díjra? A dolgozó hallgatói munkadíjából a tb-járulék levonásra került.
Részlet a válaszából: […] ...hallgatóra - hallgatói munkaszerződése alapján - az Mt. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A hallgató bérezése legalább a bérminimum, mely szja-alapnak és a 18,5 százalékos tb-járulék alapjának is minősül.A leírtakból következik, hogy a Felsőokt-tv. 44...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Milyen jogviszonyban és hogyan kell bejelenteni egy egyszemélyes kft. tulajdonosát, aki tagként személyesen közreműködik a társaságban, ügyvezetőként pedig havi 100 ezer forintos megbízási díjban részesül?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettséget kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér (szakképzettséget igénylő tevékenységi kör esetén a garantált bérminimum) alapján meg kell fizetni a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot és a minimálbér 112,5 százaléka után a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Rokkantsági ellátás újraszámítása

Kérdés: Valóban kérheti a rokkantsági ellátás összegének újraszámítását a 180 napot elérő jövedelme alapján az a személy, aki 2015. december 1. napjától jelenleg is rokkantsági ellátásban részesül, össz-szervezeti egészségkárosodása 60 százalékos, és 2021. október 1-jétől munkaviszonyt létesített napi 8 órában, garantált bérminimumon, ami várhatóan június 30-ig tart? A komplex minősítés időbeli hatálya végleges egészségi állapotú, a felülvizsgálat alól mentesül a személy, mivel az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam a 10 évet nem haladja meg. Amennyiben kérhető az újraszámítás, mi az eljárás menete? Milyen időszak jövedelmét veszik figyelembe az ellátás megállapítása során?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolását azzal kezdjük, hogy a 2011. évi CXCI. tv. nem teszi lehetővé a rokkantsági ellátás összegének újraszámítását. Ugyanakkor az újraszámítás igénye joggal merül fel az igénylőben. De mégis hogyan érhető el magasabb összegű ellátás a magasabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Gépkocsivezetők kiküldetése

Kérdés: Helyesen jár el az a szállítmányozással foglalkozó magyarországi székhelyű cég, amelynél a jellemzően az Európai Unió tagállamaiba fuvarozó, havi munkaidőkeretben dolgozó gépkocsivezetők részére a magyar garantált bérminimumot és az esetleges bérpótlékokat, valamint a külföldön töltött napokra a 60 euró összegű adómentes napidíjat számfejtik, vagy az adott külföldi minimálbérhez és az ott ledolgozott órák számához kellene igazodnia a számfejtésnek? Milyen feltételek teljesülése esetén fedezhető az adómentes napidíjból a magyar és a külföldi bér közötti különbözet?
Részlet a válaszából: […] A kiküldött munkavállalók foglalkoztatásának feltételeit a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv tartalmazza.Az irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a kiküldőnek ugyanazokat a munkafeltételeket kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

25 év alatti átalányadózó egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Hogyan kell meghatározni a személyi jövedelemadó, a járulék, illetve a szociális hozzájárulási adó alapját 2022. január-június hónapokra annak az átalányadózó egyéni vállalkozónak az esetében, aki 2022. április hónapban tölti be a 25. életévét, a havi bevétele várhatóan 1 millió forint lesz, amelyből a 40 százalékos költség-hányaddal számolva havi 600 000 forint a jövedelem? Hogyan kell alkalmazni a 25 év alattiaknak járó adókedvezményt ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozó e tevékenységéből származó jövedelmének adómentes részét), de havonta legalább a minimálbér vagy garantált bérminimum, míg a szociális hozzájárulási adó alapjának havi minimuma ugyanezen összegek 112,5 százaléka. Ezek után lássuk az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Egyéni vállalkozó közterheinek alapja

Kérdés: Köteles a garantált bérminimum alapján megfizetni a járulékokat, illetve megfelelő a minimálbér figyelembevétele egy burkoló fő tevékenységű egyéni vállalkozó esetében, tekintetbe véve, hogy a burkolói tevékenységhez már nem kell szakképesítés? Ezzel összefüggésben további kérdés, hogy ugyanez a vállalkozó élhet-e a szakképzettséget nem igénylő munkavállalók után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel a burkoló munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] ...szóló rendelkezések alkalmazásában minimálbérnek minősül a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett fő tevékenysége vagy a társas vállalkozó fő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Rokkantsági ellátásban részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Hogyan alakul a jogviszonya egy korábbi kisadózó egyéni vállalkozónak, akinek az egészségi állapota 50 százalékos mértékű, és erre tekintettel rokkantsági ellátást kap, ha ismét egyéni vállalkozásba kezd? Az érintettnek az ellátás érdekében kellett megszüntetnie a vállalkozását. Lehet ebben az esetben kiegészítő tevékenységet folytató, illetve nem főállású kisadózó?
Részlet a válaszából: […] ...minimálisadó- és -járulékfizetési kötelezettség terheli. Ez azt jelenti, hogy havonta a kivét, de legalább a minimálbér (vagy garantált bérminimum) alapulvételével meg kell fizetnie a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot, illetve a minimálbér (vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Diákszövetkezet

Kérdés: Mely munkajogi szabályok alkalmazandók a diákszövetkezeten keresztül munkát végző diákmunkásokra?
Részlet a válaszából: […] ...minimálbérnél, legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakör esetén pedig a garantált bérminimumnál. Emellett ugyanolyan mértékű munkaközi szünet és napi pihenőidő illeti meg a diákokat, mint az általános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.
1
2
3
15