tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott bérminimum tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szakmunkások bérminimuma

Kérdés: Igaz-e, hogy 2009. január 1-jétől a szakmunkások bérét nem gyakorlati idő alapján differenciálják? Mennyi lehet így a kezdő és a nem kezdő szakmunkás-bérminimum legkisebb összege?
Részlet a válaszból: […]szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén a) 2009. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 87 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 20 000 forint, napibér alkalmazása esetén 4000 forint, órabér alkalmazása esetén 500 forint; b) 2009. július 1-jétől 2009. december 31-ig havibér alkalmazása esetén 87 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 20 100 forint, napibér alkalmazása esetén 4030 forint, órabér alkalmazása esetén 503 forint. A rendelet 2. § (3) bekezdése értelmében teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények 100 százalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítmény, illetve a garantált bér és a teljesítménytől függő mozgóbér együttese) a) (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2009. január 1-jétől 71 500 forint, b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege ba) 2009. január 1-jétől 87 000 forint, bb) 2009. július 1-jétől 2009. december 31-ig 87 500 forint. Az órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál a) rövidebb [Mt. 117/B. § (2) bekezdés], arányosan növelt mértékben, b) hosszabb [Mt. 117/B. § (3) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben kell figyelembe venni. Részmunkaidő esetén a) a havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve, b) az órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdése szerint arányosan változó összegével kell figyelembe venni. A rendelet alkalmazásában a) munkáltatón a költségvetési szervet, b) munkavállalón közalkalmazottat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2494
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Teljesítménybéres dolgozók bérminimuma

Kérdés: Hogyan kell alkalmazni a 316/2005. Korm. rendelet rendelkezéseit 50 év feletti teljesítménybéres dolgozók esetében?
Részlet a válaszból: […](a munkavégzésre, a munkaszervezésre és az alkalmazott technológia objektív körülményeire stb.). Az Mt. 144. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménykövetelményt úgy kell megállapítani, hogy ennek 100 százalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a részére járó munkabér legalább a kötelező legkisebb munkabért (minimálbért) elérje. Ha a teljesítménykövetelmény teljesítése jelentős részben nem csak a munkavállalón múlik, garantált bér megállapítása is kötelező. Az Mt. 144. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a munkavállalót megillető kötelező legkisebb munkabért és a 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti garantált bérminimumot, ezek hatályosságát - figyelemmel a 17. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra - a kormány állapítja meg. A 316/2005. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege a teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása esetén - 2006. január 1-jétől havi 62 500 forint, - 2007. január 1-jétől havi 65 500 forint, - 2008. január 1-jétől havi 69 000 forint. A Korm. rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezések értelmében teljesítménybérezés esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes) kötelező legkisebb összege a teljesítménykövetelmények 100 százalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén - 2006. január 1-jétől havi 62 500 forint, - 2007. január 1-jétől havi 65 500 forint, - 2008. január 1-jétől havi 69 000 forint. A 316/2005. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a 2. §-ban meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított havi személyi alapbér garantált bérminimuma a) 2006. július 1-jétől 2006. december 31-ig aa) két évnél kevesebb, a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges szakképzettséget, képesítést igénylő szakmában a fennálló munkaviszonyban, illetve azt megelőzően szerzett gyakorlati idő esetén a 2. § (1) bekezdésében megállapított kötelező legkisebb munkabér 105 százaléka, ab) legalább két év gyakorlati idő esetén 110 százaléka; b) 2007. január 1-jétől 2007. december 31-ig ba) az aa) pontban meghatározott esetben a kötelező legkisebb munkabér 110 százaléka, bb) az ab) pontban meghatározott esetben a kötelező legkisebb munkabér 115 százaléka; c) 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig ca) az aa) pontban meghatározott esetben a kötelező legkisebb munkabér 120 százaléka, cb) az ab) pontban meghatározott esetben a kötelező legkisebb munkabér 125 százaléka. A rendelet 4. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében az 50 év feletti munkavállalót garantált bérminimumként az ab), bb), cb) pontban szereplő összeg illeti meg. A szabályt először arra a hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni, amelyikben a munkavállaló az 50. életévét betölti. A 316/2005. Korm. rendelet rendelkezései 2006. január 1-jén léptek hatályba, rendelkezéseit első évben a 2006. január - a 4. § a) pontjában foglalt szabályt első ízben 2006. július - hónapra járó munkabérek megállapításánál kellett alkalmazni. A rendelet 4. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmezése során korábban több alkalommal kérdésként merült fel, hogy milyen időponttól, milyen feltételek mellett illeti meg az 50 év feletti munkavállalót a garantált bérminimum. Az időközben egységessé váló jogalkalmazói gyakorlat értelmében, ha a munkavállaló legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget igénylő munkakörben dolgozik, és betöltötte az 50. életévét, akkor számára - attól a hónaptól kezdődően, amelyben az 50. életévét betölti, de legkorábban 2006. július hónaptól - a gyakorlati időtől függetlenül a magasabb összegű garantált bérminimumot kell fizetni. Kérdezőnk azt is tudni szeretné, hogy a Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések értelemszerűen kiterjednek-e, és milyen feltételekkel, milyen módon, a nem időbérrel (havibérrel, hetibérrel, napibérrel, órabérrel), hanem teljesítménybérrel foglalkoztatott 50 év feletti munkavállalókra. A Korm.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1860
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,