Szabadság kiadása

Kérdés: Megtagadhatja a munkáltató a munkavállaló szabadságra irányuló kérését? Mit tehet a munkavállaló abban az esetben, ha a munkáltatója nem akarja elengedni arra az időszakra, amikorra kérte?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a szabadság kiadására az Mt. 122. §-ában foglaltak alkalmazandók, mely szerint a szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki.A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.
Kapcsolódó címke:

Szabadság hosszú keresőképtelenség után

Kérdés: Ki kell adni visszamenőlegesen a 2019. évre járó 13 nap szabadságot annak a munkavállalónak, aki 2019. november 3-tól egy évig keresőképtelen volt? Hogyan adható ki a 2020. évre járó szabadság, illetve van-e valamilyen lehetőség arra, hogy a munkavállaló pénzben váltsa meg a ki nem adott szabadnapokat?
Részlet a válaszából: […] ...adni.A szabadság egy adott naptári évre illeti meg a munka-vállalót, és annak mértéke is ehhez képest kerül megállapításra. Ezért a szabadság kiadásának főszabálya, hogy a szabadságot az esedékességének évében kell kiadni.A törvény értelmezése során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.
Kapcsolódó címke:

Szabadság kiadása hosszú keresőképtelenség esetén

Kérdés: Mikor adható ki a 2018. évre járó szabadság annak a munkavállalónak, aki 2018. március 15-től keresőképtelen, és ez az időtartam 2019. évre is áthúzódik? Meg kell szakítani a keresőképtelenséget annak érdekében, hogy a szabadság még ebben az évben kiadható legyen? A dolgozó munkaviszonya 2008. március 1-jétől áll fenn jelenlegi munkáltatójánál.
Részlet a válaszából: […] ...évében kiadni. Ebben az esetben a munkáltató az ok megszűnését követő hatvan napon belül köteles a tárgyévben még ki nem adott szabadság kiadásáról gondoskodni. A keresőképtelenség a munkavállaló oldalán felmerült oknak minősül, így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.
Kapcsolódó címke:

Szabadság kiadása munkaidőkeret esetén

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató a szabadság kiadása során az egyenlőtlen munkaidő-beosztásban, négyhavi munkaidőkeretben hétfő-szerda-péntek, illetve kedd-csütörtök-szombat beosztásban napi 12 órás munkarendben dolgozó munkavállaló esetében akkor, ha a pénteki napra kért szabadság esetén egy napra, a szerdára és péntekre kért szabadság esetén viszont szerdától péntekig, azaz 3 napra írja ki a szabadságengedélyét?
Részlet a válaszából: […] ...az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság kiadása során kétféle szabály közül választhat a munkáltató. Az egyik szerint úgy, hogy a szabadság kiadása során a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.
Kapcsolódó címkék:  

GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadságának megosztása

Kérdés: Köthet-e olyan megállapodást a munkavállaló a munkáltatóval, hogy a gyermek ápolása, illetve gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadsága idején felhalmozódott nagy mennyiségű rendes szabadságának csak egy részét veszi ki a munkába állását megelőzően, a többit pedig majd egy későbbi időpontban? A munkavállaló 2012 elején kíván visszamenni dolgozni, és ezt a szándékát már szóban és írásban is közölte a munkáltatójával. Okozhat-e valamilyen hátrányt a munkavállaló részére egy ilyen jellegű megállapodás?
Részlet a válaszából: […]  Az Mt. 90. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében amunkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt a gyermekápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak [138. §(5) bekezdés], illetve - a fizetés nélküli szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 20.

Következő évi szabadság kiadása

Kérdés: Milyen módon, milyen kérvény alapján van lehetősége egy munkáltatónak arra, hogy a munkavállalója igénye alapján a következő évi szabadságok terhére előrehozva adjon ki szabadságot?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavégzés alól, akár fizetésnélküli szabadság engedélyezésével, akár megállapodás szerinti díjazás mellett.A fizetés nélküli szabadság kiadását a munkáltató - akötelező kiadás eseteit (a gyermek gondozása és ápolása céljából biztosítottfizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.

GYES mellett munkát vállaló dolgozó szabadsága

Kérdés: Ki kell-e adni a szabadságot a dolgozó kérésére abban az esetben, ha a GYES mellett vissza kíván menni dolgozni, vagy csak az ellátás letelte után, illetve ha megszakítják a GYES-t? Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha nem az eredeti munkáltatójánál vállal munkát?
Részlet a válaszából: […] ...nem érinti. A fizetés nélküli szabadságmegszakítását a munkavállaló dönti el, a munkáltató pedig köteles őtfoglalkoztatni. A szabadság kiadására vonatkozó szabályokat pedig alkalmaznikell. A szülési szabadság tartamára, a gyermek gondozása vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Szabadság kiadása a felmondási idő alatt

Kérdés: Rendelkezhet-e jogszerűen a munkáltató a munkavállaló éves rendes szabadságának kiadásáról a munkaviszony munkáltatói felmentéssel történő megszüntetése esetén a felmondási időtartam alatt?
Részlet a válaszából: […] ...illeti meg. Nem illeti meg átlagkereset a munkavállalót arra azidőre, amely alatt munkabérre amúgy sem lenne jogosult.A szabadság kiadására vonatkozó előírásokat az Mt. 134.§-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák. E rendelkezések...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.
Kapcsolódó címkék:  

Vezető állású munkavállaló szabadsága

Kérdés: Milyen előírások, szabályok vonatkoznak a vezető állású munkavállalóra az éves rendes szabadságnapok felhasználása, kiadása tekintetében?
Részlet a válaszából: […] ...éves rendes szabadság kiadására vonatkozó alapvetőelőírásokat az Mt. 134. §-ában foglalt rendelkezések határozzák meg.E rendelkezések értelmében a szabadság kiadásának időpontjátalapvetően a munkáltató határozza meg, de a munkavállaló indokolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.

Végelszámolás alatt álló munkáltató GYED-en lévő alkalmazottainak szabadsága

Kérdés: Milyen időszakra kell kifizetni a felhalmozódott szabadságot azoknak a GYED-en lévő kismamáknak a részére, akiknek a foglalkoztatója jelenleg végelszámolás alatt áll, és amely előreláthatólag a GYED lejárta előtt lezajlik?
Részlet a válaszából: […] A kérdésbeli esetben a munkaviszony a munkáltató jogutódnélküli megszűnése következtében szűnik meg. Ez esetben a felmondási tilalmaknem érvényesülnek, mivel nem a munkáltató rendes felmondása a megszűnés oka. AzMt. 136. §-ában foglalt szabályok alapján a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 20.
1
2
3