Táppénzjogosultság fizetés nélküli szabadság megszakítása esetén

Kérdés:

Helyesen jár el a kifizetőhely, ha elutasítja a munkavállaló táppénzigényét a 2024. március 4-től március 15-ig tartó időtartamra abban az esetben, ha a dolgozó fizetés nélküli szabadságon van gyermekgondozási díj folyósítása miatt, amelynek megszakítási szándékát 2024. március 1-jén jelentette be 2024. március 3-ai dátummal, és egyben tájékoztatta a munkáltatót, hogy március 4-től veszélyeztetett terhességére tekintettel keresőképtelen? A munkáltató tájékoztatta a munkavállalót, hogy a bejelentést követő 14. napon, azaz 2024. március 15. napjával szakíthatja meg a fizetés nélküli szabadságot, így táppénzt csak 2024. március 16. napjától igényelhet. A munkavállaló a fenti tájékoztatás ellenére leadta a kezdő "orvosi igazolást" a kifizetőhely részére 2024. március 4. napjától.

Részlet a válaszából: […] A fizetés nélküli szabadság kéréséről, kiadásáról, megszüntetéséről az Mt. 130., 133. és 135. §-ai rendelkeznek, tehát munkaügyi téma. A fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Fizetés nélküli szabadság megszakítása

Kérdés: Mi a helyes eljárás a munkaadó részéről abban az esetben, mikor a GYED-ellátásban részesülő kismama kéri fizetés nélküli szabadságának megszakítását, de a kérelem benyújtásával egyúttal közli, hogy ismét várandós, és veszélyeztetett terhessége okán orvosa táppénzre vette? Meg kell szüntetni a fizetés nélküli szabadságot, és ha igen, mikortól (a munkavállaló nem jelzett konkrét dátumot), tekintettel a munkáltató rendelkezésére álló 30 napra? A munkavállaló a veszélyeztetett terhessége miatt nem tud ténylegesen munkába állni.
Részlet a válaszából: […] A gyermek harmadik életévéig járó fizetés nélküli szabadság igénybevételéről, illetve annak megszakításáról a munkaviszony fennállása alatt minden esetben a munkavállaló jogosult döntést hozni [Mt. 128. § (1) bekezdés].Amennyiben tehát a munkavállaló úgy dönt, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Szabadság megszakítása

Kérdés:

Visszahívhatja a munkáltató jogszerűen dolgozni a munkavállalóját a szabadság alatt abban az esetben, ha van egy sürgős munka, amihez elengedhetetlen a munkavállaló közreműködése?

Részlet a válaszából: […] A munkavállalókat minden naptári évben megilleti a szabadság, ami alapszabadságból és pótszabadságból áll. Az alapszabadság 20 nap, és ehhez jön hozzá a pótszabadság, ami több okból is megilletheti a munkavállalót, például az életkor alapján (25 éves kortól ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Keresőképtelenség fizetés nélküli szabadság ideje alatt

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre az a munkavállaló, aki a 2017. szeptember 10-től 2018. augusztus 31-ig tartó időszakra – családi okokra hivatkozva?- fizetés nélküli szabadságot igényelt, amelyet a munkáltató engedélyezett számára, de 2018. március 7-től április 9-ig kórházi ellátásban részesült agyérgörcs miatt, és jelenleg is keresőképtelen? A?munkavállaló 10 éve áll a munkáltató alkalmazásában, és kérte a fizetés nélküli szabadság megszakítását, tekintettel arra, hogy a keresőképtelensége előreláthatóan hosszú ideig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 8. §-a szerint szünetel a biztosítás a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, tehát a dolgozó biztosítása 2017. szeptember 10-től szünetel. Az Eb-tv. 47. §-a (2) bekezdésében foglaltak alapján nem jár táppénz a keresőképtelenségnek arra a tartamára, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Ellátások GYED-ben részesülő anya balesete esetén

Kérdés: Milyen ellátást vehet igénybe az anya, illetve igényelheti a GYED-et az apa abban az esetben, ha az anya a 2017. augusztus 5-én született gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon van, amelynek ideje alatt közúti balesetet szenvedett 2018. február 23-án, két hétig kórházban volt, jelenleg pedig begipszelt lábbal fekszik otthon, a gyermeket sem tudja ellátni, így az apának kellett otthon maradnia? Az anya 15 éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, részére a GYED-et a cég által üzemeltetett kifizetőhely folyósítja, de a kifizetést 2018. február 24-től felfüggesztette. A gyógyulása több hónapot fog igénybe venni, ezért az orvos keresőképtelen állományba vette.
Részlet a válaszából: […] Az anya betegségére (keresőképtelenségére) tekintettel gyermekét nem tudja ellátni, gondozni, ezért a gyermek gondozása címén igényelt fizetés nélküli szabadság megszakítását kérheti, s ezzel egyidejűleg a GYED további folyósításáról is lemond. Keresőképtelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Munkába visszatérő kismama

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató a munkába visszatérő kismama esetében 2012-ben és 2013-ban abban az esetben, ha a gyermek 2 éves, tartósan beteg, és a munkavállaló munkaköre időközben megszűnt? Hogyan kell kiszámolni a kismamának járó szabadságot?
Részlet a válaszából: […] Az új Mt. hatálybalépésével 2012. július 1-jétől megváltoztak a munkába visszatérő, három év alatti gyermeküket gondozó kismamák munkaviszonyának munkáltató általi felmondhatóságának szabályai.2012. július 1-jéig a régi Mt. vonatkozó szabályai szerint a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 12.

GYES-en lévő kilépő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni annak a munkavállalónak a szabadságát, aki jelenleg GYES-en van, és fel akar mondani? A munkavállaló 1999. február 8-án lépett be a munkáltatóhoz, 2004. augusztus 10-ig betegszabadságon, augusztus 11-től 2005. január 3-ig táppénzen volt, majd megszülte első gyermekét 2005. január 4-én, amely időponttól TGYÁS-ban részesült 2005. június 20-ig, majd GYED-et kapott 2006. november 30-ig. 2006. december 1-jén ikrei születtek, akik után 2007. május 17-ig TGYÁS-ban, 2008. december 1-jéig GYED-ben részesült, és 2008. december 2-től jelenleg is GYES-en van. Meghosszabbítja-e a munkaviszony időtartamát a pénzben megváltott, ki nem vett szabadság ideje? Hogyan kell elszámolni a felmondási időt, a szabadságot, illetve a szabadságmegváltást ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […]  A munkavállaló részére járó szabadság kiszámításánakalapjául szolgáló Mt.-rendelkezések az alábbiak:Az alapszabadság mértéke húsz munkanap, amely a munkavállalóa) huszonötödik életévétől huszonegy;b) huszonnyolcadik életévétől huszonkettő;c) harmincegyedik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 25.

GYES mellett munkába álló dolgozó szabadsága

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató a szabadság kiadásával kapcsolatban, ha munkavállalója, akinek gyermeke 2009. március 22-én született, GYES-en van vele 2011. március 23-tól, és GYES mellett visszajönne dolgozni 2011. szeptember 1-jétől? A gyermek beteg, tehát előreláthatóan 10 éves koráig lesz GYES-en a munkavállaló.
Részlet a válaszából: […]  2011. augusztus 1-jétől változtak az Mt. szabadság kiadásáravonatkozó szabályai. Ezek a szabályok érintik a GYES-ről munkába visszatérőmunkavállalókat is. Az Mt. 138. § (5) bekezdése szerint a munkavállalót fizetésnélküli szabadság illeti mega) a gyermek harmadik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 13.

GYES mellett munkát vállaló dolgozó szabadsága

Kérdés: Ki kell-e adni a szabadságot a dolgozó kérésére abban az esetben, ha a GYES mellett vissza kíván menni dolgozni, vagy csak az ellátás letelte után, illetve ha megszakítják a GYES-t? Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha nem az eredeti munkáltatójánál vállal munkát?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 138. § (5) bekezdésében foglaltak alapján amunkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg a) a gyermek harmadik életéve betöltéséig, a gyermek otthonigondozása céljából;b) a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozásisegély folyósításának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

GYES-en lévő munkavállaló jogai, kötelezettségei

Kérdés: Jár-e szabadság a fizetés nélküli szabadság első évére abban az esetben, ha egy kft. dolgozójának felesége 2007 augusztusában szült, 2009 májusától visszament dolgozni, és ettől az időponttól a férj veszi igénybe a GYES-t, aki nem igényelt fizetés nélküli szabadságot, de augusztustól nem jár dolgozni, és ekkor jelentette be a helyzetet a munkáltatójának? Köteles-e munkát biztosítani számára a munkáltató abban az esetben, ha megszakítva a GYES-t, vissza kíván menni dolgozni? Mit tehet a munkáltató, ha nem tud munkát biztosítani a számára?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. rendelkezései szerint a munkavállalót fizetés nélküliszabadság illeti meg a gyermek harmadik éve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozásacéljából. Ez független attól, hogy a munkavállaló gyermekgondozási segélybenrészesül-e. Ezen túlmenően a gyermek tízéves koráig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.
1
2