tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott 1951-ben született munkavállaló tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 1951-ben született személy nyugellátása

Kérdés: Mikor mehet nyugdíjba egy 1951. október 9-én született személy, aki jelenleg 31 év munkaviszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjkorhatárt betöltötte, és - legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, valamint - azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll. A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki - 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév; - 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap; - 1953-ban született, a betöltött 63. életév; - 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap; - 1955-ben született, a betöltött 64. életév; - 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap; - 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3835
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: 1951-ben született személy nyugellátása

Kérdés: Milyen szabályok alapján mehet nyugdíjba 2012-ben egy 1951. május 24-én született személy, aki 1970 és 1989 között Romániában dolgozott, és 1989 óta jelenleg is egy nagyvárosi egyetem alkalmazottja?
Részlet a válaszból: […]sor, ha a kérelmező 2011. december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű elő­rehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny-tv. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges életkort (60. életév) betöltötte, és a szolgálati időt (legalább 37 év) megszerezte. Amennyiben a kérdező nő, akkor öregségi nyugdíjra - szintén életkori feltételek hiánya miatt - nem lehet jogosult, kivéve ha rendelkezik 40 év jogosultsági idővel. Ugyanis a nők számára 2011. január 1-jétől lehetővé vált, hogy életkori feltétel nélkül vonuljanak nyugdíjba, ha 40 év jogosultsági időt szereztek. A jogosultsági idő fogalma 2011-től új fogalom, amely azokat a szolgálatiidő-típusokat takarja, amelyeket a nő munkavégzéssel, valamint családi szerepvállalással töltött. Így jogosultsági időnek a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő minősül. Ha a kérdező nő, és nem rendelkezik 40 év jogosultsági idővel - a fentiekben ismertetett szabály szerint -, korhatár előtti ellátásra szerezhet jogosultságot. (Megjegyezzük, hogy nők esetében a korhatár előtti ellátásra való jogosultság megszerzésének ennél a módjánál 2011. december 31-éig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3761
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: 1951-ben született dolgozó nyugdíjjogosultsága

Kérdés: Mi a teendője a nyugdíjazásával kapcsolatban annak a munkavállalónak, aki 2008-ban töltötte be 57. életévét, de munkaadója kérésére tovább dolgozott? Igénybe veheti-e az előrehozott öregségi nyugdíjat 2009-ben, vagy már csak 59 évesen lesz jogosult az ellátásra?
Részlet a válaszból: […]szünteti meg, az öregségi nyugdíjra 2009. évben is jogosult lehet. További "kedvezmény", hogy a jogosultság megállapítása és a nyugdíjcsökkentés mértékének meghatározása során az úgynevezett gyermekkedvezményt továbbra is alkalmazni kell. Tehát amennyiben az igénylő 2009. január 1-jét megelőzően az 57. életévét betöltötte, és 38, de legalább 33 év szolgálati időt szerzett, az előrehozott, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj megállapítását bármikor kérheti, amennyiben a biztosítási jogviszonyát (munkaviszonyát) megszünteti. Az ellátást a jogviszony megszűnését követő naptól lehet megállapítani,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2487
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: 1951-ben született rokkantnyugdíjas nő lehetőségei

Kérdés: Mennyit és havonta milyen összegért dolgozhat 2009-ben az az 1950-ben született nő, aki 1998 decembere óta 67 százalékos rokkant, jelenleg 6 órában dolgozik, és a 2009. február hónapban esedékes felülvizsgálaton újra rokkantnak minősítik? Mennyiért dolgozhat abban az esetben, ha nem százalékolják le tovább? Mikor mehet el saját jogú nyugdíjba? Milyen bérszabályok vonatkoznának rá, ha 2008-ban megszüntetné a rokkantnyugdíját, és elmenne saját jogú nyugdíjba? Jelenlegi nyugdíja 70 ezer forint, nyugdíjazás előtti átlagkeresete 48 ezer forint volt.
Részlet a válaszból: […]összegű előrehozott öregségi nyugdíjra, amihez csak 37 év szolgálati idő kell. A jogosultság szempontjából szolgálati időként kerül figyelembevételre a rokkantsági nyugdíj 11 éve. Amennyiben a munkavállaló részére folyamatosan tovább folyósítják a rokkantnyugdíjat, azt nem szüntetheti meg, nem mondhatja fel, az ellátás végleges, tehát a 62. életév betöltésekor öregségi nyugdíj megállapítására nem kerül sor. A rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés korlátozása 2009. január 1-jétől valamennyi rokkantsági nyugdíjasra egységesen vonatkozik, tehát megszűnik a nyugdíjba vonulás ideje alapján fennálló különbségtétel, nem lesz lényeges, hogy a nyugdíj 2008 előtt vagy 2007 után került-e megállapításra. Ennek megfelelően a Tny-tv. 36/A. §-a értelmében megszűnik a 62 évesnél fiatalabb rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjas ellátásra való jogosultsága, amennyiben keresőtevékenységet folytat, és hat egymást követő hónapra vonatkozó - a személyi jövedelemadóval és járulékokkal csökkentett - keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2356

5. találat: 1951-ben született munkavállaló nyugellátása

Kérdés: Választása esetén milyen feltételekkel mehet el 2009-ben nyugdíjba egy 1951-ben született munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]jogosultságát bármikor érvényesítheti, tekintet nélkül arra, hogy a nyugellátást mikor, illetve milyen időponttól kezdődően állapítják meg. Mindazonáltal az előrehozott öregségi nyugdíj összegét azon rendelkezések szerint kell megállapítani, amelyek arra az időpontra alkalmazandóak, amelytől kezdődően a nyugellátást megállapítják. Tehát ha a dolgozó 2008-ban eleget tesz az előrehozott öregségi nyugdíj feltételeinek, azaz a 38 év szolgálati időt megszerezte, betöltötte az 57. életévét, és biztosítással járó jogviszonyban nem áll (2008-ban az 57. életévének betöltése után legalább 1 napon a biztosítási jogviszony nem állhat fenn), akkor 2009-ben érvényesítheti az igényét azzal, hogy a nyugdíj összegének a megállapítására a 2009-ben érvényes jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. Helyesbítés (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 139. számában - 2008.11.11.): Kiadványunk 2008. szeptember 2-ai számában megjelent 2301. 1951-ben született munkavállaló nyugellátása cím alatt szereplő kérdés pontatlan információt tartalmazott, ezért a mulasztásunkért olvasóink elnézését kérjük. A megjelent cikk kapcsán pedig helyreigazítással élünk. A 2007. évi CLVI. tv. 22. §-ának (3) bekezdés alapján, aki előrehozott öregségi nyugdíjra, illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett, e jogosultságát bármikor érvényesítheti, a nyugdíjcsökkentésre a jogosultság megszerzésének időpontjában hatályos szabályokat és mértékeket kell alkalmazni, tekintet nélkül arra, hogy a nyugellátást mikor, illetve milyen időponttól kezdődően állapítják meg. Egyebekben az előrehozott öregségi nyugdíj és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj összegét azon rendelkezések szerint kell megállapítani, amelyek arra az időpontra alkalmazandóak, amelytől kezdődően a nyugellátást megállapítják. A Tny-tv. fenti szövegének szó szerinti nyelvtani értelmezése szerint az előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság elbírálásakor mind a három jogosultsági feltételnek egyidejűleg kell fennállnia. Ezen rendelkezéseket azonban azon igénylők esetében kell alkalmazni, akik 2008. évben szereznek jogosultságot előrehozott öregségi nyugellátásra, és a nyugellátás még ebben az évben megállapításra is kerül. A hivatkozott rendelkezés értelmében azonban az a személy, aki az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra az életkora alapján a 2008. évi jogosultsági feltételekkel szerez jogosultságot, de azt 2008. évben nem, hanem legkorábban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2301
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult köztisztviselő felmentése

Kérdés: 1951. május 4-én született nő 39 év szolgálati idővel rendelkezik, 1990. január 1-jétől köztisztviselő, 2008. május 4-étől jogosult előrehozott öregségi nyugdíjra, ezért kéri a munkáltatót, hogy ettől az időponttól felmentéssel szüntesse meg a közszolgálati jogviszonyát. Hogy fizethető ki a felmentésre járó illetménye? Jár-e részére végkielégítés? Jubileumi jutalomra jogosult-e, ha arra 2 éven belül jogosult volna?
Részlet a válaszból: […]hónap felmentési idő illeti meg, amely a közszolgálati jogviszonyban töltött idő mértékét figyelembe véve - öt év után egy hónappal; - tíz év után két hónappal; - tizenöt év után három hónappal; - húsz év után négy hónappal; - huszonöt év után öt hónappal; - harminc év után hat hónappal meghosszabbodik. A felmentési idő tartama tehát a közszolgálati jogviszonyban töltött időtől függ. Ez is 2008. január 1-jétől hatályos új szabályozás. A felmentési idő korábban egységesen 6 hónap volt. A munkáltató a köztisztviselőt a felmentés időtartamának felére a munkavégzési kötelezettség alól köteles mentesíteni. Erre az időtartamra a köztisztviselő átlagkeresetre jogosult, melyet a munkáltató havonta egyenlő részletekben köteles megfizetni. A köztisztviselő végkielégítésre is jogosult, amennyiben a munkáltató a jogviszonyát azért szünteti meg, mert a felmentését arra hivatkozással kérte, hogy a felmentési idő leteltekor az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság egyéb feltételeivel rendelkezik. Ennek azonban további feltétele, hogy a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyban töltött ideje elérje legalább a három évet. A végkielégítés mértéke függ a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő tartamától. A végkielégítés mértékének meghatározásakor csak a közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban eltöltött időt lehet figyelembe venni, de a törvény szabályozza azokat az eseteket is, amikor a másutt eltöltött időket is figyelembe kell venni (pl. jogelőd munkáltatónál eltöltött idő, áthelyezés esete stb.). A végkielégítés összege, ha a közszolgálati jogviszonyban töltött idő legalább - három év: egyhavi; - öt év: kéthavi; - nyolc év: háromhavi; - tíz év: négyhavi; - tizenhárom év: öthavi; - tizenhat év: hathavi; - húsz év: nyolchavi, a köztisztviselő felmentési idejének kezdetekor irányadó illetményének megfelelő összeg. Fontos tudni azonban, hogy a végkielégítés összege további négyhavi illetmény összegével emelkedik, ha a köztisztviselő jogviszonya az öregségi nyugdíjra vagy a korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg, és korábban nem részesült valamilyen jogcímen emelt összegű végkielégítésben.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2192

7. találat: 1951-ben született munkavállaló nyugdíjazása

Kérdés: Van-e arra valamilyen lehetőség, hogy 2007. december 31-ig nyugdíjba vonuljon az a munkavállaló, aki 2008. január 20-án tölti be az 57. életévét, 40 éves munkaviszonnyal rendelkezik, és már a szolgálati idő elismeréséről szóló határozatot is megkapta? A dolgozó munkahelyének új tulajdonosa szorgalmazza a nyugdíjazást, nem tart igényt a munkájára.
Részlet a válaszból: […]évben a jelenlegi jogosultsági feltételrendszer kiegészül azzal, hogy az előrehozott nyugdíjazáshoz a biztosítási jogviszonyt meg kell szüntetni. Amennyiben a nyugdíjas újabb biztosítással járó jogviszonyt létesít, nyugellátását szüneteltetni kell, ha keresőtevékenységéből származó jövedelme az adott évben meghaladja a minimálbér tizenkétszeresét (éves keretösszeg), és nem töltötte be a 62. életévét. Az előrehozott öregségi nyugdíj megállapítására vonatkozó igényét akár most is benyújthatja a lakóhelye szerint illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóságon. Javasoljuk azonban ezt 2008. év elején benyújtani, hiszen - mint említette - korábban szolgálatiidő-elismerési kérelmet már benyújtott, és az elismert szolgálati idejéről jogerős határozattal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a nyugdíj-megállapításhoz szükséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2048
Kapcsolódó tárgyszavak: