140. Társadalombiztosítási Levelek / 2008. november 25.

TARTALOM

2388. kérdés Külföldön biztosított munkavállaló egészségügyi szolgáltatási járuléka
Valóban meg kell-e fizetnie a 4350 forint összegű járulékot egy több mint két éve külföldön dolgozó munkavállalónak, akinek külföldön van egészségügyi biztosítása is, és Magyarországon semmilyen orvosi ellátást nem vesz igénybe? Az APEH felvilágosítása szerint, ha nem jelentkezik ki a lakásból, minden hónapban meg kell fizetnie ezt a közterhet.
2389. kérdés Felmentési idejét töltő munkavállaló alkalmazása
Alkalmazhat-e egy vállalkozás egy olyan munkavállalót, aki egy másik cégnél a felmentési idejét tölti? Amennyiben igen, akkor kell-e utána pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni, illetve hogyan kell megállapítani a nyugdíjjárulék felső határát?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2390. kérdés Egyetemi hallgatói jogviszonyát szüneteltető beltag járulékai
Kell-e fizetni a minimálbér alapján megállapított járulékokat egy betéti társaság személyesen közreműködő beltagja után abban az esetben, ha nappali tagozatos egyetemi hallgató, de a hallgatói jogviszonya pár hónapig passzív okból szünetel? Eddig a tételes ehót fizette utána a cég.
2391. kérdés Start kártyás munkavállaló újabb jogviszonya
Létesíthet-e újabb jogviszonyt - nevezetesen válthat-e ki egyéni vállalkozói igazolványt - egy Start kártya-kedvezménnyel élő (pályakezdő), és ez érinti-e a foglalkoztatója járulékkedvezményét?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2392. kérdés Rokkantsági nyugdíjas munkavállaló magán-nyugdíjpénztári tagdíja
Kell-e önellenőrzést benyújtania és pótlólag a tagdíjat megfizetnie a munkáltatónak abba az esetben, ha most tudta meg, hogy egyik rokkantnyugdíjas munkavállalója 1999-ben belépett egy magánnyugdíjpénztárba? A munkavállaló után sem az előző, sem a jelenlegi munkáltatója nem fizetett tagdíjat, ezért minden évben "0"-s befizetési értesítőt kapott.
2393. kérdés Rokkantsági nyugdíjas munkavállaló kereseti korlátja 2009. január 1. után
Mennyit kereshet 2009. január 1-jétől az a 2001 óta rokkantsági nyugdíjas személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt 2010-ben éri el? A nyugellátást jelenleg is kapja, és nem szeretné elveszíteni a jogosultságot.
2394. kérdés Fegyveres szervtől nyugdíjba vonult munkavállaló kereseti korlátja
Hogyan vonatkozik a nyugellátás keresőtevékenység miatti szüneteltetése arra a személyre, aki fegyveres szervtől ment nyugdíjba? Szünetelteti-e a nyugdíjat hivatalból a nyugdíjfolyósító szerv a 62. életév betöltéséig, ha a kereset eléri a kereseti határt?
2395. kérdés Kereseti korlát átlépése decemberben
Kell-e pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni abban az esetben, ha egy idén nyugdíjba vonult dolgozó keresete a decemberi havi jutalma alapján vélhetően jelentős mértékben meghaladja a minimálbér 12-szeresét, és a Tbj-tv. 25. §-ából ez következne? Kell-e munkavállalói járulékot vonni a munkavállalótól?
2396. kérdés Szociális járadékban részesülő munkavállaló kereseti korlátja
Valóban megszüntetik-e a szociális járadék folyósítását egy 40 százalékban megváltozott munkaképességű járadékban részesülő személy esetében, ha munkát vállal, és a keresete meghaladja a minimálbér 80 százalékát?
2397. kérdés Rokkantsági járadék
Milyen ellátást igényelhetnek a szülők 30 éves beteg gyermekük részére, aki jelenleg is a szüleivel él, és egészségi állapota miatt semmilyen munkát nem tud végezni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2398. kérdés Mezőgazdasági őstermelő nyugdíjba vonulása
Milyen nyomtatványon kell megszüntetni a jogviszonyát, és milyen nyomtatványokat kell beadnia annak az 57 éves nőnek, aki jelenleg mezőgazdasági őstermelőként biztosított, de rendelkezik 38 év szolgálati idővel, 2008. november 23-án nyugdíjba megy, és továbbra is adószámmal rendelkező őstermelő szeretne maradni?
2399. kérdés Önkormányzati képviselővé választott mezőgazdasági őstermelő járulékai
Továbbra is fennáll-e őstermelőként a biztosítási kötelezettsége annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki nemrégiben önkormányzati képviselővé vált, ami alapján havi 20 ezer forint tiszteletdíjban részesül, amelyből a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék levonásra kerül?
2400. kérdés AM könyv kitöltése
Alkalmi munkavállalói könyves foglalkoztatás esetén feltétlenül szükséges a dolgozónál lennie a könyvnek, vagy az is jó, ha a munkáltató magánál tartja? Ki kell-e tölteni a könyvet a munkavégzés helyére induló gépjárműbe szállás előtt, vagy elég megérkezés után a munkahelyen?
2401. kérdés Garantált bérminimum vizsgálata
Vizsgálhatja-e a munkaügyi ellenőr a szakképesítésnek megfelelő garantált bérminimum megfizetését, vagy ezt csak a munkaügyi bíróság teheti meg?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2402. kérdés Garantált bérminimum
Jár-e a garantált bérminimum a tb-ügyintézőnek? Ha igen, akkor számít-e az, hogy 2007. január 1-jétől dolgozik ebben a beosztásban, de közben végezte el a tanfolyamot, így bizonyítványt csak 2007. április hóban kapott? A munkáltató ebben az esetben mondhatja-e azt, hogy nem szükséges képesítés az adott munkakör betöltéséhez, ezért nem is adja meg a magasabb bért? Mennyiben változik ennek a munkavállalónak a helyzete 2008. július hótól, mivel akkor töltötte be az 50. életévét? Van-e lehetőség jogorvoslatra? Kollektív szerződés nincs a munkáltatónál.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2403. kérdés Adómentes természetbeni juttatások
Minden dolgozónak egyforma értékben kell-e adni az étkezési utalványt, az üdülési csekket és az évente három alkalommal adható csekély értékű ajándékot, vagy az ügyvezető döntése alapján lehet differenciáltan is az elvégzett munka szerint? Ebben az évben minden dolgozó egyforma értékben kapja a juttatásokat, de az ügyvezetés 2009-től változtatni szeretne ezen a gyakorlaton.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2404. kérdés Étkezési utalvány közterhei
Milyen közterheket kell megfizetnie a cégnek és a magánszemélynek abban az esetben, ha az ügyintéző melegétkezési utalvány helyett havi 12 000 forint összegben hidegétkezési utalványt osztott ki a dolgozóknak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2405. kérdés Ingatlan értékesítéséből származó jövedelem utólagos bevallása
Az 1996. évben vásárolt ingatlan értékesítéséből az eladónak adóköteles jövedelme keletkezett. Az értékesítés 2005-ben volt, ugyanezen évben újabb lakást vásárolt. Az újabb lakás vásárlásánál banki hitelt vett fel a vételár teljesítéséhez. Megilleti-e az adókedvezmény a teljes vételárra, vagy csak az önerőként felhasznált összeg vehető figyelembe az adómentesség igénybevétele során? Amennyiben elmulasztotta az adózó az ingatlan értékesítéséből származó adóbevallást és ezzel együtt az adó befizetését is, mentesül-e, és ha igen, hány év után az adófizetési kötelezettség alól?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2406. kérdés Társadalombiztosítási kifizetőhely létrehozása
Mely törvény írja elő, hogy a foglalkoztatónak mikor kell kifizetőhellyé válnia? Milyen létszámmal, illetve egyéb paraméterekkel kell rendelkezni a kifizetőhellyé váláshoz?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2407. kérdés TGYÁS irányadó időszaka
Mi lesz az irányadó időszak a terhességi-gyermekágyi segély összegének megállapításánál annak a bolti eladónak az esetében, aki 2006. január 1-jétől 2007. április 30-ig részmunkaidőben dolgozott, 2007. május 1-jétől jelenleg is napi 8 órás munkaidőben foglalkoztatják, 2008. október 10-től keresőképtelen, és 2009 áprilisában szülni fog?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2408. kérdés Rendszeres és nem rendszeres jövedelem osztószáma
A betegszabadság kimerítését követően a táppénzalap megállapításához hogyan alakul a rendszeres és nem rendszeres jövedelem osztószáma az alábbi esetben? A biztosított 2006. november 13-ától 2007. július 31-ig munkaviszonyban állt. Passzív jogon táppénzben részesült 2007. augusztus 1-jétől szeptember 14-ig, majd méltányosságból, még 2007. szeptember 15-étől október 29-ig. Ismét munkaviszonyban áll 2007. november 7-étől jelenleg is, de 2008. szeptember 9-étől keresőképtelen beteg. 2007. évre nem rendszeres jövedelemként 39 000 forint éves jutalom került kifizetésre 2007. március 10-én a 2007. évi munkájáért, és 80 700 forint túlóra és minőségi jutalom a havi munkájáért.
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére