Ellátások beteg gyermek után

Kérdés: Igényelheti a GYED-et az édesapa a betegen született gyermeke után abban az esetben, ha jelenleg az anya kapja az ellátást, de lemond róla, és GYOD-ellátást kér? Az apa rendelkezik a jogosultsági feltételekkel. Igényelheti a GYES-t az apa a GYED lejárta után?
Részlet a válaszából: […] A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeküket otthon ápolók részére folyósított ellátás a GYOD, mely a gyermek életkorától függetlenül folyósítható. A GYOD nem tartozik az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai közé. A GYOD iránti kérelmet az igénylőnek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Beteg gyermek családi pótléka

Kérdés: Hogyan lehetséges az, hogy nem egyforma összegű családi pótlék jár abban az esetben, ha két gyermek ugyanabban a légzésrendszeri betegségben szenved?
Részlet a válaszából: […] A válasz röviden összefoglalva két lehetőségben merül ki. Az egyik, hogy az orvosok szerint az egyik gyermek betegsége esetleg súlyosabb, mint a másik gyermeké. A másik, hogy az alacsonyabb összegben részesülő szülő nem nyújtott be kérelmet az emelt összegű családi pótlék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

GYES-jogosultság beteg gyermek után

Kérdés: Jogosult lehet valamilyen formában GYES-re a szülő a beteg gyermeke után, aki nemrégiben már elmúlt 3 éves, de a betegsége miatt nem vihető közösségbe?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozást segítő ellátás a gyermek hároméves kora után a gyermek betegsége esetén vehető igénybe, amennyiben ez olyan mértékű, hogy a kezelőorvos igazolást állít ki róla. A másik járható út a méltányossági kérelem benyújtása, ez azokban az esetekben lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.

20. életévét betöltött beteg gyermek családi pótléka

Kérdés: Kaphatja továbbra is a családi pótlékot a 20. életévét betöltött beteg gyermekét egyedül nevelő szülő abban az esetben, ha a gyermek ez év júniusában sikeres érettségi vizsgát tett, és szeptembertől ugyanabban az iskolában tanul tovább? A gyermek után eddig magasabb összegű családi pótlékot kapott a szülő.
Részlet a válaszából: […] Az első tisztázandó kérdés, hogy mikor jogosít egy gyermek (személy) magasabb összegű családi pótlékra? A válasz első ránézésre egyszerű: ha tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos. Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos az a 18. életév alatti gyermek, aki külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Ápolási díj beteg gyermek után

Kérdés: Jogosult az ápolási díj teljes összegére az édesanya a 18 év alatti tartósan beteg gyermeke ápolására tekintettel abban az esetben, ha napi négy órában keresőtevékenységet folytat, az édesapa pedig a gyermek után igénybe veszi a gyermekgondozást segítő ellátást?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük azzal, hogy ápolási díj folyósítása mellett a Szoc-tv. napi 4 órában lehetővé teszi a keresőtevékenységet.Az a tény, hogy az egyik szülő (jelen esetben az édesapa) ugyanazon gyermek után GYES-t vesz igénybe - tiltó vagy korlátozó jogszabályi előírás hiányában -,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.

Magasabb összegű családi pótlék

Kérdés: Megkaphatja a magasabb összegű családi pótlékot a szülő abban az esetben, ha a jogosultságát 2015. február 21-én igazolta a szakorvos azzal, hogy a következő felülvizsgálat időpontja 2016. február 21-én esedékes, amely meg is történt, és a gyermeket gyógyultnak minősítették, az igazoláson (formanyomtatványon) a kiállítás dátumaként azonban 2016. március 26-a szerepel?
Részlet a válaszából: […] Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy jogán magasabb összegű családi pótlék jár. Külön kell azonban választani a szabályozást a szerint, hogy a jogot adó személy a 18. életévét betöltötte, vagy sem.18 évesnél fiatalabb gyermek akkor tartósan beteg, illetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.

Beteg gyermeket nevelő egyedülálló édesanya GYES-e

Kérdés: Milyen időtartamra és milyen összegben jogosult gyermekgondozási segélyre egy édesanya, aki betegen született gyermekét egyedül fogja nevelni? Kaphatja az ellátást abban az esetben is, ha munkát vállal?
Részlet a válaszából: […] ...magasabb összegű családi pótlékot állapít meg. Csakúgy, mint az általános szabályozás szerint, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek után igénybe vett gyermekgondozási segély esetében is a gyermek egyéves korának betöltését követően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Beteg gyermek után járó családi pótlék

Kérdés: Hogyan lehetséges az, hogy egy asztmás gyermek után alacsonyabb összegű családi pótlékot kapnak a szülők, mint az ugyanezen betegségben szenvedő szomszéd gyermek szülei?
Részlet a válaszából: […] Emelt összegű családi pótlék, illetve bizonyos esetekben gyermekgondozási segély akkor illeti meg a kérelmezőt, ha a jogot adó gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

18. életévét betöltött beteg gyermek ellátásai

Kérdés: Jogosan utasították el annak az autista gyermeknek a fogyatékossági támogatás iránti igényét, aki elmúlt 18 éves, és nem kap emelt összegű családi pótlékot?
Részlet a válaszából: […] A gyakorlatban nagyon ritka az az eset, amikor egy gyermek nem jogosult magasabb összegű családi pótlékra betegsége miatt, vagy azt egyszerűen nem igényelték meg utána, de fogyatékossági támogatásra jogot ad a betegsége. A kérdés tartalma alapján most egy ilyennel állunk szemben....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 10.

18 éves tartósan beteg gyermek után járó családi pótlék

Kérdés: Meddig jár a családi pótlék egy 18 éves gyermek után, aki évek óta tartósan beteg, s emiatt nem tud szakmát tanulni?
Részlet a válaszából: […] ...sem, ha a vizsgálat a hónap közepén történt. Egyébiránt a magasabb összegű családi pótlék folyósítása csak az egyik segítség a beteg gyermeket nevelő szülők részére. A magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot megállapító határozattal egyidejűleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 26.
1
2
3
4