Táppénz pótlólag bevallott jövedelem esetén

Kérdés: Módosítania kell a kifizetőhelynek a már kifizetett pénzbeli ellátások összegét abban az esetben, ha a cégnél egy április hónapban lezajlott belső ellenőrzés megállapította, hogy a 2022. január 14-én kifizetett, 2021. II. félévére vonatkozó prémium összege nem került bevallásra az adóhatóság felé? A járulékok levonása megtörtént, a cég ezt pótlólag bevallotta, a korábban bevallott jövedelemadatokat módosította.
Részlet a válaszából: […] Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak és a baleseti táppénz összegének megállapításánál az adóelőleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni (Eb-tv. 39/A. §). Nem lehet figyelmen kívül hagyni azonban az Eb-tv. 39/C. §-ában foglaltakat....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Kft. ügyvezetőjének közterhei

Kérdés: Hogyan kell megállapítani az egyszemélyes kft. tagjának jövedelmét, illetve járulékalapját visszamenőleg a 2019., 2020. és 2021. évekre abban az esetben, ha a tag megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket? A kft. nem működik, ezért elmulasztották beadni a '08-as bevallásokat, amelyeket most pótolni szükséges. Ki kell egészítenie a kft.-nek a minimálbér összegére az ügyvezető tagi jövedelmét, ha a kérdéses időszakban máshol dolgozott, de 2020-ban és 2021-ben vannak olyan hónapok, amikor a bére nem érte el az akkori minimálbért? Mikortól él az a szabály, hogy a részmunkaidőben történő foglalkoztatások összeadódnak, ezért ha valahol 20 órában van foglalkoztatva, akkor a kft.-ben, ahol tag és ügyvezető, elegendő a 20 órának megfelelő díjazás? Vonatkozik ez a megbízási díjra is? Ha például megbízási díjat kapott, és nem munkaviszonyban volt, akkor tekinthetjük a minimálbér részének a megbízási jogviszony jövedelmét?
Részlet a válaszából: […] A kérdés összetettsége nagyon jól megmutatja, hogy az ügyvezetők biztosítási és járulékfizetési kötelezettségének elbírálása milyen nehéz feladat elé állítja az érintetteket. Nézzük a részleteket!A Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Járulékok utólagos bevallása és megfizetése

Kérdés: Van valamilyen mód arra, hogy utólag bejelentsék és megfizessék az elmaradt járulékokat egy egyéni vállalkozás alkalmazottja után, aki szeretné igénybe venni a nők kedvezményes nyugdíját, de 2009-ben nem történt meg a bejelentése és a járulékfizetés, ezért ezt az időszakot nem számítják bele a 40 éves jogosultsági időbe?
Részlet a válaszából: […] ...Art. szabályai szerint elévült időszakra vonatkozóan (és a 2009. év már ebbe az időintervallumba tartozik) a járulékok utólagos bevallására és megfizetésére nincs mód.Ez azonban nem jelenti egyértelműen azt, hogy a kérdésben említett munkavállaló szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Rokkantsági nyugdíjas munkavállaló magán-nyugdíjpénztári tagdíja

Kérdés: Kell-e önellenőrzést benyújtania és pótlólag a tagdíjat megfizetnie a munkáltatónak abba az esetben, ha most tudta meg, hogy egyik rokkantnyugdíjas munkavállalója 1999-ben belépett egy magánnyugdíjpénztárba? A munkavállaló után sem az előző, sem a jelenlegi munkáltatója nem fizetett tagdíjat, ezért minden évben "0"-s befizetési értesítőt kapott.
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági nyugdíj saját jogú nyugdíj. A saját jogúnyugdíjas nyugdíjjárulék fizetésére csak 2007. április 1-jétől kötelezett, demagán-nyugdíjpénztári tagdíj ettől az időponttól sem terheli.Mindezek alapján a társaságnak önellenőrzési kötelezettségenem áll fenn,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 25.

Magán-nyugdíjpénztári tagdíj utólagos bevallása

Kérdés: Mi a teendő, ha a dolgozó a munkaviszony létesítésekor úgy nyilatkozott, hogy nem tagja magánnyugdíjpénztárnak (irataiból is ez derül ki), azonban több év után kiderül, hogy mégis rendelkezik ilyen tagsággal?
Részlet a válaszából: […] A magánnyugdíjpénztárnál létesített tagsági viszony a tagdíjfizetés elmaradása esetén nem szűnik meg, ezért a tagsági viszonyra és a tagdíjakra vonatkozó adatokat az illetékes magánnyugdíjpénztár számára utólagosan közölni kell. Ez pótbevallás keretében történhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.