tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott hallgatói jogviszony szüneteltetése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Járulékfizetés hallgatói jogviszony szüneteltetése alatt

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége a hallgatói jogviszony szüneteltetése alatt annak a nappali tagozatos egyetemi hallgatónak, aki egy kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá bejelentkezett bt.-ben kisadózó, és emellett az általános szabályok szerint adózó egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszból: […]tevékenységű egyéni vállalkozónak is minősül, másrészt nem főállású azért sem, mert [ugyanezen szakasz i) pontja értelmében] a Köznev-tv., valamint a Felsőokt-tv. szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában, illetve Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben, nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat.Abban az esetben, ha az említett diák szünetelteti tanulmányait, egyéni vállalkozói jogviszonyában nem felel meg a Szocho-tv. 31. §-ának (9) bekezdésében, illetve a Tbj-tv. 31. §-ának (4) bekezdésében foglaltaknak (hiszen nem folytatja a tanulmányait), így a szociá-lis hozzájárulási adót havonta legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112,5 százaléka, a nyugdíjjárulékot a minimálbér (garantált bérminimum) összege, míg az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot a minimálbér (garantált bérminimum) 150 százaléka után meg kell fizetnie.A kisadózói jogállása viszont nem változik, továbbra is havi 25 ezer forintos tételes adó terheli. Ezzel összefüggésben (noha az egyéni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6136

2. találat: Járulékfizetési kötelezettség hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik abban az esetben, ha egy kft. 20 éves nappali tagozatos főiskolai hallgató tagja a 2017. februárban kezdődő II. félévre szünetelteti a hallgatói jogviszonyát, így a diákigazolványába sem kapott már matricát?
Részlet a válaszból: […]biztosítás, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hiányában - a diák igazolványa érvényessége lejártát követő 46. naptól - a Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdése értelmében egészségügyiszolgáltatási-járulék-fizetési kötelezettség terheli. Ennek érdekében a NAV-hoz kell bejelentkeznie a 17T1011-es nyomtatványon. A járulék havi összege 7110 (napi 237) forint.Abban az esetben viszont, ha az említett diák társas vállalkozónak minősül, mert személyesen közreműködik a cég tevékenységében, vagy ő látja el az ügyvezetői teendőket, akkor a tanulmányok szüneteltetésének a tartama alatt a társaságot és a tagot is havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli, míg az így biztosított diáknak természetesen nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie.A havi minimális közteherfizetési kötelezettség azt jelenti, hogy a tagnak legalább a minimálbér után meg kell fizetnie a nyugdíjjárulékot,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5456
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Tanulmányait szüneteltető egyetemi hallgató társas vállalkozói jogviszonya

Kérdés: Hogyan kell elbírálni annak a társas vállalkozónak a jogállását, aki nappali tagozatos egyetemi hallgatóként alapította meg a vállalkozását, de jelenleg szünetelteti a tanulmányait? Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik ebben az esetben, illetve jogosult lesz-e az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira a vállalkozó?
Részlet a válaszból: […]intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat.A felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató társas vállalkozó tehát alapesetben többes jogviszonyú vállalkozónak minősül, és így nem köteles megfizetni a minimumjárulékokat, munkaerő-piaci járulékot pedig a Tbj-tv. 25/A.§-a alapján egyáltalán nem fizet. Kérdés viszont, hogy ebből a szempontból tanulmányokat folytatónak minősül-e az a hallgató, aki egyébként jelenleg szünetelteti a tanulmányait.A Felsőokt-tv. 45. §-ának (1) bekezdése szerint a hallgató hallgatói jogviszonya akkor szünetel, ha bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve ha a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be. Ez pedig véleményünk szerint egyértelműen azt jelenti, hogy ez alatt az időszak alatt a hallgató nem folytat tanulmányokat, így a vállalkozásában főfoglalkozásúnak és nem többes jogviszonyúnak minősül. Ezt alátámasztják a 2002/113. Adózási kérdésben foglaltak is.A főfoglalkozású társas vállalkozónak a Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése értelmében a nyugdíjjárulékot,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4463

4. találat: Egyetemi hallgató társas vállalkozó

Kérdés: Jogosult-e egészségügyi szolgáltatásra az a társas vállalkozó, aki egyetemi hallgatóként folytatja tevékenységét, de szünetelteti tanulmányait? Hogyan alakul a társas vállalkozásában a járulékfizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]kötelezettsége a társaságban. A Tbj-tv. 31. § (4) bekezdés b) pontja értelmében ha a társas vállalkozó közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, járulékait a tényleges jövedelme alapján kell megfizetnie, tehát nem terheli a minimálbér alapulvételével történő járulékfizetési kötelezettség. A kérdés, hogy a tanulmányok szüneteltetése alatt "folytat"-e tanulmányokat. Nyilvánvalóan nem, amit a 2002/113. számú adózási kérdésben is megerősít az adóhatóság.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3488

5. találat: Egyetemi hallgatói jogviszonyát szüneteltető beltag járulékai

Kérdés: Kell-e fizetni a minimálbér alapján megállapított járulékokat egy betéti társaság személyesen közreműködő beltagja után abban az esetben, ha nappali tagozatos egyetemi hallgató, de a hallgatói jogviszonya pár hónapig passzív okból szünetel? Eddig a tételes ehót fizette utána a cég.
Részlet a válaszból: […]Szünetelés esetén a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, tehát a szünetelés (passzív félév) időszaka alatt a hallgató a tanulmányait nem folytatja. Ebből következően a kérdésbeli beltag már nem felel meg az előzőekben idézett jogszabályban foglaltaknak, és rá a szünetelés időszakában az általános szabályok vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a bt. a passzív félévben a társadalombiztosítási járulékot, a beltag pedig az egészségbiztosítási járulékot és a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a személyes közreműködésére tekintettel kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem, de havi átlagban legalább a minimálbér kétszerese után fizeti meg. Amennyiben a beltag járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimálbér kétszeresét, a bt. a járulékbevallásában - a tényleges járulékalapot képező jövedelem feltüntetésével - bejelentést tehet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2390

6. találat: Pénzbeli egészségbiztosítási járulék hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén

Kérdés: Kell-e pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni egy nappali tagozatos hallgató passzív féléve alatt abban az esetben, ha munkaviszonyt létesít, vagy vállalkozási jogviszonya van?
Részlet a válaszból: […]hallgatói jogviszonya szünetel [Fk-tv. 50. § (1) bekezdése]. A hallgatói jogviszony fennállása esetén tehát újabb beiratkozásra nincs szükség, viszont a kreditrendszerű oktatás követelményeinek megfelelően a hallgatónak jeleznie kell, hogy "aktív" vagy "passzív" félévet vesz-e igénybe, tehát a tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint be kell jelentkeznie. Ennek hiányában hallgatói jogviszonya megszűnik. A Tbj-tv. 31. § (3) bekezdése értelmében a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személy az egyidejűleg fennálló, biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló további jogviszonya alapján nem köteles 3 százalékos mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni. Ugyanez vonatkozik az egyéni vállalkozóra is, mivel ilyen esetben a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem után a társadalombiztosítási járulék mellett csak a természetbeni egészségbiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék (tagdíj) fizetését írja elő számára a jogszabály [Tbj-tv. 31. § (4) bekezdése]. Mindkét esetben a tanulmányok folytatása jelenik meg feltételként, ami nem teljesül akkor, amikor a hallgató "passzív" félévet vesz igénybe. Annak időtartama alatt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1904

7. találat: Tanulmányait szüneteltető egyetemi hallgató közterhei

Kérdés: Változnak-e a közteher-fizetési kötelezettségek annak az egyetemi hallgatónak az esetében, aki egy betéti társaság kültagjaként személyes munkát végez a társaságban, melyért általában 30-40 ezer forint havi javadalmazásban részesül, de tanulmányait családi okokból szünetelteti?
Részlet a válaszból: […]valamint terheli a társaságot a havi 1950 forint tételes eho. Az Fk-tv. 28. § (1) bekezdése szerint a hallgatói jogviszony az intézményi szabályzatban meghatározott módon, összesen négy félévig szüneteltethető, amely két félévvel, különleges méltányosságot indokoló okból legfeljebb a képzés időtartamának megfelelő ideig meghosszabbítható. Nyilván ezzel a lehetőséggel élt az említett társas vállalkozó diák is. A hallgatói jogviszony szüneteltetése alatt azonban a hallgató a tanulmányait értelemszerűen nem folytatja, márpedig az előzőekben említett Tbj-tv. jogszabályi hely ehhez köti a kedvezményesebb járulékfizetést. Ebből következően az első bekezdésben taglalt főszabály szerint a tagi jövedelem, de legalább a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér alapulvételével kell utána megfizetni a társadalombiztosítási, valamint az egyéni (ide értve 4 százalék egészségbiztosítási járulékot is!) járulékokat, illetve az Ftv. 46/B §-ában meghatározott 4 százalékos mértékű vállalkozói járulékot. Magán-nyugdíjpénztári tagságot viszont nem kell létesítenie, tekintve, hogy a Tbj-tv. 4. § n) 2. alpontja úgy szól, az alap- és középfokú nevelési-oktatási, valamint a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató a tanulói[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1269