tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

13 találat a megadott irányadó időszak tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Pályakezdő irányadó időszaka és számítási időszaka
Kérdés: Mi az irányadó időszak és a számítási időszak annak a munkavállalónak az esetében, aki 2015. június 30-án fejezte be iskolai tanulmányait, 2015. szeptember 1-jétől áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, és 2015. október 30-ától táppénzes állományban van, miután az időarányosan járó betegszabadságát már kimerítette?
Részlet a válaszból: […]való jogosultság kezdőnapját megelőzően folyamatos, azaz nincs benne 30 napnál hosszabb megszakítás, a táppénz alapját a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni.Felhívjuk a figyelmet, hogy a 30 napi megszakítás időtartamába nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj - kivéve az Eb-tv. 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díj - és a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának az ideje.Az Eb-tv. 48. §-ának (2) bekezdése szerint: ha a biztosított az (1) bekezdésben meghatározott időszakban nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, azonban az (1) bekezdés szerinti időszak utolsó napjához időben legközelebb eső időszakban rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel, és van legalább a táppénzre való jogosultság kezdőnapjától 180 napnyi - a 48/A. § (2) bekezdése szerinti - folyamatos biztosítási jogviszonya, akkor a táppénz naptári napi alapját a 120 napi tényleges jövedelem alapján kell megállapítani.Az Eb-tv. 48. §-ának (3) bekezdése alapján: ha a biztosított a (2) bekezdés szerinti időszakban nem rendelkezik 120 naptári napi jövedelemmel, de a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően van legalább 180 napnyi - a 48/A. § (2) bekezdése szerinti - folyamatos biztosítási jogviszonya, a táppénz naptári napi alapját a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani.Az Eb-tv. 48. §-ának (4) bekezdése szerint: ha a biztosított a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően nem rendelkezik 180 napnyi - a 48/A. § (2) bekezdése szerinti - folyamatos biztosítási jogviszonnyal,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4960
2. találat: Táppénz irányadó időszaka munkáltató átalakulása esetén
Kérdés: Mi lesz a táppénz irányadó időszaka azoknak a munkavállalóknak az esetében, akiknek a korábbi munkáltatója, egy szövetkezet átalakult, és egy kft. lett a jogutódja? Az előd és a jogutód munkáltató is kifizetőhelyként működik, az átalakuláskor a jövedelemigazolásokat kiállították. Helyesen járnak-e el, ha az előző teljes év lesz az irányadó időszak, hiszen az adatok rendelkezésre állnak?
Részlet a válaszból: […]időszak jövedelmének meghatározása. Az irányadó időszak a táppénzre jogosultságot megelőző naptári év első napjától a táppénzre jogosultságot megelőző napig terjed, ha a biztosítás folyamatos. Tehát az irányadó időszakot meghatározza a folyamatos biztosítási idő. A jogutódlás a biztosítás folyamatosságát nem szakítja meg. A számítási időszak az irányadó időszakon belül az az időszak, amelynek jövedelmei alapján a táppénz összege kiszámítható. Ez lehet a jogosultságot megelőző naptári év, ha van legalább az igénylőnek 180 naptári napi jövedelme, és lehet a táppénzre jogosultság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3590
3. találat: TGYÁS irányadó időszaka
Kérdés: Mi lesz az irányadó időszak a terhességi-gyermekágyi segély összegének megállapításánál annak a bolti eladónak az esetében, aki 2006. január 1-jétől 2007. április 30-ig részmunkaidőben dolgozott, 2007. május 1-jétől jelenleg is napi 8 órás munkaidőben foglalkoztatják, 2008. október 10-től keresőképtelen, és 2009 áprilisában szülni fog?
Részlet a válaszból: […]Tehát lényegtelen, hogy a pénzbeli egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelem napi hány órás foglalkoztatásért járt. A terhességi-gyermekágyi segély alapjául szolgáló jövedelem naptári napi átlagát elsősorban a táppénzre vonatkozó rendelkezések szerint kell megállapítani. Ezért lényeges az irányadó és a számítási időszak meghatározása. Az irányadó időszak a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultságot megelőző napig tart. Jelen esetben 2008. január 1-jétől a szülést megelőző napig tart. A számítási időszak az irányadó időszakon belül a jogosultságot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2407
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Táppénz irányadó időszaka
Kérdés: Mi lesz az irányadó időszak egy munkavállaló 2008. április 13-tól 2008. június 28-ig tartó passzív jogú táppénzének megállapításához? A dolgozó 2005. október 1-jétől 2007. március 2-ig munkaviszonyban állt, 2007. március 4-től 2007. június 6-ig munkanélküli-járadékban részesült, 2007. június 7-től 2008. április 12-ig pedig ismét munkaviszonyban állt.
Részlet a válaszból: […]megszakítást megelőző jövedelmeket nem lehet figyelembe venni. A példa szerinti esetben az irányadó időszak a 2007. január 1-jétől 2008. április 12-ig terjedő időtartam. A számítási időszak: az irányadó időszakon belül az az időtartam, amelynek jövedelmei alapján a táppénz összegét kiszámítjuk. Ez kétféle lehet: - A táppénzre jogosultságot megelőző naptári év, ha abban van a biztosítottnak legalább 180 napi jövedelme. - A táppénzre jogosultság kezdőnapját megelőző 180 napi jövedelem. A dolgozó esetében a számítási időszak a 2007. év, mivel van a dolgozónak 180 napi jövedelme. Felmerülhet az a kérdés, hogy milyen jövedelem alapulvételével lehetett a táppénz összegét megállapítani? Az egészségbiztosítási pénzellátás összegének megállapításánál jövedelemként azt az összeget kellett figyelembe venni, amely után a biztosított egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett volt. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2339
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Irányadó időszak
Kérdés: Mi lesz az irányadó időszak annak a munkavállalónak az esetében, akinek a munkaviszonya 2005. október végén megszűnt, majd a következő naptól december végéig passzív jogon táppénzben részesült, 2006 januárjában ismét elhelyezkedett, és 2006 áprilisától terhességére tekintettel ismét keresőképtelen beteg?
Részlet a válaszból: […]az irányadó időszak a 2005. január 1-jétől 2006. április 28-áig terjedő időtartam. (A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakítás időtartamába nem számít bele többek között a táppénzfolyósítás időtartama. Mivel a munkaviszony [biztosítás] megszűnése és a táppénzfolyósítás kezdete, valamint a táppénzfolyósítás megszűnése és az újabb munkaviszony [biztosítás] kezdete között 30 napnál hosszabb megszakítás nincs, ezért a biztosítás folyamatos.) A táppénz összegét viszont az irányadó időszakon belül az ún. számítási időszakban elért, egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem naptári napi átlaga alapján kell kiszámítani. A számítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1476
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Táppénz irányadó időszaka
Kérdés: Módosíthatja-e méltányosságból a táppénz alapjául szolgáló irányadó időszakot a MEP vagy arra jogosult egyéb szerv?
Részlet a válaszból: […]ellátásokra is, mint a táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj. A pénzbeli ellátások alapját, mértékét és összegét az Eb-tv. rendelkezései alapján kell megállapítani. Méltányossági jogkörben kizárólag a biztosítottnak minősülő személy részére engedélyezhető terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, valamint táppénz, ha a biztosított az ellátásra való jogosultsághoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik, és körülményei, jövedelmi viszonyai a megállapítást indokolják. A felsorolt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1257
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Táppénz irányadó időszaka és időtartama
Kérdés: Mennyi ideig jogosult táppénzre, és a táppénz összegének megállapításához mi az irányadó időszak annak a 2004. április 5-étől munkaviszonyban álló dolgozónak az esetében, aki 2004. április 20-ától jelenleg is keresőképtelen beteg. Korábbi jogviszonyai: - 1998. március 24-től 2003. január 26-ig és - 2003. március 4-től 2004. február 9-ig tartott. - 2003. január 28-tól 2003. március 3-ig, majd - 2004. február 11-től 2004. április 4-ig munkanélküli volt.
Részlet a válaszból: […]munkaviszonyok között a megszakítások időtartama több mint 30 nap -, tehát a betegszabadság lejártát követően csak tizenöt napra jogosult táppénzre. A táppénzének összegét a minimálbér (53 000 forint) alapulvételével kell megállapítani. Ha a szerződés szerinti, vagy a tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el, a táppénzének alapja a szerződés szerinti, ennek hiányában a tényleges jövedelme. A táppénz mértéke 60 százalék. Más a helyzet, ha a munka nélküli időtartamra munkanélküli járadékot folyósítottak, mert a munkanélküli járadékban részesülő személy biztosítottnak minősül. Tehát a munkanélküli járadék folyósításának az időtartama biztosításban töltött idő, s ennek következtében a dolgozó a keresőképtelensége első napjához igazodóan több mint 365 nap folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, s ennek következtében a betegszabadság lejártát követően 365 napig jogosult táppénzre (a biztosításának fennállása alatt). Az irányadó időszak: 2003. január 1-jétől 2004. május 4-ig tart. Ha volt a biztosítottnak 2003. évben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 910
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Táppénz irányadó időszaka
Kérdés: Mi az irányadó a táppénz összegének megállapításához, és a számítási időszak annál a munkavállalónál, aki 2004. április 20-tól jelenleg is keresőképtelen? A munkavállaló 1998. március 24-től 2003. január 26-ig munkaviszonyban állt, 2003. január 28-tól 2003. március 3-ig munkanélküli volt, majd 2003. március 4-től 2004. február 9-ig ismét munkaviszonyban állt, 2004. február 11-től 2004. április 4-ig ismét munkanélküli, és 2004. április 5-től jelenleg is munkaviszonyban áll.
Részlet a válaszból: […]jelenleg biztosított személy munkanélküli volt, akkor folyamatos biztosítási idővel csak 2004. április 5-től rendelkezik. Ez esetben táppénzre csak a folyamatos biztosítási időnek megfelelő időtartamra jogosult, azaz a betegszabadság lejártát követően 15 napra. A táppénzének összegét a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve ha a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el. A táppénz mértéke 60 százalék. Más a helyzet, ha az illető a munka nélküli időtartamra munkanélküli-járadékban is részesült. Ugyanis a Tbj-tv. 5. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében biztosított a munkanélküli-járadékban részesülő személy. Ha a biztosított munkanélküli-járadékban részesült, akkor 1998. március 24-től rendelkezik folyamatos biztosítási idővel. Tehát táppénzre - a keresőképtelenség tartamára - a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át jogosult. A táppénz összegének megállapításához[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 820
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: TGYÁS és GYED alapjának megállapítása
Kérdés: Milyen időszak jövedelme alapján kell a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj összegét megállapítani annál a biztosítottnál, aki 2003. évben folyamatos munkaviszony keretében egész évben dolgozott, 2004. március 1-jétől március 31-ig, majd május 1-jétől június 30-ig keresőképtelen beteg volt és táppénzben részesült, és 2004 júliusában új munkaviszonyt létesített? Szülésének várható időpontja 2004. november 29.
Részlet a válaszból: […]igényelheti a terhességi-gyermekágyi segélyt. Tekintettel arra, hogy a biztosítási ideje folyamatos, a terhességi-gyermekágyi segély összegét a 2003. évben elért egészségbiztosításijárulék-alapot képező rendszeres, és a 2003. évben kifizetett nem rendszeres jövedelmek naptári napi átlaga alapján kell megállapítani. A gyermekgondozási díj megállapítására a terhességi-gyermekágyi segély lejártát követően kerülhet sor, s ez már a 2005. évben lesz. Ezért a GYED alapja a 2004. évben elért jövedelem, ha lesz a biztosítottnak legalább 180 napi jövedelme. Ha nem lesz legalább 180 napi jövedelme, akkor a GYED összegét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 805
Kapcsolódó tárgyszavak:
10. találat: TGYÁS és GYED irányadó időszaka
Kérdés: Mi lesz a TGYÁS és a GYED irányadó időszaka annak a munkaviszonyban álló dolgozónak az esetében, akinek a bejelentett havibére 100 000 forint, és 2004. november hóban fog szülni?
Részlet a válaszból: […]időbe be kell számítani a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét, és a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejét, ha az meghaladja az egy évet. A kérdésben nem szerepel, hogy a kismama munkaviszonya mikortól áll fenn, ezért kitérünk az eshetőségekre. Alapesetben a terhességi-gyermekágyi segély összegét a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári évben (2003. január 1.-2003. december 31.) elért, egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem naptári napi átlaga alapján kell megállapítani, ha a szülő nő rendelkezik ez idő alatt 180 naptári napi jövedelemmel. Amennyiben a dolgozó (biztosított) nem rendelkezik a megelőző naptári évben legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a terhességi-gyermekágyi segély összegét a jogosultság kezdőnapját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani. A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idő folyamatos. A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakítás időtartamába nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély folyósításának az ideje. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén az ellátás alapjaként, a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. A gyermekgondozási díj a kétévesnél fiatalabb gyermeket gondozó anyának jár, ha a szülés napján biztosítási jogviszonyban áll, és a szülést megelőző két évben legalább 180 napi biztosítási idővel rendelkezik. Természetesen ebben az esetben is be kell számítani a jogosultsághoz szükséges 180 napi biztosítási időbe a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély idejét, és a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejét, ha az meghaladja az egy évet. Gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermek második életévének betöltéséig jár. Az irányadó időszak megállapítása ugyanúgy történik, mint a terhességi-gyermekágyi segély esetében, tehát a gyermekgondozási díj összegét a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári évben (2004. január 1.-2004. december 31.) elért, egészségbiztosítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. szeptember 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 781
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést