Új munkaviszony létesítése felmondási idő alatt

Kérdés: Létesíthet új 8 órás munkaviszonyt a felmentési idő alatt a munkavállaló, akinek a munkaviszonya 2020. december 31-én szűnik meg, de november-december hónapra a munkáltató a munkavégzés alól felmentette?
Részlet a válaszából: […] ...okán. Az Mt. kommentárja alapján a felmentés idejére kifizetett munkabérhez való jogot nem érinti az, ha a munkavállaló a felmentési idő alatt elhelyezkedik, és az új munkáltatójától munkabért kap. Ebből a gondolatmenetből is levezethető az, hogy ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Felmentési idő

Kérdés: Biztosítási időnek számít a felmentési idő annak az egészségügyben dolgozó nőnek az esetében, aki 2017 júniusában megszerezte a 40 év jogosultsági időt, és igénybe kívánja venni a kedvezményes nyugdíjat? Növekedni fog a jogosultsági idő mértéke a felmentési idő 8 hónapjával?
Részlet a válaszából: […] ...attól, hogy a munkáltató a munkavállalót a felmentési idő alatt mentesítette-e, illetve mennyi időre mentesíti a munkavégzés alól, a felmentési idő biztosítási jogviszonynak minősül, ezáltal azt az öregségi nyugdíj megállapítása során szolgálati időként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Egyes meghatározott juttatások felmentési idő alatt

Kérdés: Keletkezik valamilyen bevétele a vezető beosztású munkavállalónak abban az esetben, ha a felmentési időre a munkaviszony későbbi időpontban történő megszűnéséig a munkáltató továbbra is biztosítja számára a cégautót, valamint a mobiltelefont? Milyen közterheket kell megfizetni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Általában elmondható, hogy a munkaviszonyhoz kötődő jövedelmek, juttatások adózási következménye független attól, hogy a magánszemélynek van vagy nincs munkavégzési kötelezettsége. Ezért ezekre a jövedelmekre, juttatásokra - így a telefonjuttatásra és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 25.

Fegyelmi eljárás felmentési idő alatt

Kérdés: Megszűnik-e a köztisztviselőnek a nyugdíjjogosultság címén felmentéssel megszüntetett közszolgálati jogviszonya a felmentési idő utolsó napján, ha a felmentési idő alatt az érintett köztisztviselővel szemben lefolytatott fegyelmi eljárás eredményeként hivatalvesztés fegyelmi büntetést szabnak ki, amely ellen az érintett köztisztviselő jogorvoslattal élt?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 15. § (2) bekezdés d) pontja értelmében aközszolgálati jogviszony megszüntethető felmentéssel. A Ktv. 15. § (2) bekezdésf) pontja értelmében a közszolgálati jogviszony megszüntethető hivatalvesztésfegyelmi büntetéssel. A Ktv. 17. § (2) bekezdés d) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 24.

Felmentési idejét töltő bt.-tag közterhei

Kérdés: Meg kell-e fizetni a minimális járulékot egy evás betéti társaság személyesen közreműködő beltagja után arra az időszakra, amely alatt köztisztviselőként a szeptember havi nyugdíjazásáig felmentési idejét tölti?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben vázolt helyzet semmiféle gondot sem jelent abeltag társadalombiztosítási jogállását illetően. A felmentési idő tartamaalatt fennáll ugyanis heti 36 órát elérő foglalkoztatása, ennek megfelelőentársas vállalkozóként nem terheli a minimális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Közalkalmazott felmentési ideje

Kérdés: Mi lesz a felmentési idő végdátuma annak az 1951-ben született közalkalmazottnak az esetében, aki 1984 óta dolgozik egy intézménynél, megváltozott családi körülményei miatt 2009. május 14-től kérte a munkavégzés alóli felmentését, de korábban már elkezdte intézni az öregségi nyugdíját? Megszakad-e a felmentési idő a nyugdíj megállapításának napjával? Jogosult-e a munkavállaló végkielégítésre annak ellenére, hogy ő kérte a felmentését? Munkaviszonyban töltött időnek számít-e a felmentési idő, és jár-e szabadság a tartamára?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmatlanná vált, vagy munkáját nem végzi megfelelően;d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleglegkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül; illetvee) az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 13.

Felmentési idejét töltő munkavállaló alkalmazása

Kérdés: Alkalmazhat-e egy vállalkozás egy olyan munkavállalót, aki egy másik cégnél a felmentési idejét tölti? Amennyiben igen, akkor kell-e utána pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni, illetve hogyan kell megállapítani a nyugdíjjárulék felső határát?
Részlet a válaszából: […] ...tiltja jogszabály, hogy a felmentési idejét töltőmunkavállaló újabb jogviszonyt létesítsen. A felmentési idő tartama alattazonban a munkavállaló többes jogviszonyban állónak minősül: azaz - tekintettelheti 36 órát elérő fennálló jogviszonyára - nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 25.

Jövedelem késedelmes kifizetése

Kérdés: Hogyan kell eljárnia annak a kft.-nek, amelyik egyik alkalmazottjának munkaviszonyát közös megegyezéssel 2006. március 1-jével megszüntette, de az utolsó munkában töltött nap 2005. december 16. volt? Mivel a fennmaradó időben a munkavégzés alól felmentették, bérét december hónapban számfejtették 2006. március 1-jéig előremenő számfejtéssel, így utolsó bérlapján a 2005. december 1-jétől 2006. március 1-jéig tartó időszak kifizetései szerepelnek, de sajnálatos módon az összeg kifizetésére csak 2006. március hó folyamán került sor? Az adatlapon a bér 2005-ös kifizetésként szerepel, az APEH részére a K30 adatszolgáltatást is így adták le. A munkavállalónk a munkaügyi bíróságon a kifizetés késedelme miatt időközben pert kezdeményezett, valamint kérte adatlapjának módosítását úgy, hogy a 2006. márciusban kifizetett összegeket a 2006-os adóévre állítsák be kifizetésként, és módosítsák számfejtésüket az új 2006-os adókulcsokat figyelembe véve.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 10. § (1) bekezdése alapján a jövedelemmegszerzésének időpontja pénz esetében az a nap, amelyen azt a magánszemélyvagy javára más személy birtokba vette (átvette), vagy amelyen azt amagánszemély javára bankszámlán (pénzforgalmi számlán) jóváírták. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.

Határozott idejű munkaszerződés megszüntetése

Kérdés: Hogyan értelmezhető pontosan az Mt. 79. §-a? Folyamatosan meghosszabbított, határozott időre szóló munkaszerződés esetén a felmentési idő minden esetben a határozott idő kezdetétől számít? Valóban csak összesen 5 évig lehet ilyen módon foglalkoztatni a munkavállalókat?
Részlet a válaszából: […] ...rendes felmondás útján nem szüntethető meg.Ez esetben rendes felmondás hiányában a felmondási időre (illetve a munkavégzésalóli felmentési időre) vonatkozó rendelkezések sem alkalmazhatók.Az Mt. 95. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 30.

1949-ben született közalkalmazott nyugellátása

Kérdés: Elmehet-e előrehozott öregségi nyugdíjba 2006. május 4-én, 57 éves korában az az 1949. május 4-én született közalkalmazott, aki addig 42 év munkaviszonnyal fog rendelkezni? Hány hónap felmentési idő jár nyugdíjazáskor, és mikor kezdheti meg ennek igénybevételét?
Részlet a válaszából: […] ...(pl. lemondás, közös megegyezés) alapján - bármikormegszüntetheti a foglalkoztatási jogviszonyát.Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de anyolc hónapot nem haladhatja meg.Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 14.
1
2