tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

55. Társadalombiztosítási Levelek / 2005. március 22.

TARTALOM

977. kérdés Egyházi személy megbízási díjának közterhei
Egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személyt a munkáltató megbízásban foglalkoztat. Milyen járulékokat kell fizetnie a munkáltatónak és az egyházi személynek a megbízási díj alapján?
Kapcsolódó tárgyszavak:
978. kérdés Magántervezői tevékenység közterhei
Milyen fizetési kötelezettsége keletkezik a kifizetőnek, illetve a magánszemélynek a heti 40 órás főfoglalkozású munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjas magánszemély magántervezői tevékenységéből származó jövedelme után abban az esetben, ha nem vállalkozó?
979. kérdés Versenybírók díjazásának közterhei
Egy községi sportegyesület labdarúgó-szakosztályának mérkőzéseit vezető versenybírók díjazást kapnak. Az elszámolást ők hozzák, amelyben versenybírói működési költség, illetve utazási költségtérítés szerepel. Hogyan kell ezeket a kifizetéseket szabályosan elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
980. kérdés Segítő családtag közterhei
Milyen társadalombiztosítási közterheket kell fizetni a segítő családtag után? Terheli-e munkaadói, munkavállalói járulék, illetve rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség a részére kifizetett jövedelmet?
Kapcsolódó tárgyszavak:
981. kérdés Szüléssel összefüggő ellátások több megbízási jogviszony esetén
Több cégnél megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott nyelvtanár várhatóan 2005 tavaszán fog szülni. Milyen ellátásokra lesz jogosult, és hol történik az ellátás számfejtése, illetve kinek kell benyújtani az igénylést?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
982. kérdés Rokkantsági nyugdíjas vállalkozó munkavégzése
Egy rokkantsági nyugdíjban részesülő II. fokozatú 100 százalékos rokkant egyéni vállalkozónál a munkát 2004-ben alkalmazottja végezte, akinek 2004. december 31-én megszűnt a munkaviszonya. 2005-ben a vállalkozó evaalany lett. Napi hány órában végezhet vállalkozói tevékenységet, hogy rokkantsági nyugdíját ne veszítse el?
983. kérdés Evás egyéni vállalkozó járulékfizetése
Módosíthatja-e a minimálbérnél magasabb járulékalap utáni társadalombiztosítási járulék fizetését az az evaalany egyéni vállalkozó, aki a magasabb járulékfizetésre irányuló egyoldalú nyilatkozat leadása óta eltelt időszakban egy társas vállalkozásnál heti 36 órát elérő munkaviszonyba lépett, és egyéni vállalkozását - a korábbi főfoglalkozás helyett - munkaviszonya mellett látja el?
984. kérdés Szlovák állampolgárságú kft.-tag jogviszonya
Egy kft. szlovák állampolgárságú, Magyarországon letelepedési engedéllyel rendelkező ügyvezetője 2005. január 31-ig dolgozott egy cégnél heti 36 órás munkaviszonyban, ahol minden közterhet megfizettek utána. A munkaviszonya 2005. január 31-én megszűnt, tehát főállásúvá válik a kft.-ben, de Szlovákiában is van egy cége. Van-e arra lehetőség, hogy a szlovák cég legyen a főállása, Magyarországon pedig továbbra is főállás mellett végezze tevékenységét?
985. kérdés Izraeli állampolgárságú kft. tag jogviszonya
Biztosítottnak minősül-e a Tbj-tv. szerint a kft. ügyvezetője abban az esetben, ha izraeli állampolgár, Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és az ügyvezetői teendőkért megbízási szerződés alapján jövedelmet vesz fel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
986. kérdés Külföldön szerzett szolgálati idő
1975-ben született, munkavállalási engedély alapján több éve Olaszországban dolgozó - és ott a kötelező járulékokat megfizető - férfi munkavállaló a továbbiakban Magyarországon szeretne dolgozni. Van-e valamilyen lehetőség arra, hogy a befizetett járulék alapján a hazaköltözés előtt egy összegben megkapja azt a nyugdíjat, amelyre Olaszországban jogosulttá vált? Abban az esetben, ha ez a lehetőség nem adott, hogyan tud a külföldi évek alapján szolgálati időt szerezni, illetve milyen okmányokat kell beszereznie, hogy a későbbiekben igazolni tudja a munkaviszonyát? Van-e valamilyen biztosíték arra, hogy ez az időszak majd a nyugdíjszámításnál figyelembevételre kerül? Hogyan változik a helyzet abban az esetben, ha nem az Európai Unió tagállamában történik a munkavállalás?
987. kérdés Ápolási díjban részesülő magánszemély jogviszonya
Egy munkaképes korú hölgy 3 éve ápolja saját édesanyját, aki nem képes önmagát ellátni. Ezért a polgármesteri hivataltól havi 28 ezer forintot kap, amelyből nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot vonnak. Szerez-e ezzel szolgálati időt, ha igen, mennyit, és elmehet-e napi 4 órában úgy dolgozni, hogy ne vonják meg tőle a támogatást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
988. kérdés A ki nem vett szabadság kezelése
Ki lehet-e fizetni a következő évre átvitt évi rendes szabadságot, ha a dolgozó a tárgyévet követő év június 30-ig nem tudja kivenni? Van-e valamilyen egyéb lehetőség a szabadság pénzbeli megváltására?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
989. kérdés Családi kedvezmény
Van-e valamilyen akadálya annak, hogy a családi kedvezményt csak az év végi adóbevallás megtételekor, egy összegben igényelje vissza a jogosult? A kedvezményezett dönthet-e úgy, hogy év elejétől a házastársa vegye igénybe ezt a kedvezményt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
990. kérdés Kft.-tag részére kötött életbiztosítás közterhei
Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik a társas vállalkozásnak és a magánszemélynek abban az esetben, ha a vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő 25 százalékos tulajdonosa részére a cég életbiztosítást kötött, melynek a díjait folyamatosan fizeti? A tag a társaságból jövedelmet nem vesz fel. A biztosítás megkötésének az időpontjában a tag munkaszerződéssel foglalkoztatott alkalmazott volt a cégnél, de most másutt van heti 36 órát meghaladó munkaviszonya, így tagként működik közre.
991. kérdés Képzés során nyújtott étkezés közterhei
Egy alapítvány továbbképzésre küldi a dolgozóit. Az oktató cég a számláján feltünteti a tanfolyam alkalmával nyújtott étel és ital összegét is, azzal, hogy a természetbeni juttatás közterheit nem fizette meg a résztvevők után. Milyen közterheket kell az alapítványnak fizetni, illetve a dolgozótól levonni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére