Felhasználási szerződés

Kérdés: Egy ellentmondás feloldásában kérem a segítő magyarázatukat. Miként válhat járulékkötelessé más adózási mód választása esetén egy biztosítási kötelezettséggel nem járó jogviszonyból származó jövedelem? A Tbj-tv. 32. szakasza kimondja, hogy nem járulékalap a felhasználási szerződés alapján a felhasználás vagy hasznosítás jogának ellenértékeként kifizetett díj. Ugyanakkor az ekho szerinti adózás keretében e díjazásból - a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is magában foglaló - 15 százalékos egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás kerül levonásra.
Részlet a válaszából: […] ...a jogok felhasználásának az ellenértéke nem képez járulékalapot, és felhasználási szerződés esetén csak abban az esetben vizsgálható a biztosítási kötelezettség - mégpedig a megbízásra vonatkozó szabályok szerint -, amennyiben a személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Felhasználási szerződés

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a felhasználási szerződés alapján kifizetett díjazás utáni járulék, illetve szociális hozzájárulási adó összegét abban az esetben, ha a díj meghaladja a minimálbér 30 százalékát? Kell szociális hozzájárulási adót fizetni a nyugdíjas személy után ebben az esetben? Milyen kódot kell alkalmazni, ha fennáll a biztosítási kötelezettség, tekintettel arra, hogy a 'T1041-es nyomtatvány és a '08-as nyomtatvány között e tekintetben eltérés mutatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...jogi védelem alatt álló mű hasznosítására irányuló felhasználási, hasznosítási, használati szerződés (a továbbiakban együtt: felhasználási szerződés) alapján a szerzői jogi védelem alatt álló mű szerzője, előadója (előadóművész)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Felhasználói szerződés

Kérdés: Hogyan kell elbírálni a biztosítási kötelezettséget nyugdíjas személyek esetében annál a cégnél, amely felhasználói szerződés alapján alkalmaz munkatársakat? A szerződésben meghatározott díjazás 30 százaléka kerül a személyes munkavégzésért kifizetésre, a 70 százalék jogdíj, amelyet a biztosítási kötelezettség elbírálása során természetesen figyelmen kívül hagynak.
Részlet a válaszából: […] ...szerint kell elbírálni, tehát a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglaltak szerint.A járulékalap megállapításakor a felhasználási szerződés (előadás) szerinti személyes munkavégzés (közreműködés) díjazását kell csak figyelembe venni.Mindezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Felhasználási szerződés

Kérdés: Milyen előnyei, illetve milyen hátrányai vannak az ekho szerinti adózás választásának abban az esetben, ha egy cég sok nagy összegű kifizetést teljesít felhasználási szerződés alapján főállással rendelkező magánszemélyek részére? Nem lenne optimálisabb a kifizető számára az általános szabályok szerinti közteherfizetés?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatás szintén nem releváns, ugyanakkor a 11,1 százalékos ekho alapja nem képezi a 0,5 százalékos nyugdíjnövelés alapját.Felhasználási szerződés esetén a jogok felhasználásának az ellenértékeként kifizetett díjazás nem járulék-alap, így az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Magánszemélyek részére fizetett díjazás

Kérdés: Milyen feltételekkel fizethető ki a díjazás abban az esetben, ha egy cég olyan honlapot üzemeltet, amelyen grafikusok regisztrálhatnak a világ bármely pontjáról, akik magánszemélyként bizonyos összeget kapnak az általuk megtervezett grafikájukért, melyet ezután a cég felhasznál? Hogyan kell ezt az összeget számfejteni és bevallani, hiszen a regisztrálók nem adnak meg sem adóazonosítót, sem tajszámot, legtöbbjük nem is magyar állampolgár?
Részlet a válaszából: […] ...grafikatervezés meglátásunk szerint szerzői jogdíjas tevékenységnek tekinthető. A jogdíjra a magánszemély szerző jellemzően ún. felhasználási szerződés megkötésével válik jogosulttá, amely lehet egyszeri összeg, vagy a mű értékesítéséből a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Szerzői jogdíj közterhei

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik abban az esetben, ha egy egyéni vállalkozó elektronikus kiadói szerződést köt egy adószámmal nem rendelkező íróval 10 évre, meghatározott művei korlátlan számban történő elektronikus kiadására, és a szerzői jogdíjat egyszeri, nettó 150 000 forint összegben fizeti meg?
Részlet a válaszából: […] ...műveit bocsátotta a kiadó egyéni vállalkozó rendelkezésére azelektronikus megjelentetés céljából, ami azt jelenti, hogy a felek közöttifelhasználási szerződés alapján nem kerül sor az író részéről személyesközreműködésre. A szerző személyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Kutatási tanulmány díjának közterhei

Kérdés: Alkalmazhatja-e egy közhasznú alapítvány az Szja-tv. 1. mellékletének 3.1. pontját, azaz tekinthető-e adómentes kutatói ösztöndíjnak a kifizetendő juttatás abban az esetben, ha az alapítvány az alapszabályban rögzített közhasznú céljával összefüggésben mindenki számára elérhető pályázatot hirdet irodalomtörténeti kutatásokra, a beérkezett munkákat elbírálja, és a legjobbakat publikálja, illetve pénzzel is díjazza? Köthető-e kutatói ösztöndíjszerződés ebben az esetben? Milyen járulékfizetési kötelezettségek keletkeznek a kifizetett juttatás után?
Részlet a válaszából: […] ...Egy valójában már befejezett kutatásra, illetve annak eredményéreutólag kutatási szerződést nem lehet kötni, ellenben felhasználási szerződéstigen. Tekintettel arra, hogy a kutatás eredményeképpen létrejött tanulmányszerzői jogi védelem alá tartozik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Felhasználási szerződés elbírálása

Kérdés: Helyesen jár-e el a foglalkoztató egy szellemi szabadfoglalkozású "7" adószámú magánszemély foglalkoztatása esetén, aki számlát ad tevékenységéről, amely alapján a szerzői díjas tevékenységet két részre, egyrészt a mű elkészítéséért (előadás megtartásáért) járó díjra, másrészt a mű (előadás) felhasználásáért járó díjra bontják, és csak a tényleges munkavégzés díját veszik figyelembe a biztosítási kötelezettség elbírálásánál, a felhasználásért kifizetett összeget nem? A felhasználói díj után a cég megfizeti a 11 százalékos ehót.
Részlet a válaszából: […] ...szabályokszerint kell a díjazás után a járulékokat megfizetni. Biztosítás hiányábanpedig a kifizetést 11 százalékos eho terheli.Felhasználási szerződés esetén a biztosítási kötelezettségelbírálása során valóban csak a személyes munkavégzésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.

Felhasználási szerződés alapján kifizetett jogdíj közterhei

Kérdés: Egy időszaki kiadvány szerzői felhasználási szerződés alapján adják át a megjelenő cikkeket. A felhasználási szerződés azonban csak a cikk megvásárlására vonatkozik, mert ezek az anyagok egyszer már elhangzott előadások írásos anyagai, ezért a cikkek elkészítésére, megírására vonatkozóan megbízási díjat nem tartalmaznak. Helyes-e ez az eljárás? A cikkírást csak szja-fizetési kötelezettség terheli? A cégnek csak százalékos ehót kell fizetnie, vagy más közterhet is?
Részlet a válaszából: […] ...alapján kétféle jogcímen kerülhetsor kifizetésre: a személyes munkavégzésre tekintettel, illetve a jogokfelhasználásának az ellenértékeként. Hogy a két összeg hogyan aránylikegymáshoz, az teljes egészében a felek megegyezésétől függ....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 13.

Szellemi szabadfoglalkozású magánszemély járulékai

Kérdés: Mi a helyes eljárás az alábbi esetben? Egy szellemi szabadfoglalkozású, "7" adószámú magánszemélyt felhasználási szerződés alapján foglalkoztat egy cég, a kifizetés számla alapján történik. Az Szja-tv. által lehetővé tett nyilatkozat alapján a magánszemély saját maga után vallja be és fizeti a személyi jövedelemadót, a járulékokat viszont a munkáltató az áfa nélküli bére után bejelenti. A magánszemély azt állítja, hogy ő megállapodott az egészségbiztosítási pénztárral, és maga fizeti a járulékokat, de a foglalkoztató ezt nem akarja elfogadni.
Részlet a válaszából: […] Az adószámmal rendelkező "szellemi szabadfoglalkozású"(önálló tevékenységet folytató) személy nem minősül egyéni vállalkozónak. Ennekmegfelelően a vele létesített vállalkozási jogviszony esetén a megrendelőnek(vevőnek) - noha számlát kap - a Tbj-tv. 5. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.
1
2