Ápolási idő figyelembevétele jogosultsági időként

Kérdés: Igényelheti a nők kedvezményes nyugdíját az az 1956. június 3-án született nő, aki 3 gyermeket szült, és 42 év szolgálati idővel rendelkezik, amelyből 14 év ápolási idő, tekintettel az elsőszülött gyermekre, aki 100 százalékos rokkant, és jelenleg is ápolásra szorul? Beleszámít az ápolási idő a nyugdíjhoz szükséges időtartamba?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. biztosítja a nők életkori megkötések nélküli nyugdíjba vonulását, amennyiben legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkeznek, és azon a napon, melytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem állnak.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

100 százalékos rokkant munkavállaló jogállása

Kérdés: Valóban korlátlanul kereshet-e, illetve beszámítható-e a rehabilitációs hozzájárulás megállapításánál egy 100 százalékos rokkant munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] Mindkét kérdésre igen a válasz. A Tny-tv. 36/D. § (1) bekezdése a rokkantsági nyugdíjmelletti munkavégzés korlátozását csak a 36/A. § (1) bekezdés a) pont ab)pontjában említett nyugdíjasra vonatkoztatja. Az említett jogszabályi helyalatt azokról a munkavállalókról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Rokkantsági járadékban részesülő munkavállaló

Kérdés: Foglalkoztatható-e korlátlanul az a 100 százalékosan rokkant, 25. életévét még be nem töltött fiatalember, aki rokkantsági járadékot, valamint emelt összegű családi pótlékot kap? Figyelembe kell-e venni a rokkantsági járadék összegét a havi bérszámfejtésnél, mint adóterhet nem viselő járandóságot, valamint a foglalkoztatás figyelembe vehető-e a rehabilitációs járadék megállapítása során?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági járadékról szóló – meglehetősen régijogszabály a 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet – semmilyen korlátozást semtartalmaz az említett ellátásban részesülő munkavégzését illetően. Ebbőlkövetkezően a kérdésben említett fiatalember korlátlanul...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 15.

Akkreditált munkahelyen dolgozó rokkant munkavállalók jövedelme

Kérdés: Valóban le kell-e mondaniuk valamelyik jövedelmükről azoknak az 50-100 százalékos rokkant munkavállalóknak, akik egy kiemelten akkreditált munkahelyen dolgoznak, ha a havi összevont jövedelmük meghalad egy bizonyos összeghatárt?
Részlet a válaszából: […] A kérdés pontos megválaszolásához azt kellene tudnunk, hogyaz említett munkavállalók konkrétan milyen ellátásban részesülnek, hiszen azemlített 50-100 százalékos "rokkantság"(egészségkárosodás) többféle lehetőségetis sejtet.Vegyük tehát sorra a lehetséges ellátásokat!...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

1953-ban született nő nyugellátása

Kérdés: Elmehet-e nyugdíjba 62 éves kora előtt, és ha igen, milyen feltételekkel az az 1953-ban született nő, aki 3 gyermeket szült? Ők jelenleg 29, 25 és 14 évesek, akik közül egy fogyatékos, 100 százalékos rokkant, de már három éve külön háztartásban él?
Részlet a válaszából: […] Az 1953-ban született nő öregségi nyugdíjkorhatára a 62.életéve. 59 éves korától (2012) jogosult lehet előrehozott öregségi nyugdíjra,amennyiben eddig az időpontig legalább 40 év szolgálati időt szerez. Amennyibeneddig az időpontig a 40 év szolgálati ideje nincs meg, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

Rokkantsági nyugdíjas vállalkozó munkavégzése

Kérdés: Egy rokkantsági nyugdíjban részesülő II. fokozatú 100 százalékos rokkant egyéni vállalkozónál a munkát 2004-ben alkalmazottja végezte, akinek 2004. december 31-én megszűnt a munkaviszonya. 2005-ben a vállalkozó evaalany lett. Napi hány órában végezhet vállalkozói tevékenységet, hogy rokkantsági nyugdíját ne veszítse el?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 30. § (1) bekezdése értelmében a rokkantságinyugdíjra való jogosultság akkor szűnik meg, ha nyugdíjas rendszeresendolgozik, és keresete négy hónap óta nem lényegesen kevesebb annál, mintamelyet a megrokkanás előtti munkakörében rokkantság nélkül elérhetne. E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 22.

II. fokozatú rokkant foglalkoztatása

Kérdés: Milyen feltételekkel foglalkoztatható az a II. rokkantsági fokozatba tartozó, születésétől 100százalékban rokkant hölgy, akinek karja és kezei is korlátozottan mozgásképesek, és rokkantsági nyugdíjban részesül?
Részlet a válaszából: […] Gyakori kérdés, hogy a nyugdíjas milyen feltételekkelvállalhat munkát.Az öregségi nyugdíjban, vagy azzal egy tekintet alá esőnyugellátásban (korkedvezményes, bányász, előrehozott stb.), valamint ahozzátartozói ellátásban és a rokkantsági járadékban részesülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 11.