Biztosítottak bejelentése elektronikus úton

Kérdés: A Tbj-tv. változásaiban az olvasható, hogy az egészségbiztosítási pénztárhoz a biztosítottak bejelentését szoftveren kell teljesíteni. Igaz-e ez és hogyan kell kérni a szoftvert?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 44. § (3) bekezdése alapján a foglalkoztató -adóazonosító számának közlésével – az illetékes egészségbiztosítási szervnekbejelenti az általa foglalkoztatott személyi adatait, állampolgárságát,taj-számát, a biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 7.

Biztosítottak be- és kijelentése

Kérdés: Mi a teendő a biztosítottak be- és kijelentésével kapcsolatban a következő esetekben: – határozatlan idejű megbízás, – határozott idejű megbízás (sok esetben utólag szerez a bérszámfejtő tudomást a megbízás létrejöttéről), – külföldi állampolgár újságírói honoráriuma esetén, hiszen mire az újság megjelenik, a munkavégzés időszakának már vége, az ügyintéző viszont csak ezt követően tudja meg az újságíró adatait? Vonatkozik-e a bejelentési kötelezettség a nyugdíjas foglalkoztatottra is, annak ellenére, hogy egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 44. § (3) bekezdése értelmében a foglalkoztatóköteles a MEP-hez bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított személyiadatait, taj-számát, a biztosítási jogviszonyának kezdetét, megszűnését, abiztosítás szünetelésének időtartamát, magán-nyugdíjpénztári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 13.

Nyugdíjas evás társas vállalkozó járuléka

Kérdés: Milyen alap után kell megfizetni a baleseti járulékot az eva hatálya alá tartozó betéti társaság személyesen közreműködő tagja esetében, aki 2005. november 1-jétől nyugdíjassá válik?
Részlet a válaszából: […] A társas vállalkozások esetében – ellentétben az egyénivállalkozókkal – az eva választása nincs hatással a járulékalapra. Ez a kérdésben említett, kiegészítő tevékenységet folytatótársas vállalkozó esetében azt jelenti, hogy a társaság az 5 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 22.

Evás vállalkozó osztalékának közterhei

Kérdés: Felveheti-e osztalékként egy kettős könyvvitelt vezető, eva hatálya alá tartozó társaság nyugdíjas tagja a bevételeiből az eva és az iparűzési adó levonása után fennmaradó összeget, vagy ezenkívül kell-e valamilyen járulékot vagy egyéb adót fizetniük? Hogyan változik a kötelezettség egy bevételi nyilvántartást vezető evás társaság heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkező tagja esetében?
Részlet a válaszából: […] A társas vállalkozónak és a társas vállalkozásnak ajárulékkötelezettségére egyáltalán nincs kihatása annak, hogy az érintetttársaság az eva szerinti adózást választotta-e vagy sem. Emiatt a tagokszemélyes közreműködése esetén az általános szabályok szerint kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 8.

Járulékfizetés evaalanyiság megszűnése esetén

Kérdés: Kötelező-e a vállalt magasabb összegű járulék megfizetése abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó evaalanyisága év közben megszűnik?
Részlet a válaszából: […] Nem kötelező, sőt, ha az érintett kifejezetten szeretné -gyermekvállalás vagy nyugdíjazás előtt álló vállalkozók esetében nemegyszermerül fel ilyen igény – akkor sem fizethetne a vállalt magasabb összeg utánjárulékokat.A Tbj-tv. 29/a § (3) bekezdésében meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 30.

Egyéni vállalkozó betegsége (eva)

Kérdés: Hogyan alakul járulék-, vállalkozóijárulék-, illetve szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettsége annak az eva hatálya alá tartozó főfoglalkozású egyéni vállalkozónak, aki március végétől folyamatosan beteg?
Részlet a válaszából: […] Az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak a Tbj-tv.29/A §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a tárgyhónapot megelőző hónapelső napján érvényes minimálbér után (vagy ha ennél egyoldalú nyilatkozataalapján magasabb összeget vállalt, akkor az után) kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.

Többes jogviszonyú vállalkozó (eva)

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság üzletvezetésre jogosult beltagjának, aki 2005. június 1-jétől munkaviszonyt létesített? Főfoglalkozású munkaviszonyában jogosult-e adójóváírásra, tekintettel arra, hogy "evás" jövedelme várhatóan jóval meg fogja haladni a jövedelemhatárt?
Részlet a válaszából: […] A társas vállalkozó járulékfizetési kötelezettségét nemérinti az a tény, hogy a társaság az eva hatálya alá tartozik-e vagy sem. Jelenesetben heti 36 órás foglalkoztatással rendelkező biztosított társasvállalkozóról van szó, aki a személyes közreműködésére tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.

Többes jogviszonyú evás egyéni vállalkozó

Kérdés: Kell-e fizetni tételes eho-t az után az eva hatálya alá tartozó főállású egyéni vállalkozó után, aki egy kft.-ben ügyvezetőként heti 20 órás munkaidőben 20 000 forintot keres, egyéni vállalkozóként jövedelmet nem vesz ki, de a járulékalapja 80000 forint?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő, az eva hatálya alá tartozóvállalkozónak nem kell fizetnie tételes eho-t.Az Eho-tv. 6. § (2) bekezdése szerint az egyszerűsítettvállalkozói adózást választó egyéni vállalkozó tételes egészségügyihozzájárulás fizetésére akkor kötelezett, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.

Evás egyéni vállalkozó járulékfizetése

Kérdés: Módosíthatja-e a minimálbérnél magasabb járulékalap utáni társadalombiztosítási járulék fizetését az az evaalany egyéni vállalkozó, aki a magasabb járulékfizetésre irányuló egyoldalú nyilatkozat leadása óta eltelt időszakban egy társas vállalkozásnál heti 36 órát elérő munkaviszonyba lépett, és egyéni vállalkozását – a korábbi főfoglalkozás helyett – munkaviszonya mellett látja el?
Részlet a válaszából: […] A magasabb járulékalap vállalása főszabálykéntviszszavonhatatlanul egy naptári évre szól, ám ebben az esetben a kötelezettségmégis módosítható, illetve a heti 36 órás foglalkoztatás bejelentésévellényegében automatikusan módosul.A Tbj-tv. 29/A. § (3) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 22.