tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott biztosítottak be- és kijelentése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Biztosítottak bejelentése elektronikus úton

Kérdés: A Tbj-tv. változásaiban az olvasható, hogy az egészségbiztosítási pénztárhoz a biztosítottak bejelentését szoftveren kell teljesíteni. Igaz-e ez és hogyan kell kérni a szoftvert?
Részlet a válaszból: […]teljesíteni. Az OEP főigazgatója, illetőleg a MEP igazgatója a bejelentés teljesítésének határidejét meghosszabbíthatja, legfeljebb a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig. A 2005. évi LXXXV. törvény módosította az Art. 31. §-ának egyes rendelkezéseit, ennek megfelelően 2006. január 1-jétől lehetővé vált, hogy a munkáltatók bejelentési kötelezettségüket elektronikus úton teljesítsék. Az a foglalkoztató/meghatalmazott teljesítheti a bejelentést elektronikus úton, aki minősített szolgáltató által kibocsátott, legalább fokozott biztonsági tanúsítvány alkalmazásával ellátott elektronikus aláírással rendelkezik. A foglalkoztató vagy meghatalmazottja, a tulajdonában lévő minősített szolgáltató által kibocsátott fokozott biztonságú tanúsítvány alkalmazásával aláírt elektronikus levél üzenethez csatolva teljesítheti foglalkoztatói bejelentési kötelezettségét. A csatolt állományt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) honlapjáról letölthető, Jelentő program segítségével lehet előállítani. Az OEP a foglalkoztatói jelentéseket a jelent@oep.hu levélcímen fogadja. A jelentés feltételeinek rögzítése érdekében a foglalkoztatók részére előzetes regisztráció szükséges. A regisztráció, illetőleg a megállapodás megkötése miatt a foglalkoztató/állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselő egyszeri személyes megjelenésére van szükség. Vinnie kell magával a tanúsítványt és az annak alapját képező megállapodást. Amennyiben könyvelőcég által kívánja teljesíteni bejelentési kötelezettségét a foglalkoztató, akkor a megbízott könyvelőcég tulajdonában lévő elektronikus aláírásra vonatkozó tanúsítvány, illetve az annak alapját képező megállapodás szintén kell. Ne feledkezzünk el a könyvelőcég és a foglalkoztató közötti meghatalmazásról sem, amit szintén be kell vinni, hiszen az elektronikus ügyintézés esetén sem mellőzhető. A megbízás kezdetének dátumát és annak érvényességi idejét fel kell tüntetni. A megállapodást a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak (MEP) ügyfélszolgálatán kell megkötni, 3 példány szükséges a foglalkoztató aláírásával. Egy példány a munkáltatóé lesz, egy példány a MEP irattárába kerül, és a harmadik példányt a MEP eljuttatja az OEP Nyilvántartási és Ügyvitel-szervezési Főosztályára. A főosztály a dokumentum alapján az elektronikus jelentést fogadó rendszerbe bejegyzi a bejelentés fogadásának feltételeit, ezzel biztosítja a foglalkoztató részére a bejelentések fogadását. Az OEP Nyilvántartási és Ügyvitel-szervezési Főosztálya a beérkezett foglalkoztatói bejelentéseket iktatja, beolvassa a BSZJ rendszerbe, majd a foglalkoztató részére elektronikus nyugtát küld, és az illetékes MEP-et is tájékoztatja a beérkezett jelentésről. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1312

2. találat: Biztosítottak be- és kijelentése

Kérdés: Mi a teendő a biztosítottak be- és kijelentésével kapcsolatban a következő esetekben: - határozatlan idejű megbízás, - határozott idejű megbízás (sok esetben utólag szerez a bérszámfejtő tudomást a megbízás létrejöttéről), - külföldi állampolgár újságírói honoráriuma esetén, hiszen mire az újság megjelenik, a munkavégzés időszakának már vége, az ügyintéző viszont csak ezt követően tudja meg az újságíró adatait? Vonatkozik-e a bejelentési kötelezettség a nyugdíjas foglalkoztatottra is, annak ellenére, hogy egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett?
Részlet a válaszból: […]folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő 8 napon belül kell teljesíteni. Az olvasónk által felvetett probléma fenti jogszabályi hely gyakorlati alkalmazására vonatkozik. Tekintve hogy ellenmondásos, bizonyos esetekben végrehajtatlan előírásról van szó, egzakt megoldás sem adható. Az említett ellentmondás abban áll, hogy a jogszabály arra az időpontra határoz meg a foglalkoztatónak kötelezettséget, amikor az (illetve ő) még - biztosított hiányában - nem minősül foglalkoztatónak. Munkaviszony esetében a biztosítottként történő bejelentés és a biztosítási jogviszony létrejöttének a megállapítása között legfeljebb 1-2 nap telik el. Az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyoknál - és idetartozik az a megbízás, illetve a felhasználási szerződés alapján történő munkavégzés is - viszont a biztosítási kötelezettségről a szóban vagy írásban kötött megállapodás megszületésekor még nem lehet érdemben nyilatkozni. A Tbj-tv. R. 4. § (2) bekezdése értelmében ha a díjazásra nem havi rendszerességgel, hanem időszakonként, illetőleg a tevékenység[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1265

3. találat: Nyugdíjas evás társas vállalkozó járuléka

Kérdés: Milyen alap után kell megfizetni a baleseti járulékot az eva hatálya alá tartozó betéti társaság személyesen közreműködő tagja esetében, aki 2005. november 1-jétől nyugdíjassá válik?
Részlet a válaszból: […]vállalkozó esetében azt jelenti, hogy a társaság az 5 százalékos mértékű baleseti járulékot a tag személyes közreműködésére tekintettel kiosztott, járulékalapot képező - tehát személyijövedelemadó-előleg számításánál figyelembe veendő - jövedelme után köteles megfizetni. Amennyiben az érintettnek ilyen jövedelme nincs - lévén szó nyugdíjas evás vállalkozóról, akinek nem célszerű személyijövedelemadó-köteles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1249

4. találat: Evás vállalkozó osztalékának közterhei

Kérdés: Felveheti-e osztalékként egy kettős könyvvitelt vezető, eva hatálya alá tartozó társaság nyugdíjas tagja a bevételeiből az eva és az iparűzési adó levonása után fennmaradó összeget, vagy ezenkívül kell-e valamilyen járulékot vagy egyéb adót fizetniük? Hogyan változik a kötelezettség egy bevételi nyilvántartást vezető evás társaság heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkező tagja esetében?
Részlet a válaszból: […]kötelezettség a jelzett tagok után nem keletkezik [Tbj-tv. 28. § (3) bekezdés, 36. §]. A tagot a személyes közreműködésével összefüggésben díjazás illeti meg, de a társaság és a tagja megállapodhatnak ettől eltérően (pl. ingyenességben) is. Az osztalékfizetés eldöntése a társaság kompetenciájába tartozik, az ehhez szükséges feltételek fennállása esetén szabadon fizethető. Az szja-fizetési kötelezettség a tagok esetében mindenkor a ténylegesen felvett (elszámolt) jövedelem - beleértve az osztalékot is - után keletkezik. A nyugdíjas tag után személyes közreműködése esetén a tételes egészségügyi hozzájárulást is meg kell a társaságnak fizetnie. Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 74. számában - 2006.01.24.): Tisztelt Szerkesztőség! A Társadalombiztosítási Levelek 70. számában az 1227-es kérdésre adott válasz egy-két helyen helytelen. Kettős könyvelést vezető evás nem veheti fel osztalékként a bevételeiből az eva és az iparűzési adó levonása után megmaradó összeget. A kettős könyvvitel alapján könyvelt adózás előtti eredményből vonja le az eva összegét és veheti ki osztalékként. Ezt viszont nem terheli szja-fizetési kötelezettség, nem terheli 5 százalék járulék sem. A munkaviszonnyal rendelkező tag osztalékát sem terheli szja. Ellentétben az Önök által leírt „Az szja-fizetési kötelezettség a tagok esetében mindenkor a ténylegesen felvett (elszámolt) jövedelem után – beleértve az osztalékot is – keletkezik”. Ez nem valós. A szerző válaszol: Tisztelt Olvasó! Köszönjük az észrevételt. A válaszunk részben valóban kiigazításra szorul. Olvasónk meglátása helyes, a kettős könyvvezetést folytató evás társaság – ugyanúgy, ahogy a nem evás társaság – a kettős könyvvitel szabályai szerint állapítja meg adózás előtti eredményét. Ebből levonva az evát és az iparűzési adót, áll rendelkezésre az az összeg, amely a tagok részére osztalékként kifizethető. Az eva megfizetése után a társaságnak más adót fizetnie[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1227
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Járulékfizetés evaalanyiság megszűnése esetén

Kérdés: Kötelező-e a vállalt magasabb összegű járulék megfizetése abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó evaalanyisága év közben megszűnik?
Részlet a válaszból: […]után járulékokat. A Tbj-tv. 29/a § (3) bekezdésében meghatározott lehetőség, miszerint az egyéni vállalkozó a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében egyoldalú nyilatkozattal - ami adóévre szól - vállalhatja, hogy a járulékokat a minimálbérnél magasabb járulékalap után fizeti meg, kizárólag az eva hatálya alá tartozó vállalkozóra vonatkozik. Mindezt alátámasztják a 2004/67. adózási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1141

6. találat: Többes jogviszonyú vállalkozó (eva)

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság üzletvezetésre jogosult beltagjának, aki 2005. június 1-jétől munkaviszonyt létesített? Főfoglalkozású munkaviszonyában jogosult-e adójóváírásra, tekintettel arra, hogy "evás" jövedelme várhatóan jóval meg fogja haladni a jövedelemhatárt?
Részlet a válaszból: […]bekezdése]. Nincs tehát minimumjárulék-fizetési kötelezettsége, és nem terheli a havi 3450 forint tételes egészségügyi hozzájárulás sem. Másként fogalmazva: ha csak "evázott" jövedelemben részesül, semmilyen társadalombiztosítással összefüggő kötelezettsége sincs. A második kérdésben felvetett problémára az Szja-tv. (2005. január 1-jétől hatályos) 3. § 75. alpontja ad eligazítást. E szerint: - a magánszemély adóbevallásában bevallott vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves összes jövedelme az e fogalomra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában: az említett összes (az összevont adóalapba tartozó és külön adózó) jövedelem azzal, hogy - a vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozónál az e tevékenységéből származó jövedelemként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1108

7. találat: Egyéni vállalkozó betegsége (eva)

Kérdés: Hogyan alakul járulék-, vállalkozóijárulék-, illetve szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettsége annak az eva hatálya alá tartozó főfoglalkozású egyéni vállalkozónak, aki március végétől folyamatosan beteg?
Részlet a válaszból: […]a járulékokat, illetve az általános szabályok szerint a tételes egészségügyi hozzájárulást. Nem köteles az egyéni vállalkozó a fent említett járulék fizetésére többek között arra az időszakra vonatkozóan [Tbj-tv. 29. § (4) bekezdés a) pontja], amikor táppénzben részesül. Tekintve, hogy a vállalkozói járulék alapja megegyezik a 4 százalékos egészségbiztosítási járulék alapjával, a táppénzfolyósítás időszakára azt sem kell leróni (Ftv. 46/B §). Szintén nem áll fenn a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésének a kötelezettsége a keresőképtelenség tartama alatt. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1107

8. találat: Többes jogviszonyú evás egyéni vállalkozó

Kérdés: Kell-e fizetni tételes eho-t az után az eva hatálya alá tartozó főállású egyéni vállalkozó után, aki egy kft.-ben ügyvezetőként heti 20 órás munkaidőben 20 000 forintot keres, egyéni vállalkozóként jövedelmet nem vesz ki, de a járulékalapja 80000 forint?
Részlet a válaszból: […]tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésére akkor kötelezett, ha nem áll - egyebek mellett - munkaviszonyban. A hivatkozott törvény alapján a munkaviszony az egyidejűleg fennálló jogviszonyok sorában mondhatni prioritást élvez, így fennállása jelen esetben is megalapozza a tételes egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettséget. A kft. ügyvezetője után fizetendő tételes egészségügyi hozzájárulás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1049

9. találat: Evás egyéni vállalkozó járulékfizetése

Kérdés: Módosíthatja-e a minimálbérnél magasabb járulékalap utáni társadalombiztosítási járulék fizetését az az evaalany egyéni vállalkozó, aki a magasabb járulékfizetésre irányuló egyoldalú nyilatkozat leadása óta eltelt időszakban egy társas vállalkozásnál heti 36 órát elérő munkaviszonyba lépett, és egyéni vállalkozását - a korábbi főfoglalkozás helyett - munkaviszonya mellett látja el?
Részlet a válaszból: […]evás egyéni vállalkozó a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében egyoldalú nyilatkozattal vállalhatja, hogy a 19. § (1)-(3) bekezdés szerinti járulékokat az (1) bekezdésben meghatározott járulékalapnál (minimálbérnél) magasabb járulékalap után fizeti meg". Bár a jogszabály általánosságban említi az "evás" egyéni vállalkozót, a folytatásból, illetve utalásokból kitűnik, hogy erre a nyilatkozatra csak a főfoglalkozású, a Tbj-tv. 26. § (6) bekezdésében nem említett egyéni vállalkozó jogosult. Ez utóbbi körbe tartozók (heti 36[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 983