Versenybírók díjazásának közterhei


Egy községi sportegyesület labdarúgó-szakosztályának mérkőzéseit vezető versenybírók díjazást kapnak. Az elszámolást ők hozzák, amelyben versenybírói működési költség, illetve utazási költségtérítés szerepel. Hogyan kell ezeket a kifizetéseket szabályosan elszámolni?


Megjelent a Társadalombiztosítási Levelekben 2005. március 22-én (55. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 979

[…] között egyébként fennálló jogviszony és a szerzés körülményei alapján kell meghatározni. A feltett kérdés arra enged következtetni, hogy a versenybírók a bevételükkel szemben a különféle költségeiket – működési, utazási – el kívánják számolni. Ez az idézett jogszabályhely utolsó fordulatának alkalmazását igényli, mely a nyilatkozat hiányában történt kifizetéssel kapcsolatos adókötelezettséget rögzíti. Ami egyben azt is jelenti, hogy adóterhet nem viselő járandóságnak minősülő bevételt nem szereznek a sportegyesülettől. Ennek megfelelően a versenybírók jövedelmének megállapítására az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó, az Szja-tv. 16-18. §-aiban előírt szabályokat kell alkalmazni. Az adóelőleget a versenybírók költségelszámolásra vonatkozó nyilatkozatának figyelembevételével az Szja-tv. 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell levonni. Ehhez kapcsolódnak a Tbj-tv. rendelkezései, melyek alapján az Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó bevételnek azon része, amelyet az adóelőleg számításánál jövedelemként kell figyelembe venni, járulékalapot is képez, feltéve hogy az adott jövedelem megszerzése egyben biztosítási kötelezettséget is eredményez [Tbj-tv. 4. § k) pontja, 20. §, 24. §]. A kérdésben nincs konkretizálva, hogy a versenybírókat milyen jogviszony keretében foglalkoztatja az egyesület, ezért annyi megjegyzéssel élünk, hogy a versenybírók biztosítási jogviszonyát jellemzően a megbízási jogviszonyban állókra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni, kérdéses esetünkben is ezt tartjuk valószínűnek. (Ez persze nem zárja ki azt, hogy egyéb jogviszony – pl. munkaviszony – keretében is foglalkoztatható a versenybíró.) A megbízási jogviszonyban állóknál a díjazás öszszegszerűsége dönti el a biztosítási kötelezettséget, tehát ha a naptári napokra (vagy egész hónapra, bár ez a versenybírók eseti jellegű tevékenységére tekintettel […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.