357. Társadalombiztosítási Levelek / 2019. május 7.

TARTALOM

6062. kérdés Célzott önsegélyező szolgáltatás
Mit jelent pontosan a célzott önsegélyező szolgáltatás, és hogyan adózik a juttatás munkáltatói és munkavállalói oldalon? Van valamilyen adóelőny más juttatásokhoz képest?
6063. kérdés Táppénz és nyugdíj alapjának számítása
Figyelembe kell venni a táppénzalap számítása során azokat a 2019-ben fizetett béren kívüli juttatásokat, amelyek után - a bérhez hasonlóan - megtörtént a járulékok számfejtése és fizetése? Bele fog számítani a kifizetett összeg a dolgozók nyugdíjalapjába?
6064. kérdés Többes jogviszonyú vállalkozó járulékai
Meg kell fizetni a teljes összegű minimálbér után a járulékokat egy kft. tulajdonos ügyvezetője után abban az esetben, ha heti 20 órás munkaviszonyban dolgozik a cégben, vagy elegendő az arányos részt figyelembe venni? Főállású vagy nem főállású kisadózónak fog minősülni ez alapján a kata hatálya alá tartozó egyéni vállalkozásában?
6065. kérdés Osztalék után fizetendő szociális hozzájárulási adó
Valóban figyelembe vehető az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem az osztalék után fizetendő szociálishozzájárulásiadó-alap maximumösszegének meghatározása során annak ellenére, hogy ez után a jövedelem után nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót?
6066. kérdés Nyugdíjas munkavállaló béren kívüli juttatása
Hogyan kell eljárni a munkavállaló SZÉP Kártyájára utalt, illetve ezután utalásra kerülő összeggel abban az esetben, ha 2019. április 28-ától nyugdíjasnak minősül? A dolgozó még nem kapta meg a határozatot a nyugdíjas státuszáról, de már betöltötte a korhatárt, így a munkáltató attól az időponttól a nyugdíjasokra vonatkozó szabályok alapján alkalmazza. Helyesen járt el a munkáltató, ha a dolgozó kijelentése megtörtént, az április havi munkabérét pedig megosztották az egyéni járulékok és a szociális hozzájárulási adó helyes megfizetésének érdekében?
6067. kérdés Őstermelő munkaviszonya
Igénybe vehető valamilyen kedvezmény abban az esetben, ha egy kft. egy jelenleg főállású őstermelői jogviszonyban álló személyt szeretne foglalkoztatni szakképzettséget nem igénylő munkakörben? Befolyásolja az őstermelői járulékfizetést a foglalkoztatás abban az esetben is, ha részmunkaidőről van szó?
6068. kérdés Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény
Helyesen jár el a kft. abban az esetben, ha a 2018-ban GYES-ről visszatért ügyvezetője után 2018-ban és 2019-ben is igénybe vette a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt? Az ügyvezető munkaviszonyban dolgozik a cégében, és csak most értesült róla, hogy az új Szocho-tv. már nem tartalmazza ezt a kedvezményt.
6069. kérdés Több munkabérletiltás kezelése
Hogyan viszonyul egymáshoz a két tartozás annak a munkavállalónak az esetében, akinek a jövedelmét már terheli egy munkabérletiltás pénzintézeti tartozás miatt, most viszont gyermektartásdíj elmaradása miatt újabb letiltás került kiadásra?
6070. kérdés Üzemi balesetről készült határozat megküldése
Meddig kell beküldeni a társadalombiztosítási kifizetőhelynek az üzemi balesetet elismerő határozatot a kormányhivatal felé? Hol található az erre vonatkozó jogszabály?
6071. kérdés Többes jogviszonyú kft.-tag szülése
Jogosult lesz valamilyen ellátásra a tagi jogviszonyára tekintettel az a várandós munkavállaló, aki 2015. március 1-jétől heti 40 órás munkaviszonyban áll egy zrt.-nél, ugyanettől az időponttól egy kft.-ben személyesen közreműködő tag, és a szülés várható időpontja 2019. július hónap? A kismama a kft.-ben tagi jövedelemben nem részesül, tekintettel arra, hogy van máshol legalább heti 36 órás jogviszonya.
6072. kérdés Munkabaleset dokumentálása
Mely esetekben kell kitöltenie a munkavállalónak a "Nyilatkozat a baleset (sérülés) következményeiről" elnevezésű dokumentumot? Helyesen járt el a kifizetőhelyi ügyintéző abban az esetben, ha a munkahelyen a munkavégzéssel összefüggésben történt balesetről készült jegyzőkönyv alapján az üzemi balesetet határozatban elismerte, de a nyilatkozat kitöltését mellőzte, tekintettel arra, hogy a baleset munkaképtelenséget nem eredményezett, és balesetitáppénz--folyósítás sem történt?
6073. kérdés Táppénz kifizetésének időpontja
Ki kell fizetnie a kifizetőhelynek az április hónapra járó táppénzt az április havi munka-bérrel együtt abban az esetben, ha a munkavállaló 2019. április 20-tól május 2-ig volt kere-sőképtelen állományban, és a papírjait május 3-án leadta?
6074. kérdés Munkabalesetek elszámolása
Hogyan kell eljárnia a társadalombiztosítási kifizetőhelynek a cégnél gyakran előforduló, munkavégzés közben történt balesetek napjának számfejtése során? Ki kell fizetni a dolgozó részére a baleset napján ledolgozott időt, vagy egész napra baleseti táppénzt kell folyósítani részére? Hol található az erre vonatkozó szabályozás?
6075. kérdés Műszakpótlék számítása
Műszakpótlék számítása során a rendszeresség vizsgálatánál a munkaidő-beosztással érintett egy időszakon belül a munkanapok legalább egyharmada megállapításához figyelembe kell venni a szabadságnapokat is, vagy csak a munkavégzéssel járó munkanapokat?
6076. kérdés Próbaidő
Ki lehet kötni 180 napos próbaidőt valamilyen módon a munkaszerződésben, illetve egyéb megállapodásban, abban az esetben, ha a foglalkoztatónál nincs érvényben kollektív szerződés?
6077. kérdés Felmondás keresőképtelen munkavállalónak próbaidő alatt
Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak abban az esetben, ha egy próbaidőn lévő munkavállalója keresőképtelen állományba került, ezért nem tudja személyesen átadni számára az azonnali hatályú felmondást? A próbaidő hamarosan letelik, de a munkáltató semmiképpen sem kívánja a dolgozót tovább foglalkoztatni.
6078. kérdés Biztosítás felmondás után
Biztosított marad még valamennyi ideig a munkavállaló abban az esetben, ha a próbaidő alatt felmond a munkáltatónak, de nem talál azonnal új munkahelyet?
6079. kérdés Családtámogatási ellátás külföldön született gyermek után
Valóban jogosult lehet magyar családtámogatási ellátásra a 2019. május 3-án született gyermekére tekintettel az a család, amely már közel egy éve Németországba költözött, mert az édesapa ott dolgozik?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére