Munkavállalói felmondás táppénz alatt

Kérdés: Felmondhatja a határozatlan idejű munkaviszonyát a táppénzes időszak alatt az a munkavállaló, aki 2021. október 1-jétől jelenleg is keresőképtelen állományban van? Elfogadhatja a munkáltató a munkavállaló kérését arra vonatkozóan, hogy a 30 napos felmondási idő lejárta után szüntesse meg a munkaviszonyt, vagy a táppénzre tekintettel a felmondás közlésének időpontjában megszűnik a jogviszony? A felmondásban a biztosított kérte, hogy a felmondási idő alatt tekintsen el a munkáltató a munkavégzési kötelezettség alól.
Részlet a válaszából: […] Figyelembe véve a munkaszerződés általános szabályok szerinti meglétét és a főszabályok alkalmazását, az alábbi válasz adható:Az Mt. 69. §-ának (1) bekezdése rögzíti, hogy a felmondási idő 30 nap. Eltérést – többek között – abban az esetben biztosít, amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Felmondás keresőképtelen munkavállalónak

Kérdés: Felmondhat a munkáltató annak a munkavállalójának, aki a próbaidő lejáratát követően elvétve jelentkezik munkavégzésre, lényegében hosszú hónapok óta keresőképtelen állományban tartózkodik igazolt betegsége okán, és állapotáról, jövőbeni munkavégzési kilátásairól nem nyilatkozik?
Részlet a válaszából: […] A megfogalmazott kérdés azt erősíti, hogy nem kizárólag a munkavállalók kiválasztási folyamatára, hanem a próbaidő tartamában nyújtott teljesítmény monitorozására is indokolt kellő figyelmet fordítani.A próbaidő lejártát követően a munkavállaló indokolt védelme...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Felmondás keresőképtelen munkavállalónak próbaidő alatt

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak abban az esetben, ha egy próbaidőn lévő munkavállalója keresőképtelen állományba került, ezért nem tudja személyesen átadni számára az azonnali hatályú felmondást? A próbaidő hamarosan letelik, de a munkáltató semmiképpen sem kívánja a dolgozót tovább foglalkoztatni.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 79. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint próbaidő alatt a felek azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül megszüntethetik a munkaviszonyt.A keresőképtelenség semmilyen akadályt nem jelent ebben az esetben, a próbaidő alatt történő azonnali hatályú felmondás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Felmondás keresőképtelen munkavállalónak

Kérdés: Milyen módon tud felmondani határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalójának a munkáltató abban az esetben, ha többszöri felszólításra sem tett eleget a szakmai követelményeknek, majd egy nap munkáját otthagyta, mondván, hogy a felmondásával jön vissza, de felmondás helyett a keresőképtelenségéről szóló orvosi igazolást adta le? A munkavállaló térdét korábban megműtötték, és ezért van jelenleg táppénzen, a betegszabadságát már kimerítette. A munkavállaló kezdeményezte az orvosi felülvizsgálatot, mert véleménye szerint a dolgozó jelenlegi munkakörét betegsége miatt nem tudja elvégezni. Terheli végkielégítés-fizetési kötelezettség a munkáltatót ebben az esetben? Ha igen, milyen mértékben?
Részlet a válaszából: […] A betegség miatti keresőképtelenség időtartama korábban ún. felmondási tilalom alá esett. A munkáltató ez alatt az idő alatt és a megszűnést követő meghatározott ideig a munkaviszony felmondását nem is közölhette a munkavállalóval. A jelenleg hatályos szabályozás szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Felmondás keresőképtelenség ideje alatt

Kérdés: Elszámolhat a munkavállalóval még a táppénzes időszak alatt egy táppénz-kifizetőhelyet üzemeltető munkáltató abban az esetben, ha a keresőképtelenség ideje alatt felmondott? Ki lehet fizetni a dolgozónak a felmondási időre jutó bérét, a végkielégítését és az esetlegesen ki nem vett szabadságát, vagy meg kell várni, amíg az orvos keresőképes állományba veszi?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló betegsége miatti keresőképtelenségének ideje alatt, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy évig a munkáltató a munkaviszony felmondásának jogával csak azzal a korlátozással élhet, hogy a felmondási idő legkorábban ezen időtartamok lejártát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.