Műszakpótlék számítása

Kérdés: Műszakpótlék számítása során a rendszeresség vizsgálatánál a munkaidő-beosztással érintett egy időszakon belül a munkanapok legalább egyharmada megállapításához figyelembe kell venni a szabadságnapokat is, vagy csak a munkavégzéssel járó munkanapokat?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállalónak, akkor jár a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén harminc százalék bérpótlék (műszakpótlék), ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik. Azt, hogy a változást mikor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.
Kapcsolódó címke:

Jogosultság műszakpótlékra

Kérdés: Egy részmunkaidős, munkaidőkeretben dolgozó munkavállaló esetében a beosztás szerinti munkaidő kezdési időpontja a munkanapok legalább egyharmadában eltér, de legkorábbi és legkésőbbi kezdési időpont csak 2 esetben éri el a 4 óra eltérést. A munkaidő-beosztása novemberben a következőképpen alakult: 7 nap 18-20 óra között, 3 nap 16-18 óra között, 1 nap 14-20 óra között, 1 nap 10-20 óra között. A munkáltató megítélése szerint a négyórás különbségnek a munkanapok egyharmadában fenn kell állnia a műszakpótlékra való jogosultsághoz, a cég által használt munkaidő-nyilvántartó rendszer azonban számol műszakpótlékot. Mi a helyes eljárás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...alapján a munkavállalónak a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén harminc százalék bérpótlék (műszakpótlék) akkor jár, ha a beosztás szerinti napi munkaideje kezdetének időpontja rendszeresen változik. A változást akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Műszakpótlék

Kérdés: Le kell vonnia a munkáltatónak a személyi jövedelemadót a műszakpótlékból is?
Részlet a válaszából: […] ...műszakpótlék a munkavállalót a munkavégzése kapcsán illeti meg, ha a munkarendje rendszeresen változik. Mivel a műszakpótlék a magánszemélyt munkaviszonyára tekintettel illeti meg, a műszakpótlék a személyi jövedelemadó rendszerében munkaviszonyból származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.
Kapcsolódó címke:

Több műszakos tevékenységű munkáltató munkavállalójának pótlékai

Kérdés: Jogosult a 30 százalékos műszakpótlékra egy heti 91 óra üzemelési idővel működő étterem takarítónője, aki osztott munkaidőben dolgozik mindennap 8.00-10.00 és 18.00-20.00 óra között? Jár a munkavállalónak vasárnapi pótlék is, ha a munkáltató több műszakos munkarendben üzemel, és rendeltetése folytán vasárnap és ünnepnapokon is nyitva tart?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenysége tehát több műsza­kosnak minősül. A munkavállalót munkaidő-beosztás szerint történő munkavégzés alapján megillető műszakpótlékra jogosultsághoz már nincs köze annak, hogy a munkáltató egyébként több műszakos tevékenységet folytatónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Folyamatos műszakban dolgozó közalkalmazott pótlékai

Kérdés: Jogosult lenne-e ún. folyamatos pótlékra egy gyermekintézményben dolgozó közalkalmazott, aki gyermekek felügyeletét látja el folyamatos munkarendben nappal, éjszaka, hétvégén és ünnepnapon is? A délutáni és az éjszakai pótlékot elszámolja az intézmény. Milyen törvények szabályozzák a pótlékok kifizetését?
Részlet a válaszából: […] ...napján megszakítás nélkül működik, a közalkalmazottakhárom műszakos munkarendben vannak foglalkoztatva, és délutáni, valamintéjszakai műszakpótlékot fizetnek részükre. A kérdező az általa folyamatospótléknak nevezett pótlékot hiányolja. Az Mt. a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.
Kapcsolódó címkék:    

Banki ügyfélszolgálatos dolgozók délutáni műszakpótléka

Kérdés: Köteles-e a munkáltató délutáni műszakpótlékot fizetni a 14.00 és 20.00 óra közötti időtartamban végzett munkára annak a két munkavállalónak, akik az ügyfélszolgálati teendőket látják el egy banknál, ezért egyikük 12.00 órától 20.00 óráig dolgozik, a másik pedig rendes munkaidőben, és hetente váltják egymást? A banknál a rendes munkaidő 8.30-tól 17.30-ig tart. Az egy napon belül történő váltás nem valósul meg a munkavégzésben.
Részlet a válaszából: […] ...a több műszakos munkarend alapján a 14.00és 22.00 óra közötti időszakban teljesített legalább két óra időtartamúmunkavégzés. A műszakpótlék mértéke ebben az esetben 15 százalékos.Az éjszakai műszak a több műszakos munkarend alapján 22.00és 6.00 óra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 13.
Kapcsolódó címke:

Munkaidőkeretben dolgozó munkavállalók műszakpótléka

Kérdés: Jár-e műszakpótlék az egyhavi munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalóknak abban az esetben, ha egy mindennap 11.00 órától 23.00 óráig nyitva tartó étteremben a munkaidejük 10.00 órától 22.00 óráig, illetve 11.00 órától 23.00 óráig tart? Hány pihenőnapot kell kiadni számunkra egy héten? Nyilvántartható-e a szabadságuk órában is?
Részlet a válaszából: […] ...műszakpótlék a beosztása szerint több műszakos munkarendbenfoglalkoztatott munkavállalót illeti meg. Az Mt. szerint többműszakos munkarendakkor állapítható meg, ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja amunkavállaló napi teljes munkaidejét, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Munkarend jellegének megállapítása, pótlékok elszámolása

Kérdés: Megszakítás nélküli munkarendnek minősül-e a foglalkoztatás, ha a foglalkoztató benzinkút mindennap reggel 5.00 órától este 22.00 óráig tart nyitva? A dolgozók két műszakban dolgoznak, 5.00 órától 13.30 óráig, illetve 13.30-tól 22.00 óráig, melyből 30 perc a munkaközi pihenőidő. Helyesen jár-e el a munkáltató, ha csak a délutáni pótlékot fizeti meg? Mennyi a pótlék mértéke? Havonta hányszor lehet a dolgozókat vasárnapra beosztani, illetve kell-e valamilyen pótlékot fizetni erre a napra, ha szabadnapot biztosítanak helyette? Milyen bérezés illeti meg a munkavállalót, ha fizetett ünnepen végez munkát, és helyette szabadnapot kap?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatott munkavállalókatnem illeti meg a megszakítás nélküli munkarendben történő foglalkoztatáshozkötődő többletműszakpótlék. Így a délutános műszakpótlék mértéke az Mt. 146. §(3) bekezdésében foglaltak alapján 15 százalék, tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Műszakpótlék megállapítása

Kérdés: Hogyan kell fizetni a műszakpótlékot abban az esetben, ha egy két műszakban működő munkáltató esetén az első műszak 5.30-tól 14.00 óráig, a második műszak pedig 14.00 órától 22.30-ig tart? A munkaidő mindkét esetben tartalmaz 30 perc munkaközi szünetet is.
Részlet a válaszából: […] ...[118. § (2) bekezdés] foglalkoztatott munkavállalónak - a(3) bekezdésben meghatározottak szerint - délutáni, illetőleg éjszakaiműszakpótlék jár.Az Mt. 146. § (3) bekezdése értelmében a délutáni műszakbantörténő munkavégzés [117. § (1) bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 11.
Kapcsolódó címkék:  

Folyamatosan nyitva tartó benzinkút alkalmazottainak pótlékai

Kérdés: Kell-e műszakpótlékot fizetni a munkavállalók részére annál a benzinkutat üzemelő kft.-nél, ahol a dolgozók 2 havi munkaidőkeretben, de fix havi alapbérrel vannak foglalkoztatva úgy, hogy a munkaidejük 19.00-07.00 óráig, illetve 07.00-19.00 óráig tart, és ezen belül folyamatosan váltják egymást? A benzinkút a hét minden napján 00.00-24.00 óráig, tehát folyamatosan nyitva tart.
Részlet a válaszából: […] ...fakadó objektív körülmények miatt - más munkarendalkalmazásával nem biztosítható, vagy b) a munkaköri feladatok jellege ezt indokolja.A műszakpótlékra vonatkozó előírásokat az Mt. 146. §-ábanfoglalt rendelkezések tartalmazzák.E rendelkezések értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 16.
1
2