tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott biztosítási jogviszony tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Biztosítási jogviszony utólagos elbírálása

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a magánszemély és a kifizető kötelezettségeit abban az esetben, ha egy egyesület a választott tisztségviselője éves tiszteletdíját október hónapban fizeti ki a 2019. szeptember 1-jétől 2020. augusztus 31-ig terjedő időtartamra? Az érintett tisztségviselő 2020. augusztus 5-től igénybe veszi a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugellátást is.
Részlet a válaszból: […]tisztségviselőről van szó, akinek biztosítási kötelezettségét 2019. szeptember 1. és 2020. június 30. között a régi Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontjában, míg 2020. július 1-jétől a Tbj-tv. 6. §-ának f) pontjában foglaltak szerint kell elbírálni.Az alapfeltétel mindkét esetben ugyanaz: amennyiben az érintett havi tiszteletdíjából származó jövedelem (amely megegyezik a tiszteletdíj összegével) eléri a minimálbér 30 százalékát (tehát 2019-ben a 147 000×30 százalék = 44 100 forintot, míg 2020-ban a 161 000×30 százalék = 48 300 forintot), akkor kiterjed rá a biztosítás. Tovább árnyalja a képet, hogy az érintett augusztus 5-től saját jogú nyugdíjas, tehát e naptól még a minimálbér 30 százalékát elérő jövedelem esetén sem terjed ki rá a biztosítás.Amennyiben az említett személyre az elmondottak alapján kiterjed a biztosítás, járulékfizetési kötelezettsége a következők szerint alakul:2019. szeptember-december, illetve 2020. január-június havi tiszteletdíjából 10 százalékos nyugdíjjárulékot és 7 (4+3) százalékos egészségbiztosítási járulékot kell levonni, míg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6599

2. találat: Biztosítási jogviszony elbírálása és bejelentése megbízási jogviszony esetén

Kérdés: Változott a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak biztosítási kötelezettségének elbírálására és bejelentésére vonatkozó szabályozás? Hogyan kerülhető el a folyamatos megbízási jogviszonyban álló foglalkoztatottak esetében a biztosítási jogviszony megszüntetése? Egy kft. több megbízásos dolgozója is kapott értesítést a NAV-tól a biztosítási jogviszonya megszűnéséről, illetve az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség keletkezéséről. Korábban ilyen értesítés nem érkezett, ezért a munkavállalók attól félnek, hogy a jogviszonyuk nem rendezett.
Részlet a válaszból: […]marad fenn, ha a jogosultsági feltétel a megszűnést megelőzően megszakítás nélkül legalább 45 napig fennállt,b) ha a jogosultsági feltétel fennállásának az időtartama 45 napnál rövidebb volt, akkor ezen időtartammal hosszabbodik meg,c) 45 napig marad fenn, ha a jogosultsági feltétel megszűnését megelőzően fennállt korábbi jogosultsági feltétel 45 napnál hosszabb ideig állt fenn, és az utolsóként megszűnt jogosultsági feltétel nem állt fenn 45 napig, de a két jogosultsági feltétel fennállása között 30 napnál kevesebb nap telt el.A törvény szó szerinti értelmezése alapján tehát a megbízási jogviszonyban létrejött biztosítási jog-viszony bejelentése minden hónapban utólag történik a 'T1041-es adatlapon, és a bejelentéssel egy-idejűleg megtörténik a kijelentés is, hiszen (elvben) a következő havi biztosítási kötelezettséget ismét utólag kell elbírálni és bejelenteni.Ezzel kapcsolatban semmilyen új szabályozás nem született, ez korábban is így volt.2020. július 1-jén bevezetett új szabály viszont, hogy az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettséget a NAV a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatszolgáltatása alapján automatikusan előírja az adószámlán, és erről tájékoztatást küld a járulékfizetésre kötelezettnek. Ez azt jelenti, hogy a magánszemélynek - a korábbi gyakorlattól eltérően - a fizetési kötelezettségét főszabály szerint nem kell bejelentenie a NAV-hoz, arra a továbbiakban csak kivételes esetekben van lehetőség.Ha a magánszemély nem fizeti meg a járulékot, és a 2020. július 1-jét követő időszakra vonatkozóan keletkezett hátraléka meghaladja a 46 260 forintot (az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosát), akkor nem vehet igénybe térítésmentesen egészségügyi szolgáltatást. Ebben az esetben a NEAK a társadalombiztosítási azonosító jelet (tajszám) érvényteleníti. Ezután legkorábban a tartozás megfizetése utáni naptól lesz újra érvényes a tajszám.Véleményünk szerint a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak esetében abból adódik a probléma, hogy a hatóságok közötti adatszolgáltatások csúszásban vannak.A NAV-hoz beérkeznek a bejelentések, a NAV tájékoztatja a NEAK-ot a biztosítási kötelezettségekről, majd a NEAK tájékoztatja a NAV-ot, ha az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6558

3. találat: Megbízási jogviszony

Kérdés: A napi vagy a havi elszámolás a helyes egy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személy biztosítási kötelezettségének elbírálása során, ha egy társaság éves megbízási szerződés alapján foglalkoztat egy magánszemélyt, a díj elszámolása pedig havi szinten történik általában 20 és 40 ezer forint közötti összegben a teljesített alkalmak (általában 2-4) függvényében? Amennyiben a biztosítást a teljesített napok alapján kell elbírálni, a kötelezettség általában fennáll, havi szinten viszont alatta marad a minimálbér 30 százalékának.
Részlet a válaszból: […]forintot).A biztosítási kötelezettség elbírálása tehát egyszerű osztással történik: a tevékenységből származó jövedelmet el kell osztani a jogviszony tartamával, hónapjaival vagy napjaival.A járulékalapot képező jövedelem adott, a problémát jelen esetben a jogviszony tartamának a meghatározása jelenti.A kérdésből az bizonyosan megállapítható, hogy a szerződés alapján a jogviszony teljes naptári évben - folyamatosan - fennáll. Ezt figyelembe véve nincs (vagy a részletek ismeretének a hiányában fogalmazzunk úgy, hogy nem lenne akadálya), hogy a havi kifizetéseket a hónap egészére vegyék figyelembe, ami alapján nem áll fenn a biztosítási kötelezettség.Ugyanakkor, ha a tényleges munkavégzésre kizárólag az adott napokon kerül sor (tehát a tevékenység nem igényel felkészülést, mint pl. oktatási tevékenység[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6356
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Biztosítás felmondás után

Kérdés: Biztosított marad még valamennyi ideig a munkavállaló abban az esetben, ha a próbaidő alatt felmond a munkáltatónak, de nem talál azonnal új munkahelyet?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a Tbj-tv.-ben meghatározott belföldi személy részére a biztosítási jogviszony megszűnését követőena) 45 napig marad fenn, ha a jogosultsági feltétel a megszűnést megelőzően megszakítás nélkül legalább 45 napig fennállt,b) ha a jogosultsági feltétel fennállásának az időtartama 45 napnál rövidebb volt, akkor ezen időtartammal hosszabbodik meg,c) 45 napig marad fenn, ha a jogosultsági feltétel megszűnését megelőzően fennállt korábbi jogosultsági feltétel 45 napnál hosszabb ideig állt fenn, és az utolsóként megszűnt jogosultsági feltétel nem állt fenn 45 napig, de a két jogosultsági feltétel fennállása között 30 napnál kevesebb nap telt el.A Tbj-tv. 4. §-ának u) pontja értelmében belföldinek minősül1. Magyarország területén az Nyt. szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személy,2.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6078
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Ellátások alapja várandós munkavállaló újbóli munkaviszonya esetén

Kérdés: Mi lesz az ellátások alapja egy 2011-től alkalmazásban állt munkavállalónak az esetében, aki közös megegyezéssel megszüntette a munkaviszonyát a munkáltatójánál, de néhány nap múlva új jogviszonyt létesített ugyanannál a cégnél, mert megtudta, hogy várandós? A jogviszony megszűnése és az új jogviszony létrejötte között 10 nap telt el, majd a munkavállaló néhány napon belül veszélyeztetett terhesként keresőképtelen állományba került.
Részlet a válaszból: […]kérdésben említett táppénz vagy CSED igénylésekor) fennálló biztosítási jogviszonyról azt állapíthatjuk meg, hogy a munkaviszony újbóli létesítése napján kezdődött, tehát mindenképpen olyan rövid időn belül, hogy a munkavállalónak sem 180, sem 120, de adott esetben még 30 bérezett napja sem lehet.Az Eb-tv. R. 28. §-ának (5) bekezdése azonban mindezt felülírja. A jogszabályi hely kimondja ugyanis, hogy a fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapjának a pénzbeli ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszony első napja minősül, ugyanakkor rögzíti azt is, hogy az Eb-tv. 39/A. §-a (1) bekezdésének alkalmazásánál a fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapja nem változik, ha az ellátásra jogosult a biztosítási jogviszony megszűnését követő harminc napon belül ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanolyan jogviszony alapján ismét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5216

6. találat: Beltag közterhei hallgatói jogviszony megszűnése után

Kérdés: Társas vállalkozóként vagy magánszemélyként kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy bt. beltagja után, aki nappali tagozatos egyetemi hallgató volt, a bt.-ben személyesen nem működött közre, jövedelmet sem vett ki, így járulékot sem fizetett utána a társaság, de a hallgatói jogviszonya megszűnt, diákigazolványa már érvénytelen, ezért nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra?
Részlet a válaszból: […]teendők ellátására nem rendelkezik munkaszerződéssel, ezért a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében társas vállalkozónak minősül.Amennyiben a társaság nem ilyen címen tartotta őt nyilván (és jelentette be biztosítottként), helytelenül járt el, azonban - figyelembe véve a nappali tagozatos hallgatói jogviszonyát - járulékfizetéssel kapcsolatos mulasztást nem követett el, hiszen nem terhelte őt a minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség.Ellenben a hallgatói jogviszony megszűnését követően már - tényleges tagi jövedelem hiányában is - havonta legalább a minimálbér 112,5 százaléka után meg kell fizetnie a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót, a minimálbér 150 százaléka után a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4999

7. találat: Biztosítási jogviszony

Kérdés: Hogyan kaphat információkat a korábbi biztosítási jogviszonyairól egy magánszemély abban az esetben, ha feltételezi, hogy a foglalkoztatói nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatról, de egy adott időszakra, vagy egy adott foglalkoztatónál eltöltött jogviszonyra vonatkozóan is.Az eljárás személyesen, postai úton vagy ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők esetében elektronikusan is kezdeményezhető a Kormányzati Portál Ügyfélkapuján keresztül. (Elektronikus ügyintézés esetén az "Adatkérő lap a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokról" elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni.)Az ügyfélkapus regisztrációs eljárás kezdeményezhető bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4884
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Társaság vezető tisztségviselőjének biztosítási jogviszonya

Kérdés: Milyen kilépéssel kapcsolatos nyomtatványokat kell kiállítani abban az esetben, ha egy társaság vezető tisztségviselőjének jövedelemkifizetése és járulékfizetése megszűnik, mert máshol heti 36 órát meghaladó munkaviszonyt létesít, de a tisztséget továbbra is ellátja, tehát a biztosítási jogviszonya továbbra is fennáll? Egy OEP-ellenőrzés alkalmával az ellenőr lesztornózta a "Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához" nevű nyomtatványt, mondván, a nyomtatványt nem lehetett volna kiállítani - függetlenül attól, hogy a tényleges járulékfizetés megszűnt -, mert a biztosítási jogviszony nem szűnt meg.
Részlet a válaszból: […]egyéb feltételek fennállása esetén (pl. hogy a tisztséget nem munkaviszony keretében látja el) - a tisztség keletkezésének napjától. Egyetértünk tehát az ellenőr megállapításával, illetve eljárásával, mivel a jövedelemkifizetés megszűnése nem esett egybe a biztosítási jogviszony megszűnésével, emiatt a kérdéses nyomtatvány kiállítására sem volt szükség. A jövedelemkifizetés elmaradása tehát nem teszi megszűntté a jogviszonyt, így szabályosan járnak el, ha igazolásokat nem adnak ki.A jövedelemigazolást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4277

9. találat: Írországban dolgozó munkavállaló biztosítási jogviszonya

Kérdés: Hogyan tud írásban intézkedni a magyarországi biztosítási jogviszonyának fenntartásáról az a munkavállaló, akinek a magyar munkaviszonya - tudomása szerint - november közepéig fennállt, de októbertől Írországban helyezkedett el? Az érintettnek folyamatosan szüksége van gyógyszerekre, ezért szeretné fenntartani a magyar biztosítását. Kell-e valamilyen intézkedéseket tennie abban az esetben, ha ebben az évben férjhez ment, és felvette a férje nevét?
Részlet a válaszból: […]vált biztosítottá. Ez alapján válthatja ki (Írországban) az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, amellyel Magyarországon az ideiglenes tartózkodás alkalmával felmerült, orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokat veheti igénybe, viszont tervezett egészségügyi ellátásokhoz nem használható. Az Írországban történt munkavállalását egyébként be kell jelentenie (pontosabban 15 napon belül be kellett volna jelentenie) a "Bejelentőlap TAJ számmal rendelkező magyar állampolgár részére, aki EGT tagállamban biztosított személy"[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3565