Igazságügyi szakértő biztosítási jogviszonya

Kérdés: Létrejön a biztosítási jogviszony egy igazságügyi szakértő végzéssel történő kirendelése esetén? Amennyiben igen, akkor a kirendelés napjától a díjmegállapító határozat jogerőre emelkedéséig tart a biztosítás? Milyen közterhek megfizetésére kötelezett a tevékenységét adószámos magánszemélyként végző szakértő, illetve a kifizető ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az igazságügyi szakértő a tevékenységét vállalkozási, megbízási, illetve adószámos magánszemélyként egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személlyel létesített vállalkozási jogviszony alapján látja el.Első esetben (tehát egyéni vállalkozóként) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Biztosítási jogviszony utólagos elbírálása

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a magánszemély és a kifizető kötelezettségeit abban az esetben, ha egy egyesület a választott tisztségviselője éves tiszteletdíját október hónapban fizeti ki a 2019. szeptember 1-jétől 2020. augusztus 31-ig terjedő időtartamra? Az érintett tisztségviselő 2020. augusztus 5-től igénybe veszi a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugellátást is.
Részlet a válaszából: […] ...probléma megoldásának jogszabályi hátterét a Tbj-tv. 100. §-ának (1) bekezdésében találjuk, miszerint amennyiben a biztosítási jogviszony elbírálására utólag, 2020. június 30-át követően kerül sor, és annak kezdőnapja 2020. július 1-jét megelőző nap,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

Biztosítási jogviszony elbírálása és bejelentése megbízási jogviszony esetén

Kérdés: Változott a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak biztosítási kötelezettségének elbírálására és bejelentésére vonatkozó szabályozás? Hogyan kerülhető el a folyamatos megbízási jogviszonyban álló foglalkoztatottak esetében a biztosítási jogviszony megszüntetése? Egy kft. több megbízásos dolgozója is kapott értesítést a NAV-tól a biztosítási jogviszonya megszűnéséről, illetve az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség keletkezéséről. Korábban ilyen értesítés nem érkezett, ezért a munkavállalók attól félnek, hogy a jogviszonyuk nem rendezett.
Részlet a válaszából: […] ...szerint az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a Tbj-tv.-ben meghatározott belföldi személy részére a biztosítási jogviszony megszűnését követőena) 45 napig marad fenn, ha a jogosultsági feltétel a megszűnést megelőzően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Megbízási jogviszony

Kérdés: A napi vagy a havi elszámolás a helyes egy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személy biztosítási kötelezettségének elbírálása során, ha egy társaság éves megbízási szerződés alapján foglalkoztat egy magánszemélyt, a díj elszámolása pedig havi szinten történik általában 20 és 40 ezer forint közötti összegben a teljesített alkalmak (általában 2-4) függvényében? Amennyiben a biztosítást a teljesített napok alapján kell elbírálni, a kötelezettség általában fennáll, havi szinten viszont alatta marad a minimálbér 30 százalékának.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (idesoroljuk a megbízási jogiszonyt is) álló személyre akkor terjed ki a biztosítás, ha az e tevékenységből származó, havi járulékalapot képező jövedelme eléri a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Biztosítás felmondás után

Kérdés: Biztosított marad még valamennyi ideig a munkavállaló abban az esetben, ha a próbaidő alatt felmond a munkáltatónak, de nem talál azonnal új munkahelyet?
Részlet a válaszából: […] ...alatt történt munkavállalói felmondás alapján megszűnt munkaviszonnyal kapcsolatban, így a munkaviszony megszűnésének napján a biztosítási jogviszony is megszűnik.Az Eb-tv. 29. §-ának (9) bekezdése értelmében azonban az egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.
Kapcsolódó címkék:  

Ellátások alapja várandós munkavállaló újbóli munkaviszonya esetén

Kérdés: Mi lesz az ellátások alapja egy 2011-től alkalmazásban állt munkavállalónak az esetében, aki közös megegyezéssel megszüntette a munkaviszonyát a munkáltatójánál, de néhány nap múlva új jogviszonyt létesített ugyanannál a cégnél, mert megtudta, hogy várandós? A jogviszony megszűnése és az új jogviszony létrejötte között 10 nap telt el, majd a munkavállaló néhány napon belül veszélyeztetett terhesként keresőképtelen állományba került.
Részlet a válaszából: […] ...táppénz összegének megállapításánál - az e törvényben foglalt kivételekkel - az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban személyijövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.Felszínesen nézve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 25.

Beltag közterhei hallgatói jogviszony megszűnése után

Kérdés: Társas vállalkozóként vagy magánszemélyként kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy bt. beltagja után, aki nappali tagozatos egyetemi hallgató volt, a bt.-ben személyesen nem működött közre, jövedelmet sem vett ki, így járulékot sem fizetett utána a társaság, de a hallgatói jogviszonya megszűnt, diákigazolványa már érvénytelen, ezért nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a kérdésben említett volt egyetemi hallgató - biztosítási jogviszony híján - a diákigazolvány érvényességi ideje + 45 nap lejártát követően egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére lenne kötelezett. Jelen esetben viszont van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Biztosítási jogviszony

Kérdés: Hogyan kaphat információkat a korábbi biztosítási jogviszonyairól egy magánszemély abban az esetben, ha feltételezi, hogy a foglalkoztatói nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási jogviszony bejelentésével kapcsolatos nyugdíjbiztosítási adatokról a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály ügyfélszolgálatánál lehet tájékoztatást kérni. A személyi adatok megadása után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 27.
Kapcsolódó címke:

Társaság vezető tisztségviselőjének biztosítási jogviszonya

Kérdés: Milyen kilépéssel kapcsolatos nyomtatványokat kell kiállítani abban az esetben, ha egy társaság vezető tisztségviselőjének jövedelemkifizetése és járulékfizetése megszűnik, mert máshol heti 36 órát meghaladó munkaviszonyt létesít, de a tisztséget továbbra is ellátja, tehát a biztosítási jogviszonya továbbra is fennáll? Egy OEP-ellenőrzés alkalmával az ellenőr lesztornózta a "Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához" nevű nyomtatványt, mondván, a nyomtatványt nem lehetett volna kiállítani - függetlenül attól, hogy a tényleges járulékfizetés megszűnt -, mert a biztosítási jogviszony nem szűnt meg.
Részlet a válaszából: […] ...Kérdezőnk maga is kimondta a "varázsszavakat": a biztosítási jogviszony nem szűnt meg. A társas vállalkozás ügyvezetőjének biztosítási jogviszonya ugyanis az ügyvezető részére kifizetett jövedelemtől, illetve annak hiányától függetlenül létrejön - az egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 14.

Írországban dolgozó munkavállaló biztosítási jogviszonya

Kérdés: Hogyan tud írásban intézkedni a magyarországi biztosítási jogviszonyának fenntartásáról az a munkavállaló, akinek a magyar munkaviszonya - tudomása szerint - november közepéig fennállt, de októbertől Írországban helyezkedett el? Az érintettnek folyamatosan szüksége van gyógyszerekre, ezért szeretné fenntartani a magyar biztosítását. Kell-e valamilyen intézkedéseket tennie abban az esetben, ha ebben az évben férjhez ment, és felvette a férje nevét?
Részlet a válaszából: […]  Amennyiben jól értelmezzük a kérdést, olvasónk biztosításijogviszonya november közepéig állt fenn Magyarországon. Ez alapján még további45 napig jogosult egészségügyi szolgáltatásra idehaza.Írországi munkaviszonya alapján viszont Írországban váltbiztosítottá. Ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 6.