Átalányadózó őstermelő járuléka és táppénzalapja

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége annak az átalányadózó őstermelőnek, aki már 10 éve folytatja ezt a tevékenységet munkaviszony mellett, de a munkaviszonya 2024. jú-lius 1-jétől megszűnik? Mi lesz a táppénz alapja, ha a munkaviszonyában a munkabére havi 500 ezer forint, az őstermelői bevétele pedig 2023-ban 9 millió forint volt? Az érintett július közepétől előreláthatóan hosszabb ideig táppénzen lesz egy műtét miatt.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett őstermelő 2024. július 1-jétől vált mezőgazdasági őstermelőként biztosítottá, és ettől az időponttól terheli e jogviszonyában a járulékfizetési kötelezettség.Mivel nem idén kezdte az őstermelői tevékenységet, nem minősül kezdőnek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

CSED és GYED igénylése

Kérdés: Pontosan milyen dokumentumokat, okmányokat kell leadni a kérelmezőnek a CSED- és GYED-igény mellé? A kifizetőhelyi tájékoztató CSED és GYED esetében is csak a születési anyakönyvi kivonatot írja. Szükséges ezenkívül pl. a gyermek tajkártyája, adóazonosító jele vagy lakcímkártyája?
Részlet a válaszából: […] A gyermek tajkártyáját, adóazonosító jelét, illetőleg lakcímkártyáját a CSED- és a GYED-igénylés mellé nem kell benyújtani.CSED-igénylés esetén a csatolandó dokumentumok listája attól is függ, hogy a szülés előtt vagy a szülést követően történik az igénylés.–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

CSED alapja áthelyezés esetén

Kérdés: Alkalmazható a kedvezményszabály a CSED megállapításakor abban az esetben, ha a munkavállaló áthelyezéssel kerül az új foglalkoztatójához egészségügyi szolgálati jogviszonyba? A kifizetőhely a minimálbér kétszeresének alapulvételével állapította meg az ellátás napi alapját.
Részlet a válaszából: […] A CSED naptári napi összegének megállapítására vonatkozó kedvezményszabályt az Eb-tv. 42. §-ának (4a), (4b) bekezdései tartalmazzák. Csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha az utolsóként megállapított ellátás alapja kizárólag a jogosultság kezdőnapján fennálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Külföldre költöző munkavállaló távmunkavégzése

Kérdés: Ki kell jelenteni a ’T1041 nyomtatványon egy magyar cég magyar állampolgárságú munkavállalóját, aki néhány hónapja kiköltözött az egész családjával Máltára, és a továbbiakban onnan végzi a munkáját távmunkában? A dolgozó még rendelkezik magyar állandó lakcímmel, de a tajkártyája már nem érvényes Magyarországon, a férje munkaviszonyban dolgozik Máltán, ő pedig egyéni vállalkozást indított, a gyermekeik ott járnak óvodába és iskolába. Ebben az esetben csak a személyi jövedelemadót kell levonni tőle, és szociális hozzájárulási adót kell fizetni utána? Milyen igazolásokat kell bekérnie a munkáltatónak ebben az esetben? Négygyermekes anyaként továbbra is jogosult az adókedvezményre? Helyesen gondolja a munkáltató, hogy családi pótlékra, és így a családi kedvezményre a továbbiakban nem jogosult a munkavállaló? Hogyan változik a fenti munkavállaló bejelentése, számfejtése, NÉTAK-kedvezménye és családi kedvezménye abban az esetben, ha eladja magyarországi ingatlanát, és nem lesz magyar állandó lakcíme sem?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett munkavállaló a keresőtevékenységét Máltán végzi, így a 883/2004/EK uniós koordinációs rendelet vonatkozó szabályai alapján a máltai társadalombiztosítás hatálya alá tartozik. Ez azt is jelenti, hogy Magyarországon a biztosítási jogviszonya megszűnik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Baleseti táppénz

Kérdés: Melyik naptól kell megállapítani a baleseti táppénzre jogosultságot annak a munkavállalónak az esetében, aki 2023. december 1-jétől 2024. május 31-ig szóló határozott idejű munkaszerződéssel állt a munkáltató alkalmazásában, 2024. május 14-én munkavégzés közben balesetet szenvedett, amelyet a munkáltató üzemi balesetnek ismert el, de a baleset napján ledolgozott 3 órára megkapta a munkabérét? Mi lesz az irányadó, illetve a számítási időszak a baleseti táppénz naptári napi alapjának meghatározásához ebben az esetben? A munkavállaló előző munkaviszonya 2019. július 1-jétől 2023. november 30-ig állt fenn. Kinek kell folyósítania a baleseti táppénzt a munkaviszony megszűnése után? Folyósítható a baleseti táppénz 2024. július 19. után, amikor a dolgozó betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és ettől a naptól igényli az ellátást?
Részlet a válaszából: […] A biztosított baleseti táppénzre a keresőképtelensége első napjától jogosult, de nem a teljes napi összegre, csak résztáppénzre. Mivel a ledolgozott munkaideje alapján munkabért kapott, a le nem dolgozott munkaidőre baleseti táppénzre jogosult. A baleseti táppénz napi alapjának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Passzív jogon folyósított CSED

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a tb-kiskönyv kitöltése során a kifizetőhelynek abban az esetben, ha a munkavállaló munkaviszonya a CSED folyósítása alatt megszűnt? Hogyan tudja bejegyezni a kifizetőhely a passzív jogon folyósított ellátást, ha a munkavállaló nem juttatja azt vissza? A passzív jogon fizetett ellátások fizetési határidejére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az állományban lévő dolgozók esetében?
Részlet a válaszából: […] A biztosítás megszűnését követően folyósított ellátások illetékességéről az Eb-tv. 62. §-a rendelkezik. E paragrafus (3) bekezdésében foglaltak értelmében, ha a CSED folyósításának az időtartama alatt a biztosított biztosítási jogviszonya megszűnik, az ellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Kft. tagjának és külsős ügyvezetőjének bejelentése

Kérdés: Milyen jogviszonykóddal kell bejelenteni egy egyszemélyes kft. tagját abban az esetben, ha személyesen közreműködik a társaság tevékenységében, de nem ő az ügyvezető? Hogyan kell bejelenteni a társaság vezetését végző külsős személyt, aki ingyenes megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét, és rendelkezik máshol egy heti 40 órás munkaviszonnyal? Mindkettőjüket szerepeltetni kell a '08-as bevalláson?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy konkrét választ adhassunk, a jogviszonyokat kell tisztázni.A tulajdonos személyesen közreműködik, így a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. alpontja értelmében társas vállalkozónak minősül. Őt ennek megfelelően a 24T1041-es nyomtatványon 1451-es vagy 1452-es kóddal kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Nyugdíjas munkavállaló keresőképtelensége

Kérdés: Kell valamilyen módon tájékoztatni a munkavállalót arról, hogy betegsége esetén a betegszabadság után nem jogosult táppénzre? Alá kell íratni vele valamilyen nyilatkozatot, vagy elég a szóbeli tájékoztatás ebben az esetben, ha a munkáltató nem társadalombiztosítási kifizetőhely?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 126. §-a értelmében a munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki. A munkaviszonyban álló nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása éppen úgy az Mt. szerint történik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Kifizetőhelyi feladatok ellátásához szükséges iratok

Kérdés: Át kell adnia a munkáltatónak a kifizetőhelyi feladatokat ellátó külsős cég kérésére a tb-kiskönyveket, valamint az eredeti CSED- és GYED-igénybejelentőket? A bérszámfejtést, valamint a munkaügyi feladatokat a munkáltató látja el, illetve a kilépő munkavállalók részére átadandó igazolásokat is ők készítik elő és adják át a jogosultnak, a kifizetőhely viszont ragaszkodik a kért iratokhoz.
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítási kifizetőhely feladatai közé tartozik – többek között – a biztosítási kötelezettség és a folyamatos biztosítási idő elbírálása, nyilvántartása, illetve az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások iránti kérelmek elbírálása és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy öregségi nyugdíja

Kérdés:

Hogyan kell igényelnie az öregségi nyugdíjat egy rokkantsági ellátásban részesülő személynek?

Részlet a válaszából: […] Rokkantsági ellátásban részesülőként ugyanúgy kell igényelni az öregségi nyugdíjat, mint annak, aki semmiféle ellátásban nem részesül. Az öregségi nyugdíj megállapítását nem zárja ki, ha valaki rokkantsági ellátásban részesül. Az Mm-tv. ugyanakkor az öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.
1
2
3
126