Többes jogviszonyú vállalkozó közterheinek alapja

Kérdés: Csökkentheti az egyéni vállalkozásában figyelembe veendő járulékalapot a kft.-ben megszerzett járulékalapjával az egyéni vállalkozó, aki heti egyórás munkaviszonyban látja el egy kft. ügyvezetői teendőit?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben van ráció, ugyanakkor a válasz egyértelműen nem.Az említett személy a kft.-ben munkaviszonyban áll, amely alapján a járulék- és szociálishozzájárulásiadó-alapja a tényleges munkabére, de legalább a minimálbér 30 százaléka.Biztosított egyéni vállalkozóként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Többes jogviszonyú társasági tag

Kérdés: Milyen jogviszonyban dolgozhat egy betéti társaságban a beltag? Szükséges a társaságban saját maga után megfizetnie a járulékokat abban az esetben, ha mellette főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] A kérdéssel kapcsolatban először is fel kell hívnunk a figyelmet egy jogi problémára. Az Ev-tv. 3. §-a (2) bekezdésének d) pontja értelmében ugyanis nem lehet egyéni vállalkozó, aki egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. A betéti társaság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Többes jogviszonyú kft.-tag

Kérdés: Hogyan oldható meg 2022. szeptember 1-jétől a legkedvezőbben egy egyszemélyes kft. tagjának a jogviszonya, aki 2022. augusztus 31-ig megbízási jogviszonyban látta el az ügyvezetői teendőket, és emellett pszichiáterként személyesen is közreműködik a tevékenységben? Az érintett személy kisadózó egyéni vállalkozó is, amelyet eddig nem főfoglalkozásban végzett, de szeptember 1-jétől már csak főfoglalkozású lehet. Érdemes lehet esetleg egy nyugdíjas ügyvezetőt alkalmaznia ingyenes megbízási jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] Az új Kata-tv. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében 2022. szeptember 1-jétől valóban kizárólag a főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést. A törvény 2. §-a pontosan meghatározza, hogy ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Ápolási díjban részesülő többes jogviszonyú vállalkozó

Kérdés: Hogyan alakul a kisadózói jogviszonya annak a kisadózó társas vállalkozónak, aki egyéni vállalkozóként is tevékenykedik, de ezt a tevékenységet jelenleg érdemben nem folytatja, mert ápolási díjban részesül? Valóban megilleti az egészségügyi szolgáltatás az ápolási díj folyósítása alatt? Milyen közterheket kell megfizetni egyéni vállalkozóként ebben az esetben, ha az érintett a vállalkozást nem szünetelteti, csak tevékenységet nem végez?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának g) alpontja értelmében nem minősül főállásúnak az a kisadózó, aki kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül.E szabály alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Külföldi munkaviszonyban álló vállalkozó osztaléka

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót fizetnie annak az egyéni vállalkozónak az osztaléka után, aki Ausztriában munkaviszonyban áll?
Részlet a válaszából: […] Nem. A Szocho-tv. 5. §-ának (4) bekezdése ugyanis kimondja, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásról szóló rendeletek hatálya alá tartozó, másik tagállamban vagy az Európai Unió intézményei által biztosított személy jövedelme után nem kell szociális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Többes jogviszonyú vállalkozó

Kérdés: 2020. július 1-jétől milyen járulékfizetési kötelezettsége van a különböző vállalkozásaiban annak a személynek, aki "A" Kft. tulajdonos-ügyvezetője, csak osztalékot vesz föl, "B" Kft. tulajdonosa, munkaviszonyban 210 600 forint/hó jövedelemmel, 40 órás foglalkoztatással, és ezenfelül kisadózó egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett tulajdonos tag az "A" Kft.-ben ügyvezetői státuszára tekintettel társas vállalkozónak minősül. Ugyanakkor, ha a heti munkaideje "B" Kft.-ben eléri a 36 órát, akkor mentesül a minimális járulékfizetési kötelezettség alól, így gyakorlatilag az "A" Kft.-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Többes jogviszonyú vállalkozó

Kérdés: Egy munkavállaló munkaviszonya május 15-ével megszűnik. Az említett dolgozó egyidejűleg két társas vállalkozásban tag, ahol ez ideig jövedelem hiányában nem fizetett járulékot. Az egyik társaság kedvezményezett tevékenységet folytat. Dönthet-e úgy az említett tag, hogy ebben tesz eleget minimális adó- és járulékfizetési kötelezettségének?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 31. §-ának (5) bekezdése értelmében, ha a társas vállalkozóként biztosított személy több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja vagy ügyvezetője, a minimálisjárulék-fizetési kötelezettségét csak – az évente egy alkalommal történő –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Többes jogviszonyú vállalkozó

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak egy kft. heti 40 órás tagi jogviszonyban álló ügyvezetőjének abban az esetben, ha a kisvállalkozás ügy-felei leálltak, így neki sincs munkája? Az érintett ügyvezető egy betéti társaság kisadózó tagjaként jelenleg 25 ezer forintot fizet a kft.-tagságára tekintettel. Meg kell fizetnie a továbbiakban a havi 50 ezer forintos tételes adót, vagy esetleg a magasabb összegű 75 ezer forintos közterhet?
Részlet a válaszából: […] Pontosításképpen megjegyezzük, hogy a tagi jogviszony nem lehet "40 órás", a munkaidő csak az Mt. szerinti munkaviszonyban értelmezhető. Tekintettel arra, hogy az ügyvezető a Ptk. értelmében végezheti a tevékenységét munkaviszony keretében, feltételezzük, hogy erről van szó....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Többes jogviszonyú vállalkozó közterhei

Kérdés: Lehet egy időben főállású kisadózó egyéni vállalkozó és egy egyszemélyes kft. tulajdonos ügyvezetője egy magánszemély, vagy van valamilyen kizáró rendelkezés erre a megoldásra? Milyen minimális járulékfizetési kötelezettséggel kell számolni a kft.-ben ügyvezetőként abban az esetben, ha a kisadózó egyéni vállalkozás nem működtethető főállásban?
Részlet a válaszából: […] Nincs jogszabályi akadálya annak, hogy egy kisadózó egyéni vállalkozó egyszemélyes kft.-jében ellássa az ügyvezető teendőket. Erre a kft.-vel munkaviszonyt vagy megbízási jogviszonyt létesíthet a Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében.Munkaviszony esetén – feltéve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Többes jogviszonyú kft.-tulajdonos

Kérdés: Mentesülhet továbbra is a minimumjárulékok megfizetése alól egy kft. tulajdonos ügyvezetője abban az esetben, ha jelenleg teljes munkaidős munkaviszonyban állóként biztosított, illetve nem főállású kisadózó egyéni vállalkozóként megfizeti a havi 25 000 forintos tételes adót, de 2020. március 1-jétől a munkaviszonyában csak napi 4 órát fog dolgozni, és főállású kisadózó egyéni vállalkozóként fizetné meg az 50 ezer forintos havi tételes adót?
Részlet a válaszából: […] Kiindulásként tekintsük át az érintett jelenleg fennálló társadalombiztosítási jogállásait:"A" jogviszonyában munkaviszonyban álló dolgozóként biztosított, "B" jogviszonyban ügyvezetőként biztosított társas vállalkozó, de "A" jogviszonyában fennálló heti 36 órát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.
1
2
3
6