144. Társadalombiztosítási Levelek / 2009. február 10.

TARTALOM

2467. kérdés Rokkantnyugdíjas munkavállaló kereseti korlátja
2009. január 1-jétől mennyi lehet a munkából származó jövedelme annak a 2007. július 1. óta rokkantnyugdíjas személynek, aki jelenleg 6 órában dolgozik, a rokkantnyugdíj alapját képező havi átlagkeresete 2007-ben 122 200 forint volt, a nyugdíj összege jelenleg 91 265 forint? A rokkantnyugdíj összegét, a nyugdíj alapját képező átlagkereset 90 százalékát, vagy a minimálbért kell-e figyelni a kereset megállapításánál?
2468. kérdés Rokkantsági nyugdíjas és járadékos keresőtevékenysége
Lehet-e egy magánszemély egy betéti társaság beltagja a rokkantsági nyugdíj megállapítása után, és végezhet-e személyes közreműködéssel járó munkát? Lehet-e emellett egy felügyelőbizottsági tagsági viszonya, ahonnan tiszteletdíjat kap? Vonatkozik-e rá valamilyen keresetkorlátozás, ha 2008-tól rokkantnyugdíjas? Hogyan változik a helyzet, ha az illető nem rokkantnyugdíjas, hanem rokkantsági járadékos?
2469. kérdés Rokkantsági nyugdíjas evás egyéni vállalkozó kereseti korlátja
Mennyit kereshet a nyugdíj megvonása nélkül az a 2003 óta evás egyéni vállalkozó, aki 2005 óta véglegesített rokkantsági nyugdíjas? Mi számít jövedelemnek az evás egyéni vállalkozó esetében? A minimálbér vagy a nyugdíj előtti kereset 90 százaléka alatt kell-e maradnia a keresetnek? Hogyan számítható ki a nyugdíj előtti kereset 90 százalékának emelt összege?
2470. kérdés Év közben nyugdíjba vonuló evás egyéni vállalkozó járulékbevallása
Hogyan kell teljesítenie a járulékbevallási kötelezettségét annak az evás egyéni vállalkozónak, aki év közben vonul nyugdíjba?
2471. kérdés Evás cég cégautóadója
Van-e ehofizetési kötelezettsége egy evás cégnek a magáncélra használt cégautó után? Cégautóadót nem fizet a cég, mert azt az eva kiváltja.
2472. kérdés Természetbeni juttatások fizetése távol lévő munkavállaló részére
Adható-e terhességi-gyermekágyi segély alatt, vagy esetleg a felmentési idejét töltő munkavállaló részére étkezési utalvány, ajándékutalvány vagy üdülési csekk? Befolyásolhatja-e valamely rendelkezés a munkáltató döntésén alapuló juttatást? Például valahol megjelent, hogy a 13. havi illetmény arányos megállapításánál figyelembe kell venni a 24 hét szülési szabadság idejét, a GYED idejét viszont már nem.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2473. kérdés Gazdasági társaság tagjának adható adómentes üdülési csekk
Adható-e adómentes üdülési csekk egy gazdasági társaság tagjának, aki a társaságból minden évben osztalékot kap?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2474. kérdés Újonnan alakuló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének bejelentése
Be kell-e jelenteni az APEH-nek a T1041 számú nyomtatványon egy újonnan alakuló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének adatait a 1210-es kóddal, amennyiben feladatai ellátásáért nem vesz fel jövedelmet?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2475. kérdés Nemleges adatszolgáltatás
Helyesen járt-e el az a betéti társaság, amelynél a múlt évben a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság nem fogadta el a nemleges adatszolgáltatást, heti 36 órás munkaviszony mellett személyesen közreműködő tag esetében, aki jövedelmet nem vett fel személyes közreműködéséért, ezért a NYENYI adatszolgáltatáson a január 1-jétől december 31-ig terjedő biztosítási időre, nulla járulékalap feltüntetésével közöltek adatot? Véleményük szerint ennek az adatközlésnek szinkronban kell lennie az APEH felé közölt T1041-es adatszolgáltatással is, ezért utólag bejelentették a heti 36 órás munkaviszony melletti társas vállalkozói jogviszony kezdetét. A tag nem vesz fel jövedelmet, nem fizet járulékot e jogviszonya után, tehát nem minősül biztosítottnak, ugyanakkor a NYENYI adatszolgáltatásban mégis mint "biztosításban töltött idő" szerepel ez az időszak.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2476. kérdés GYES melletti munkavégzés bejelentése
Kell-e jelenteni a T1041 számú nyomtatványon a GYES melletti munkavégzést? Egy cég munkaviszonyban álló munkavállalója bejelentette, hogy 2009. február 1-jétől MÁK-határozat alapján GYES ellátást vesz igénybe.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2477. kérdés Eseti megbízási jogviszony
Hogyan kell értelmezni az Art. 16. § (8) bekezdésének rendelkezését? Egyszeri havi megbízásra, vagy talán csak 1-2 napos óraadás-előadás esetére gondol-e a jogalkotó?
2478. kérdés Megbízási díj elszámolása
Helyesen jár-e el a kifizető, ha az általa megbízási szerződéssel foglalkoztatott oktatók 2-3 hónapig tartó jogviszonya végén számolja el a megbízási díjat, és ekkor vallja, illetve fizeti meg a közterheket is? Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli ebben az esetben a 800 000 forintos kifizetéseket?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2479. kérdés GYED-en lévő beltag ellátása
Veszélybe kerül-e a GYED-je egy betéti társaság beltagjának, ha az ellátás ideje alatt személyesen nem közreműködik?
2480. kérdés Keresetkiegészítés és 13. havi illetmény osztószáma
Mennyi az osztószáma a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2008 évre járó keresetkiegészítés, mint nem rendszeres jövedelem, első és második részének? Mennyi az osztószáma a 2007. évre és a 2008. évre járó 13. havi illetmény éves elszámolásának?
2481. kérdés Nem rendszeres jövedelem osztószáma
Csökkenthető-e a kieső napokkal (pl. táppénz) a nem rendszeres jövedelem osztószáma? Egy gazdasági társaságnál a 13. havi járandóság kifizetése egy évben egyszer, általában november havi elszámolással történik, ezért a táppénz számfejtésénél a nem rendszeres jövedelmet az adott év naptári napjainak számával osztják.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2482. kérdés Felvilágosítás táppénzigény leadásáról
Hol és milyen módon érdeklődhet egy biztosított a leadott táppénzes papírjai után? A munkáltató felvilágosítása szerint az igénylés leadása megtörtént, de négy hónapja semmilyen értesítést, sem pénzt nem kapott a jogosult.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2483. kérdés Szlovák állampolgárságú ingázó munkavállaló egészségügyi ellátása
Szlovák állampolgár Magyarországon dolgozik, itt kap bért, be van jelentve, állandó lakása Pozsony, ideiglenes lakása saját tulajdonú családi ház Magyarországon. Itt van biztosítása, EU-kártyával rendelkezik, ingázói státusa decemberig van. Szeretné az állandó lakóhelye szerinti kezelőorvosát továbbra is igénybe venni, és Magyarországon csak a sürgősségi ellátásra tart igényt. Van-e erre lehetősége, ha december után beteg lesz, orvoshoz kell mennie? Van-e valamilyen megállapodás a két ország között? Mi a helyzet, ha ez a dolgozó újra ingázóvá válik, de hazánkban marad biztosított, mert csak itt kap munkabért? Hol és mikor lesz potyautas? A helyzet tisztázásához szükséges nyomtatványok megjelölését is kérjük!
2484. kérdés Nyugdíjra jogosulttá vált személy munkavállalói járuléka
Melyek azok az esetek, amikor a foglalkoztatónak nem kell munkavállalói járulékot levonnia a nyugdíjra jogosulttá váló munkavállalójától? Elég-e, ha valaki az életkora szerint jogosulttá vált a nyugdíjazásra, de nem veszi igénybe az ellátását, vagy szükség van a szolgálati időre vonatkozó adatokra is? Hol szerezhetők be a szükséges adatok és igazolások?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére