tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott cégautó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Köztestület választott tisztségviselőjének személygépkocsi-használata

Kérdés: Köztestület választott képviselői céges autót használnak a feladatok ellátására. Milyen adózási következményekkel kell számolni, ha a céges autót magáncélra is használják, és annak költségét a cég viseli, illetve mi a helyzet akkor, ha a kifizető bérbe veszi a magánszemély autóját minden költséget viselve, és azt a magánszemély használja, akár magáncélra is?
Részlet a válaszból: […]magáncélú használatával kapcsolatosan sem a kifizetőnek, sem a magánszemélynek adófizetési kötelezettsége nem keletkezik. A személygépkocsi üzemeltetésének költségeit a tulajdonos kifizető a saját nevére szóló számlákkal igazolja, és könyvelésében feltünteti. Ha a kifizető bérbe veszi a magánszemély személygépkocsiját, akkor a magánszemélynek ingó dolog bérbeadása címén keletkezik önálló tevékenységgel kapcsolatos bevétele. A kifizető által bérelt személygépkocsi magáncélú használata esetén azonban ezen a címen adófizetési kötelezettség nem keletkezik. A Gjt. 17/A § (1) bekezdése szerint adóköteles az a Szja-tv. szerinti személygépkocsi, amely nem magánszemély tulajdonában áll, és az a személygépkocsi is, amely után a számviteli törvény vagy személyijövedelemadó-törvény alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3067

2. találat: Megbízott részére biztosított cégautó

Kérdés: Keletkezik-e adófizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy nagykereskedelmi cég a megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott üzletkötők részére a cég tulajdonában álló, egységes arculatú személygépkocsikat biztosít? Az üzletkötők a személygépkocsit magáncélra nem használhatják. A gépjárműhasználattal kapcsolatos költségeket a cég viseli. A megbízottak az ellátott feladatért jutalékot kapnak.
Részlet a válaszból: […]adómentes. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.37. pontja alapján adómentes jövedelemnek minősül a kifizető által biztosított személygépkocsi magáncélú használata, illetve az ezzel összefüggésben biztosított úthasználatra jogosító jegy, bérlet juttatása. E szabályozásból az következik, hogy sem a megbízónál, sem a megbízottnál személyi jövedelemadóval kapcsolatos adókötelezettség nem keletkezik. Az üzletkötők részére biztosított személygépkocsi-használat költségét a társaság viseli, amely a Tao-tv. 3. számú melléklet B) fejezetének 6. pontja alapján vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3066

3. találat: Evás cég cégautóadója

Kérdés: Van-e ehofizetési kötelezettsége egy evás cégnek a magáncélra használt cégautó után? Cégautóadót nem fizet a cég, mert azt az eva kiváltja.
Részlet a válaszból: […]egészségügyi hozzájárulás az Szja-tv. 70. §-a szerinti természetbeni juttatás után terheli az adóalanyokat. Mivel az evás társaságot cégautóadóval összefüggésben adókötelezettség nem terheli, ezen a címen ehofizetési kötelezettség sem merül fel. 2009. február 1-jétől az Eho-tv. 4. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezték, a cégautóadó után egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetni. Ennek az az oka, hogy a cégautóadó-fizetés rendszere átalakult, és a cégautóadó-fizetési kötelezettség már nem kötődik a magáncélú használathoz, vagy annak lehetőségéhez. A cégautóadó tehát nem jövedelmet adóztat, hanem a Gjt. hatálya alá kerülve vagyoni típusú adóvá válik. Az Eva-tv. 17. § (3) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2471

4. találat: Evás társas vállalkozás cégautóadó-fizetési kötelezettsége

Kérdés: Van-e az evás társaságnak a tulajdonában álló személygépkocsi után cégautóadó-fizetési kötelezettsége az új szabályok szerint? A cégautót magáncélra nem használjuk.
Részlet a válaszból: […]személygépkocsi van, vagy személygépkocsit pénzügyi lízingbe vesz. A cégautóadó havi kötelezettségét azokra a hónapokra kell megfizetni, amikor az adókötelezettség fennáll. Otto-motor esetén az 1600 cm3 hengerűrtartalmat meg nem haladó hajtómotorral ellátott személygépkocsi után havonta 7000 forintot kell fizetni. Az 1600 cm3 hengerűrtartalmat meghaladó személygépkocsi után az adó havonta 15 ezer forint. A Gjt. 17/C. §-a szerint a nem magánszemély tulajdonában lévő, hatósági nyilvántartásban szereplő személygépkocsi után az adókötelezettség a tulajdonszerzést követő hónap első napjával kezdődik, s a tulajdonos tulajdonából való kikerülés hónapjának utolsó napjáig tart. Pénzügyi lízingbe vett személygépkocsira az adókötelezettség a lízingbe vételt követő hónap 1. napján kezdődik, annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amikor a lízingbe adónak a személygépkocsit visszaadják. Az evás társaság csak akkor nem kötelezett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2450

5. találat: Cégautó magáncélú használata

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie a cégnek, illetve a magánszemélynek abban az esetben, ha egy kft. alkalmazottja nem csak céges ügyekben használja a vállalkozás tulajdonában lévő személyautót? Változik-e a helyzet akkor, ha a cégautót a személyesen nem közreműködő tulajdonos használja?
Részlet a válaszból: […]tényállás. Ebből következően a magáncélú használat lehetőségének kizárására a kifizetőnek belső szabályzatában meg kell tiltania a magáncélú használatot, ennek megvalósulását nyilvántartással - például útnyilvántartás - alá kell támasztania, valamint a körülményekből (például tárolás helye) sem derülhet ki más. A magáncélú használat miatt keletkező adófizetési kötelezettség megfizetésére elsősorban a kifizető kötelezett. A kifizető a magánszeméllyel kötött megállapodás alapján a cégautóadó összegét átterhelheti a magánszemélyre, de ettől függetlenül is adófizetésre kötelezett a kifizető. A magáncélra is használt cégautó utáni adó egyrészt a gépkocsi beszerzési árától, másrészt a beszerzés évétől függő havi fix tétel. A havi adótétel 6 ezer és 112 ezer forint között mozog. A cégautó után fizetendő egészségügyi hozzájárulás mértéke a cégautó adótételének 25 százaléka. Munkavállalónak biztosított cégautó esetén az adó 25 százalékának 3 százalékát kell munkaadói járulék címén megfizetni. A cégautó adótételének megfizetése adózottá teszi a személygépkocsi használata miatt keletkező jövedelmet, a használathoz biztosított egyéb járulékos költségeket, például üzemanyag, parkolás, úthasználati díj stb. Nem kell cégautóadót fizetni akkor, ha azért nem keletkezik a magáncélú használat címén jövedelem, mert azt a magánszemély a kifizető felé megtéríti.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2250

6. találat: Cégautóadó utáni eho megfizetése

Kérdés: Fennáll-e az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha az egyéni vállalkozó a magáncélú használatot útnyilvántartással kizárja, és a cégautóadót csak azért fizeti, mert így a személygépkocsi teljes értékét értékcsökkenésként el kívánja számolni? Ha az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt érvényesít a személygépkocsi után, akkor 4 évig fizetnie kell a cégautóadót. Ezen esetekben fennáll-e az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség, vagy csak a magáncélú használat, illetve annak lehetősége miatt fizetett cégautóadó után kell megfizetni?
Részlet a válaszból: […]érvényesíthet. Személygépkocsira a kisvállalkozói kedvezményt lehet érvényesíteni, de a 49/B. § (13) bekezdése alapján a kedvezmény érvényesítését követő négy évben meg kell fizetni a cégautóadót. Az Eho-tv. 4. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az Szja-tv. 70. §-a szerinti természetbeni juttatás után fizetendő cégautóadó után a cégautóadó 25 százalékát kitevő százalékos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az Eho-tv. az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség szabályozásánál nem tesz különbséget a szerint, hogy a cégautóadó megfizetésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2175

7. találat: Cégautó használata magáncélra

Kérdés: Egy munkáltató munkavállalója részére munkaköri feladata ellátásának céljából egy kis teherbírású gépkocsit juttat, melyet a munkavállaló munkába járás céljából is igénybe vesz. Milyen közterheket kell elszámolni a 2004. január 1-jétől a munkába járás céljából felmerült költségek után? Hogyan lehet ezeket pótlólag elszámolni?
Részlet a válaszból: […]ilyennek minősül a munkába járás is - cégautóadót kell fizetni az Szja-tv. 70. §-a alapján. Az adó mértékét a személygépkocsi beszerzési ideje és a beszerzési ára határozza meg. Az adót havonta kell a személygépkocsi tulajdonosának, vagy ha az más, az üzemeltetőnek megfizetnie. A megfizetett cégautóadó 25 százalékát kell megfizetni egészségügyi hozzájárulás címén. A munkavállaló részére juttatott cégautó esetén a cégautóadó 25 százalékának 3 százalékát munkaadói járulék címén a munkáltatónak meg kell fizetnie. Ez a szabály érvényes a belföldi cégekkel munkaviszonyban álló külföldieknek juttatott cégautóra is. A juttató és a használó magánszemély megállapodhat abban, hogy az adóterhet a magánszemély viseli. A megállapodás csak egész hónapról szólhat, és kötelező írásban megkötni. Az adóalany továbbra is a juttató marad. A magánszemély a havi adótételt az adott hónap utolsó napjáig a juttatónak fizeti meg, aki továbbítja azt az adóhatóságnak. Ha a magánszemély a vállalt kötelezettségének az előírt határidőig nem tesz eleget, a juttató akkor is köteles az adót megfizetni. A magánszemély a magáncélú használatért térítést is fizethet. A térítés összegében a magánszemély és a juttató szabadon állapodhatnak meg. Az Szja-tv. azonban meghatározza azt a legalacsonyabb összeget, amelynek megfizetésével már mentesülnek a cégautóadó fizetése alól. A kedvezményezettnek meg kell térítenie legalább a személygépkocsi magánhasználatával kapcsolatos üzemanyag- és fenntartási költséget. Utóbbit 3 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltséggel kell számolni. Magáncélú használat ellenértékének megfizetésekor az Áfa-tv. értelmében - amennyiben a gépkocsit használatba adó áfaalany - a használatba adónak áfás számlát kell kiállítania. A térítési díj piaci értékének megállapítása történhet a gépkocsi 1 km-re jutó átlagköltségének megállapításával, vagy a gépjármű-kölcsönzésekkel foglalkozó vállalkozások ára alapján. Az üzemanyagköltség megtérítésének összegét a magánhasználat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 742
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,