Megbízott részére biztosított cégautó

Kérdés: Keletkezik-e adófizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy nagykereskedelmi cég a megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott üzletkötők részére a cég tulajdonában álló, egységes arculatú személygépkocsikat biztosít? Az üzletkötők a személygépkocsit magáncélra nem használhatják. A gépjárműhasználattal kapcsolatos költségeket a cég viseli. A megbízottak az ellátott feladatért jutalékot kapnak.
Részlet a válaszából: […] ...álló személygépkocsi után -függetlenül a magáncélú vagy kizárólag üzleti célú használattól - a Gjt. 17/C.§-a alapján cégautóadó-fizetési kötelezettsége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Köztestület választott tisztségviselőjének személygépkocsi-használata

Kérdés: Köztestület választott képviselői céges autót használnak a feladatok ellátására. Milyen adózási következményekkel kell számolni, ha a céges autót magáncélra is használják, és annak költségét a cég viseli, illetve mi a helyzet akkor, ha a kifizető bérbe veszi a magánszemély autóját minden költséget viselve, és azt a magánszemély használja, akár magáncélra is?
Részlet a válaszából: […] ...törvény vagy személyijövedelemadó-törvényalapján tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírástszámolnak el.A cégautóadót a kifizető tulajdonában lévő személygépkocsiután a kifizetőnek kell megfizetni. Ha a személygépkocsit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Evás cég cégautóadója

Kérdés: Van-e ehofizetési kötelezettsége egy evás cégnek a magáncélra használt cégautó után? Cégautóadót nem fizet a cég, mert azt az eva kiváltja.
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozót, a (4) bekezdése alapján a jogi személyt, jogiszemélyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság adóalanyt nem terheli acégautóval összefüggésben adókötelezettség. Az Eho-tv. 2009. február 1-jéighatályos 4. § (2) bekezdése alapján 25...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 10.

Evás társas vállalkozás cégautóadó-fizetési kötelezettsége

Kérdés: Van-e az evás társaságnak a tulajdonában álló személygépkocsi után cégautóadó-fizetési kötelezettsége az új szabályok szerint? A cégautót magáncélra nem használjuk.
Részlet a válaszából: […] ...Az egyszerűsített vállalkozói adó 2009 januárjáigtartalmazta a cégautóadót is, 2009. február 1-jétől azonban nem. A cégautóadóúj szabályai az adókötelezettséget nem a magáncélú használattól vagy annaklehetőségétől eredeztetik, hanem vagyoni típusú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 27.

Cégautó magáncélú használata

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie a cégnek, illetve a magánszemélynek abban az esetben, ha egy kft. alkalmazottja nem csak céges ügyekben használja a vállalkozás tulajdonában lévő személyautót? Változik-e a helyzet akkor, ha a cégautót a személyesen nem közreműködő tulajdonos használja?
Részlet a válaszából: […] ...rendszámmal ellátott személygépkocsija magáncélú használatáratekintettel keletkezett jövedelem. Magáncélú használatnak minősül, ha acégautót a magánszemélyek - akár eseti, akár állandó jelleggel - magáncélra ishasználják vagy használhatják. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 8.

Cégautóadó utáni eho megfizetése

Kérdés: Fennáll-e az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha az egyéni vállalkozó a magáncélú használatot útnyilvántartással kizárja, és a cégautóadót csak azért fizeti, mert így a személygépkocsi teljes értékét értékcsökkenésként el kívánja számolni? Ha az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt érvényesít a személygépkocsi után, akkor 4 évig fizetnie kell a cégautóadót. Ezen esetekben fennáll-e az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség, vagy csak a magáncélú használat, illetve annak lehetősége miatt fizetett cégautóadó után kell megfizetni?
Részlet a válaszából: […] ...pontja alapján azegyéni vállalkozó az üzleti céllal használt személygépkocsi utánértékcsökkenési leírást akkor számolhat el, ha a cégautóadót megfizeti. Az egyéni vállalkozó a 49/B. § (6) bekezdés d) pontjaalapján kisvállalkozói kedvezményt érvényesíthet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.

Cégautó használata magáncélra

Kérdés: Egy munkáltató munkavállalója részére munkaköri feladata ellátásának céljából egy kis teherbírású gépkocsit juttat, melyet a munkavállaló munkába járás céljából is igénybe vesz. Milyen közterheket kell elszámolni a 2004. január 1-jétől a munkába járás céljából felmerült költségek után? Hogyan lehet ezeket pótlólag elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...műszaki átalakítással került sor.Személygépkocsi magáncélú használatakor - ilyennek minősül a munkába járás is - cégautóadót kell fizetni az Szja-tv. 70. §-a alapján. Az adó mértékét a személygépkocsi beszerzési ideje és a beszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 31.
Kapcsolódó címkék: