Cégautó használata

Kérdés:

Hogyan, milyen feltételekkel használhatja a munkavállaló a munkáltató tulajdonában lévő személygépkocsit, amit a fennálló kereskedelmi tervezői munkakörének ellátásához, új piaci kapcsolatok kiépítéséhez kapott? Milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak a gépjárművel kapcsolatban?

Részlet a válaszából: […] Kiindulásként rögzíteni szükséges a munkaeszköz fogalmát. E fogalom az Mvt. 87. §-ának 4. pontja szerint: minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz).A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Egyéni vállalkozás szüneteltetése

Kérdés: Érdemes szüneteltetni az egyéni vállalkozást abban az esetben, ha a veszélyhelyzet miatt annyira lecsökkentek a megrendelések, hogy jelenleg nem éri meg fizetni a közterheket? Milyen előnyökkel, illetve milyen hátrányokkal jár a vállalkozás szüneteltetése?
Részlet a válaszából: […] ...hozzájárulási adóval összefüggő, soron kívüli bevallást az '58-as jelű nyomtatványon kell benyújtaniuk. Ha az egyéni vállalkozó cégautóadó fizetésére kötelezett, akkor pedig szünetelés esetén a '01-es bevallást kell soron kívül benyújtani.Ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Távmunkát végző munkavállaló utazási költsége

Kérdés: Jogosult utazási költségtérítésre a távmunkát végző munkavállaló abban az esetben, ha a munkamegbeszélésekre a saját gépkocsiján utazik a munkáltató székhelyére, és onnan haza? Milyen feltételeknek kell teljesülnie ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...melléklet I/24. pontjában foglaltakon túl. Ilyen esetben útnyilvántartás vezetése szükséges. A költségelszámolás ténye azonban cégautó-fizetési kötelezettséget keletkeztet a személygépkocsi tulajdonosánál. Végül nem zárható ki a saját gépjármű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Egyes meghatározott juttatások felmentési idő alatt

Kérdés: Keletkezik valamilyen bevétele a vezető beosztású munkavállalónak abban az esetben, ha a felmentési időre a munkaviszony későbbi időpontban történő megszűnéséig a munkáltató továbbra is biztosítja számára a cégautót, valamint a mobiltelefont? Milyen közterheket kell megfizetni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...magánszemélyt, sem a kifizetőt, munkáltatót nem terheli adófizetési kötelezettség. A nem magánszemély kifizetőt, munkáltatót terhelő cégautóadó-fizetési kötelezettség pedig nem a magáncélú használat miatt keletkezik, azt minden esetben meg kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 25.

Saját személygépkocsi hivatali célú használata

Kérdés: Keletkezik valamilyen jövedelme a munkavállalónak abban az esetben, ha a tulajdonában lévő személygépkocsi hivatali célú használata esetén nem 9 forintot, hanem 20 forintot fizet kilométerenként? Milyen közterheket kell fizetnie a kifizetőnek, illetve a munkavállalónak ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...minősül. A magánszemélynek 16 százalék személyi jövedelemadót, valamint a gépjárműadóról szóló törvény IV. fejezete alapján cégautóadót is kell fizetnie. A kifizetőnek az adóköteles jövedelemrész után szociális hozzájárulási adót kell fizetnie.Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 21.

Külföldi munkavállaló lakásbérlete

Kérdés: Érvényes-e 2011-ben is a Társadalombiztosítási Levelek 102. számában megjelent 1748. kérdésre adott válasz a Magyarországra kirendelt külföldi munkavállaló lakásbérletére vonatkozóan? Kell-e valamilyen adót és járulékot fizetni egy Olaszországban biztosított munkavállaló után, akinek magyarországi kirendelésének idején a cég a munkájához kapcsolódó üzleti utazásainak költségeit téríti meg számlák alapján, valamint a számára bérelt lakás bérleti díját fizeti? A munkavállaló cégautót használt, amelynek az adóját megfizeti a foglalkoztató.
Részlet a válaszából: […]  A Magyarországra kirendelt külföldi magánszemély lakhatásiköltsége átvállalásának adózási következményeit részben rendezi a 2002/55. ésaz azt kiegészítő 2003/1. adózási kérdés. E szerint, ha a kirendelt külföldimunkavállaló lakhatási költségének megtérítése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Autópálya-matrica adója

Kérdés: Milyen adófizetési kötelezettség terheli 2011-ben a céges autókra vásárolt autópálya-matrica, a magánszemély részére saját autójához hivatali, üzleti utazáshoz vásárolt autópálya-matrica, illetve a magánszemély részére munkába járásra használt gépkocsihoz vásárolt autópálya-matrica díját?
Részlet a válaszából: […] ...következtében 2011-ben isadómentes juttatásnak minősül a cég tulajdonában álló személygépkocsi magáncélúhasználata mellett a cégautó használatával kapcsolatosan juttatottautópálya-matrica.Az Szja-tv. 4. § (2) bekezdése alapján "...Nem keletkezikazonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 24.

Megbízott részére biztosított cégautó

Kérdés: Keletkezik-e adófizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy nagykereskedelmi cég a megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott üzletkötők részére a cég tulajdonában álló, egységes arculatú személygépkocsikat biztosít? Az üzletkötők a személygépkocsit magáncélra nem használhatják. A gépjárműhasználattal kapcsolatos költségeket a cég viseli. A megbízottak az ellátott feladatért jutalékot kapnak.
Részlet a válaszából: […] ...álló személygépkocsi után -függetlenül a magáncélú vagy kizárólag üzleti célú használattól – a Gjt. 17/C.§-a alapján cégautóadó-fizetési kötelezettsége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Köztestület választott tisztségviselőjének személygépkocsi-használata

Kérdés: Köztestület választott képviselői céges autót használnak a feladatok ellátására. Milyen adózási következményekkel kell számolni, ha a céges autót magáncélra is használják, és annak költségét a cég viseli, illetve mi a helyzet akkor, ha a kifizető bérbe veszi a magánszemély autóját minden költséget viselve, és azt a magánszemély használja, akár magáncélra is?
Részlet a válaszából: […] ...törvény vagy személyijövedelemadó-törvényalapján tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírástszámolnak el.A cégautóadót a kifizető tulajdonában lévő személygépkocsiután a kifizetőnek kell megfizetni. Ha a személygépkocsit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Munkaadói és munkavállalói járulék

Kérdés: Hogyan változott a munkaadói és a munkavállalói járulék fizetésének kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...címén nyújtotttermészetbeni juttatást], étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és amunkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka.2009. január 1-jétől a munkaadó a munkavállaló járulékot atársadalombiztosítási járulékalap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 7.
1
2
3
4