Előző munkáltató követelésének átutalása

Kérdés: Köteles az új munkáltató levonni és átutalni az előző munkáltató részére egy olyan követelést, amelyről a munkavállaló által bemutatott iratokból egyértelműen megállapítható, hogy jogszerűtlen?
Részlet a válaszából: […] A régi Mt. 2012. június 30-ig hatályos 98. §-ában foglalt rendelkezései értelmében a munkáltató a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkavállaló részére köteles volt igazolást kiállítani, amely többek között tartalmazta a munkavállaló munkabéréből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 15.

1951-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Hogyan érinti a nyugdíjszámítás változása annak az 1951-ben született nőnek a nyugellátását, aki jelenleg 42 éves munkaviszonnyal rendelkezik, és 62 éves koráig, azaz 2013 májusáig dolgozni szeretne? Hogyan változna a nyugdíjának összege, ha 2011-ben, 2012-ben, illetve 2013-ban megy nyugdíjba? A jövedelme évek óta meghaladja a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt.
Részlet a válaszából: […]  Az érintett a születési éve és szolgálati ideje alapján már2008-ban jogosultságot szerzett előrehozott öregségi nyugdíjra. A jelenleghatályos jogszabályok alapján megszerzett jogosultságát bármikorérvényesítheti, tekintet nélkül arra, hogy az előrehozott öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 25.

1956-ban született egészségkárosodott személy ellátásai

Kérdés: Rehabilitációs járadékra vagy rokkantsági nyugdíjra lesz-e jogosult az az 1956. október 9-én született nő, akinek táppénzes éve 2010. október 6-án lejár, és ezért beutalót kapott a szakértői bizottsághoz? Milyen feltételei vannak az ellátásnak, illetve dolgozhat-e majd a folyósítás mellett?
Részlet a válaszából: […] Annak a kérdésnek az előzetes megválaszolására, hogy azigénylő rokkantsági nyugdíjra vagy rehabilitációs járadékra lesz jogosult, azOrszágos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet állásfoglalása nélkülnincs lehetőség. Ugyanis az említett ellátásokra való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Iskolaszövetkezet tagjainak jogállása

Kérdés: Jogosultak-e adójóváírásra a munkaszerződéssel foglalkoztatott iskolaszövetkezeti tagok? Órára vagy napra kell számítani azoknak a tagoknak a szabadságát, akik hetente 2 napon dolgoznak napi két órát? Helyesen jár-e el a szövetkezet, ha a diákok után csak személyi jövedelemadót és rehabilitációs hozzájárulást fizet? Munkaszerződés esetén meg kell-e fizetni a munkaerő-piaci járulékot, illetve 2009-re a munkaadói és a munkavállalói járulékot is? Miért nem foglalkoztathatók vállalkozási szerződéssel a szövetkezet tagjai?
Részlet a válaszából: […] A kérdés több részben is érinti a szövetkezeti tagokszemélyes közreműködését, illetve munkavégzését, ezért elöljáróban ezt a témátkell egy kicsit körüljárnunk. A Szöv-tv. 56. §-a rendelkezik a tagokszövetkezetben történő személyes közreműködéséről és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.

Rehabilitációs járadékos kereseti korlátja

Kérdés: Mennyit kereshet az ellátás megszüntetése nélkül egy rehabilitációs járadékban részesülő személy, akinek az ellátását 2009-ben állapították meg, és a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresete 56 000 forint volt?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs járadék mellett, annak megszüntetése nélkülkeresőtevékenységet akkor lehet folytatni, ha a járadékban részesülő hategymást követő hónapra vonatkozó - a személyi jövedelemadóval és a kifizetésidőpontjában hatályos jogszabályokban meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.

Nyugdíjazás utólagos bejelentése

Kérdés: A munkavállaló által fizetett egészségbiztosítási járulék és munkavállalói járulék önrevízióján kívül kell-e még valamit önrevíziózni abban az esetben, ha a munkáltatónak nem volt tudomása arról, hogy a munkavállalója nyugdíjasnak minősül, mert 2007 februárjában betöltötte a 62. életévét, és 2005. július 12-től, 44 év munkaviszony után előrehozott öregségi nyugdíjat állapítottak meg részére? Kell-e önrevíziót benyújtani a magánszemélynek az szja-bevallások helyesbítésére? A munkáltató tudomása szerint 2008. január 1. előtt nem volt törvényi korlátja a nyugdíj melletti munkavégzésnek.
Részlet a válaszából: […] Valóban nem volt törvényi korlátja a 2007. december 31-igmegállapításra került előrehozott öregségi nyugdíj melletti munkavégzésnek, ésezek a nyugdíjasok jelenleg is korlátok nélkül dolgozhatnak. Annak akörülménynek, hogy a munkavállaló nem jelentette be a munkáltatójának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 4.

Rehabilitációs járadékos személy munkavállalása

Kérdés: Milyen jogviszony keretében vállalhat időszakosan munkát egy rehabilitációs járadékban részesülő személy?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs járadék melletti keresőtevékenységszempontjából nem releváns, hogy azt milyen jellegű jogviszonyban - így példáulmunkaviszonyban, bedolgozói, megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozóként- végzi. Adózás szempontjából a rehabilitációs járadékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Nyugdíjas munkavállaló közterheinek revíziója

Kérdés: A munkavállaló által fizetett egészségbiztosítási és munkavállalói járulék önrevízióján kívül van-e egyéb kötelezettsége a munkáltatónak abban az esetben, ha egy munkavállalója elmulasztotta bejelenteni, hogy 2007 februárjától öregségi nyugdíjasnak minősül, és 2005. július 12-től 44 év munkaviszonya után előrehozott öregségi nyugdíjat állapítottak meg részére? A magánszemélynek kell-e önrevízióznia a személyijövedelemadó-bevallását?
Részlet a válaszából: […] 2010-től ez a probléma már nem fordulhat elő, hiszen anyugdíjazás feltétele a jogviszony megszüntetése.A kérdésben vázolt helyzetben a foglalkoztatónak egyetlenteendője van: az egyéni járulékok vonatkozásában elvégezni az önellenőrzést. (Anyugdíjas munkavállaló 2006...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 9.

Választott tisztségviselők munkaerő-piaci járuléka

Kérdés: Kell-e 2010. január 1-jétől a választott tisztségviselők után munkaerő-piaci járulékot fizetni, illetve ha valaki ugyanazon cégnél munkaviszonyban is áll, és választott tisztségviselő is, akkor hogyan alakul a cég munkaerőpiacijárulék-fizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] A Munkaerő-piaci Alapot megillető járulékokkal kapcsolatosszabályokat korábban teljes egészében az Flt. tartalmazta. Közülük a munkaadóiés munkavállalói járulékra vonatkozó szabályok 2010. január 1-jétőlmódosításokkal (pl. elnevezésük munkaerő-piaci járulékra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.

Munkaerő-piaci járulék

Kérdés: A munkaadói és a munkavállalói járulék beépítése a munkaerő-piaci járulékba tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden jogviszony után meg kell fizetni a járulékokat, nem csak a nem nyugdíjas munkaviszonyban álló dolgozók után?
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítási járulék mértéke valóban mindenbiztosítási kötelezettséggel járó jogviszony esetében egységesen 27 százalék,azaz minden esetben tartalmazza az 1 százalékos munkaerő-piaci járulékot.Az egyéni járulék vonatkozásában azonban már árnyaltabb ahelyzet....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 26.
1
2
3
11