Egyház átlagos statisztikai létszáma

Kérdés: Beleszámítanak a rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás számításánál az átlagos statisztikai állományi létszámba az egyháznál szolgálatot teljesítő kinevezett egyházi személyek, tekintettel arra, hogy nekik nincs munkaidejük?
Részlet a válaszából: […] ...teljesítő természetes személy.Ebből következően az egyházi személy többféle jogviszonyban elláthatja a szolgálatát: munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy sajátos egyházi szolgálati jogviszonyban. Ez utóbbi esetében beszélhetünk a Tbj-tv. 6. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Megbízási díj járulékai

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a biztosítási kötelezettséget egy kft. által megbízási jogviszony keretében otthonápolási tevékenységre foglalkoztatott ápolók esetében, ha az egyes napokon végzett munkájuk alapján fizetett napi díjazásuk lényegesen magasabb a minimálbér 30 százalékánál, a megbízási díj elszámolása azonban havonta történik, így a jövedelem a limit alatt marad? Kell járulékot vonni ebben az esetben az ápolók díjazásából?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja értelmében a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (e körbe tartozik a megbízás is) álló személyre a biztosítás akkor terjed ki, amennyiben az e tevékenységből származó járulékalapot képező havi jövedelme eléri...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Német állampolgárságú megbízott közterhei

Kérdés: Hol keletkezik személyijövedelemadó--fizetési kötelezettsége egy német állampolgárságú nyugdíjas személynek abban az esetben, ha egy magyarországi cég megbízási szerződéssel alkalmazza üzleti referensként? A munkavállaló feladata új üzleti partnerek felkutatása és megrendelések szerzése, a munkát lényegében Németországban és Franciaországban végzi. Be kell jelenteni Magyarországon biztosítottként a munkavállalót, kell vonni tőle társadalombiztosítási járulékot, illetve kell szociális hozzájárulási adót fizetni a kifizetett díjazás után?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy Németországban nyugdíjas, így a magyar jogszabályok szerint is annak minősül, a biztosítás tehát eleve nem terjedne ki rá. (A feltételes mód azért indokolt, mert a munkavégzés helye sem Magyarország, így ha nem volna nyugdíjas, akkor is a német...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Kft.-tag nyugdíjazása

Kérdés: Biztosítottnak minősül az a kft.-tag, aki ingyenesen működik közre a társaságban, de van mellette főállású munkaviszonya? A kérdés azzal kapcsolatban merült fel, hogy nyugdíjazására tekintettel be kell-e jelenteni a biztosítási jogviszonya megszűnését a kft.-ben?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben olyan kft.-tagról van szó, aki (nem munkaviszonyban és nem megbízási jogviszonyban) személyesen közreműködik a társaságban, így a Tbj-tv. 4. §-ának 21.1. pontja értelmében társas vállalkozónak minősül, és a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének e)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Kiva hatálya alá tartozó cég ügyvezetője

Kérdés: Helyesen jár el a kisvállalati adó hatálya alá tartozó cég, ha a társaság tagja után, aki ügyvezetőként ingyenes megbízás keretében dolgozik a cégben, nem fizet semmilyen közterhet, és vele kapcsolatban kivaalap-növelő tényezőt sem számol? Az ügyvezető rendelkezik egy heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is.
Részlet a válaszából: […] ...a tagnak nem keletkezik a Tbj-tv. 39. §-a szerinti járulékalap utáni járulékfizetési kötelezettsége.A kérdésben az ügyvezetést megbízási jogviszonyban ellátó tagról van szó, aki tehát társas vállalkozónak minősül, így rá vonatkozóan alkalmazni kell az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Közreműködés kft.-ben egyéni vállalkozás mellett

Kérdés: Dolgozhat esetenként alkalmi munkavállalói jogviszonyban egy kft. két tulajdonosa, ha mindketten egyéni vállalkozók, és az ügyvezetői teendőket nem ők látják el? Amennyiben a munka mennyisége megnövekszik, közreműködhetnek tagi jogviszonyban az egyéni vállalkozás mellett? Milyen pluszkötelezettséggel jár a tagok közreműködése, ha nem részesülnek jövedelemben? Befolyásolja a költségeket, ha egyéni vállalkozóként a kisadózást választják?
Részlet a válaszából: […] ...az Efo-tv. vonatkozó előírásainak a betartásával.Amennyiben a kft.-tagok nem a munkaviszony (egyszerűsített foglalkoztatás) vagy a megbízási jogviszony mellett döntenek, akkor személyes közreműködésük révén társas vállalkozónak minősülnek. Ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Hivatásos játékvezető díjazása

Kérdés: Biztosítottá válik egy cég által családi nap keretében szervezett labdarúgótorna hivatásos játékvezetője abban az esetben, ha leadott egy versenybírói költségelszámolást, melyen a kiküldő szakszövetség a BKMLSZ? Kell tőle vonni társadalombiztosítási járulékot, ha a jövedelme naptári napokra számítva eléri a minimálbér harmincadrészét?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben foglaltak alapján megbízási jogviszonyról van szó, ahol a megbízó és a kifizető a tornát szervező cég. Ebből következően a játékvezető biztosítási és járulékfizetési kötelezettségét a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglaltak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Tag jogviszonya

Kérdés: Elegendő a minimálbért fizetni munkabérként egy betéti társaság beltagja részére, aki heti 40 órás munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői tevékenységet? Kötelező díjazást fizetni számára abban az esetben, ha szakképzettséget igénylő munkakörben személyesen is közreműködik a társaság tevékenységében, vagy ez történhet díjazás nélkül? Végezheti esetleg a munkát megbízási jogviszonyban? Amennyiben igen, milyen kötelezettségei keletkeznek?
Részlet a válaszából: […] ...ami 2022-ben teljes munkaidő esetén havi 200 000 forintot jelent.Amennyiben ugyanezen tag az ügyvezetés mellett - nem munkaviszonyban és nem megbízási jogviszonyban - személyesen is közreműködik, akkor társas vállalkozónak minősül. Az, hogy e tevékenységéért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Biztosítási kötelezettség elbírálása megbízási jogviszonyban

Kérdés: Milyen bejelentési és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a társasháznak abban az esetben, ha megbízási szerződést köt a számvizsgálói feladatok ellátására egy főállású munkaviszonnyal rendelkező magánszeméllyel? A megbízási díj éves összege 200 000 forint, amely év végén egy összegben kerül kifizetésre.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben megbízási jogviszonyról van szó, amely esetében a biztosítási kötelezettséget a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglaltak szerint kell elbírálni. Ez alapján azt kell megvizsgálni, hogy a jogviszonyból származó havi járulékalapot képező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Többes jogviszonyú társasági tag

Kérdés: Milyen jogviszonyban dolgozhat egy betéti társaságban a beltag? Szükséges a társaságban saját maga után megfizetnie a járulékokat abban az esetben, ha mellette főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] ...tag a társaság tevékenységében mikor és milyen jogviszonyban vesz részt, kizárólag a saját döntésén múlik.A tevékenység végezhető megbízási jogviszonyban, társas vállalkozóként, munkaviszonyban, de akár alkalmanként, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.
1
2
3
93