Biztosítási kötelezettség elbírálása több megbízási díj esetén

Kérdés: Hogyan kell elbírálni a biztosítási jogviszonyt abban az esetben, ha egy kft. megbízási jogviszony keretében működő ügyvezetője, aki nem tagja a társaságnak, havi 50 000 forintos megbízási díja mellett minden hónap szombati napjain a cég tevékenységi körébe tartozó munkák végzéséért 10 000 forint/nap megbízási díjban is részesül? Milyen járulék és szociális hozzájárulási adó terheli a céget ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...tehát a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerinti munkavégzésre irányuló egyéb - jogviszonyról van szó, amely esetben azt kell megvizsgálni, hogy a munkát végző e tevékenységből származó járulékalapot képező jövedelme havi szinten eléri-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Ekho választása

Kérdés: Választhatja az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást a munkaviszonyából származó jövedelmére egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó cég munkavállalója, ha a tevékenysége megfelel a feltételeknek? Amennyiben igen, akkor hogyan befolyásolja ez a választás a kiva alapját?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az (1) bekezdés a) pontjában említett címen (tehát munkaviszonyból származóan, tagi jövedelemként, vállalkozói kivétként, megbízási vagy vállalkozási jellegű jogviszonyból) az adott hónapban legalább a havi minimálbérnek megfelelő olyan jövedelmet szerzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Nyugdíjas személy megbízási díja

Kérdés: Hol található pontosan az a rendelkezés, amely szerint egy társasház nyugdíjas közös képviselője számára fizetett havi 15.000 forint összegű megbízási díj után nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót, illetve nem kötelezett járulékfizetésre sem?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben megbízási jogviszonyról - tehát a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontjában említett munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról - van szó, amelyet saját jogú nyugdíjas személlyel létesít a társasház.A saját jogú nyugdíjas személy a Tbj-tv. 4...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Kft. nyugdíjas és egyetemista ügyvezetői

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon egy kétszemélyes kft. tagjait abban az esetben, ha személyesen egyikük sem működik közre a társaság tevékenységében, de mindketten ügyvezetők, amelyért díjazásban nem részesülnek? A kft. egy családi vállalkozás, amelynek tagjai a nyugdíjas édesapa és az egyetemista fia.
Részlet a válaszából: […] ...mindkét tulajdonos ügyvezető, és ingyenes megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket, a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. alpontja alapján mindketten társas vállalkozónak minősülnek.Az apa nyugdíjas, tehát kiegészítő tevékenységűnek tekintendő, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Valóban figyelembe kell venni a rehabilitációs hozzájárulás megállapításánál a foglalkoztatónál megbízási jogviszonyban álló személyeket abban az esetben, ha a munkaidejük bizonyíthatóan meghaladja a havi 60 órát?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében alapul kell venni - valóban úgy rendelkezik, hogy a létszám megállapítása során alkalmazásban állónak kell tekinteni a megbízási szerződéssel, megállapodás alapján havi átlagban legalább 60 munkaórában alkalmazottakat.Ennek a ténynek azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Ügyvezetés külföldi munkaviszony mellett

Kérdés: Maradhat továbbra is ingyenes megbízás keretében ügyvezető egy kft.-ben az a magánszemély, aki az ügyvezetés mellett eddig Magyarországon állt heti 40 órás munkaviszonyban, de ez a jogviszonya hamarosan megszűnik, a továbbiakban a cég ausztriai központjában fog dolgozni folyamatos munkaviszonyban, és ott is lesz biztosított? Van valamilyen lehetőség arra, hogy a magyar egészségügyi ellátásra is jogosult maradjon, tekintettel arra, hogy az állandó lakcíme Magyarországon marad, Ausztriában pedig ideiglenes lakcíme lesz? Kell valamilyen közterhet fizetni a magyar kft.-ben az ügyvezető után a magyar munkaviszony megszűnése miatt? A kft.-ben az ügyvezető nem rendelkezik tulajdonrésszel. A cég másik ügyvezetője a 100 százalékos tulajdonos, aki munkaviszony keretében látja el a feladatait.
Részlet a válaszából: […] ...ügyvezető ingyenes megbízási szerződésének nincs akadálya, erre vonatkozóan a jogszabályok nem tartalmaznak tiltó rendelkezést. Ennek ellenére, az ingyenességgel kapcsolatban van egy megfontolandó kérdés, mégpedig, hogy milyen módon kötődik a céghez az érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Kft. tulajdonos-ügyvezetője

Kérdés: Változik valami a járulékbevallásban, illetve a bejelentésben abban az esetben, ha egy kft. személyesen közreműködő tulajdonos ügyvezetője megszünteti a személyes közreműködését, és a továbbiakban kizárólag az ügyvezetéssel összefüggő tevékenységeket végzi a cégben? Az érintett tag rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal, ami a továbbiakban is megmarad.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett kft.-tulajdonos jelenleg személyesen - nem munkaviszonyban és nem megbízási jogviszonyban - közreműködik a társaságban, ami alapján társas vállalkozónak minősül. Ugyanakkor másutt fennálló heti 36 órát meghaladó foglalkoztatására tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Nyugdíjas egészségügyi dolgozó munkavállalása

Kérdés: Megszüntetésre kerülhet a saját jogú nyugellátás abban az esetben, ha egy nyugdíjas egészségügyi dolgozó elvállalja egy megyei kórház szakápolói munkakörre szóló állásajánlatát?
Részlet a válaszából: […] ...alapján az öregségi nyugdíjat szüneteltetni kell. Nem kerül sor azonban a nyugellátás szüneteltetésére, ha a foglalkoztatás megoldható megbízási jogviszonyban.(Kéziratzárás: 2023. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Helyesen jár el az egyszemélyes kft. abban az esetben, ha semmilyen közterhet nem fizet a tulajdonos után, aki a cég tevékenységében semmilyen módon nem vesz részt, csak az ügyvezetői feladatokat látja el megbízási jogviszonyban, de a díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát? Az ügyvezető nem rendelkezik semmilyen más jogviszonnyal, fizeti maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Lehet kisadózó egyéni vállalkozó a tag a kft.-ben végzett ügyvezetői tevékenysége mellett?
Részlet a válaszából: […] ...Ptk. 3:112. §-a alapján a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.A Tbj-tv. 4. §-ának 21.5 pontja értelmében társas vállalkozónak minősül a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Ügyvezetés külföldi egyetemi tanulmányok mellett

Kérdés: Mentesül a közteherfizetési kötelezettségek alól egy kft. ügyvezetői teendőket ellátó tagja abban az esetben is, ha Franciaországban folytat egyetemi tanulmányokat? A tag nem rendelkezik más jogviszonnyal, a kft.-ben megbízási jogviszonyban végzi a tevékenységét, amelyért havonta 200 000 forint megbízási díjban részesül.
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettséget kell megvizsgálni, ami egy kicsit egyszerűbb, mint a járulék és a szociális hozzájárulási adó.A megbízási jogviszony ugyan tipikusan az önálló tevékenységek körébe tartozik, az Szja-tv. 24. §-a (1) bekezdésének d)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.
1
2
3
95