ÖCSG-tag ekhója

Kérdés: Választhatja 2022. szeptember 1-jétől az ekho szerinti adózást egy korhatár előtti ellátásban részesülő egyéni vállalkozó, aki meg kívánja szüntetni a vállalkozását, és a továbbiakban megbízási jogviszonyban folytatná a tevékenységét? A tevékenység alapján az ekho választása nem kizárt. Az érintett adózó őstermelői tevékenységet is végez egy családi gazdaság tagjaként, amelyből kb. évi 10 millió forint bevétele származik.
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozói kivét címén,- társas vállalkozás tagjaként személyes közreműködés ellenértéke címén,- vállalkozási, megbízási szerződés alapján az Szja-tv. szerint egyéni vállalkozónak nem mi-nősülő magánszemélykéntolyan jövedelmet szerezzen,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Többes jogviszonyú kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Választhatja a kata szerinti közteherfizetést egy egyéni vállalkozó, aki 2022. október 1-jén szeretné elkezdeni a tevékenységét, mellette pedig egy kft. tulajdonosa és ügyvezetője? Hol minősülne főfoglalkozásúnak ebben az esetben? Hogyan kell értelmezni az új Kata-tv. 2. § 2. pontjának g) és h) pontját?
Részlet a válaszából: […] ...el. Ebben az esetben - az egyéb feltételek fennállása mellett - nincs akadálya a kisadózás választásának.Ellenben, ha az ügyvezetést megbízási jogviszonyban végzi, és így a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. alpontja alapján a kft.-ben társas vállalkozónak minősül, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Megbízás több megbízónál

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a biztosítási kötelezettséget abban az esetben, ha egy oktató több cég tanulóit oktatja egy összevont közös megbízási szerződés alapján? A cégek tanulólétszám arányában osztják meg a fizetendő óradíjat, mindenki külön számfejt. Össze kell adni a külön számfejtett jövedelmeket ebben az esetben? Amennyiben alkalmazni kell az összeadást, akkor melyik cégnek kell bevallania a közterheket?
Részlet a válaszából: […] ...során össze kell vonni.Itt azonban - a kérdésben foglaltak szerint - különböző foglalkoztatókról van szó. Noha egy "összevont" megbízási szerződés készült, ám a számfejtést, a közterhek megállapítását, levonását és bevallását minden...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Jogosultság ekho választására

Kérdés: Valóban választhatja az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást egy korábbi főfoglalkozású kisadózó egyéni vállalkozó, aki több cégnek is számláz, ezért 2022. szeptember 1-jétől már nem lehet kataalany?
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozóként vállalkozói kivétből, társas vállalkozás tagjaként személyes közreműködés ellenértéke címén, vagy vállalkozási, megbízási szerződés alapján az Szja-tv. szerint egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyként végzett tevékenységből,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Rt. vezető tisztségviselője

Kérdés: Milyen jogviszonykóddal kell bejelenteni a 'T1041-es nyomtatványon egy részvénytársaság vezető tisztségviselőjét, aki megbízás alapján havi 50 ezer forint összegű jövedelmet kap? A tisztségviselő részvényese is a cégnek. Abban az esetben is meg kell tenni a bejelentést, ha semmilyen jövedelemben nem részesül?
Részlet a válaszából: […] ...nem terheli, ugyanakkor a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót le kell rónia utána a kifizetőnek. Amennyiben nem részesül megbízási díjban, akkor vele kapcsolatban semmilyen társadalombiztosítással összefüggő kötelezettség sem keletkezik.(Kéziratzárás:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Egyetemi hallgató megbízási jogviszonya

Kérdés: Kell valamilyen bevallási vagy fizetési kötelezettségeket teljesítenie a foglalkoztatónak abban az esetben, ha a nyár tartama alatt, három hónapra egy egyetemi hallgatót alkalmaz megbízási jogviszonyban, havi 190 000 forint megbízási díjért? A megbízott 25 év alatti nappali tagozatos hallgató.
Részlet a válaszából: […] ...az általános szabályok szerint kell megállapítani és teljesíteni. A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján a megbízási jogviszonyban álló személyre kiterjed a biztosítás, ha az e tevékenységből származó járulékalapot képező jövedelme...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Nyugdíjas személy munkavégzése egészségügyi intézményben

Kérdés: Milyen jogviszonyban láthatja el nyugdíjazása után a nyugellátás szüneteltetése nélkül egy egészségügyi intézmény üzemeltetését egy 1957-ben született férfi, aki a nyugdíjkorhatára betöltésével el szeretne menni nyugdíjba, de a munkáltatója nyugdíjasként is tovább szeretné foglalkoztatni?
Részlet a válaszából: […] ...létesít.Amennyiben az érintett az egészségügyi intézmény üzemeltetését nem egészségügyi szolgálati jogviszonyban, hanem például megbízási jogviszonyban látja el, akkor a nyugdíja nem kerül szüneteltetésre. Viszont egészségügyi szolgálati jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Korhatár előtti ellátásban részesülő személy jövedelemkiegészítése

Kérdés: Szüneteltetésre kerül egy korhatár előtti ellátásban részesülő személy jövedelemkiegészítése, amennyiben a keresete eléri a minimálbér 18-szorosát, ha egészségügyi szolgálati jogviszonyban is áll, így a korhatár előtti ellátásának a folyósítása szünetel, és helyette ezen a címen részesül az ellátásával megegyező díjazásban? Az érintettnek megbízási jogviszonyból is származik jövedelme.
Részlet a válaszából: […] ...- jövedelemkiegészítés illeti meg az Et-tv. 16/B. szakasza alapján.Amennyiben az egészségügyi szolgálati jogviszony alapján szerzett és megbízási jogviszonyából származó járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 18-szorosát - ami a korhatár előtti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Román állampolgár megbízott

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató abban az esetben, ha egy román állampolgárt szeretne alkalmazni megbízási szerződéssel, aki Romániában rendelkezik biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonnyal, de nem tudja bemutatni az A1-es igazolást, mert elmondása szerint Romániában ezt nehéz beszerezni? Le kell vonni a társadalombiztosítási járulékot a megbízási díjból? A megbízási szerződésbe bele kell írni bármi fontos információt, amire a megbízott figyelmét fel kell hívni?
Részlet a válaszából: […] ...függ, hanem a lakóhelytől, illetve a munkaügyi státusztól, azaz attól, hogy milyen jogviszonyban történik a foglalkoztatás (munkaviszony, megbízási jogviszony stb.). Abban az esetben, ha a megbízott Romániában él, és ott minősül biztosítottnak (pl....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Milyen jogviszonyban és hogyan kell bejelenteni egy egyszemélyes kft. tulajdonosát, aki tagként személyesen közreműködik a társaságban, ügyvezetőként pedig havi 100 ezer forintos megbízási díjban részesül?
Részlet a válaszából: […] ...a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót akkor is, ha a tag egyébként a tevékenységéért jövedelemben nem részesül.Másrészt megbízási jogviszonyban ellátja az ügyvezetői teendőket. A havi 100 000 forintos megbízási díj a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.
1
2
3
92