Keresetkiegészítés és 13. havi illetmény osztószáma

Kérdés: Mennyi az osztószáma a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2008 évre járó keresetkiegészítés, mint nem rendszeres jövedelem, első és második részének? Mennyi az osztószáma a 2007. évre és a 2008. évre járó 13. havi illetmény éves elszámolásának?
Részlet a válaszából: […] ...nem lehet kisebb arendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál figyelembe vettnapok számánál.)Még mielőtt a 13. havi illetménykiegészítés osztószámáttaglalnánk, nézzük meg a 13. havi illetmény kifizetésének szabályait! 2007. évben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 10.

GYED-en lévő munkavállaló 13. havi juttatása

Kérdés: Kifizethető-e a 13. havi juttatás egy jelenleg GYED-ben részesülő munkavállalónak? A társaság kollektív szerződése alapján a 13. havi juttatás minden munkavállalónak jár, aki nála legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll. Nem veszíti-e el az ellátását ebben az esetben a kismama?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 138. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésértelmében a munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg a) a gyermek 3. életéve betöltéséig a gyermek otthonigondozása céljából; b) a gyermek 10. életéve betöltéséig a gyermekgondozásisegély folyósításának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.

Köztisztviselő 13. havi illetménye

Kérdés: 2007. december hónapra és azt követően 2008. januártól megilleti-e a 13. havi illetmény azt a munkavállalót, akinek 2007. november 30-án közös megegyezéssel megszűnt a köztisztviselői jogviszonya, de 2007. december 3-tól ismét köztisztviselőként dolgozott (azért 3-tól, mert 1-je szombatra esett)?
Részlet a válaszából: […] ...közszolgálati jogviszonyban a 13. havi illetményrevonatkozó előírásokat a Ktv. 49. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák.E rendelkezések értelmében a köztisztviselő 13. haviilletményre jogosult, ha a tárgyévben 12 hónap közszolgálati jogviszonnyalrendelkezik. A 13...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 25.