Természetbeni juttatások fizetése távol lévő munkavállaló részére

Kérdés: Adható-e terhességi-gyermekágyi segély alatt, vagy esetleg a felmentési idejét töltő munkavállaló részére étkezési utalvány, ajándékutalvány vagy üdülési csekk? Befolyásolhatja-e valamely rendelkezés a munkáltató döntésén alapuló juttatást? Például valahol megjelent, hogy a 13. havi illetmény arányos megállapításánál figyelembe kell venni a 24 hét szülési szabadság idejét, a GYED idejét viszont már nem.
Részlet a válaszából: […] Adózási szabály nem korlátozza, nem befolyásolja amunkáltatót abban, hogy a munkavállalók részére étkezési utalványt, üdülésicsekket milyen szabályok szerint ad. A munkáltató megteheti, hogy amunkavállalót szabályzatában kizárja a béren kívüli juttatásokból akkor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 10.

Keresetkiegészítés és 13. havi illetmény osztószáma

Kérdés: Mennyi az osztószáma a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2008 évre járó keresetkiegészítés, mint nem rendszeres jövedelem, első és második részének? Mennyi az osztószáma a 2007. évre és a 2008. évre járó 13. havi illetmény éves elszámolásának?
Részlet a válaszából: […] A 162/2008. Korm. rendeletben foglaltak alapján aközszférában dolgozók a 2008. június hónapra járó illetményük kifizetésévelegyidejűleg bruttó 15 000 forint keresetkiegészítésre voltak jogosultak. Apénzbeli ellátás összegének megállapításánál mint nem rendszeres...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 10.

GYED-en lévő munkavállaló 13. havi juttatása

Kérdés: Kifizethető-e a 13. havi juttatás egy jelenleg GYED-ben részesülő munkavállalónak? A társaság kollektív szerződése alapján a 13. havi juttatás minden munkavállalónak jár, aki nála legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll. Nem veszíti-e el az ellátását ebben az esetben a kismama?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 138. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésértelmében a munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg a) a gyermek 3. életéve betöltéséig a gyermek otthonigondozása céljából; b) a gyermek 10. életéve betöltéséig a gyermekgondozásisegély folyósításának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.

Köztisztviselő 13. havi illetménye

Kérdés: 2007. december hónapra és azt követően 2008. januártól megilleti-e a 13. havi illetmény azt a munkavállalót, akinek 2007. november 30-án közös megegyezéssel megszűnt a köztisztviselői jogviszonya, de 2007. december 3-tól ismét köztisztviselőként dolgozott (azért 3-tól, mert 1-je szombatra esett)?
Részlet a válaszából: […] A közszolgálati jogviszonyban a 13. havi illetményrevonatkozó előírásokat a Ktv. 49. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák.E rendelkezések értelmében a köztisztviselő 13. haviilletményre jogosult, ha a tárgyévben 12 hónap közszolgálati jogviszonnyalrendelkezik. A 13....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 25.

Bérköltség megállapítása bírósági végzés esetén

Kérdés: Be kell-e számítani a bérköltségbe a havonta adott adómentes üzemanyag-megtakarítás összegét abban az esetben, ha egy munkavállaló részére küldött gyermektartásdíj-fizetési kötelezettségről szóló bírósági végzés szerint a munkáltató a letiltást a bérköltség terhére köteles foganatosítani?
Részlet a válaszából: […] Sajnos néha valóban nem egyértelmű a bírósági végzés alapján- melynek pontos szövegét nem ismerjük -, hogy az adott juttatás alapjátképezi-e a tartásdíjnak. Három jogszabályt hívhatunk segítségül a kérdéseldöntése érdekében.Az első az Szt., melynek 79. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.

Jubileumi jutalom

Kérdés: Közalkalmazott pedagógusnak 2002. június hó végén 40 éves jubileumi jutalmat fizettek ki. Jelenleg felmentési idejét tölti. Felmentési idő vége: 2003. augusztus 31. Utolsó tényleges munkanap: 2003. március 1. Igényt tarthat-e a közalkalmazott a jubileumi jutalom tényleges kifizetése és az utolsó munkanap közé eső különbözetre (jubileumi jutalom kiegészítése) annak okán, hogy a pedagógus bére a két időpont között változott? Ha igen, mikor kell a jutalomkülönbözetet részére kifizetni?
Részlet a válaszából: […] A jubileumi jutalomra vonatkozó előírásokat a Kjt. 78. §-ában foglalt rendelkezések tartalmazzák.E rendelkezések értelmében a közalkalmazott 25, 30, illetve 40 éves közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján jubileumi jutalomra jogosult. A közalkalmazotti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 21.