Kft. tagjának és külsős ügyvezetőjének bejelentése

Kérdés: Milyen jogviszonykóddal kell bejelenteni egy egyszemélyes kft. tagját abban az esetben, ha személyesen közreműködik a társaság tevékenységében, de nem ő az ügyvezető? Hogyan kell bejelenteni a társaság vezetését végző külsős személyt, aki ingyenes megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét, és rendelkezik máshol egy heti 40 órás munkaviszonnyal? Mindkettőjüket szerepeltetni kell a '08-as bevalláson?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy konkrét választ adhassunk, a jogviszonyokat kell tisztázni.A tulajdonos személyesen közreműködik, így a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. alpontja értelmében társas vállalkozónak minősül. Őt ennek megfelelően a 24T1041-es nyomtatványon 1451-es vagy 1452-es kóddal kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Hogyan kell igényelnie az öregségi nyugdíjat egy rokkantsági ellátásban részesülő személynek?
Részlet a válaszából: […] ...vonulni, de később az ok elhárult, vagy a jogosult mégis meggondolta magát, akkor a nyugellátás megállapítása kérhető az igénybejelentést megelőző időpontra, ami maximum hat hónap lehet visszamenőleg. A nyugellátás abban az esetben állapítható meg, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Román állampolgárságú munkavállaló bejelentése

Kérdés: Hogyan történhet egy román állampolgár munkavállalása Magyarországon, ha magyarországi lakóhelye van, adókártyája is van, tajkártyája nincs? Be kell jelenteni a munkavállalást a kormányhivatal felé?
Részlet a válaszából: […] ...- be kell jelentenie az illetékes állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak.E bejelentés természetesen nem helyettesíti az érintett (24T1041-es nyomtatványon) biztosítottként történő bejelentését, amelyhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Táppénzjogosultság fizetés nélküli szabadság megszakítása esetén

Kérdés: Helyesen jár el a kifizetőhely, ha el-utasítja a munkavállaló táppénzigényét a 2024. március 4-től március 15-ig tartó időtartamra abban az esetben, ha a dolgozó fizetés nélküli szabadságon van gyermekgondozási díj folyósítása miatt, amelynek megszakítási szándékát 2024. március 1-jén jelentette be 2024. március 3-ai dátummal, és egyben tájékoztatta a munkáltatót, hogy március 4-től veszélyeztetett terhességére tekintettel keresőképtelen? A munkáltató tájékoztatta a munkavállalót, hogy a bejelentést követő 14. napon, azaz 2024. március 15. napjával szakíthatja meg a fizetés nélküli szabadságot, így táppénzt csak 2024. március 16. napjától igényelhet. A munkavállaló a fenti tájékoztatás ellenére leadta a kezdő "orvosi igazolást" a kifizetőhely részére 2024. március 4. napjától.
Részlet a válaszából: […] ...esetben a fizetés nélküli szabadság megszakítása munkába állás miatt történhet. A munkáltató a harminc nappal szemben a bejelentéstől számított 14 napban, azaz 2024. március 15-ével határozta meg a fizetés nélküli szabadság megszüntetését.Az Eb-tv. 39...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Angliából hazaköltöző magyar állampolgár tajszáma

Kérdés: Hogyan tudja újra érvényesíteni a tajszámát az a magyar állampolgár, aki már 7 éve Angliában él és dolgozik, de a munkaszerződése április 30-án lejár, és ezután szeretne visszaköltözni Magyarországra? Milyen nyomtatványt kell beadnia és melyik hatóság részére annak érdekében, hogy minél előbb rendeződhessen az ügye, tekintettel arra, hogy július hónapban szülni fog?
Részlet a válaszából: […] ...kell jelenteni, mert a külföldi biztosítás megszűnését követően majd a magyarországi egészségbiztosítási jogviszonyt kell rendezni.A bejelentést a külföldi biztosítási jogviszony megszűnését követő 15 napon belül kell megtenni a Nemzeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Munkavállaló által kezdeményezett felszámolási eljárás

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak a munkabér kifizetésének elmaradása esetén annak érdekében, hogy hozzájusson a járandóságához?
Részlet a válaszából: […] ...időpontjában válik esedékessé, a felszámoló köteles rendelkezésre álló fedezet hiányában a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül a felszámolási zárómérleg elkészítését megelőzően az Alap bérgarancia alaprészéből megigényelni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Németországban biztosított személy magyarországi jövedelme

Kérdés: Hol és milyen formában fizetheti meg a közterheit egy magyarországi kft. ügyvezetőjeként felvett jövedelem után a cég tagja, aki az eddigi megbízási jogviszonya alapján fennállt társadalombiztosítási jogviszonyát a T1041-es nyomtatványon megszüntette, és tajszámának törléséről is nyilatkozott, mert Németországba költözött, ahol munkaviszonyt létesített, és ez alapján biztosított lett? Ügyvezetőként Magyarországon továbbra is jövedelmet kíván fölvenni a kft.-ből, hiszen távolról adminisztratív tevékenységet lát el a cégben, és szeretné, ha ez a jövedelem is ellátási alap lenne a számára.
Részlet a válaszából: […] ...hanem kizárólag azt határozza meg, hogy melyik tagállamban kell leróni a társadalombiztosítási közterheket valamennyi jövedelem után. A bejelentés tehát nem egy lehetőség, hanem kötelezettség.A bejelentéssel és a közteherfizetéssel kapcsolatos gyakorlati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Munkavállaló bejelentése

Kérdés: Bejelenthető a 'T1041-es nyomtatványon kőművesként 7511 FEOR-számmal az a munkavállaló, aki nem rendelkezik kőműves szakképesítéssel, de nagy gyakorlata van ezen a területen? Milyen jogszabály rendelkezik erről a kérdésről?
Részlet a válaszából: […] A 34/2021/ITM rendelet nyújt segítséget a kérdésben felvetett probléma megoldására. A rendelet 1. számú melléklete (5. sor) rögzíti, hogy - nem önállóan - a kőművesmunka megfelelő végzettség nélkül is végezhető. Tehát a munkavállaló bejelenthető az említett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Munkaügyi iratok megőrzése

Kérdés: Hogyan változott a munkaügyi iratok megőrzésére vonatkozó szabályozás a nyugdíjazással összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] ...bejelenteni a munkaügyi iratok őrzésének helyét a székhelye, telephelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek. A bejelentéssel egyidejűleg a nyilvántartásra kötelezett képviselője, illetve a felszámoló, végelszámoló köteles a 2010. január...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Ideiglenesen Angliába költöző biztosított

Kérdés: Mi a helyes eljárás abban az esetben, ha egy Magyarországon biztosított nő Angliába utazik a férjével, aki ott kapott munkát? Az érintett nő Magyarországon biztosított, jelenleg GYED-ben részesül, és a Magyar Államkincstárral, valamint a NEAK-kal történt telefonos egyeztetéseket követően a NEU 70 formanyomtatványon bejelentette a külföldi tartózkodását, és a magyar jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozat után kapott egy határozatot a tajszám felfüggesztéséről. Helyesen járt el az érintett nő ebben az esetben? Valóban fel kell függeszteni a tajszámot ebben az esetben? Hogyan tudja helyreállítani a magyar biztosítási jogviszonyát, illetve milyen módon lesz jogosult orvosi ellátásra Magyarországon, illetve Angliában?
Részlet a válaszából: […] ...tajszámmal rendelkező személynek bejelentési kötelezettsége van a külföldön létrejött biztosításáról és annak megszűnéséről. A bejelentést a magyarországi lakóhely szerinti illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási feladatkörében eljáró...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.
1
2
3
94