GYED megállapítása

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely az alábbi esetben? Egy 2019 óta a munkáltatónál dolgozó munkavállaló 2022. októberben szült, a szülés napjától megigényelte a CSED-et, amelyet a kifizetőhely folyósított is részére. 2022. november 1-jétől azonban visszamondta az ellátást, mert keresőtevékenységet folytat (egy másik társaságban ügyvezető). 2023. április 1-jétől GYED-et igényelt, nyilatkozott, hogy többes jogviszonyosként a másik társaságban nem igényli ezt a pénzbeli ellátást, ezért kérelme alapján a kifizetőhely megállapította részére a GYED-et, amelynek alapja a megelőző 365 napban elért tényleges jövedelme (figyelemmel a GYED-maximumra). Befolyásolja az ellátás megállapítását a 2022. november 1. és a 2023. március 31. közötti időszak, amikor a dolgozó fizetés nélküli szabadságon volt gyermeke gondozására tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...Ezt nem befolyásolja az a tény, hogy az anya nyilatkozott, a másik jogviszonyában nem igényel ellátást. A kifizetőhelynek az Igénybejelentést, a Foglalkoztatói igazolást és a benyújtott igazolásokat az illetékes kormányhivatal részére az igénybenyújtást követő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Táppénzben részesült munkavállaló visszamenőleges nyugdíja

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek abban az esetben, ha egy 2022. augusztus 5-től november 30-ig táppénzben részesült munkavállalója bejelenti, hogy 2022. szeptember 20-tól visszamenőleg öregségi nyugdíjas lett? Azon túl, hogy elvégzi az önellenőrzést, a táppénz vissza-fizettetéséről is kell határozatot hozni?
Részlet a válaszából: […] ...visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesíteni, az ellátást a jogosultsági feltételek fennállása esetén legkorábban az igénybejelentés időpontját megelőző hatodik hónap első napjától lehet megállapítani.Az öregségi nyugdíj megállapításának napjától...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló

Kérdés: Be kell adnia a foglalkoztatónak a 'T1041-es bejelentést, illetve jelezni kell valamilyen módon a '08-as bevallásban, ha egy munkavállaló már betöltötte a nyugdíjkorhatárt, de egyelőre nem élt a nyugdíjazás lehetőségével?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben nem valamilyen közszolgálati jogviszonyról van szó (amely esetében a nyugdíjkorhatár betöltésével meg kell szüntetni a jogviszonyt), akkor a foglalkoztatónak semmilyen teendője nincs. A munkavállaló társadalombiztosítási jogállása, biztosítási és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban nem szereplő béradatok igazolása

Kérdés: Hogyan veszik figyelembe a nyugdíj megállapítása során azt a keresetet, amelyre vonatkozóan a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban nem található semmilyen adat? Az érintett személy 1990-től 1993-ig egy ládagyárban dolgozott, ahol magas volt a fizetése, a bejelentéséről szóló adatok azonban nem találhatóak, így a szolgálati ideje is tanúnyilatkozatok alapján igazolt.
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 43. §-a (2) bekezdésének c) pontja értelmében a szolgálati idő egyéb hitelt érdemlő módon, azaz tanúkkal is igazolható.Ugyanakkor ez a lehetőség a béradatokra nem vonatkozik. Az említett szakasz (3) bekezdése értelmében a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Ügyvezetés külföldi munkaviszony mellett

Kérdés: Maradhat továbbra is ingyenes megbízás keretében ügyvezető egy kft.-ben az a magánszemély, aki az ügyvezetés mellett eddig Magyarországon állt heti 40 órás munkaviszonyban, de ez a jogviszonya hamarosan megszűnik, a továbbiakban a cég ausztriai központjában fog dolgozni folyamatos munkaviszonyban, és ott is lesz biztosított? Van valamilyen lehetőség arra, hogy a magyar egészségügyi ellátásra is jogosult maradjon, tekintettel arra, hogy az állandó lakcíme Magyarországon marad, Ausztriában pedig ideiglenes lakcíme lesz? Kell valamilyen közterhet fizetni a magyar kft.-ben az ügyvezető után a magyar munkaviszony megszűnése miatt? A kft.-ben az ügyvezető nem rendelkezik tulajdonrésszel. A cég másik ügyvezetője a 100 százalékos tulajdonos, aki munkaviszony keretében látja el a feladatait.
Részlet a válaszából: […] ...illetékes kormányhivatalnál személyesen vagy postai úton, illetve - amennyiben az érintett rendelkezik ügyfélkapu-regisztrációval, a bejelentés azon keresztül is teljesíthető. Ehhez viszont szükség van a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Kft. tulajdonos-ügyvezetője

Kérdés: Változik valami a járulékbevallásban, illetve a bejelentésben abban az esetben, ha egy kft. személyesen közreműködő tulajdonos ügyvezetője megszünteti a személyes közreműködését, és a továbbiakban kizárólag az ügyvezetéssel összefüggő tevékenységeket végzi a cégben? Az érintett tag rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal, ami a továbbiakban is megmarad.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett kft.-tulajdonos jelenleg személyesen - nem munkaviszonyban és nem megbízási jogviszonyban - közreműködik a társaságban, ami alapján társas vállalkozónak minősül. Ugyanakkor másutt fennálló heti 36 órát meghaladó foglalkoztatására tekintettel mentesül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Szülői szabadság idejére járó díjazás

Kérdés: Csökkenteni kell az apa által igénybe vett szülői szabadság idejére a távolléti díj 10 százalékának megfelelő összegű díjazást abban az esetben, ha a gyermek után járó GYED-et vagy GYES-t az édesanya veszi igénybe? Amennyiben igen, akkor a bruttó vagy a nettó összeggel kell csökkenteni a díjazást? A visszavont ellátás összegéről kell adatot szolgáltatnia a kifizetőhelynek a kormányhivatal, illetve a Magyar Államkincstár felé? Amennyiben igen, akkor ez milyen formában tehető meg? Szünetelni fog a biztosítás abban az esetben, ha a csökkentés után nem marad kifizethető juttatás? Jelenteni kell ezt a 'T1041-es adatlapon a NAV felé?
Részlet a válaszából: […] ...összefüggésben nincs adatszolgáltatás.Álláspontunk szerint a vázolt esetben a biztosítás nem szünetel, tehát nincs szükség a 'T1041-es bejelentésre.(Kéziratzárás: 2023. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy fizetés nélküli szabadsága

Kérdés: Meg kell fizetnie április hónapra az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a munkavállalónak, aki április 1-jétől 30-áig fizetés nélküli szabadságon lesz, és április 1-jétől rokkantsági ellátást igényelt?
Részlet a válaszából: […] ...kerülő 'T1041-es nyomtatvány jóval megelőzi a rokkantsági ellátás folyósítására tekintettel - a MÁK által teljesítendő - bejelentést, így megtörténhet, hogy a járulék előírásra kerül, és csak utólag törli a kötelezettséget a NAV.(Kéziratzárás: 2023....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Igazolás a bejelentésről

Kérdés: Valóban át kell vetetni a 'T1041-es bejelentőlap egy példányát a dolgozóval? Egy kft. kormányhivatali tb-ellenőrzése során az ellenőr kérte ennek bemutatását, a cég azonban eddig nem adta át a bejelentőt, és erre vonatkozó előírást sem talált az Art.-ben.
Részlet a válaszából: […] ...bejelentésről szóló igazolásra vonatkozó szabályt nem az Art., hanem a Tbj-tv. tartalmazza.A jogszabály 66. §-ának (4) bekezdése értelmében a foglalkoztató legkésőbb a bejelentést követő napon, illetve a biztosított vagy egyéb jogcímen egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének bejelentése

Kérdés: Be kell jelenteni az egyszemélyes kft. ügyvezetőjét, aki másutt rendelkezik heti 40 órás munkaviszonnyal, és a kft.-ben részmunkaidős munkaviszonyban közreműködik a társaság tevékenységében is? Az ügyvezető díjazásban nem részesül.
Részlet a válaszából: […] ...személy nem tagja a cégnek, akkor viszont az ügyvezetés nem keletkeztet biztosítási jogviszonyt, tehát ezzel összefüggésben nincs bejelentési kötelezettség.(Kéziratzárás: 2023. 02....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.
1
2
3
89