Ukrán-magyar állampolgár megbízási jogviszonya

Kérdés: Milyen igazolásokat kell beszereznie az ukrán biztosítotti státusz igazolásához egy ukrán--magyar kettős állampolgárnak, akit egy magyar cég megbízási szerződés keretében foglalkoztat, amely alapján biztosítottá válik, de nem rendelkezik magyar tajszámmal?
A megbízott adóazonosító jellel rendelkezik, azonban kért egy igazolást Ukrajnából, ami még nem érkezett meg. Hogyan tudja kifizetni a megbízó a díjazást úgy, hogy minden jogszabálynak megfeleljen?
Részlet a válaszából: […] ...biztosított, és lakcím hiányában nem rendelkezik tajszámmal. A biztosítási jogviszony létrejöttének 'T1041-es nyomtatványon történő bejelentéséhez azonban mindenképpen szükség van a tajszámra. Annak hiányában ugyanis hibaüzenettel érkezik vissza a bejelentőlap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Baleseti táppénz és GYED egyidejűleg

Kérdés: Folyósíthatja egyidejűleg a baleseti táppénzt és a GYED-et a munkáltatónál működő kifizetőhely annak a munkavállalónak az esetében, aki apaként 2023. október 3-án visszamenőlegesen 2023. június 1-jei időponttal GYED-igényt nyújtott be a 2023. január 4-én született gyermekére tekintettel, de 2023. március 6-tól október 1-ig úti balesete miatt baleseti táppénzben is részesült? A munkavállaló a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. 2023. május 23-tól október 2-ig az anya részesült GYED-ben.
Részlet a válaszából: […] ...érdemes tisztázni néhány szabályt. Tény, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira való igényt visszamenőlegesen az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani. A visszamenőleges megállapítás azonban csak abban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Családi pótlék visszafizetésének méltányosságból történő elengedése

Kérdés: Van valamilyen lehetőség a családi pótlék visszafizetésének méltányosságból történő elengedésére? Az államkincstár visszafizetésre kötelezte a szülőt arra való hivatkozással, hogy a gyermek már nem tanul.
Részlet a válaszából: […] ...volna előtte ez a tény. Az esetek többségében a jogalap nélküli kifizetések jogalapját az képezi, hogy az ügyfél a részére előírt bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. Az ellátásra jogosult ugyanis az igényelbíráló szervnek 15 napon belül köteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Kivás cég rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalója

Kérdés: Ki kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon egy kiva hatálya alá tartozó vállalkozás munkavállalóját abban az esetben, ha 2023. október 18-tól rokkantsági ellátásban részesül? Nyugdíjasnak minősül a továbbiakban a dolgozó? Igénybe vehet valamilyen kedvezményt utána a vállalkozás?
Részlet a válaszából: […] ...ellátás megállapítása ellenére az érintett személy munkaviszonyban álló dolgozóként változatlanul biztosított, a 'T1041-es bejelentését nem kell módosítani.Ugyanakkor az ellátásra való jogosultság érdekében biztosított fizetés nélküli szabadság - hiszen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Megbízott biztosítási jogviszonyának elbírálása

Kérdés: Jelenthet bármilyen problémát, ha egy megbízási jogviszonyban óraadó tanárokat alkalmazó alapítványnál a tanárok díjazásának elszámolása csak a tárgyhónapot követő hónap 12. napját követően történik, így csak akkor állapítható meg a biztosítási kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítás elbírálására utólag kerül sor, legkésőbb a biztosítási kötelezettség megállapítását követő napon kell teljesíteni a bejelentési kötelezettséget a 'T1041-es bejelentőlapon.(Kéziratzárás: 2023. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Külföldi ügyvezetők bejelentése

Kérdés: Be kell jelenteni a NAV-hoz egy Magyarországon működő kft. 2 fő európai uniós állampolgár ügyvezetőjét abban az esetben, ha az egyik (60 százalékos tulajdonos) nyugdíjas, a másik (40 százalék tulajdonrésszel rendelkező) tulajdonos pedig nem rendelkezik sem külföldön, sem Magyarországon biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal? Az ügyvezetők nem vesznek fel jövedelmet a tevékenységükért. Végezhet munkát megbízási szerződés keretében a 40 százalékos tulajdonos abban az esetben, ha a díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. szabályai alapján egy kft. ügyvezetője munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban végezheti a tevékenységét.A Tbj-tv. általános szabályai alapján a kft. ügyvezetője társas vállalkozónak minősül, ha a tevékenységét nem munkaviszony keretében végzi, kivéve, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Társas vállalkozó bejelentése

Kérdés: Be kellett volna jelenteni főfoglalkozású társas vállalkozóként egy kft. ügyvezetőjét azokra a napokra, amikor egy másik cégnél fennálló munkaviszonyában igazolatlan távollétek miatt szünetelt a biztosítása, és nem történt utána járulékfizetés? Az ügyvezető munkaviszonya 2023. szeptember 30-án megszűnt, így október 1-jétől megtörtént a bejelentése.
Részlet a válaszából: […] Az igazolatlan távollét alatt a munkaviszonyban álló dolgozó biztosítása - e jogviszonyában - valóban szünetel. Ám, ami ennél is fontosabb, hogy ezen időszakban nem teljesül a heti 36 órás foglalkoztatás, ami a minimumadó- és járulékfizetési kötelezettség alóli mentesség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Levelező tagozatos ügyvezető közterhei

Kérdés: Meg kell fizetni a minimumjárulékokat a továbbiakban egy betéti társaság ügyvezetője után, aki eddig nappali tagozatos egyetemi hallgató volt, de szeptembertől levelező tagozaton folytatja tovább a tanulmányait? Módosítani kell a biztosítás bejelentését ebben az esetben? Elláthatja ezután az ügyvezetői teendőket heti 4 órás munkaviszonyban, jelképes munkabér ellenében a közterhek optimalizálása érdekében, tekintettel arra, hogy a társaságnak jelenleg nagyon kevés a bevétele?
Részlet a válaszából: […] ...hozzájárulási adót pedig legalább a minimálbér 112,5 százaléka után meg kell fizetnie. Ezzel párhuzamosan a T1041-es biztosítotti bejelentését is módosítani kell, hiszen jogviszonykódja 1454-esről 1451-esre módosul.Jogszabályi akadálya nincs annak, hogy az érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Két közalkalmazotti jogviszony egyidejűleg

Kérdés: Vállalhat másik teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyt egy teljes munkaidős közalkalmazott úgy, hogy a két jogviszonyban eltöltött idő nem ütközik egymással (éjszakai nevelő és napközben szakács)? Amennyiben lehetséges, akkor a második közalkalmazotti állás után is ugyanazok a járuléklevonási, illetve fizetési kötelezettségek állnak-e fenn, mind munkavállalói, mind munkáltatói részről, mint az első jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] ...Ebben az esetben a munkavállalónak joga van munkaügyi jogvita kezdeményezésére.Tehát jelen esetben a közalkalmazottnak előzetes írásbeli bejelentési kötelezettsége van a korábban fennálló közalkalmazotti jogviszonyában a munkáltató felé, hiszen a munkaidejét nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Külföldről hazatérő személy tajszáma

Kérdés: Mikor érvényesítik újra a korábban külföldön biztosított személy tajszámát, ha hazaérkezése után bejelentette a külföldi biztosítási jogviszony megszűnését, de az Eb-tv.-ben előírt igazolásokat nem tudta bemutatni, így annak hivatalból történő beszerzése jelenleg folyamatban van? Igénybe tudja venni az egészségügyi ellátásokat az eljárás lezárása előtt?
Részlet a válaszából: […] ...vezetett nyilvántartásba az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal részére.A bejelentés alapján az érintett magánszemély tajszámát átmenetileg érvénytelenítik, és a jogviszonya ellenőrzése során az ún....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.
1
2
3
92