Járulék bevallásának és fizetésének késedelme, elmaradása

Kérdés: Milyen jogkövetkezmények sújthatják az adózót a járulékok bevallásának, illetőleg megfizetésének késedelme vagy elmaradása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a járulék megállapításával, bevallásával, megfizetésével, a kötelezettség keletkezésének bejelentésével, a bejelentett adatok változásával, az ellenőrzéssel, a feltárt jogsértések jogkövetkezményeivel kapcsolatban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Őstermelő közterhei

Kérdés: Kötelezett 2022. október 16-tól egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére egy mezőgazdasági őstermelő, aki 2021-ben az őstermelői tevékenységéből nem szerzett bevételt, augusztus 31-ig kisadózó egyéni vállalkozó volt, azóta azonban nincs másik vállalkozása?
Részlet a válaszából: […] ...megszűnésével - a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján - biztosítottá vált. Erre vonatkozóan a 22T1041-es nyomtatványon bejelentést kell tennie.A biztosítási jogviszonya keletkezését az sem írja felül, hogy 2021-ben nem szerzett őstermelői bevételt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Kisadózó számlakibocsátása mezőgazdasági őstermelő részére

Kérdés: Maradhat továbbra is kisadózó az a vállalkozó, aki alkalmazottat foglalkoztat (tehát kifizető), illetve olyan őstermelőnek bocsát ki számlát, aki alkalmazottjára tekintettel ugyancsak kifizetőnek minősül?
Részlet a válaszából: […] ...kell az általa foglalkoztatott magánszemélyek foglalkoztatására tekintettel juttatott jövedelmek után a kötelezettségeket ('T1041-es bejelentés, '08-as bevallás) teljesíteni.(Kéziratzárás: 2022. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Szülés után visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Helyesen számolta ki a munkáltató az 1984-ben született munkavállaló részére járó 107 munkanap szabadságot abban az esetben, ha három gyereket szült, 2016. november 13-án, 2019. március 22-én és 2020. október 27. napokon, mindhárom esetben a szülés napjától vette igénybe a szülési szabadságot és a CSED-et, majd GYED-ben, illetve GYES-ben részesült? A munkavállaló 2016-ban nem vett ki szabadságot, és 2022. október 28-án, a harmadik gyermeke 2. életévének betöltése után vissza kíván térni a munkába. Megtagadható a szabadságok kiadása akkor, ha a munkavállaló nem tett eleget a bejelentési kötelezettségének, így a munkáltató csak utólag szerzett tudomást a harmadik gyermek születéséről?
Részlet a válaszából: […] A szabadság, szülési szabadság kérdéskörét az Mt. szabályozza. Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló alapszabadságának mértékét az Mt. 116. §-a 20 munkanapban rögzíti. Ezt követően a munkavállaló korától és gyermekeinek számától teszi függővé az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Biztosítási kötelezettség elbírálása megbízási jogviszonyban

Kérdés: Milyen bejelentési és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a társasháznak abban az esetben, ha megbízási szerződést köt a számvizsgálói feladatok ellátására egy főállású munkaviszonnyal rendelkező magánszeméllyel? A megbízási díj éves összege 200 000 forint, amely év végén egy összegben kerül kifizetésre.
Részlet a válaszából: […] ...mindössze 15 000 forint. Tehát e jogviszony nem keletkeztet biztosítási kötelezettséget, így a kifizetőnek a 'T1041-es nyomtatványon nincs bejelentési kötelezettsége, és a jövedelemből csak személyi jövedelemadót kell levonnia. Ugyanakkor a szociális hozzájárulási adót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Átalányadózó egyéni vállalkozó bevallásai CSED alatt

Kérdés: Foglalkoztathat alkalmazottat egy átalány-adózó egyéni vállalkozó a CSED ideje alatt olyan módon, hogy ne veszítse el az ellátásra való jogosultságát? Ha igen, akkor a bevétele után a személyi--jövedelemadó-előleget kell fizetni negyedévente és az alkalmazott utáni járulékokat? Ebben az esetben az '58-as bevallást nem kell beadni?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozóan, ez azonban nem jelenti azt, hogy jövedelem realizálása esetén sem kell megfizetni a közterheket.A munkavállalóra vonatkozó bejelentésen ('08-as bevallás) túl tehát a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig az '58-as bevallást is be kell nyújtani, amelyben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Többes jogviszonyú társasági tag

Kérdés: Milyen jogviszonyban dolgozhat egy betéti társaságban a beltag? Szükséges a társaságban saját maga után megfizetnie a járulékokat abban az esetben, ha mellette főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] ...kisadózóként bejelentett tagja a gazdasági társaság egyszerűsített végelszámolásának az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentése napjától az Ev-tv. 3. §-a (2) bekezdésének d) pontja szerinti feltétel hiányában is felvehető az egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Többes jogviszonyú ügyvezető bejelentése

Kérdés: Elláthatja megbízási jogviszonyban az ügyvezetői teendőket az a személy, aki egy kft.-ben és egy bt.-ben is tag, és mindkét cégben személyesen is közreműködik, valamint a bt.-ben az ügyvezetői teendőket is ellátja? Be kell jelenteni ebben az esetben az ügyvezetői jogviszonyát, és ha igen, akkor milyen kóddal?
Részlet a válaszából: […] ...biztosított, és e jogviszonyát a 'T1041-es nyomtatványon bejelenteni nem kell. E feletti jövedelem esetén viszont fennáll a biztosítási és bejelentési kötelezettség, amely teljesítése során a 1202-es jogviszonykódot kell használnia.(Kéziratzárás: 2022. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Biztosított egyéni vállalkozó bejelentése

Kérdés: Be kell jelenteni, illetve ha igen, milyen kódon a mellékállású kisadózói egyéni vállalkozói jogviszony megszűnését, illetve a tevékenység átalányadózóként történő folytatását abban az esetben, ha az érintett társas vállalkozóként biztosított?
Részlet a válaszából: […] ...létesített egyéni vállalkozói jogviszonyt (mint új biztosítási jogviszonyt) igen.Az egyéni vállalkozói biztosítási jogviszony bejelentésekor három jogviszonykód közül választhatunk:Főfoglalkozású egyéni vállalkozó: 1341Egyéni vállalkozó munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Betéti társaság végelszámolója II.

Kérdés: Kell járulékot fizetnie a betéti társaságban a korábbi beltagnak, aki a 2022. szeptember 1-jén indult egyszerűsített végelszámolás végelszámolójaként ingyenesen végzi a tevékenységét, és mellette ugyanettől az időponttól indított egy új egyéni vállalkozást, amelyben a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? Módosítani kell a társasági szerződést abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látná el a tevékenységét? Végezhető a végelszámolói tevékenység heti 5 órás részmunkaidőben?
Részlet a válaszából: […] ...30-ig bejelenti az adóhatósághoz az egyszerűsített végelszámolását, akkor a gazdasági társaság kisadózóként bejelentett tagja a bejelentés napjától az Ev-tv. 3. §-a (2) bekezdésének d) pontja szerinti feltétel hiányában is felvehető az egyéni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.
1
2
3
88