Második munkaviszony bejelentése

Kérdés: Hogyan kell bejelenteni a 'T1041 nyomtatványon azt az új belépő munkavállalót, aki egy másik foglalkoztatónál még a felmondási idejét tölti, tehát fennáll a biztosítási jogviszonya? Milyen módon kell bevallani a dolgozó bérét a '08-as bevallásban?
Részlet a válaszából: […] ...az esetben a bejelentést és a bevallást az általános szabályok szerint kell beküldeni.Az Mt. semmilyen módon nem tiltja, hogy egy munkavállaló egyidejűleg kettő - vagy akár több - munkaviszonyt létesítsen. Fontos azonban, hogy mindegyik jogviszonyában maximálisan eleget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Jogviszony bejelentésének ellenőrzése

Kérdés: Hogyan tudja ellenőrizni egy munka-viszonyban álló magánszemély, hogy a foglalkoztatója bejelentette, illetve hogy megfizette utána a kötelező közterheket? Lehetséges az, hogy a cég nem tesz eleget a kötelezettségeinek, és a munkavállaló emiatt nem lesz jogosult orvosi ellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...keletkeztető - jogviszonyadatokat és azok változásait tartalmazza.Az érintett személy az egészségbiztosító által kezelt, a különböző bejelentések alapján létrejött nyilvántartásban szereplő adatairól személyesen vagy írásbeli meghatalmazással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

Foglalkoztatási jogviszony ellenőrzése

Kérdés: Hogyan tudja leellenőrizni a magánszemély, hogy bejelentette-e a foglalkoztatója, hogyan kaphat információt a nyilvántartott munkaviszony időtartamáról, illetve a kifizetett bérekről?
Részlet a válaszából: […] ...való jogosultság megállapítása, ellenőrzésecéljából.A nyilvántartás alapján az ügyfél meggyőződhet arról, hogy afoglalkoztató/bejelentésre kötelezett szerv teljesítette-e a jogszabályokbanrögzített bejelentési kötelezettségét, amely alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

Nyugdíjas munkavállalók bejelentése

Kérdés: Mi értelme van a nyugdíjas munkavállalók biztosítottként történő bejelentésének, hiszen ettől függetlenül is jogosultak egészségügyi szolgáltatásra?
Részlet a válaszából: […] ...az Art. 16. § (4) bekezdésében elírt bejelentésikötelezettség egyaránt vonatkozik a nyugdíjas és nem nyugdíjas munkavállalókrais.Az ő bejelentésüket - feketefoglalkoztatás ellenőrizhetőségemellett, hiszen ne feledjük el, hogy az említett bejelentés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Újonnan alakuló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének bejelentése

Kérdés: Be kell-e jelenteni az APEH-nek a T1041 számú nyomtatványon egy újonnan alakuló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének adatait a 1210-es kóddal, amennyiben feladatai ellátásáért nem vesz fel jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] ...T1041-es típusú Bejelentő és változásbejelentő lap abiztosítottak bejelentésére szolgáló formanyomtatvány. Ebből a funkciójábóladódóan biztosítási kötelezettség alá nem tartozó magánszemélyeket nem kellrajta feltüntetni. A választott tisztségviselőre a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 10.

Megbízott ügyvezető bejelentése

Kérdés: Van-e bejelentési kötelezettsége a 08T1041 nyomtatványon egy újonnan alakult kft.-nek abban az esetben, ha a megbízott ügyvezető egyben képviselő és a munkáltatói jogkör gyakorlója is, nem tagja a kft.-nek, semmiféle díjazásban nem részesül, és más cégnél rendelkezik heti 40 órás munkaviszonnyal?
Részlet a válaszából: […] ...alatt marad [Tbj-tv. 5. § (1) bekezdésének g)pontja]. Biztosítási jogviszony hiányában a társaságnak az ügyvezetőtekintetében bejelentési kötelezettsége nincs, tehát a kérdéses bejelentőlapotkitöltenie nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 8.

Magánerős építkezésen dolgozó munkavállalók bejelentése

Kérdés: Mi a teendője annak a magánszemélynek, aki családi háza építésekor bejelentés nélkül alkalmazott munkavállalókat? A munkaügyi ellenőrzés során "fekete-munkaerő" alkalmazása miatt megbüntették a magánszemélyt, és munkaviszonynak minősítették a foglalkoztatást. Hogyan teheti meg a bejelentést adószám nélkül, tekintettel arra, hogy az APEH magánépítkezésre nem tud adószámot adni?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 44. § (3) bekezdése értelmében a foglalkoztatónaka biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét az Art. 16.§-ában foglaltaknak megfelelően az adóhatóságnak kell teljesítenie. A Tbj-tv.4. § a) pontja értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 30.

Munkavállaló bejelentésének bizonyítása

Kérdés: Egy cég 2007. április 15-én kötött munkaszerződést egy munkavállalóval. A dolgozó első munkában töltött napján munkaügyi ellenőrzést kapott a cég, és kérték a bejelentés okmányát. Hogyan lehet bizonyítani a bejelentést, abban az esetben, ha nem elektronikusan történt?
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jétől a foglalkoztatottak biztosításijogviszonyával kapcsolatos bejelentési kötelezettséget az Art. 16. § (4)bekezdése szerint kell teljesíteni. A bejelentést a biztosítás kezdetérevonatkozóan a biztosítási jogviszony első napját megelőzően, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 21.

Biztosítottak bejelentése határozott idejű munkaszerződés esetén

Kérdés: Terheli-e bejelentési kötelezettség az OEP és a munkaügyi központ felé azt a munkáltatót, amely határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja nyugdíjas munkavállalóit (pl. 2006. január 1-jétől december 31-éig), és ugyanezekkel a dolgozókkal 2007. január 1-jétől is szeretnének új, határozott idejű munkaszerződést kötni?
Részlet a válaszából: […] ...Jogszabályváltozás miatt az EMMA nyilvántartása 2007. január1-jétől a korábbi formájában nem működik tovább, a munkaadók közvetlenbejelentési kötelezettsége az EMMA-ba, illetőleg a munkaadók és a munkavállalóklekérdezési lehetősége ebből az adatbázisból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 13.

Biztosítottak be- és kijelentése

Kérdés: Mi a teendő a biztosítottak be- és kijelentésével kapcsolatban a következő esetekben: - határozatlan idejű megbízás, - határozott idejű megbízás (sok esetben utólag szerez a bérszámfejtő tudomást a megbízás létrejöttéről), - külföldi állampolgár újságírói honoráriuma esetén, hiszen mire az újság megjelenik, a munkavégzés időszakának már vége, az ügyintéző viszont csak ezt követően tudja meg az újságíró adatait? Vonatkozik-e a bejelentési kötelezettség a nyugdíjas foglalkoztatottra is, annak ellenére, hogy egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett?
Részlet a válaszából: […] ...időtartamát, magán-nyugdíjpénztári tagság eseténfeltünteti a pénztár nevét, azonosítóját. A biztosítás kezdetére vonatkozóbejelentést a biztosítási jogviszony első napját megelőző napon, a jogviszonymegszűnését, a szünetelés kezdetét, befejezését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 13.
1
2