Megbízási díj számfejtése

Kérdés: Meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot, illetve a szociális hozzájárulási adót egy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott személy után abban az esetben, ha a megbízás elvégzésének 2023. július 10-től 14-ig tartó időszakában még nem volt nyugdíjas, viszont a kifizetéskor - augusztus 21-én - már öregségi nyugdíjban részesült? Hol található az ezzel kapcsolatos szabályozás? A megbízott 100 ezer forint összegű megbízási díjban részesült, amely alapján a biztosítási kötelezettség fennállna.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. § (1) bekezdése f) pontjának előírásait alapul véve az 5 napra kifizetett 100.000 forintos megbízási díjból származó napi jövedelem összege - függetlenül a költségelszámolás módjától - mindenképpen eléri a minimálbér 30 százalékának a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Megbízási díj

Kérdés: Biztosítottá válik az a nyugdíjas személy, akinek a havi megbízási díja megbízási szerződés alapján 250.000 forint napi két óra feladat ellátásáért? Le kell vonni a társadalombiztosítási járulékot a magánszemélytől ebben az esetben? A munka- és tűzvédelmi tevékenységet ellátó személy egy kft. tulajdonos-ügyvezetője, a szerződés a megbízó és a kft. között jött létre, amely minden hónapban számlát fog kiállítani a megbízási díj összegéről.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja értelmében valóban biztosítottá válik a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Többes jogviszonyú egyéni vállalkozó közterhei keresőképtelenség esetén

Kérdés: Befolyásolja egy egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségét, ha a főállású munkaviszonyában jelenleg keresőképtelen és táppénzben részesül, de a vállalkozásában folyamatosan dolgozik, és kivétet számol el? Hogyan változik a helyzet abban az esetben, ha megszűnik a munkaviszonya? Hogyan kell a közterheket megfizetnie abban az esetben, ha a saját kft.-jében - ahol jelenleg ingyenes megbízási jogviszony keretében végzi az ügyvezetői teendőket - személyes közreműködést vállal, és ezzel társas vállalkozóvá válik? Akadálya lehet ez a rokkantsági ellátás igénylésének?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt tisztázzuk a jogviszonyokat.Az érintett személy a kérdés megfogalmazásának pillanatában egyidejűleg három biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll.Egyrészt munkaviszonyban [amely esetében a "főállású" jelző vélhetően azt jelenti, hogy teljes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Kft. tagjainak közterhei

Kérdés: Be kell adni a 'T1041-es bejelentést egy kft. többségi tulajdonos tagjáról abban az esetben, ha a korábbi ügyvezető kilépése miatt a továbbiakban ő lesz a társaság ügyvezetője, és tevékenységét megbízási jogviszonyban végzi? Végezhető ingyenesen az ügyvezetői tevékenység, vagy kötelező a díjfizetés? A tagnak korábban volt egy heti 40 órás munkaviszonya, ami megszűnt. Kell valamilyen közterhet fizetni az ügyvezető után, ha a társaság jelenleg nem működik, semmilyen tevékenységet nem végez, várhatóan 2023 novemberében kezdi meg tevékenységét? A társaságba a korábbi tag kilépésével belépett egy új (49 százalékos) tulajdonos, aki rendelkezik egy teljes munkaidős munkaviszonnyal. Fel kell tüntetni a havi '08-as bevalláson a kisebbségi tulajdonost is? Mikortól lépnek hatályba a változások, ha a társaságiszerződés-módosítás 2023. június 1-jén készült, de a cégbíróság csak június 11-én jegyezte be?
Részlet a válaszából: […] A kft. többségi tulajdonos tagja ügyvezetőként működik a társaságban, és jelenleg nincs máshol jogviszonya, illetve a társaságban sem működik személyesen közre, hiszen jelenleg a cég nem is végez semmilyen tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy az ügyvezető a Tbj-tv. 4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Egyszemélyes kft. GYED-ben részesülő tagjának munkavégzése

Kérdés: Végezhet tevékenységet a saját egyszemélyes kft.-jében a tag abban az esetben, ha gyermeke kétéves koráig, 2024. július 9-ig gyermekgondozási díjban részesül? Elszámolhat részére a társaság havi 40.000 forint összegű megbízási díjat, illetve esetleg dolgozhat részmunkaidős munkaviszony keretében is?
Részlet a válaszából: […] Általános esetben a GYED mellett korlátlanul lehet munkát végezni. Ez azt jelenti, hogy az egyszemélyes kft. tagja megbízási jogviszonyban és munkaviszonyban is dolgozhat a saját társaságában, és nincs megkötés arra vonatkozóan sem, hogy milyen összegű jövedelmet szerezhet....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Megbízott táppénzjogosultsága

Kérdés: Miként oldható fel a megbízási díjban részesülő munkavállaló biztosítási jogviszonyával és táppénzjogosultságával kapcsolatos alábbi probléma? A kifizető társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkezik, és megbízási jogviszonyban foglalkoztat egy személyt folyamatosan. A megbízott havi megbízási díja 200 ezer forint, tehát a biztosítása minden hónapban fennáll. Az említett személy április hónap végén keresőképtelen lett, de erre a hónapra számfejtésre került számára a teljes megbízási díj, így táppénzre csak május hónaptól jogosult. Május hónapra viszont nem részesül megbízási díjban, így értelemszerűen a járulékalapot képező jövedelme alatta marad a minimálbér 30 százalékának. Abban az esetben viszont, ha nem terjed ki rá a biztosítás, táppénzre sem jogosult.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy folyamatos megbízási jogviszonyban áll a céggel, amely alapján - mivel a havi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30 százalékát - kiterjed rá a biztosítás.A Tbj-tv. 12. §-ának (2) bekezdése értelmében a munkavégzésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Biztosítási kötelezettség elbírálása több megbízási díj esetén

Kérdés: Hogyan kell elbírálni a biztosítási jogviszonyt abban az esetben, ha egy kft. megbízási jogviszony keretében működő ügyvezetője, aki nem tagja a társaságnak, havi 50 000 forintos megbízási díja mellett minden hónap szombati napjain a cég tevékenységi körébe tartozó munkák végzéséért 10 000 forint/nap megbízási díjban is részesül? Milyen járulék és szociális hozzájárulási adó terheli a céget ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Megbízási - tehát a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerinti munkavégzésre irányuló egyéb - jogviszonyról van szó, amely esetben azt kell megvizsgálni, hogy a munkát végző e tevékenységből származó járulékalapot képező jövedelme havi szinten eléri-e a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Nyugdíjas személy megbízási díja

Kérdés: Hol található pontosan az a rendelkezés, amely szerint egy társasház nyugdíjas közös képviselője számára fizetett havi 15.000 forint összegű megbízási díj után nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót, illetve nem kötelezett járulékfizetésre sem?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben megbízási jogviszonyról - tehát a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontjában említett munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról - van szó, amelyet saját jogú nyugdíjas személlyel létesít a társasház.A saját jogú nyugdíjas személy a Tbj-tv. 4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Ügyvezetés külföldi egyetemi tanulmányok mellett

Kérdés: Mentesül a közteherfizetési kötelezettségek alól egy kft. ügyvezetői teendőket ellátó tagja abban az esetben is, ha Franciaországban folytat egyetemi tanulmányokat? A tag nem rendelkezik más jogviszonnyal, a kft.-ben megbízási jogviszonyban végzi a tevékenységét, amelyért havonta 200 000 forint megbízási díjban részesül.
Részlet a válaszából: […] Először érdemes tisztázni azt, hogy az egyetemi tanulmányok időszakában - akár Magyarországon, akár az EU-ban tanul - az ügyvezető nem mentesül teljes mértékben a közteherfizetési kötelezettség alól, de a nappali tagozaton végzett tanulmányok ideje alatt valóban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Nyugdíjas ügyvezető megbízási díja

Kérdés: Figyelembe vehető a 10 százalékos költséghányad egy betéti társaság nyugdíjas beltagja esetében, aki megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetést?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 24. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem önálló tevékenység a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége.Ebből következően a kérdésben említett megbízási jogviszonyból származó megbízási díj vonatkozásában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.
1
2
3
31