Köztestület választott tisztségviselőjének személygépkocsi-használata

Kérdés: Köztestület választott képviselői céges autót használnak a feladatok ellátására. Milyen adózási következményekkel kell számolni, ha a céges autót magáncélra is használják, és annak költségét a cég viseli, illetve mi a helyzet akkor, ha a kifizető bérbe veszi a magánszemély autóját minden költséget viselve, és azt a magánszemély használja, akár magáncélra is?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.37. pontja alapjánadómentes természetbeni juttatás a kifizető, külföldi székhelyű jogi személy,egyéb szervezet által biztosított személygépkocsi magáncélú használata, továbbáazzal összefüggésben úthasználatra jogosító bérlet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Evás cég cégautóadója

Kérdés: Van-e ehofizetési kötelezettsége egy evás cégnek a magáncélra használt cégautó után? Cégautóadót nem fizet a cég, mert azt az eva kiváltja.
Részlet a válaszából: […] Az Eva-tv. 2009. február 1-jéig hatályos 17. § (3) bekezdésealapján az egyéni vállalkozót, a (4) bekezdése alapján a jogi személyt, jogiszemélyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság adóalanyt nem terheli acégautóval összefüggésben adókötelezettség. Az Eho-tv. 2009....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 10.

Evás társas vállalkozás cégautóadó-fizetési kötelezettsége

Kérdés: Van-e az evás társaságnak a tulajdonában álló személygépkocsi után cégautóadó-fizetési kötelezettsége az új szabályok szerint? A cégautót magáncélra nem használjuk.
Részlet a válaszából: […] Van. Az egyszerűsített vállalkozói adó 2009 januárjáigtartalmazta a cégautóadót is, 2009. február 1-jétől azonban nem. A cégautóadóúj szabályai az adókötelezettséget nem a magáncélú használattól vagy annaklehetőségétől eredeztetik, hanem vagyoni típusú adóként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 27.

Cégautó magáncélú használata

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie a cégnek, illetve a magánszemélynek abban az esetben, ha egy kft. alkalmazottja nem csak céges ügyekben használja a vállalkozás tulajdonában lévő személyautót? Változik-e a helyzet akkor, ha a cégautót a személyesen nem közreműködő tulajdonos használja?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 70. §-a alapján természetbeni juttatásnakminősül a kifizető tulajdonában, üzemeltetésében álló, belföldi forgalmiengedéllyel és rendszámmal ellátott személygépkocsija magáncélú használatáratekintettel keletkezett jövedelem. Magáncélú használatnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 8.

Természetbeni juttatás és cafeteria

Kérdés: Előnyösebb-e a munkáltató számára a cafeteria-rendszerre történő átállás, vagy e nélkül is adhatók az adómentes juttatások a dolgozóknak?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. kimondja, hogy munkáért munkabér jár. Ezért amunkáltatónak a munkavállaló részére az elvégzett munka ellenértékekéntelsősorban bért kell adnia, a természetbeni juttatás akár adómentes, akáradóköteles, csak kiegészítő jellegű lehet.Adózási szempontból a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 25.

Cafeteria

Kérdés: Milyen juttatások vonhatók be a cafeteria-rendszerbe, és milyen nyilvántartást kell vezetni a rendszerről?
Részlet a válaszából: […] A cafeteria-rendszer lényege, hogy a dolgozó a cég általéves szinten előre meghatározott összeghatárig dönthet arról év elején, hogy évközben milyen juttatásokat akar igénybe venni. A cafeteria előnye a dolgozó számára, hogy előre látja,milyen mértékű juttatást kap, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 24.

TESCO-utalvány közterhei

Kérdés: Egy művelődési ház 2004-ben TESCO-utalványt ad valamennyi dolgozójának. Kit fog terhelni az adó- és járulékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] 2004-től jelentősen megváltozott a természetbeni juttatások köre az Szja-tv.-ben. Míg 2003-ig azt határozta meg a jogszabály, hogy mi nem minősül természetbeni juttatásnak, 2004. január 1-jétől azt mondja ki tételesen, hogy mit kell természetbeni juttatásnak tekinteni.E szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 27.