tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

104. Társadalombiztosítási Levelek / 2007. május 8.

TARTALOM

1772. kérdés Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellenőrzése
Valóban ellenőrzi-e az orvos, hogy egy magánszemély ténylegesen jogosult-e az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére?
1773. kérdés Eltartott nagykorú állampolgárok egészségügyi ellátása
Pontosan mely eltartott magánszemélyeknek, és milyen összegben kell járulékot fizetniük annak érdekében, hogy jogosultak legyenek az egészségügyi ellátásra?
1774. kérdés Horvát állampolgár egészségügyi szolgáltatási járuléka
Kell-e 9 százalékos szolgáltatási járulékot fizetnie annak a 65 éves horvát állampolgárnak, aki Horvátországból kapja a nyugdíját, de már 6 éve Magyarországon él, itt azonban csak 1 év szolgálati időt szerzett?
1775. kérdés Társadalombiztosítási ellátásra jogosultság megszerzése
Milyen lehetőségei vannak a társadalombiztosítási ellátás megszerzésére annak a magánszemélynek, akinek a 2007. január 7-én megszűnt munkanélküli-ellátása óta semmilyen bevételi forrása nincs, és egy betéti társaság kültagja, de semmilyen jogviszonyban nincs a társasággal?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1776. kérdés Ápolási díjban részesülő hozzátartozó egészségügyi ellátása
Jogosult-e ingyenes egészségügyi ellátásra az ápolási díjban részesülő hozzátartozó?
1777. kérdés Egyetemi hallgató hallgatói jogviszonya
Egyetemi hallgató esetében kell-e a hallgatói jogviszony nyári megszakadása esetén járulékot fizetni július-augusztus hónapra?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1778. kérdés Szakképző iskolai tanuló foglalkoztatása
Milyen közterheket kell megfizetni egy szakképző iskolai tanuló foglalkoztatása esetén?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1779. kérdés Középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató beltag közterhei
Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság beltagja után, ha középfokú oktatási intézmény nappali tagozatára jár?
1780. kérdés Főiskolai évek figyelembevétele szolgálati időként
Beszámítják-e a szolgálati időbe a nappali tagozaton folytatott főiskolai tanulmányok 1971. szeptember 1-jétől 1974. július 30-áig tartó idejét annak az 1953. február 16-áán született nőnek az esetében, aki 2012. február 16-tól, 59. születésnapjától előrehozott öregségi nyugdíjat szeretne igénybe venni, és munkaviszonya 1974. szeptember 1-jétől folyamatos?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1781. kérdés Bt. és kft. nyugdíjas tagjai
Kell-e járulékot és eho-t fizetni egy betéti társaság nem nyugdíjas, egyéb foglalkozási jogviszonnyal nem rendelkező (pl. háztartásbeli) kültagja után, ha a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen nem vesz részt, jövedelmet nem kap? Véleményünk szerint az ilyen kültag a Tbj-tv. 4. § d) pont 1. alpontja szerint nem minősül társas vállalkozónak, továbbá az Eho-tv. 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti tagi jogviszony sem áll fenn. Kell-e tételes eho-t fizetni egy kft. nyugdíjas tagja után, aki nem vezető tisztségviselő, és a társaság tevékenységében személyesen nem vesz részt?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1782. kérdés Szabadságmegváltás és járulékok
Változott-e a szabadságmegváltás megítélése az egészségbiztosítási járulék megbontásával, kell-e járulékot fizetni ez után a jövedelem után? A jövedelemigazoláson járulékalapot képező, vagy nem rendszeres jövedelemként kell-e feltüntetni ezt a kifizetést?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1783. kérdés Pókeregyesület által kifizetett díjak közterhei
Hogyan fizetheti ki egy pókeregyesület az általa rendezett verseny I-III. díjaira meghirdetett 40, 30 és 20 ezer forintos nyereményeket, amelyet a 3000 forint/fő összegű nevezési díjakból fedez? Milyen adófizetési kötelezettsége keletkezik az egyesületnek a kifizetett összeg után, kifizetőnek minősül-e, illetve kell-e bevallást adnia?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1784. kérdés Bányászati egészségkárosodási járadékban részesülő mezőgazdasági őstermelő közterhei
Milyen járulékokat kell megfizetnie egy bányászati egészségkárosodási járadékban részesülő mezőgazdasági őstermelőnek?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1785. kérdés Mezőgazdasági őstermelő GYED-e
Valóban elveszti-e a GYED-re jogosultságát az a kismama, aki jelenleg egyedülállóként családi őstermelő is (a szüleivel közös őstermelői tevékenységet végeznek)? Személyesen nem végez munkát, de a tejkvótát az ő nevére vették, illetve kapták meg, így a tejet csak az ő nevére lehet eladni, tehát őstermelői bevétele keletkezik.
1786. kérdés Ellátások egyidejű igénybevétele
Egy háromgyermekes családban az anya 2005. november 23-án született gyermekével 2007. november 23-áig gyermekgondozási díjban részesül. A 2002. szeptember 23-án született gyermek tartós betegsége miatt az apa keresőtevékenység melletti GYES-t igényelt. Megállapítható-e az apa részére a GYES-jogosultság a beteg gyermekkel, mivel nem ugyanazon gyermekről van szó, akivel az anya GYED-en van? Az Eb-tv. 39. § (4) bekezdése a szülők jogosultságánál csak ugyanazon gyermek vonatkozásában alkalmazandó, vagy a közös háztartásban élő mindhárom gyermekre vonatkozik, még akkor is, ha nem ikergyermekekről van szó?
1787. kérdés Apákat megillető munkaidő-kedvezmény elszámolása
Hogyan kell az állami költségvetésből visszaigényelni, és milyen bevallásban kell szerepeltetni a távolléti díjat és a munkáltatói közteher összegét, amelyet a cégek a gyermek születése esetén az apákat megillető öt munkanapos munkaidő-kedvezmény idejére fizetnek?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1788. kérdés Betegállomány próbaidő alatt
Milyen napi alapösszeggel és hány napra köteles táppénzt folyósítani az a cég, amely 2007. február 20-ától munkaviszonyt létesített egy munkavállalóval, melyet 2007. február 28-án próbaidőn belül megszüntetett, a munkavállaló azonban 2007. február 26-ától keresőképtelen beteg volt, ezért részére 2007. február 26-ától február 28-áig betegszabadság került kifizetésre, 2007. március 1-jétől pedig táppénre jogosult? A dolgozó többéves folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, mely 2006. december 30-án szűnt meg. A dolgozó 2007. január 2-ától 2007. február 19-éig passzív táppénzben részesült.
Kapcsolódó tárgyszavak:
1789. kérdés Keresőképtelenség egyidejűleg fennálló jogviszonyokban
A hatályban lévő jogszabályok alapján lehetséges-e, hogy a főállásában igénybe vegye a táppénzt, a mellékfoglalkozásában azonban dolgozzon az a munkavállaló, aki 2005 decemberétől - főállása mellett - részmunkaidőben dolgozik, és belépése napjától fizeti az egyéni egészségbiztosítási járulékot, és a cég is az előírt járulékokat? A dolgozó 2007. március 22-étől veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen beteg, azonban a mellékfoglalkozásában olyan munkakört lát el, amely otthon is végezhető. A főfoglalkozású munkahelyen társadalombiztosítási kifizetőhely működik.
1790. kérdés Rokkantsági nyugdíjas előrehozott öregségi nyugdíja
Jogosult lesz-e előrehozott öregségi nyugdíjra az a rokkantsági nyugdíjas férfi, aki 2009-ben lesz 59 éves, és 45 év szolgálati ideje lesz?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére