tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

4 találat a megadott tárgyjutalom tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Tárgyjuttatás figyelembevétele táppénzalapként
Kérdés: Figyelembe kell venni a táppénz alapjának megállapítása során a munkavállalók 10 éves munkaviszonyára tekintettel ajándékozott óra ellenértékét? A munkáltató az ellenértéket felbruttósítja, a 15 százalékos személyi jövedelemadót és a járulékokat levonja, illetve megfizeti a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást is.
Részlet a válaszból: […]érteni.Járulékalapot képező jövedelem az Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem (Tbj-tv. 27. §).A táppénz összegének megállapításánál az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban személyijövedelemadó-előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni. Ennek következtében a jogcím nem befolyásolja a jövedelem meghatározását.A táppénz alapját a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6653
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Munkaviszonyra tekintettel, nem a munkáltatótól kapott tárgyjutalom adó- és járulékkötelezettsége
Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli a nem munkáltató által, de a munkaviszonyra tekintettel adott tárgyjutalmat?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatójának minősül. Mivel a társaság a magánszemély foglalkoztatója, így az Szja-tv. 69. § (1) bekezdésének l) pontja az adott juttatásra nem alkalmazható. Emiatt, továbbá arra tekintettel, hogy az Szja-tv. 25. §-ának (1) bekezdése szerint nem önálló munkából származó bevételnek minősül az olyan bevétel is, amelyet a magánszemély a "tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel megszerez", a társaság által juttatott tárgyjutalom szokásos piaci értéke a magánszemély nem önálló tevékenységéből származó bevételének minősül. A nem önálló tevékenységből származó jövedelem után az adótábla szerinti adót kell megfizetni. Tekintettel arra, hogy a tárgyjutalomból az adóelőleg levonására nincsen lehetőség, így a társaságnak az Szja-tv. 47. § (9) bekezdése alapján a bevételről kiállított igazoláson fel kell hívnia a magánszemély figyelmét arra, hogy az adóelőleg-fizetési kötelezettség őt terheli. Ezen túlmenően az Art. 31. § (2) bekezdés 19. és 20. pontjai alapján a le nem vont adóelőleg összegét - mint megállapított adóelőleget -, illetve a levonás elmaradásának okát a havi járulék- és adóbevallásban külön is szerepeltetni kell. A tárgyi juttatás a Tbj-tv. 4. §-ának k) pontjában foglaltakra figyelemmel járulékalapot képező jövedelemnek minősül. A Tbj-tv. 7. §-ának (2) bekezdése szerint: "Ha a jövedelem juttatására egy másik foglalkoztatónál (munkáltatónál) fennálló jogviszonyra tekintettel kerül sor, e jövedelemmel összefüggésben a biztosítás időtartamaként a jövedelem kifizetésének (juttatásának) napját kell figyelembe venni". Miután e szabály alapján a biztosítási jogviszony csak egy napig állt fenn, a nyugdíjjárulékot csak a napi járulékfizetési felső határig, vagyis 2008-ban legfeljebb 19 500 forint alapulvételével kell megfizetni. A Tbj-tv. 50. §-ának (5) bekezdése szerint: "A foglalkoztató a biztosítottat terhelő járulékot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2199
3. találat: Pókeregyesület által kifizetett díjak közterhei
Kérdés: Hogyan fizetheti ki egy pókeregyesület az általa rendezett verseny I-III. díjaira meghirdetett 40, 30 és 20 ezer forintos nyereményeket, amelyet a 3000 forint/fő összegű nevezési díjakból fedez? Milyen adófizetési kötelezettsége keletkezik az egyesületnek a kifizetett összeg után, kifizetőnek minősül-e, illetve kell-e bevallást adnia?
Részlet a válaszból: […]értékét. A tárgyjutalom 5000 forintot meghaladó értéke természetbeni juttatásnak minősül, mely után az 54 százalék személyi jövedelemadót, valamint a 11 százalék egészségügyi hozzájárulást a kifizetőnek kell megfizetnie. Jelen esetben a díjazás nem tárgyiasult formában, hanem pénzben történik. Mivel az Szja-tv. eltérő szabályozást nem tartalmaz, a pénznyeremény adóköteles, összevonandó egyéb jövedelemnek minősül. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1783
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Tárgyjutalom közterhei
Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a munkavállalónak, illetve a kifizetőnek annál a cégnél, amely dolgozói közül minden hónapban kisorsol 4 főt, akik 50 000 forint összegű tárgyi jutalomban részesülnek (tv, hifi stb.)? A sorsoláson csak azok vesznek részt, akik az adott hónapban semmilyen ok miatt nem hiányoztak.
Részlet a válaszból: […]szerint munkaviszonyból származik a jövedelem, ha a magánszemély munkaviszonyára tekintettel adóköteles bevételt kap. A juttatás nem tekinthető természetbeni juttatásnak, mivel az Szja-tv. 69. §-a szerinti felsorolásban nem szerepel, illetve abban nem értelmezhető. A fentiekből következően a tárgyjutalom szokásos piaci értéke a magánszemély pénzbeli,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1485
Kapcsolódó tárgyszavak: