Mezőgazdasági őstermelő nyugdíjazása

Kérdés: Mi a nyugdíj-megállapítás menete annak a mezőgazdasági őstermelőnek az esetében, aki 2023. február hónapban tölti be a 65. életévét, és ekkor el szeretne menni nyugdíjba?
Részlet a válaszából: […] Először be kell szerezni az öregségi nyugdíj megállapítása érdekében rendszeresített formanyomtatványt. Ez a nyomtatvány beszerezhető bármelyik megyei (fővárosi) kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél, de letölthető és számítógéppel kitölthető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Nyugdíj igénylése

Kérdés: Mit kell tennie a nyugellátás megállapítása érdekében annak a személynek, aki decemberben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt? Milyen igazolásokat kell benyújtani, illetve hogyan nyújtható be a kérelem?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíj megállapításával kapcsolatban az első fontos tudnivaló, hogy a nyugdíj legkorábban attól a naptól állapítható meg, amelytől valamennyi jogosultsági feltétel teljesült. Vagyis a kérelmező betöltötte a nyugdíjkorhatárát, és szerzett a résznyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Szolgálati idő igazolása

Kérdés: Beszámítható a szolgálati időbe a munkaviszony, ha azt csak a tb-kiskönyvvel tudja igazolni a magánszemély?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 43. §-ának (2) bekezdése szerint a szolgálati időt a társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartása alapján kell számításba venni. Ha a társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartása nem tartalmazza az elismerni kívánt szolgálati időt, azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

1957-ben született személy

Kérdés: Mikor lesz jogosult öregségi nyugdíjra egy 1957-ben született személy?
Részlet a válaszából: […] Az 1957-ben született személyek öregségi nyugdíjkorhatára a betöltött 65. életév. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor az öregségi nyugdíjat abban az esetben lehet megállapítani, ha a kérelmező az öregségi résznyugdíjhoz legalább 15 év, a teljes nyugdíjhoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Igénybe veheti az öregségi nyugdíjat az a személy, aki novemberben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és jelenleg rokkantsági nyugdíjasként dolgozik?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a kérdés megválaszolását egy pontosítással. Az érintett személy valószínűleg rokkantsági ellátásra gondol, amikor rokkantsági nyugdíjat említ, ugyanis ez utóbbi 2012. január 1-jével megszűnt. Öregségi nyugdíjra a rokkantsági ellátásban részesülő személy is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Rokkantsági nyugdíjasként végzett munka

Kérdés: Mit tehet a magánszemély abban az esetben, ha az öregségi nyugdíja megállapításakor nem vették figyelembe szolgálati időként a rokkantsági nyugdíjasként vállalt munkaviszonyait?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági nyugdíj mellett folytatott munkavégzés időtartamának elfogadása érdekében sajnos nem lehet semmit tenni, hiszen ezek az időtartamok nem minősülnek szolgálati időnek, így azt nem lehet az öregségi nyugdíj megállapítása során figyelembe venni. A magánszemély a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

Szolgálati idő igazolása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a frissen nyugdíjba vonult személynek, aki nem ért egyet a nyugdíjintézet határozatával, mert véleménye szerint a szolgálati idejéből hiányzik négy év, amelyet nem ismertek el?
Részlet a válaszából: […] Azt javasoljuk, hogy gyűjtsön össze a nyugdíjbiztosítási szerv által el nem ismert időtartamra vonatkozóan olyan dokumentumokat, amelyek bizonyítják a vitatott időtartam szolgálati idő jellegét. A szolgálati idők igazolására alkalmasak a tanulmányokat igazoló dokumentumok, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Be nem jelentett szolgálati idő igazolása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, akinek a korábbi munkáltatója 1981-ben "kilépett" bejegyzéssel megszüntette a jogviszonyát, és 1984 decemberétől új belépőként kezelte annak ellenére, hogy a munkaviszonya ténylegesen folyamatosan fennállt? Az érintett úgy tudta, hogy minden rendben van a szolgálati idejével, de 2016-ban az adategyeztetés során kiderült, hogy a nyugdíjbiztosítás rendszerében nem szerepel ez a 3 év, mert a volt munkáltató erre az időszakra nem jelentette be. A munkáltató jogutódjának tudomása van az ügyről, a Munkaügyi Bíróság vizsgálata során el is ismerte, hogy korábban ebben az ügyben volt egy legfelsőbb bírósági határozat, amit a jogelőd vállalat nem hajtott végre. A munkavállaló ez alapján kérte a jogutódot, hogy váltsa meg számára a hiányzó 3 évet, illetve fizessen számára sérelemdíjat, tekintettel arra, hogy ez az időszak hiányozni fog a szolgálati idejéből, azonban a jogutód vállalkozás úgy véli, hogy nem neki kell helytállnia, annak ellenére, hogy az ezzel kapcsolatos dokumentumokat neki kellett volna megőriznie. Hogyan hozható helyre a munkavállalót ért sérelem ebben az esetben? Érdemes esetleg pert indítania a jogutód cég ellen? A Munkaügyi Bíróság utasította a kormányhivatalt egy új eljárás megindítására és az érintett időszak figyelembevételére.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben jól értelmezzük a kérdést, a 2016-ban kezdődött adategyeztetési eljárás során az 1981 és 1984 közötti időszakra vonatkozóan a nyugdíjbiztosítás 3 évet nem vett figyelembe az igénylő magánszemélynek szolgálati időként, mert a volt foglalkoztatója erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Nyugdíjjogosultság

Kérdés: Mikortól válhat jogosulttá a nők kedvezményes nyugdíjára az az 50. életévét betöltött nő, aki 17 és 25 éves kora között dolgozott, majd 5 hónap táppénz után szült, GYES-ben részesült, 3 év múlva ikrei születtek, ezután összesen 10 évig GYES-en volt, majd 11 évig ápolási díjban részesült, jelenleg pedig a gyermekek otthongondozási díját kapja súlyosan beteg gyermeke után? Hány évet kell igazolni az ellátás érdekében?
Részlet a válaszából: […] A nők életkori megkötés nélkül, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíjba vonulhatnak, amennyiben rendelkeznek negyven év jogosultsági idővel. Negyven év jogosultsági idő alapján az öregségi teljes nyugdíj akkor állapítható meg, ha az igénylő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Elveszett munkakönyv

Kérdés: Hogyan tudná pótolni a munkakönyvét egy 1978 óta külföldön élő személy? A vállalat, ahol legutoljára dolgozott, jogutód nélkül megszűnt, a munkakönyve pedig elveszett.
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapvetően nem az, hogy az érintett személy hol és miként tudja a munkakönyvét fellelni, hanem sokkal inkább az, hogy a munkakönyvében szereplő munkaadók eleget tettek-e a vele kapcsolatos járulékfizetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Amennyiben igen,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.
1
2
3
5