tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

35 találat a megadott szolgálati idő igazolása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Rokkantsági nyugdíjasként végzett munka

Kérdés: Mit tehet a magánszemély abban az esetben, ha az öregségi nyugdíja megállapításakor nem vették figyelembe szolgálati időként a rokkantsági nyugdíjasként vállalt munkaviszonyait?
Részlet a válaszból: […]nem lehet az öregségi nyugdíj megállapítása során figyelembe venni. A magánszemély a rokkantsági nyugellátás mellett kapott jövedelme után 0,5 százalékos nyugdíjnövelésre szerezhetett jogosultságot. Amennyiben a növelés megállapítását nem kérte, azt a Magyar Államkincstár hivatalból állapítja meg, és az öregségi nyugdíj megállapításától kezdődően - az időközi nyugdíjemelések
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6773
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Szolgálati idő igazolása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a frissen nyugdíjba vonult személynek, aki nem ért egyet a nyugdíjintézet határozatával, mert véleménye szerint a szolgálati idejéből hiányzik négy év, amelyet nem ismertek el?
Részlet a válaszból: […]férfiak esetén a katonakönyv, 1998. január 1-jét megelőző bedolgozói jogviszony igazolására a bedolgozói kiskönyv vagy munkabér-jövedelem igazolás, munkakönyv, foglalkoztatói igazolás vagy szerződés.A kereseti, jövedelmi adatokat elsősorban a nyugdíjbiztosítás nyilvántartása alapján kell számításba venni. Amennyiben a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban nem szerepel jövedelemre vonatkozó adat, azt a foglalkoztatónak vagy jogutódjának az egykorú munkaügyi, bérszámfejtési, könyvelési nyilvántartásai alapján kiállított írásbeli igazolásával, foglalkoztatói jövedelemigazolással, a foglalkoztató által évente kiadott, a munkavállaló jövedelméből levont egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékról, nyugdíjjárulékról, valamint az egyes járulékokból érvényesített családi járulékkedvezményről szóló igazolással, a személyi jövedelemadó megállapításához a foglalkoztató által kiadott igazolással, a kereset, jövedelem kifizetését, elszámolását igazoló bizonylattal, munkakönyvvel, személyijövedelemadó-bevallással lehet igazolni.A meglévő iratokat kísérőlevéllel együtt meg kell küldeni a lakóhely szerint illetékes megyei vagy fővárosi kormányhivatalnak.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6587
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Be nem jelentett szolgálati idő igazolása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, akinek a korábbi munkáltatója 1981-ben "kilépett" bejegyzéssel megszüntette a jogviszonyát, és 1984 decemberétől új belépőként kezelte annak ellenére, hogy a munkaviszonya ténylegesen folyamatosan fennállt? Az érintett úgy tudta, hogy minden rendben van a szolgálati idejével, de 2016-ban az adategyeztetés során kiderült, hogy a nyugdíjbiztosítás rendszerében nem szerepel ez a 3 év, mert a volt munkáltató erre az időszakra nem jelentette be. A munkáltató jogutódjának tudomása van az ügyről, a Munkaügyi Bíróság vizsgálata során el is ismerte, hogy korábban ebben az ügyben volt egy legfelsőbb bírósági határozat, amit a jogelőd vállalat nem hajtott végre. A munkavállaló ez alapján kérte a jogutódot, hogy váltsa meg számára a hiányzó 3 évet, illetve fizessen számára sérelemdíjat, tekintettel arra, hogy ez az időszak hiányozni fog a szolgálati idejéből, azonban a jogutód vállalkozás úgy véli, hogy nem neki kell helytállnia, annak ellenére, hogy az ezzel kapcsolatos dokumentumokat neki kellett volna megőriznie. Hogyan hozható helyre a munkavállalót ért sérelem ebben az esetben? Érdemes esetleg pert indítania a jogutód cég ellen? A Munkaügyi Bíróság utasította a kormányhivatalt egy új eljárás megindítására és az érintett időszak figyelembevételére.
Részlet a válaszból: […]az ügyben az új eljárás nyomán született határozat tartalma lesz a döntő.Általánosságban azonban elmondhatjuk, hogy a Tny-tv. 43. §-ának (2) bekezdése értelmében a társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásai alapján nem igazolt szolgálati időket - ha jogszabály másként nem rendelkezik - abban az esetben kell figyelembe venni, ha azokat az igénylő- a foglalkoztató által kiállított egykorú eredeti okirattal (igazolással) vagy hiteles másolatával, vagy- a foglalkoztató eredeti nyilvántartásai alapján kiállított igazolással, vagy- egyéb hitelt érdemlő módonbizonyítja.Ez utóbbi pont meglehetősen tág teret nyújt a bizonyításra (pl. tanúk, egyéb dokumentumok), így ez alapján a kérdésben említett legfelsőbb bírósági ítélet is bizonyítékul szolgálhat a szolgálati idő bizonyítására.Ami az iratőrzésre vonatkozó előírásokat illeti, erre vonatkozóan csak 2018. december 23-ától tartalmaz egyértelmű előírást a Tny-tv. Ezt megelőzően közvetett módon lehet levezetni a munkaügyi iratok elévülési időn túli megőrzésének a kötelezettségét, amelynek elmulasztásához sajnos a jogszabályok nem fűznek szankciót.Ugyanakkor a jogutód foglalkoztatónak - ha az iratokat megőrizte volna - a mai napig módja volna az elmaradt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6338

4. találat: Elveszett munkakönyv

Kérdés: Hogyan tudná pótolni a munkakönyvét egy 1978 óta külföldön élő személy? A vállalat, ahol legutoljára dolgozott, jogutód nélkül megszűnt, a munkakönyve pedig elveszett.
Részlet a válaszból: […]és egy esetleges nyugdíjigény esetén beszámításra kerülnek.Ha az említett adatok a nyilvántartásban szerepelnek, akkor nincs jelentősége munkakönyvnek. Erről a nyugdíjigény benyújtása vagy adategyeztetés révén lehet bizonyosságot szerezni. Az adategyeztetés kezdeményezéséhez magyar ügyfélkapura van szükség.Amennyiben bizonyos időszakok a társadalombiztosítási nyilvántartásból hiányoznak, akkor elsődlegesen okirati bizonyításra, vagy végső soron (a szolgálati idő) tanúkkal történő bizonyítására van lehetőség.Az okirati bizonyítás során lenne felhasználható a munkakönyv, amelynek fellelésére, illetve pótlására 40 év távlatából különösebb esély nincs. Ugyanakkor a nyugdíjbiztosítás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6173

5. találat: Szolgálati idő igazolása

Kérdés: Hogyan tudja igazolni a korábbi munkaviszonyait az a személy, aki hamarosan betölti a nyugdíjkorhatárát, de a munkakönyve elveszett, a munkahelyei által kiadott igazolásokat pedig nem tartotta meg?
Részlet a válaszból: […]nyilvántartása minden biztosítottról nyilvántartja a leendő nyugdíjasok valamennyi adatát. A nyilvántartott adatok alapján a biztosított hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti a megszerzett szolgálati idejéről, a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító idejéről, a korkedvezményre (foglalkozási kedvezményre) jogosító időkről, a foglalkoztatók adatairól, az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulékról, az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles keresetről, jövedelemről, és azokról a szolgálati időnek minősülő időszakokról, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés. Az adatokról ún. kivonatot, de hatósági bizonyítvány kiállítását is lehet kérni. Amennyiben a kivonaton szereplő adatok hiányosak vagy tévesen szerepelnek, adategyeztetési eljárás lefolytatását lehet kezdeményezni. Az adategyeztetési eljárás során a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokra, keresetekre, jövedelmekre vonatkozó, nyilvántartásba bejelentett adatokat a nyugdíjbiztosítási igazgatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6030
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Szolgálati idő igazolása

Kérdés: Hogyan tudja igazolni a munkaviszonyait a magánszemély abban az esetben, ha 1980 óta folyamatosan dolgozik, a munkakönyvét megtalálta, de az 1993 utáni időszakról semmilyen irattal nem rendelkezik?
Részlet a válaszból: […]31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles keresetről, jövedelemről, és azokról a szolgálati időnek minősülő időszakokról, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés.Ezekről az adatokról kérhet ún. kivonatot, de hatósági bizonyítvány kiállítását is igényelheti. Amennyiben kivonatot kér, de az azon szereplő adatok hiányosak, vagy az érintett szerint nem helyesek, adategyeztetési eljárás lefolytatását kérheti. Az adat-egyeztetési eljárás során a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokra és keresetekre, jövedelmekre vonatkozó, nyilvántartásba bejelentett adatokat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hatósági eljárás keretében egyezteti a magánszeméllyel, és az eljárás végén határozatot ad ki, amely ellen fellebbezéssel élhet.A kérelmet a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási szervhez kell benyújtani, amelyen fel kell tüntetni azokat a tényeket, adatokat (biztosításban töltött időszakokat, foglalkoztatók adatait stb.), amelyek igazolására a kivonatot vagy a hatósági bizonyítványt kéri. A kivonatot és a hatósági bizonyítványt valamennyi jogviszonyáról meg lehet kérni, de kizárólag az 1993 utáni időszakokról is.Abban az esetben, ha az adategyeztetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5760
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Szolgálati idő igazolása

Kérdés: Hogyan tudja pótolni az 1990. szeptember 1-től 1998. január 1-ig tartó időszakban fennálló munkaviszonyai igazolását a magánszemély abban az esetben, ha a költözések során az erről szóló iratokat elvesztette?
Részlet a válaszból: […]hatóság a személyi adatok megadása után valamennyi, a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatról, de akár egy adott időszakra vagy egy adott foglalkoztatónál eltöltött jogviszonyra vonatkozóan is tájékoztatást, kivonatot vagy kimutatást ad a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokról.Az eljárás személyesen, postai úton vagy ügyfél-kapus regisztrációval rendelkezők esetében elektronikusan is kezdeményezhető a Kormányzati Portál Ügyfélkapuján keresztül.A kivonat kiadása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített "Kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra vonatkozóan" elnevezésű (K70. számú) nyomtatványon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5745
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Szolgálati idő utólagos módosítása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, akinek a nyugdíj elbírálása során nem fogadtak el szolgálati időként 250 nap egyéni vállalkozói jogviszonyt az 1992-es évben arra hivatkozva, hogy csak baleseti járulékot kellett fizetnie? Ugyancsak nem fogadták el a középiskolai tanulmányai alatt kb. másfél évig végzett rikkancs tevékenységet, annak ellenére, hogy két hiteles tanú jegyzőkönyvben is igazolta a jogviszony meglétét, amiről egyébként semmilyen dokumentummal nem rendelkezik. A nyugdíjat megállapító határozatban erről a jogviszonyról egyáltalán nem rendelkeztek, annak ellenére, hogy abban az időben a nyugdíjjárulék levonása megtörtént.
Részlet a válaszból: […]szövetkezet tagját -, és a munkáltató (foglalkoztató) legalább heti 36 órás munkaidőben foglalkoztatta,b) öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas, vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékos volt,c) bedolgozóként biztosított volt,d) közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanult,e) mezőgazdasági szövetkezet tagjaként a hónap folyamán tizenhárom, nő nyolc, tízórás munkanapot teljesített.A fentieken kívül az egyéni vállalkozót akkor is kiegészítő tevékenységet folytatónak kell tekinteni, ha egyidejűleg társas vállalkozás tagjaként járulék fizetésére volt kötelezett.Amennyiben az érintett személy a fentiek alapján nem minősült kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak, emiatt téves a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adat, az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási egységénél visszamenőlegesen módosíthatja az adatszolgáltatást.Ami a rikkancsként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5650
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: GYES figyelembevétele szolgálati időként

Kérdés: Érdemes fellebbezni abban az esetben, ha a nyugdíj számításakor nem vették figyelembe az 1980. január 13-án született gyermek 3 éves koráig folyósított GYES-t, annak ellenére, hogy az ellátás időszaka akkoriban munkaviszonynak számított?
Részlet a válaszból: […]szolgálati időnek számít. A szolgálati, illetve a jogosultsági idő számítása szempontjából közömbös, hogy a gyermekgondozási segélyt, illetve a gyermekgondozást segítő ellátást biztosítási időre tekintettel, méltányosságból vagy rászorultság címén állapították meg.Mivel az öregségi nyugdíjra való jogosultság szempontjából minden szolgálati időnek, a nők kedvezményes nyugdíjra való jogosultság szempontjából pedig minden gyermekgondozással, neveléssel, ápolással töltött beszámításra, elismerésre kerülő évnek jelentősége van, mindenképpen javasoljuk a jogorvoslati út igénybevételét. A fellebbezésben célszerű jelezni, hogy melyik gyermek után, mikortól és meddig került[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5598
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Hiányzó szolgálati idő igazolása

Kérdés: Hogyan tud igazolást kérni a hiányzó szolgálati idejéről egy 1954. június 16-án született férfi, aki 2017. december 15-től öregségi nyugdíjra válik jogosulttá, és igénybe is kívánja venni az ellátást, de a nyugdíjintézet igazolása szerint az 1995-ös, 1996-os, valamint az 1997-es év hiányzik a nyilvántartásból, így 3 évvel kevesebb időt fogadtak el, mint a ténylegesen biztosítási jog-viszonyban töltött idő? Az érintett személy ezekben az időszakokban kettő olyan cégnél állt alkalmazásban, amelyek időközben már megszűntek, így tőlük nem tud igazolást kérni.
Részlet a válaszból: […]dokumentumokat, amelyek megalapozhatják a vitatott időtartam elismerését. A szolgálati idő igazolására alkalmas dokumentum lehet a foglalkoztatási jogviszony bizonyítása esetén a foglalkoztató által kiállított egykorú eredeti okirat, igazolás, vagy ezek hiteles másolata, továbbá a foglalkoztató eredeti nyilvántartásai alapján kiállított igazolás.Amennyiben a volt foglalkoztató felszámolás alatt áll, felszámolták vagy megszűnt, az ügyfél a felszámolótól vagy az iratanyagot őrző szervtől, illetve személytől kérhet a jogviszonyt igazoló dokumentumokat, hiszen náluk találhatók a biztosítottak jogviszonyára vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatok. (Itt szeretnénk megjegyezni, ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet nem teljesítette a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségét, azt a felszámolási eljárás során a felszámolónak pótolnia kellett volna.) A foglalkoztató, valamint a felszámoló, iratanyagot őrző személy felkutatásához a cégbíróság nyilvántartásában fellelhető adatok nyújthatnak segítséget.Ha az igénylő nem rendelkezik a megjelölt jogviszony bizonyítására alkalmas dokumentumokkal, a tényállás tisztázása érdekében a nyugdíjbiztosítási szerv keresi meg az ügyfél által megjelölt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5577
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 35 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést