tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

58. Társadalombiztosítási Levelek / 2005. május 3.

TARTALOM

1021. kérdés TGYÁS alapjának megállapítása
Korábban hosszú biztosítási idővel rendelkező nőnek 2004. március 31-én megszűnt a munkaviszonya. Munkanélküli-járadékban részesült 2004. október 6-áig. Új biztosítási jogviszonyt létesített 2004. október 7-étől. Terhességi-gyermekágyi segélyt igényelt 2005. január 3-tól, mivel 2005. február 8-án szült. Az irányadó időszakban (2004. január 1-jétől 2005. január 12-éig) 175 naptári napi keresettel rendelkezett. A szerződés szerinti bére havi 53 000 forint volt. Helyes-e, ha a terhességi-gyermekágyi segély alapjaként ezt az összeget vettük figyelembe?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1022. kérdés GYES-en lévő egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége
Főállású munkaviszony melletti evás egyéni vállalkozó jelenleg GYES-en van. Alkalmanként van bevétele, évente kétszer-háromszor. Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli, különös tekintettel azokra a hónapokra, amikor egyáltalán nincs bevétele?
1023. kérdés Kft.-ügyvezetők jogviszonya
Egy kft.-nek három tagja van, akik egyenlő arányban tulajdonosok, és mind a hárman ügyvezetők is. Lehetséges-e, hogy az ügyvezetői feladatokat megbízási szerződés keretében lássák el, amelyért díjazást nem vesznek fel, a társaság tevékenységében való személyes közreműködésük pedig tagi jogviszonyban történik? A munkáltatói jogokat gyakorló ügyvezető lehet-e munkaviszonyban ügyvezető? A Társadalombiztosítási Levelek 22. számának 358. kérdésében az szerepel, hogy ha nincs többségi tulajdonos tag, akkor az egyik tag a másikkal munkaszerződést köthet.
1024. kérdés Kft.-tagok jogviszonya
Egy kft.-nek két tulajdonosa van, a tulajdoni arány 10 százalék és 90 százalék. A 10 százalékos tulajdoni résszel rendelkező tag munkaviszony keretében ügyvezetői teendőket lát el 57 000 forint/hó munkabér ellenében, a 90 százalékos tulajdonos jelenleg GYES-en van, de napi 4 órában, munkaviszony alapján menedzseri munkakörben dolgozik, melyért havi 120 000 forintot kap. Számfejthető-e munkaviszonyban a tagok jövedelme, ha a társasági szerződés szerint nincs személyes közreműködési kötelezettségük?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1025. kérdés Vállalkozói járulék
Igaz-e, hogy áprilisban valamennyi társas vállalkozónak meg kell fizetnie a vállalkozói járulékot? Miért került bevezetésre ez az újabb közteher?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1026. kérdés Beltag jogviszonya
Keletkezik-e bármilyen közteher-fizetési kötelezettsége a betéti társaságban annak a beltagnak, aki legalább a következő egy évben megélhetését ingatlanok bérbeadásából kívánja fedezni, és a társaság tevékenységében személyesen semmilyen formában nem kíván közreműködni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1027. kérdés Külföldön dolgozó beltag közterhei
Milyen közterheket kell Magyarországon fizetni az után a bt.-beltag után, aki hivatalos engedéllyel külföldön dolgozik?
1028. kérdés Egyéni vállalkozó jogviszonya
Hogyan alakul a jogviszonya 2004. szeptember 1. és 2005. április 1. között annak az egyéni vállalkozónak, aki 2005. április 1-jén nyújtotta be nyugdíjigényét, 2004. szeptember 1-jétől visszamenőlegesen igényelve az ellátást?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1029. kérdés Nyugdíjas megbízott közterhei
Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettségei vannak a megbízónak a nyugdíjas magánszeméllyel kötött megbízási szerződés alapján kifizetett megbízási díj után, ha a juttatás nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát? Igaz-e az, hogy a megbízottnak nem kell fizetnie a járulékokat, ill. a megbízónak a jövedelem összegétől függetlenül meg kell fizetnie a 11 százalékos eho-t?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1030. kérdés Örmény állampolgár jogviszonya
Kell-e közterheket fizetni az örmény állampolgárságú magánszemély által Magyarországon ellátott ügyvezetői teendőkért kapott díjazás után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1031. kérdés Litván, lett, észt és orosz állampolgárok jogviszonya
Egy magyar-német tulajdonban lévő kft. a balti államokban alkalmaz ott élő litván, lett, illetve észt állampolgárokat, esetenként Oroszországban orosz állampolgárságú munkavállalókat. Hogyan alakul az érintettek biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1032. kérdés Brit állampolgár közterhei
Lehetséges-e, hogy egy Magyarországon élő brit állampolgár vállalkozásából származó jövedelme után a személyi jövedelemadót Magyarországon, míg a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot Angliában fizesse? Eddig nem volt Magyarországon biztosított, Nagy-Britanniában viszont igen.
1033. kérdés Kínai állampolgár biztosítása
Hogyan alakul a kínai állampolgár biztosítási kötelezettsége, ha Magyarországon van tartózkodási engedélye, taj-kártyája és főállású tag? Nincs tartózkodási engedélye, de közreműködő tag?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1034. kérdés Alkalmazott bejelentésének elmulasztása
Egy utazási irodában APEH-ellenőrök jártak, és egy alkalmazottról megállapították, hogy nincs az egészségbiztosítási pénztárhoz bejelentve. Erre hivatkozással - állítólag - az irodát be fogják zárni, illetve büntetést is kapnak. Lehetséges, illetve jogszerű-e mindez, abban az esetben, ha az érintett munkavállalót a cég bizonyíthatóan nyilvántartásba vette, illetve az EMMA-ba is bejelentette?
1035. kérdés Eho-fizetési kötelezettség túlóra esetén
Hogyan változik az eho összege, ha egy heti 30 órás munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozónak a tárgyhónapban van négy túlórája?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1036. kérdés Költségtérítés saját gépjárművel történő munkába járás esetén
Egy munkáltató a munkavállalója részére havi 20 000 forint költségtérítést fizet saját gépkocsival történő munkába járás miatt. Milyen közterhei vannak ennek a kifizetésnek?
1037. kérdés Vállalati mobiltelefonok közterhei
Milyen kifizetési kötelezettségeket kell teljesíteni a vállalati előfizetéses mobiltelefonok után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1038. kérdés Tartósan beteg gyermek után járó családi pótlék
Meddig folyósítható a családi pótlék az apa részére az után a tartósan beteg gyermek után, aki 1987. március 18-án született, tehát 2005-ben betölti a 18. életévét, de a következő felülvizsgálata csak 2006. február hóban esedékes, ám a szülők kérték a korábbi vizsgálatot és a 67 százalékos munkaképesség-csökkenés megállapítását? A gyermek közoktatási intézménybe nem jár. Szolgálati idő hiányában milyen ellátásra jogosult, illetve ha megkapná a rokkantsági nyugdíjat, járna-e mellette a családi pótlék?
1039. kérdés Tört havi bér kiszámítása
Hogyan kell kiszámítani az ellátások megállapításához szükséges 180 napi kereset kezdő, illetve utolsó hónapjának tört havi bérét? A tényleges keresetet kell-e figyelembe venni, vagy a szerződésben szereplő összeg naptári napokkal számított töredékét?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére