Tevékenység szüneteltetésének vége – bejelentés elmulasztása

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége annak az átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki a webes ügysegéden elmulasztotta bejelenteni a tevékenysége szüneteltetésének a végét, és munkát végzett, illetve számlát is bocsátott ki, amelynek ellenértéke még a szüneteltetés ideje alatt befolyt? Milyen bejelentési kötelezettségek keletkeznek ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó a tevékenysége szüneteltetése alatt gazdasági tevékenységet nem folytathat, számlát nem bocsáthat ki. Tehát a kérdésben említett bevétel nem egyéni vállalkozóként, hanem önálló tevékenységet folytató magánszemélyként szerzett bevétel.Ebből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő munkavállaló

Kérdés: Nyugdíjnak minősül a foglalkoztatás szempontjából a nyugdíj előtti álláskeresési segély? Milyen feltételekkel végezhető keresőtevékenység az ellátás folyósításának ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. és a Tny-tv. értelmében saját jogú nyugdíjasnak kizárólag az a természetes személy minősül, aki a Tny-tv., illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával– öregségi nyugdíjban (ilyen ellátásnak minősül az életkortól függetlenül legalább 40 év jogosultsági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.

Megállapodás alapján nyugdíj- járulékot fizető magánszemély munkavállalása

Kérdés: Levonják a munkabérből a nyugdíjjárulékot abban az esetben, ha egy szolgálati idő és jövedelem szerzése érdekében megállapodás alapján járulékot fizető személy szeptemberben munkaviszonyt létesít? Amennyiben igen, akkor a nyugdíj megállapításánál kétszeresen veszik figyelembe azt az időt, amely alatt a megállapodás alapján és a munkabérből is fizette a nyugdíjjárulékot?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben valakinek nincs munkája, ezáltal nem biztosított, vagy a biztosítása szünetel, nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése érdekében 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Adózók minősítése

Kérdés: Valóban minősíti az adózókat a NAV? Ki minősül megbízható, illetve kockázatos adózónak, és lesz-e valamilyen következménye ennek a minősítésnek a későbbiekben?
Részlet a válaszából: […] Valóban az Art. 2016. január 1-jén bevezetett új szabályai alapján az adózók minősítését az első negyedév utolsó napján fennálló adatok alapján áprilisban elvégzi a NAV, és mivel május elsejétől hatályba lép az új rendszer, a besorolásnak megfelelő státuszok is ettől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 10.

EU-tagállamban dolgozó munkavállaló egészségügyi szolgáltatási járuléka

Kérdés: Akkor is meg kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot, ha a munkavállaló EU-tagállamban dolgozik, és a foglalkoztatója megfizeti utána a közterheket? A munkavállaló rendelkezik magyarországi bejelentett lakcímmel, de itthon semmilyen biztosítási kötelezettség alá eső jog­viszonya nincs.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 39. §-ának (2) bekezdése szerint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére az a belföldinek minősülő személy kötelezett, aki nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra a Tbj-tv. 13. §-a, illetve 16. §-ának (1) bekezdése alapján sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Nyugdíjas munkavállalók bejelentése

Kérdés: Mi értelme van a nyugdíjas munkavállalók biztosítottként történő bejelentésének, hiszen ettől függetlenül is jogosultak egészségügyi szolgáltatásra?
Részlet a válaszából: […] Valóban az Art. 16. § (4) bekezdésében elírt bejelentésikötelezettség egyaránt vonatkozik a nyugdíjas és nem nyugdíjas munkavállalókrais.Az ő bejelentésüket – feketefoglalkoztatás ellenőrizhetőségemellett, hiszen ne feledjük el, hogy az említett bejelentés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Be nem jelentett munkavállaló lehetőségei

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a munkavállalónak, aki most tudta meg, hogy az elmúlt 5 évben nem volt bejelentve?
Részlet a válaszából: […] Első lépésként a munkáltatójánál célszerű érdeklődnie,hiszen lehetséges, hogy egyszerű adminisztrációs problémáról van szó: amunkáltató elmulasztotta annak idején az egészségbiztosítási pénztárhoz történőbejelentését, vagy a pénztár nem dolgozta fel azt. Ez a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 13.

Magánerős építkezésen dolgozó munkavállalók bejelentése

Kérdés: Mi a teendője annak a magánszemélynek, aki családi háza építésekor bejelentés nélkül alkalmazott munkavállalókat? A munkaügyi ellenőrzés során "fekete-munkaerő" alkalmazása miatt megbüntették a magánszemélyt, és munkaviszonynak minősítették a foglalkoztatást. Hogyan teheti meg a bejelentést adószám nélkül, tekintettel arra, hogy az APEH magánépítkezésre nem tud adószámot adni?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 44. § (3) bekezdése értelmében a foglalkoztatónaka biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét az Art. 16.§-ában foglaltaknak megfelelően az adóhatóságnak kell teljesítenie. A Tbj-tv.4. § a) pontja értelmében foglalkoztatónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 30.

Biztosítottak bejelentése határozott idejű munkaszerződés esetén

Kérdés: Terheli-e bejelentési kötelezettség az OEP és a munkaügyi központ felé azt a munkáltatót, amely határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja nyugdíjas munkavállalóit (pl. 2006. január 1-jétől december 31-éig), és ugyanezekkel a dolgozókkal 2007. január 1-jétől is szeretnének új, határozott idejű munkaszerződést kötni?
Részlet a válaszából: […] A Mt. szabályai különbséget tesznek a munkaviszonymegszűnése és megszüntetése között. A munkaviszony megszűnése azt jelenti, hogya felek külön erre irányuló akaratnyilatkozata nélkül, a meghatározott objektívkörülmények beálltával, automatikusan megszűnik. A munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 13.

Alkalmazott bejelentésének elmulasztása

Kérdés: Egy utazási irodában APEH-ellenőrök jártak, és egy alkalmazottról megállapították, hogy nincs az egészségbiztosítási pénztárhoz bejelentve. Erre hivatkozással – állítólag – az irodát be fogják zárni, illetve büntetést is kapnak. Lehetséges, illetve jogszerű-e mindez, abban az esetben, ha az érintett munkavállalót a cég bizonyíthatóan nyilvántartásba vette, illetve az EMMA-ba is bejelentette?
Részlet a válaszából: […] Igen, az Art. valóban súlyos szankciókat rendel abejelentetlen alkalmazott foglalkoztatásához: 200 ezer forintig terjedőmulasztási bírságot, és az adóköteles tevékenység célját szolgáló helyiség 12nyitvatartási napra történő lezárását, illetőleg az adózó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 3.