tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott bejelentés elmulasztása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Be nem jelentett munkavállaló lehetőségei

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a munkavállalónak, aki most tudta meg, hogy az elmúlt 5 évben nem volt bejelentve?
Részlet a válaszból: […]pénztárhoz történő bejelentését, vagy a pénztár nem dolgozta fel azt. Ez a hiba a munkáltatón keresztül orvosolható. Egészen más a helyzet, ha nem erről, hanem "szabályos feketefoglalkoztatásról" van szó. Ebben az esetben elévülési időn belül (5 év) elsődlegesen az adóhatósághoz kell fordulnia a jogviszony tisztázása, illetve a járulékfizetési kötelezett pótlása érdekében. Az erre vonatkozó bejelentésben közölnie[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1989
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Magánerős építkezésen dolgozó munkavállalók bejelentése

Kérdés: Mi a teendője annak a magánszemélynek, aki családi háza építésekor bejelentés nélkül alkalmazott munkavállalókat? A munkaügyi ellenőrzés során "fekete-munkaerő" alkalmazása miatt megbüntették a magánszemélyt, és munkaviszonynak minősítették a foglalkoztatást. Hogyan teheti meg a bejelentést adószám nélkül, tekintettel arra, hogy az APEH magánépítkezésre nem tud adószámot adni?
Részlet a válaszból: […]jövedelmet juttat. Az Art. 178. § 2. pontja értelmében munkáltatónak minősül a Tbj-tv. 4. § a) pontja szerinti foglalkoztató a munkaviszony alapján foglalkoztatottak tekintetében. A munkáltatónak is minősülő foglalkoztatót az Art. 14. § (1) bekezdésében megjelölt adókötelezettség terheli (pl. bejelentés, bevallás, adófizetés, adóelőleg-fizetés stb.). Az Art. 17. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében az adózónak, ha adókötelezettsége, adóköteles bevételszerző tevékenysége egyéni vállalkozói igazolványhoz, eljárás megindításához nem kötött, a tevékenység megkezdését megelőzően az adóhatóságnál az e célra szolgáló nyomtatványon, írásban kell teljesítenie bejelentkezési kötelezettségét. Ha az adózó bejelentkezési kötelezettségét - jogszabálysértő módon - a tevékenység megkezdését követően teljesíti, a bejelentkezés során a tevékenység kezdő időpontját is köteles az állami adóhatósághoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1968

3. találat: Biztosítottak bejelentése határozott idejű munkaszerződés esetén

Kérdés: Terheli-e bejelentési kötelezettség az OEP és a munkaügyi központ felé azt a munkáltatót, amely határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja nyugdíjas munkavállalóit (pl. 2006. január 1-jétől december 31-éig), és ugyanezekkel a dolgozókkal 2007. január 1-jétől is szeretnének új, határozott idejű munkaszerződést kötni?
Részlet a válaszból: […]ebből az adatbázisból ezen időponttól megszűnt. A bejelentési kötelezettségüket azonban 2006. december 31-éig változatlan feltételekkel kellett teljesíteniük, ezért legkésőbb a munkaviszony megszűnését követő napon a megszűnés időpontját be kellett jelenteni. Minderről az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény rendelkezik, amely az Art. 16. §-ába iktatva rendezi az új bejelentési szabályokat. E szerint a munkaadóknak 2007. január 1-jétől a munkaviszonyok létesítésének és megszűnésének tényét - egyéb adatok mellett - már az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak kell bejelenteniük elektronikus úton az erre a célra rendszeresített 07T1041 jelű nyomtatványon, mely kizárólag az interneten keresztül (www.apeh.hu) érhető el. A nyomtatvány kitöltéséhez az állami adóhatóság természetesen kitöltési útmutatót is készített. A nyomtatványt a munkáltatók, kifizetők papír alapon vagy elektronikus úton is benyújthatják az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz. A bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan a biztosítási jogviszony első napját megelőzően, de legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján a foglalkoztatás megkezdése előtt, álláskeresési támogatás esetén a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül, illetőleg ha a biztosítás elbírálására utólag kerül sor, legkésőbb a biztosítási kötelezettség megállapítását követő napon kell teljesíteni. A jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő 8 napon belül kell bejelenteni az állami adóhatóságnak. A munkáltatók, kifizetők bejelentési kötelezettsége kizárólag a 2007. január 1-jén vagy ezt követően foglalkoztatottá váló munkavállalók tekintetében áll fenn. A kifizetők, munkáltatók változásbejelentési kötelezettsége azonban a 2007. január 1. előtt az illetékes egészségbiztosítási pénztárnak bejelentett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1668

4. találat: Alkalmazott bejelentésének elmulasztása

Kérdés: Egy utazási irodában APEH-ellenőrök jártak, és egy alkalmazottról megállapították, hogy nincs az egészségbiztosítási pénztárhoz bejelentve. Erre hivatkozással - állítólag - az irodát be fogják zárni, illetve büntetést is kapnak. Lehetséges, illetve jogszerű-e mindez, abban az esetben, ha az érintett munkavállalót a cég bizonyíthatóan nyilvántartásba vette, illetve az EMMA-ba is bejelentette?
Részlet a válaszból: […]be nem jelentett alkalmazottnak az a magánszemély minősült, aki az adózó gazdasági tevékenységében személyesen közreműködik, de nem szerepel a Tbj-tv. 46. § (1) bekezdésében említett nyilvántartásban, vagy az előírásoknak megfelelően vezetett alkalmi munkavállalói könyvvel nem rendelkezik, és a foglalkoztató nem tudja bizonyítani, hogy a tevékenységében közreműködő jogviszonya kívül esik a nyilvántartási, bejelentési kötelezettségen, vagy a bejelentési kötelezettséget már teljesítette. Egy esetleges erre irányuló ellenőrzés során tehát a bejelentés elmulasztása esetén is meg lehetett menekülni a szankciók elől, ha a cég igazolni tudta, hogy az érintett munkavállalót nyilvántartásba vette. 2005. január 1-jétől módosult az Art. idevágó jogszabályi helye (178. § 8. pont), és bezárult a kiskapu. A hatályos szöveg szerint be nem jelentett alkalmazott: az adózó gazdasági tevékenységében személyesen közreműködő magánszemély, akit a munkáltató, illetve kifizető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1034