Brit állampolgárságú munkavállaló táppénze

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre az a brit állampolgár munkavállaló, aki 2022. március hónap óta dolgozik a jelenlegi munkáltatójánál, előtte Angliában dolgozott, rendelkezik tajszámmal és magyar lakcímmel (a felesége magyar), és a beteg-szabadságát már kimerítette? Abban az esetben, ha fennáll a jogosultság, hány százalékos táppénzre számíthat? Milyen igazoló dokumentumot kell kérni?
Részlet a válaszából: […] A cégnél 2022. március óta dolgozó, munkaviszonyban álló, brit állampolgár a jogviszonya alapján biztosított. Mint biztosított, keresőképtelensége esetén táppénzre is jogosult. Jogosultságának időtartamát meghatározza a folyamatos biztosításban töltött ideje, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

1947-ben született magyar-brit állampolgár jogállása

Kérdés: Nyugdíjasnak minősül Magyarországon egy 1947-ben Budapesten született magyar-brit kettős állampolgár, aki 2003. január 1. óta itt tartózkodik, ettől az időponttól biztosítási kötelezettség hiányában fizeti maga után az előírt járulékot, és 2014. január 1. óta a brit állami nyugdíjintézettől nyugellátásban részesül a 2003 előtt végzett munkája alapján? A magánszemély sosem rendelkezett Magyarországon biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonnyal, nyugdíjjárulék-köteles jövedelmet nem szerzett, a brit nyugellátásról pedig csak egy írásbeli nyilatkozatot állított ki az ottani nyugdíjintézet, de E104-es, illetve E121-es igazolást nem, mert Nagy-Britanniában nem jogosult egészségügyi ellátásra. Ebben az esetben 2014. január után is meg kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot? Milyen összegű tételes adót kell megfizetni abban az esetben, ha a magánszemély kisadózó egyéni vállalkozóként kezd el tevékenykedni?
Részlet a válaszából: […] Meglehetősen összetett szabályok alkalmazásával juthatunk el a kérdés megválaszolásához. Az egyik kérdésrészt illetően a Tbj-tv. 4. §-ának f)/2. pontjából kell kiindulni, amely úgy rendelkezik, hogy a Tbj-tv. alkalmazása során saját jogú nyugdíjasnak minősül az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Brit állampolgár közterhei

Kérdés: Lehetséges-e, hogy egy Magyarországon élő brit állampolgár vállalkozásából származó jövedelme után a személyi jövedelemadót Magyarországon, míg a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot Angliában fizesse? Eddig nem volt Magyarországon biztosított, Nagy-Britanniában viszont igen.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben megfogalmazottak szerint nem lehetséges, deazért tekintsünk át néhány változatot.Az első lehetőség, hogy a brit állampolgár Magyarországonnem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, csak vállalkozásaieredményéből osztalék formájában részesül....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 3.