tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

50. Társadalombiztosítási Levelek / 2005. január 11.

TARTALOM

899. kérdés Megbízási díj közterhei költségelszámolás alkalmazása esetén
Mi lesz a járulék alapja abban az esetben, ha egy megbízás alapján munkát végző személynek 15 900 forint összegű megbízási díjat fizetnek ki havonta és 10 százalékos költségelszámolásról nyilatkozik: a 100 százalék, vagy a 90 százalék?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
900. kérdés Vizsgabizottság elnökének díjazása
Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a kifizetőnek, illetve a vizsgabizottság elnökének abban az esetben, ha egy kőbányászattal foglalkozó társaság által foglalkoztatott dolgozókat a biztonsági előírásoknak megfelelően lefolytatott oktatás után vizsgáztatja? Vizsgáztatási díjként személyenként 1200-2000 forint illeti meg írásbeli megállapodás alapján a vizsgabizottság elnökét.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
901. kérdés Munkaügyi bíróság ítélete alapján fizetett összegek közterhei
Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli a munkaügyi bíróság jogerős ítélete alapján kifizetendő alábbi összegeket?
Kapcsolódó tárgyszavak:
902. kérdés Albérleti hozzájárulás közterhei
Milyen járulékokat kell fizetni a főfoglalkozású dolgozó részére juttatott havi 20 ezer forint összegű albérleti hozzájárulás után?
Kapcsolódó tárgyszavak:
903. kérdés Sporteredmény miatti adomány közterhei
Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik az adományozónak, illetve az adományozottnak abban az esetben, ha sporteredmény (pl. olimpiai bajnoki cím) után autó vagy egyéb adomány adására kerül sor?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
904. kérdés Nyeremény szerepeltetése az szja-bevallásban
Kell-e szerepeltetni a személyijövedelemadó-bevallásban a magánszemélynek a nyereményjátékon nyert tárgynyereményt (pl.: autót)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
905. kérdés Rokkantnyugdíjas személy munkavállalása az EU-ban
Vállalhat-e munkát az EU-ban (pl. Ausztria) egy rokkantnyugdíjas személy? Amennyiben igen, milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy a dolgozó magyarországi rokkantsági nyugdíját ne veszítse el?
906. kérdés Táppénz ideje alatti munkavégzés további közalkalmazotti jogviszonyban
További közalkalmazotti jogviszonyában végezhet-e szellemi tevékenységet az a munkavállaló, aki a főállású közalkalmazotti jogviszonyában tartós betegállománya miatt nem tudja ellátni feladatát? A további jogviszonyában nem jogosult táppénzre, mert a főállású munkaviszonyában megfizeti az egészségbiztosítási járulékot, a továbbiban viszont nem.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
907. kérdés Ki nem vett szabadság utólagos kifizetése
Jogosan jár-e el az a cég, amely megtagadja az alkalmazott ügyvezető 5 év alatt összegyűlt, közel 80 napi szabadságának kifizetését arra hivatkozva, hogy az előző évi szabadság csak a következő év június 30-ig használható fel, egyébként elvész? Az ügyvezető munkaviszonya rendes felmondással szűnik meg.
Kapcsolódó tárgyszavak:
908. kérdés Teherautó-sofőr túlórája
Éves szinten hány túlórát engedélyeznek a jogszabályok egy teherautó-sofőrnek? Mi történik akkor, ha egy cégnél túllépik a megengedett határt, illetve milyen feltétele van a túlóraátalány fizetésének?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
909. kérdés Betegszabadság elszámolása határozott idejű munkaszerződés esetén
Hogyan kell kiszámolni a határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló részére járó betegszabadság napjainak számát? Amennyiben a határozott idejű munkaszerződés határozatlanná válik, és a dolgozó újból megbetegszik, betegszabadságot, vagy a keresőképtelenség első napjától táppénzt kell-e részére folyósítani?
910. kérdés Táppénz irányadó időszaka és időtartama
Mennyi ideig jogosult táppénzre, és a táppénz összegének megállapításához mi az irányadó időszak annak a 2004. április 5-étől munkaviszonyban álló dolgozónak az esetében, aki 2004. április 20-ától jelenleg is keresőképtelen beteg. Korábbi jogviszonyai: - 1998. március 24-től 2003. január 26-ig és - 2003. március 4-től 2004. február 9-ig tartott. - 2003. január 28-tól 2003. március 3-ig, majd - 2004. február 11-től 2004. április 4-ig munkanélküli volt.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
911. kérdés GYED és GYES ikergyermekek esetében
Ikergyermekek esetében a gyermekgondozási díjat mindkét gyermekre meg kell igényelni, vagy elég csak az egyikre? Ha elég csak az egyik gyermek után igényelni a GYED-et, akkor a gyermekápolási táppénzt igénybe veheti-e a házastárs a másik gyermek után? A gyermekgondozási díj lejártát követően hogyan jár a gyermekgondozási segély?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
912. kérdés Családi kedvezmény érvényesítése
Igénybe veheti-e a családi kedvezményt a személyi jövedelemadó megállapításánál az a szülő, aki háztartásában egy kiskorú gyermeket tart el, akire tekintettel jogosult lenne családi pótlékra, de az erre vonatkozó igényt nem nyújtotta be, ezért részére az ellátást ténylegesen nem folyósítják?
Kapcsolódó tárgyszavak:
913. kérdés Munkavállalói részvényjuttatási program keretében juttatott értékpapírok közterhei
Milyen adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség terheli a munkavállalói részvényjuttatási program keretében ingyenesen juttatott értékpapírokat?
914. kérdés Iskolakezdési támogatás
Kell-e valamilyen közterhet fizetni az iskolakezdési támogatás címén kapott juttatás után?
Kapcsolódó tárgyszavak:
915. kérdés Evaalany munkáltató által fizetendő szakképzési hozzájárulás
Kell-e szakképzési hozzájárulást fizetnie egy evás adóalanynak az általa munkaviszony keretében foglalkoztatott magánszemély után abban az esetben, ha a dolgozó táppénzen van, vagy TGYÁS, GYED, illetve GYES ellátásban részesül?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
916. kérdés Járulékfizetés "beolvadó" társaság esetében
"A" kft. beolvad "B" kft.-be úgy, hogy az "A" kft.-ből az egyik tulajdonost alkalmazottként átvették, a másik tulajdonos kilépett. Az üzletrész átruházásának ellenértékét "B" kft. a cégbírósági végzés előtt kifizette. Van-e járulék és egyéb adófizetési kötelezettség az "A" kft.-ben a cégbejegyzésig, és ha igen, mikortól meddig, ki után és kinek kell megfizetnie?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
917. kérdés II. fokozatú rokkant foglalkoztatása
Milyen feltételekkel foglalkoztatható az a II. rokkantsági fokozatba tartozó, születésétől 100százalékban rokkant hölgy, akinek karja és kezei is korlátozottan mozgásképesek, és rokkantsági nyugdíjban részesül?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére