Határozott idejű munkaviszony

Kérdés: Mire kell ügyelnie a munkáltatónak abban az esetben, ha egy munkavállalójával határozott idejű munkaviszonyt létesítés?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony létesítésekor érdemes átgondolni, hogy a munkavállalót tényszerűen milyen hosszú időtartamban szeretnénk foglalkoztatni, tekintettel arra, hogy a határozott időtartam az öt évet nem haladhatja meg [Mt. 192. § (2) bekezdés]. A szerződés lejárta után annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Keresőképtelenség táppénzjogosultság nélkül

Kérdés: Mi a teendője a munkáltatónak abban az esetben, ha a 2022. március 8-tól 2023. március 7-ig tartó határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalója 2022. június 10-től folyamatosan keresőképtelen, de az illetékes megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint csak 94 napra, azaz 2022. szeptember 11-ig jogosult táppénzre? Keletkezik a munkáltatónak járulék-, illetve egyéb fizetési kötelezettsége ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 46. §-ának (1) bekezdése értelmében táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosításban töltött napoknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Örökbefogadói díj határozott idejű munkaszerződés esetén

Kérdés: A jelenlegi kifizetőhelynek kell elbírálnia a 2019. július 1-jétől 2022. november 30-ig tartó határozott időre szóló munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló örökbefogadói díj iránti kérelmét, amelyet a 2020. május 7-én született örökbe fogadott gyermekére tekintettel nyújtott be 2022. október 19-től? Amennyiben igen, mire kell figyelni, illetve meddig folyósíthatja az ellátást?
Részlet a válaszából: […] Az örökbefogadói díj (ÖFD) 2020. január 1-jétől megállapítható ellátás. Az a biztosított jogosult ÖFD-re, aki a 2. életévét betöltött gyermeket örökbefogadási szándékkal vette nevelésbe, feltéve, hogy a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Üzemi baleset várandósság alatt

Kérdés: A CSED-et vagy a baleseti táppénzt kell folyósítani a szülést követően abban az esetben, ha a várandós munkavállaló 2021. december 8-án munkába menet közúti balesetet szenvedett, amely miatt 2022. január 31-ig kórházi ápolásban részesült, a balesetből kifolyólag azonban még több hónapig keresőképtelen lesz, a szülés várható időpontja pedig 2022. március 25.? A kifizetőhely kivizsgálta a balesetet, és elismerte annak üzemi (úti) jellegét. A munkavállaló határozott idejű munkaszerződéssel dolgozik jelenlegi munkahelyén, amelynek lejárata 2022. május 31. Jogosult lesz GYED-re a kismama annak ellenére, hogy lejár a munkaszerződése, és ezzel megszűnik a biztosítási jogviszonya?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a szüléskor és azt követően is az anya még baleseti táppénzre jogosult, akkor az Eb-tv. 39. §-ában foglaltak szerint két ellátásra egyidejűleg jogosulttá válik, de választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe. A két ellátás egyidejűleg nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Szülés határozott idejű munkaszerződés és baleseti táppénz lejárta után

Kérdés: Valóban csak a GYES-t igényelheti, vagy jogosult lesz CSED-re és GYED-re is az az édesanya, aki 2019. július 1-jétől 2021. június 30-ig határozott idejű munkaszerződés alapján dolgozott, 2021. május 19-én üzemi balesetet szenvedett, amelynek következtében 2021. október 10-ig baleseti táppénzben részesült, és 2021. november 4-én megszületett a gyermeke?
Részlet a válaszából: […] A táppénztől eltérően mind a CSED-nél, mind a GYED-nél van passzív (a biztosítás megszűnését köve-tő) jogosultság. Nézzük meg a jogosultsági feltételeket.CSED-re nemcsak a biztosított nő jogosult, hanem az is, akinek a gyermeke a biztosítása megszűnését követő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Ellátások határozott idejű munkaszerződés megszűnése után

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re és GYED-re a munkavállaló, aki második gyermekét 2020. október 12-re várja, és határozott idejű munkaszerződés alapján dolgozott a munkáltatójánál 2018. október 29-től 2019. augusztus 31-ig, és 2019. november 18-tól 2020. szeptember 18-ig? A dolgozó előtte 4 évig dolgozott korábbi munkáltatójánál. Az első gyermek 2019. október 25-én töltötte be a második életévét.
Részlet a válaszából: […] Nézzük meg a jogosultsági feltételeket. Csecsemőgondozási díjra az a nő jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és gyermeke a biztosítás tartama alatt, vagy az annak megszűnését követő negyvenkét napon belül születik.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

Örökbefogadóidíj-jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz örökbefogadói díjra a 2020. április 1-jétől 2020. december 31-ig tartó határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló 2020. szeptember 1-jétől a 2017. március 20-án született gyermek után, akit 2019. december 1-jén helyeztek ki a háztartásába, és örökbefogadási szándékkal szeptember 1-jétől nevelésbe vette? A dolgozó előző munkaviszonya három évig tartott, és 2020. február 21-én szűnt meg. A munkaviszony megszűnése után hová kell adatot szolgáltatnia a kifizetőhelynek az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében?
Részlet a válaszából: […] Az örökbefogadói díj jogosultsági feltételei között van, hogy az örökbe fogadó szülő az ellátásra való jogosultság megnyílásakor biztosítási jogviszonnyal rendelkezzen. Nézzük a többi jogosultsági feltételt. Az örökbe fogadni kívánt gyermek a 2. életévét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

Kismama ellátásai munkaszerződés megszűnése után

Kérdés: Kaphatja továbbra is a táppénzt a szerződése lejárta után az a kismama, aki 2019-ben érettségizett, 2019. augusztus 1-jétől 2020. április 30-ig határozott idejű munkaszerződéssel dolgozott egy vendéglátóhelyet üzemeltető kft.-nél, és 2020. február 10-től veszélyeztetett terhesség miatt keresőképtelen? A munkaszerződést a veszélyhelyzetre tekintettel nem tudta megújítani a foglalkoztató.
Részlet a válaszából: […] A dolgozó jelen esetben a határozott időre szóló munkaszerződése alapján 2019. augusztus 1-jétől 2020. április 30-ig volt biztosított. Táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség időtartamára jár. Mivel a munkaszerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Ellátások koraszülött gyermek után

Kérdés: Valóban jogosult táppénzre gyermeke koraszülöttként történő ápolásának idejére az édesanya abban az esetben, ha 2017. december 4-től 2019. december 4-ig tartó határozott idejű munkaszerződésének fennállása alatt, 2019. november 24-én otthonában elesett, amelynek következtében november 25-én császármetszéssel megszületett az első gyermeke, akinek a várható születési ideje 2020. február 10. volt? A gyermek előreláthatólag január közepéig kórházi ellátásban fog részesülni. Megszüntetheti a munkáltató a munkaviszonyt a határozott idő letelte után, vagy a táppénz ideje alatt a jogviszony továbbra is fennáll? Jogosult lesz CSED-re és GYED-re az édesanya a gyermek után?
Részlet a válaszából: […] Először is nézzük meg, hogy a munkavállaló munkaviszonyának a megszűnése jogos-e. Mivel határozott időre szólt a munkaviszonya, ezért az Mt. 63. §-a c) pontjában foglaltaknak megfelelően az a határozott idő lejártával, azaz 2019. december 4-én megszűnt, a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

GYES lejárta előtt visszatérő munkavállaló

Kérdés: Köteles a munkáltató mindenféleképpen munkát biztosítani a munkavállalónak abban az esetben, ha a gyermek 3 éves koráig fizetés nélküli szabadságot igényelt, GYES-ben részesül, most viszont a gyermek 2. életévének betöltése után úgy döntött, hogy mégis visszamenne dolgozni? A munkavállaló vezető állásúnak minősül, napi munkaideje 8 óra volt, amit most 6 órásra szeretne módosítani. A munkáltató vezető állású munkavállalóként nem tudja 6 órában foglalkoztatni, mert ez a munkakör nem látható el részmunkaidőben, ezért javasolta a munkakör megváltoztatását. Az új munkakör betöltése egy másik munkavégzési helyen lenne, mint ahol a munkavállaló a szülés előtt dolgozott, mert az a részleg, amelynél a munkáját végezte, és ahová a cég vissza tudná venni, elköltözött, illetve részben meg is szűnt, a munkavállaló azonban ezt a megoldást nem akarja elfogadni, mert az új munkavégzési hely lényegesen távolabb van az otthonától, mint a korábbi. A munkáltató a munkavállaló korábbi munkakörére 3 éves határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazott egy másik munkavállalót.
Részlet a válaszából: […] A vezető állású munkavállalóra vonatkozóan - a munkáltatónál betöltött speciális helyzetére, fokozott felelősségére és bizalmi helyzetére tekintettel - az Mt. számos speciális szabályt tartalmaz, ezért különös jelentősége van annak, hogy a törvény definiálja a vezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.
1
2
3
4