tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

önálló tevékenység
önálló tevékenységből származó jövedelem Adószámos magánszemély
Elegendő a "7"-es adószám igénylése a 12T101 számú nyomtatványon 900301 TEÁOR-számra abban az esetben, ha egy heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkező személy számlával a saját festményeit szeretné értékesíteni? Értékesítés esetén terheli ebben az esetben valamilyen bevallási és közteher-fizetési kötelezettség a számla kiállítóját, illetve a kifizetőt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 227. számában (2012. október 24.), 3900. kérdésszám alatt
önálló tevékenységet végző magánszemély
önellenőrzés
öngondoskodás Öngondoskodás kedvezményei
Megilleti-e az adózót az adójóváírás egymástól függetlenül az önkéntes nyugdíjpénztári, az önkéntes egészségbiztosítási pénztári és a nyugdíj-előtakarékossági befizetések után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 92. számában (2006. október 31.), 1590. kérdésszám alatt
önként vállalt többletmunkavégzés Egészségügyi dolgozó önként vállalt többletmunkavégzése
Hogyan kerül figyelembevételre a nyugdíj megállapítása során egy orvosi bt. alkalmazottjának a heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzése? Szerez többlet szolgálati időt, illetve jogosultsági időt abban az esetben is, ha nem közalkalmazott, hanem munkaviszonyban áll? Mi a helyzet akkor, ha társas vállalkozóként végezi ugyanezt a tevékenységet?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 287. számában (2015. október 27.), 4872. kérdésszám alatt
önkéntes döntés Pályakezdőnek nem minősülő személy belépése magánnyugdíjpénztárba
Mit kell tennie annak a munkavállalónak, akinek pályakezdőként nem volt kötelező belépnie magánnyugdíjpénztárba, de most szeretné ezt megtenni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 177. számában (2010. július 20.), 3032. kérdésszám alatt
önkéntes egészségpénztár Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás közterhei
Milyen közterheket kell megfizetnie a cégnek, és a 0808-as nyomtatvány melyik soraiban kell ezeket szerepeltetni abban az esetben, ha munkavállalói részére önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizet munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke meghaladja az Szja-tv. 7. § (1) bekezdés kd) pontjában meghatározott mértéket, vagyis 2008-ban a 20 700 forintot? A munkáltató a következő két megoldás közül nem tud választani: 1. A munkáltató levon a munkavállalótól a 20 700 forint feletti részből nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot, amelyet a 0808 M lapokon feltüntet, és fizet tb-járulékot a 20 700 forint feletti összeg után, melyet külön a 0808-01-02 lap 40-42. sorában tüntet fel. Ezt az összeget nem személyi jövedelemadóval növelten tünteti fel, tehát csak a 20 700 forint feletti rész után fizeti meg az 54 százalékos szja-t és a 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot. 2. A munkavállalótól nem kerül levonásra semmilyen járulék, a cég viszont a személyi jövedelemadóval növelt összeg után fizeti meg a járulékot.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 136. számában (2008. szeptember 30.), 2324. kérdésszám alatt
önkéntes karantén Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló önkéntes karanténja
Keletkezik a munkáltatónak minimumjárulék-fizetési vagy bármilyen egyéb fizetési kötelezettsége abban az esetben, ha egy rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló önkéntes karanténba vonult? Be kell őt jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 390. számában (2020. december 15.), 6655. kérdésszám alatt
önkéntes kölcsönös biztosítópénztár
önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár
önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári szolgáltatás
önkéntes nyugdíjpénztár
önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás
önkéntes pénztár
önkéntes pénztári hozzájárulás
önkéntes pénztári kedvezmény
önkéntes pénztári szolgáltatás
önkéntes pénztári tagdíj
önkéntes segítő Önkéntes segítő
Az egészségügyi intézmények gyakorlatához hasonlóan alkalmazható-e önkéntes segítőként ügyelet ellátására egy orvos annak érdekében, hogy a foglalkoztatónál legyen olyan személy, aki az adott tevékenység végzésére szakmailag jogosult? A foglalkoztatott ezért a munkáért díjazásban nem részesülne. Minderre azért lenne szükség, mert a cégnek nincs orvosi végzettségű alkalmazottja, de orvosi tevékenységet végez, és erről állít ki számlát.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 232. számában (2013. február 5.), 3986. kérdésszám alatt
önkormányzat által alapított vállalkozás Önkormányzat által alapított egyszemélyes gazdasági társaság vezetőjének további jogviszonya
Hozzájárulhat a munkáltatói jogkör gyakorlója jogszerűen a további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez egy helyi önkormányzat által alapított egyszemélyes gazdasági társaság munkaviszonyban álló vezetője esetében, ha munkaviszony létesítésekor létrehozott munkaszerződése további munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony tekintetében tilalmat állapított meg? Milyen további speciális munkajogi előírások vonatkoznak az érintett munkavállaló munkaszerződésére és munkaviszonyára?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 264. számában (2014. szeptember 2.), 4497. kérdésszám alatt
önkormányzati bizottsági tag Tiszteletdíjban részesülő önkormányzati bizottsági tag ellátásai
Jogosult-e társadalombiztosítási ellátásra egy önkormányzati bizottság választott külsős tagja (nem képviselő), aki havonta bruttó 51 150 forint tiszteletdíjban részesül, tehát javadalmazása nem éri el a minimálbért, és egyéb jövedelemmel nem rendelkezik? A tiszteletdíjból a 8,5 százalék nyugdíjjárulék, a 7 százalékos egészségbiztosítási járulék és az szja-előleg levonásra kerül, valamint a foglalkoztató megfizeti a társadalombiztosítási járulékot és a tételes eho-t is.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 106. számában (2007. június 5.), 1817. kérdésszám alatt
önkormányzati képviselő
önrevízió
önsegélyező pénztári szolgáltatás Önsegélyező pénztári kifizetés közterhei
Helyes-e az az eljárás, ha a munkáltató minden hónapban egy nagyobb összeget utal át az önsegélyező pénztárba, amelyet a pénztártól gyermeknevelési támogatás címén adómentesen kap meg a dolgozó?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 60. számában (2005. május 31.), 1058. kérdésszám alatt
öregségi nyugdíj
öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítása Öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítása
Valóban van lehetőség az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítására?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 274. számában (2015. március 17.), 4679. kérdésszám alatt
öregségi nyugdíj összege
öregségi nyugdíj szüneteltetése Öregségi nyugdíj szüneteltetése
Mely esetekben kell az öregségi nyugdíjat szüneteltetni?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 154. számában (2009. július 7.), 2643. kérdésszám alatt
öregségi nyugdíjas beltag
öregségi nyugdíjas kft.-tag Öregségi nyugdíjban részesülő ügyvezető közterhei
Milyen járulékokat kell megfizetni egy kft. öregségi nyugdíjban részesülő tagja után, aki személyesen látja el az ügyvezetői feladatokat? Kell számára fizetni tagi jövedelmet?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 238. számában (2013. május 14.), 4082. kérdésszám alatt
öregségi nyugdíjas kültag Öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kültag járulékai
Miként alakul egy betéti társaság kültagjának járulékfizetési kötelezettsége tagi jövedelem, illetve munkaviszonyból származó munkabér kifizetése esetén, ha betöltötte ugyan a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, de csak özvegyi nyugdíjban részesül, mert nem rendelkezik a szükséges szolgálati idővel? Az érintett kültag egyébként négygyermekes édesanya, így - a társaság tudomása szerint - mentesül a személyi jövedelemadó alól.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 374. számában (2020. március 10.), 6351. kérdésszám alatt
öregségi nyugdíjas megbízott
öregségi nyugdíjas munkavállaló
öregségi nyugdíjas polgármester Öregségi nyugdíjban részesülő polgármester
Szünetel az ellátás folyósítása abban az esetben, ha egy saját jogú öregségi nyugdíjas személyt egy települési önkormányzat polgármesterévé választanak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 306. számában (2016. október 11.), 5203. kérdésszám alatt
öregségi nyugdíjas személy munkavállalása
öregségi nyugdíjkorhatár
örmény állampolgár
örökbe fogadó szülő
örökbe fogadott gyermek
örökbefogadás
örökbefogadói díj Örökbefogadóidíj-jogosultság
Jogosult lesz örökbefogadói díjra a 2020. április 1-jétől 2020. december 31-ig tartó határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló 2020. szeptember 1-jétől a 2017. március 20-án született gyermek után, akit 2019. december 1-jén helyeztek ki a háztartásába, és örökbefogadási szándékkal szeptember 1-jétől nevelésbe vette? A dolgozó előző munkaviszonya három évig tartott, és 2020. február 21-én szűnt meg. A munkaviszony megszűnése után hová kell adatot szolgáltatnia a kifizetőhelynek az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 387. számában (2020. október 27.), 6613. kérdésszám alatt
öröklés
örökös
összeszámítás
őstermelő
őstermelő betegsége Mezőgazdasági őstermelő keresőképtelensége
Figyelembe lehet-e venni kieső időként annak a mezőgazdasági őstermelőnek a betegséggel töltött napjait, akinek az elmúlt évi bevétele a 8 millió forintot nem haladta meg, így pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem fizet, ezért táppénzre sem jogosult? Csökkenthető-e a járulékalap a táppénzes utalványon igazolt napokkal arányosan?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 197. számában (2011. május 24.), 3383. kérdésszám alatt
őstermelő GYED-e Mezőgazdasági őstermelő GYED-e
Valóban elveszti-e a GYED-re jogosultságát az a kismama, aki jelenleg egyedülállóként családi őstermelő is (a szüleivel közös őstermelői tevékenységet végeznek)? Személyesen nem végez munkát, de a tejkvótát az ő nevére vették, illetve kapták meg, így a tejet csak az ő nevére lehet eladni, tehát őstermelői bevétele keletkezik.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 104. számában (2007. május 8.), 1785. kérdésszám alatt
őstermelő GYET-e GYET-ben részesülő őstermelő járulékai
Kell-e járulékot fizetnie a GYET-ben részesülő őstermelőnek?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 219. számában (2012. május 29.), 3753. kérdésszám alatt
őstermelő járulékbevallása A mezőgazdasági őstermelő biztosítási jogviszonya
Mire kell figyelnie egy mezőgazdasági őstermelőnek, ha szeretné elkerülni a folyamatos hibaüzeneteket a járulékbevallások beküldése során?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 387. számában (2020. október 27.), 6604. kérdésszám alatt
őstermelő keresőképtelensége Mezőgazdasági őstermelő keresőképtelensége
Figyelembe lehet-e venni kieső időként annak a mezőgazdasági őstermelőnek a betegséggel töltött napjait, akinek az elmúlt évi bevétele a 8 millió forintot nem haladta meg, így pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem fizet, ezért táppénzre sem jogosult? Csökkenthető-e a járulékalap a táppénzes utalványon igazolt napokkal arányosan?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 197. számában (2011. május 24.), 3383. kérdésszám alatt
őstermelő külföldi munkaviszonya Külföldi munkaviszonnyal rendelkező őstermelő
Mentesít az őstermelőijárulék-fizetés alól az Ausztriában fennálló munkaviszony?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 304. számában (2016. augusztus 30.), 5160. kérdésszám alatt
őstermelő munkaviszonya Őstermelő munkaviszonya
Igénybe vehető valamilyen kedvezmény abban az esetben, ha egy kft. egy jelenleg főállású őstermelői jogviszonyban álló személyt szeretne foglalkoztatni szakképzettséget nem igénylő munkakörben? Befolyásolja az őstermelői járulékfizetést a foglalkoztatás abban az esetben is, ha részmunkaidőről van szó?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 357. számában (2019. május 7.), 6067. kérdésszám alatt
őstermelő nyugdíjazása Őstermelő öregségi nyugdíja
Meg kell szüntetni az őstermelői tevékenységet az öregségi nyugdíj megállapítása érdekében?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 381. számában (2020. július 14.), 6496. kérdésszám alatt
őstermelő szolgálati ideje
őstermelő szülése
őstermelői családi gazdaság Őstermelői családi gazdaság tagjai
Valóban van törvényi akadálya annak, hogy egy őstermelői családi gazdaság tagjai a gazdaság mellett egy betéti társaságot is létrehozzanak? Hogyan alakul a 3 tag járulékfizetési kötelezettsége abban az esetben, ha eddig csak a férj fizetett őstermelőként járulékot, és a betéti társaságban is csak ő működne közre ingyenes megbízási jogviszonyban? A feleség a bt.-ben beltagként ügyvezető lenne, de díjazásban nem részesül és rendelkezik egy heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal, a gyermek egyetemi hallgató, a bt.-ben pedig kültagként nem működne közre?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 394. számában (2021. március 9.), 6734. kérdésszám alatt
őstermelői tevékenység ápolási díj mellett Ápolási díjban részesülő mezőgazdasági őstermelő
Milyen közterheket kell megfizetnie a családtagjaival közös őstermelői igazolvány alapján gazdálkodást folytató őstermelőnek abban az esetben, ha beteg gyermekének ápolására tekintettel ápolási díjat igényelt, amit 2018. december 1-jétől meg is állapítottak a részére? Be kell jelenteni valamilyen módon az ellátást a NAV felé? Folytathatja továbbra is a tevékenységet a hozzátartozó, vagy van valamilyen korlátozás a munkavégzésre?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 349. számában (2018. november 27.), 5932. kérdésszám alatt
őstermelői tevékenység nyugdíj mellett Osztrák nyugdíjban részesülő mezőgazdasági őstermelő
Kötelezett őstermelőként járulékfizetésre a továbbiakban egy családi gazdaság tagja, aki eddig Ausztriában dolgozott munkaviszonyban, így nem volt kötelezett járulékfizetésre, szeptembertől azonban Ausztriából nyugdíjban részesül, viszont a magyar nyugdíjkorhatárt még nem érte el? Amennyiben köteles járulékfizetésre, akkor a minimálbér vagy a tavalyi jövedelem lesz a számítás alapja?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 364. számában (2019. szeptember 10.), 6186. kérdésszám alatt
ösztöndíj
ösztöndíjas aspiráns Ösztöndíjas aspiránsként eltöltött idő figyelembevétele szolgálati időként
Figyelembe vehető-e biztosításban eltöltött szolgálati időként az 1982. szeptember 1.- 1985. augusztus 31. között a Magyar Tudományos Akadémia TMB keretében belföldi ösztöndíjas aspiránsként eltöltött idő?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 25. számában (2003. november 18.), 431. kérdésszám alatt
ösztöndíjas foglalkoztatás
ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony
ösztöndíjas foglalkoztatott Ösztöndíjas foglalkoztatott társas vállalkozó járulékfizetése
Kötelezett-e társas vállalkozóként a minimálbér alapulvételével járulék fizetésére az ösztöndíjas foglalkoztatott, vagy ez elfogadható heti 36 órás foglalkoztatásnak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 193. számában (2011. március 29.), 3319. kérdésszám alatt
ösztöndíjas magánszemély Külföldön dolgozó ösztöndíjas magánszemély közterhei
Adóköteles-e az ösztöndíja annak a magánszemélynek, aki 2007 januárjától kezdődően két évig Horvátországban dolgozik, ösztöndíjjal, kutatói munkakörben? Jelenleg a szülei vállalkozásában dolgozik alkalmazottként. Milyen módon biztosítható a járulékfizetés és a szolgálati idő?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 101. számában (2007. március 27.), 1733. kérdésszám alatt
özvegy
özvegyi nyugdíj
özvegyi nyugdíj feléledése
özvegyi nyugdíj összege
özvegyi nyugdíjas kültag Özvegyi nyugdíjas kültag
Kellett volna egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni 2019-ben, illetve 2020 első félévében egy betéti társaság öregségi nyugdíjas kültagja után, aki ingyenes megbízási szerződés keretében működött közre a társaság tevékenységében?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 392. számában (2021. február 9.), 6696. kérdésszám alatt
özvegyi nyugdíjas munkavállaló
özvegyi nyugdíjas személy Özvegyi nyugdíjban részesülő személy egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága
Kötelezett egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére az a személy, aki ideiglenes özvegyi nyugdíjban részesül, még nem töltötte be a rá irány­adó öregségi nyugdíjkorhatárt, és semmi más jogviszonnyal nem rendelkezik? Kaphat majd özvegyi nyugdíjat az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után abban az esetben, ha legfeljebb 15 év szolgálati ideje lesz?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 296. számában (2016. április 12.), 5018. kérdésszám alatt
özvegyi nyugdíjas tag
özvegyi nyugdíjas vállalkozó
özvegyinyugdíj-jogosultság