Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

Kérdés: Adó- és járulékköteles jövedelemnek minősül az új jogszabályok alapján a munkavállaló részére 2019. január hónapban elutalt 2018. december havi önkéntes munkáltatói nyugdíjpénztári hozzájárulás összege? A munkáltató a 2018. évi 1808-as bevallásban megfizette a december hóban érvényes jogszabályok alapján az szja-t és az egészségügyi hozzájárulást, de most kétségei támadtak, hogy a januári kifizetés miatt meg kell fizetnie a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást is.
Részlet a válaszából: […] Az önkéntes pénztári munkáltatói támogatás esetén a bevétel megszerzésének napja a kiadás teljesítésének napja [Szja-tv. 9. § (2) bekezdés f) pontja]. Ha a munkáltatói támogatás utalására, azaz a kiadás teljesítésére 2019. január hónapjában kerül sor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Önkéntes pénztári munkáltatói befizetés

Kérdés: Az új jogszabályok alapján 2017-ben milyen feltételekkel adhatja meg a munkáltató a dolgozóknak azt a lehetőséget, hogy a cafeteriában önkéntes pénztári munkáltatói befizetést válasszanak?
Részlet a válaszából: […] 2017-től átalakult a béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályozás. A kedvezményes adózású béren kívüli juttatások köréből többek között kikerült az önkéntes pénztárba munkáltatói tagként befizetett összeg is.A munkáltatói tag által teljesített önkéntes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Tanulmányi szerződés

Kérdés: Milyen fizetési kötelezettségek vonatkoznak 2010-ben a munkaadóra és a munkavállalóra a 2008. szeptember 1-jén kötött tanulmányi szerződés 300 000 forint összegű éves tandíja után? A munkavállaló iskolarendszerű képzésben vesz részt, az oktatás a munkaköréhez kötődik. Milyen fizetési kötelezettségek vonatkoztak 2009-ben a munkáltatóra és a munkavállalóra a cafeteria keretében kifizetett 257 400 forint összegű egészségpénztári hozzájárulás, illetve a cafeterián kívül kapott 300 000 forint összegű tandíjtérítés, a 104 196 forint összegű önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás és a 144 000 forint összegű melegétkezési hozzájárulás után?
Részlet a válaszából: […] Az iskolarendszerű képzés átvállalt (viselt) díjánakadókötelezettségét a képzés megkezdésekor hatályos szabályok alapján kellmegítélni. Átmeneti rendelkezés mondja ki, hogy a 2006. január 1-je előttmegkezdett iskolai rendszerű képzések átvállalt költségét adóalapba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás megfizetése

Kérdés: Utalhatja-e a munkáltató adó- és járulékmentesen év végén egy összegben a megállapodás alapján fizetett önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást? A cégnek jelenleg likviditási problémái vannak, amelyek előreláthatóan néhány hónapon belül rendeződnek.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 7. §(1) bekezdésének k) pontja alapján a jövedelem kiszámításánál nem kellfigyelembe venni azt az összeget, amelyet a munkáltató a magánszemély javáramunkáltatói hozzájárulásként önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)baegyüttesen, legfeljebb a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.

Munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy cég 1 fő alkalmazott részére munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást fizet havonta 50-60 ezer forint összegben? Köthető-e adott munkakörhöz, életkorhoz stb. a juttatás feltétele?
Részlet a válaszából: […] A munkáltatónak lehetősége van arra, hogy a dolgozó(i)részére önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói tagként az önkéntes pénztárakbahozzájárulást teljesítsen. Ez a hozzájárulás a törvényi feltételek fennállásaesetén adó- és járulékmentes, a munkáltató pedig a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 18.

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás

Kérdés: Keletkezik-e a cégnek és a dolgozónak valamilyen közteher-fizetési kötelezettsége abban az esetben, ha a társaság az egyik alkalmazottja részére önkéntes nyugdíjpénztárba havonta negyvenötezer forint befizetést átvállal munkáltatói hozzájárulásként? Van-e lehetőség arra, hogy pl. csak adott munkakörhöz, életkorhoz kötve saját belső szabályzatban rögzítse a cég a jogosultak körét, és így adómentes-e a hozzájárulás az Szja-tv.-ben megadott értékhatárig?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 7. § (1) bekezdésének k) pontja 2007. január1-jétől változott, és módosította az adó- és köztehermentesen adható önkéntesnyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás összegét. Az új szabályok már nemhavonta a minimálbér összegével egyező juttatást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 10.