Méltányosság örökölt tartozás esetén

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, aki édesapja halála után megörökölte a szülei vidéki családi házát, ami megoldást jelenthetett volna jelenlegi nehéz élethelyzetében, de ügyvédje információi szerint az örökség erejéig felelnie kell egyéni vállalkozóként elhunyt szülője adótartozásaiért? Az örökös egyedül neveli 2 kiskorú gyermekét, és folyamatosan halmozódó banki tartozása miatt hamarosan el kell hagynia a lakását, amelynek értéke nagyjából fedezni fogja a bank követelését, az elhunyt édesapa viszont nagy összegű adó- és járuléktartozást halmozott fel, amelyet megállapodás alapján havonta törlesztett. Az örökölt ingatlan egy kis faluban található, eladása szinte lehetetlen, az örökös semmilyen egyéb vagyontárggyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A Ptk. rendelkezései szerint az ember halálával a hagyatéka mint egész száll az örökösre, ami azt jelenti, hogy nemcsak a javakat, hanem a tartozásokat is az örökség részének kell tekinteni.A Ptk. 7:94. §-a értelmében a hagyatéki tartozások:a) az örökhagyó illő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Amerikai állampolgárnak kifizetett találmányi díj közterhei

Kérdés: Kell-e személyi jövedelemadót levonni egy amerikai állampolgárnak öröklés útján kifizetett találmányi díjból, vagy megkaphatja a bruttó összeget? Kell-e 11 százalékos ehót fizetni a kifizetőnek? Szükség van-e valamilyen igazolásra az APEH-től vagy az illetőtől?
Részlet a válaszából: […] A személyi jövedelemadó hatálya a magánszemélyre, annakjövedelmére és a jövedelemmel összefüggő adókötelezettségre terjed ki.A magánszemély illetőségének megállapításánál figyelembekell venni, hogy a magánszemély nem számít belföldi illetőségűnek abban azországban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 16.

Örökös jogosultságai, kötelezettségei a munkavállaló halála esetén

Kérdés: Milyen jogosultságai, illetve kötelezettsége vannak az örökösnek a munkavállaló halála esetén?
Részlet a válaszából: […] ...örökös köteles helytállni, a hagyatéki tartozásokért való felelősségszabálya szerint elsősorban a hagyaték tárgyaival, az öröklés erejéig. A munkavállaló halála esetén a munkaviszonyból eredő jogokés kötelezettségek nem szállnak át teljeskörűen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 27.

Elhunyt magán-nyugdíjpénztári tag örökösei

Kérdés: Egy elhunyt magán-nyugdíjpénztári tag három örököse (jogosultja) közül kettő egyösszegű kifizetést, egy pedig járadékfolyósítást igényel. Lehetséges-e ez, és ha igen, hogyan?
Részlet a válaszából: […] ...kedvezményezettet nem jelölt, vagy ajelölése hatályát vesztette, akkor kedvezményezettnek a tag természetes személyörökösét öröklése arányában kell tekinteni. Az örökös jogállása a kedvezményezettévelmegegyezik. (Ha a tagnak a törvényes öröklés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 9.

Önkéntes nyugdíjpénztári vagyon öröklése

Kérdés: Önkéntes nyugdíjpénztári vagyon öröklésekor hogyan kerülhető el az adófizetés? Jó megoldás-e az, ha másik önkéntes pénztárba utalja át az örökös, a saját egyéni számlájára?
Részlet a válaszából: […] Az Öpt. 48. §-a rendelkezik a pénztártag felhalmozási időszakban történő halála esetén az örökös részére az egyéni számlán lévő összeg juttatásáról. A pénztártagnak a felhalmozási időszakban történő halála esetén az egyéni számláján lévő összeg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 2.