A munkavállaló és családtagja részére nyújtott Covid- és poszt-Covid-szűrővizsgálat

Kérdés: Alkalmazható az adómentesség abban az esetben, ha a munkáltató a munkavállalók, valamint - bizonyos esetekben - a munkavállalók családtagjai által elvégeztetett koronavírusteszt összegét megtéríti? A foglalkoztató egészségügyi szolgáltatón keresztül a víruson igazoltan átesett munkatársak részére poszt-Covid diagnosztikai szolgáltatást is biztosít.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.9. pontja adómentességet biztosít a kifizető számára védőoltás és járványügyi szűrővizsgálat juttatása után. Az adómentesség nemcsak a munkavállaló, hanem annak családtagja részére biztosított védőoltás esetén is alkalmazható....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Utalványjuttatás közterhei

Kérdés: Átvállalhatja a munkáltató a bérként adózó juttatás egyéni járulékait a munkavállalótól olyan formában, hogy a juttatás értékét felbruttósítja, és a bruttó összeget szerepelteti a számfejtésben? (Pl.: 10 000 forint bérként adózó utalványt az adó- és járulékalapnál 15 038 forint értéken.)
Részlet a válaszából: […] 2019-től bármilyen formában valósul meg a munkáltatói juttatás (például helyi bérlet, munkahelyi étkezés, vásárlási utalvány stb.), adóköteles jövedelemnek kell tekinteni, és a juttató, valamint a juttatásban részesülő magánszemély közötti jogviszony alapján kell az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Munkavállalónak juttatott szemüveg

Kérdés: Köteles a munkáltató szemüveget biztosítani a képernyő előtt dolgozó munkavállalója részére? Ha igen, milyen költségei vannak ennek a juttatásnak? Adható a szemüvegjuttatás a cafeteria keretein belül?
Részlet a válaszából: […] Az 50/1999. EüM rendelet 5. §-a értelmében a munkáltató köteles - a 33/1998. NM rendeletben előírtak figyelembevételével - a foglalkozás-egészségügyi orvosnál kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzéséta) a képernyős munkakörben történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Nyugdíjpénztári befizetések egyházi személyek részére

Kérdés: Milyen közteherfizetési kötelezettség keletkezik egy bejegyzett egyház által az egyházi személyek részére teljesített önkéntes nyugdíjpénztári befizetések után? Az érintettek után a jogszabályban előírt járulékok elszámolásra és megfizetésre kerültek.
Részlet a válaszából: […] Az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyek szociálishozzájárulásiadó-, illetve járulékalapját illetően mind a Szocho-tv., mind pedig a Tbj-tv. az általánostól eltérő szabályokat állapít meg. A Szocho-tv. 8. §-ának (2) bekezdése az adóalapot a minimálbér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Nyugdíjas munkavállalók cafeteriajuttatásai

Kérdés: Valóban nem kell levonni a járulékokat, illetve nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót a munkaviszonyban álló nyugdíjas munkavállalók részére adott cafeteriajuttatások után abban az esetben, ha ezek nem minősülnek béren kívüli juttatásnak, illetve egyéb juttatásnak sem? Ezek után a juttatások után a többi munkavállaló esetén a bérhez hasonlóan történik a közterhek megállapítása?
Részlet a válaszából: […] A 2019. január 1-jétől változó jogszabályi környezetben a nyugdíjas munkavállaló Mt. szerinti foglalkoztatásához kedvező szabályok társulnak, melyek lényegesen csökkentik a foglalkoztatásra rakódó terheket.A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint a saját jogú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

Kérdés: Adó- és járulékköteles jövedelemnek minősül az új jogszabályok alapján a munkavállaló részére 2019. január hónapban elutalt 2018. december havi önkéntes munkáltatói nyugdíjpénztári hozzájárulás összege? A munkáltató a 2018. évi 1808-as bevallásban megfizette a december hóban érvényes jogszabályok alapján az szja-t és az egészségügyi hozzájárulást, de most kétségei támadtak, hogy a januári kifizetés miatt meg kell fizetnie a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást is.
Részlet a válaszából: […] Az önkéntes pénztári munkáltatói támogatás esetén a bevétel megszerzésének napja a kiadás teljesítésének napja [Szja-tv. 9. § (2) bekezdés f) pontja]. Ha a munkáltatói támogatás utalására, azaz a kiadás teljesítésére 2019. január hónapjában kerül sor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Célzott önsegélyező szolgáltatás

Kérdés: Mit jelent pontosan a célzott önsegélyező szolgáltatás, és hogyan adózik a juttatás munkáltatói és munkavállalói oldalon? Van valamilyen adóelőny más juttatásokhoz képest?
Részlet a válaszából: […] Az idei évtől beszűkültek az adóelőnyt élvező béren kívüli juttatások nyújtásának a lehetőségei. Az önkéntes pénztári célzott szolgáltatások, különösen az önsegélyező célzott szolgáltatás viszont jelentősen kedvezőbb adóteherrel adható, mint például a bér.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Cafeteria és a munkabérletiltás

Kérdés: Letiltási alapot képeznek a bérként adózó juttatások, illetve a bérként adózó költségtérítések (pl. albérleti támogatás, adóköteles útiköltség-térítés) 2019. január 1. után? Van valamilyen különleges szabály a végrehajtást szabályozó törvényekben ezekre az esetekre?
Részlet a válaszából: […] A cafeteria-rendszer 2019. évi szűkítése az érintett munkavállalói kör és a jogalkalmazók változáshoz való viszonyulásának, alkalmazkodásának és rugalmasságának folyamatos, jelenleg is zajló nagy próbatétele.A cafeteriaelemek szűkítésével a jogalkotó nem titkolt célja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Fizethető a táppénz folyósításának idejére a havi 12 531 forint összegű étkezési hozzájárulás, amelyet 2019 januárjától juttat a munkáltató a 2018-ban juttatott kedvező adózású készpénz helyett? A munkáltató a kifizetett juttatás után a bérre vonatkozó szabályok alapján fizeti meg a közterheket. Figyelembe vehető a táppénz alapjának számítása során az étkezési hozzájárulás abban az esetben, ha a folyósítás idejére is megkapja a munkáltató a juttatást, illetve abban az esetben, ha nem? Fizethető ez a juttatás a GYED-ben részesülő munkavállalónak, ha jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, illetve ha az ellátás igénybevétele mellett keresőtevékenységet folytat?
Részlet a válaszából: […] A béren felül adott juttatásokat, azaz a cafeteriajuttatásokat a munkáltató általában szabályzat vagy kollektív szerződés alapján biztosítja a dolgozóknak, de előfordulhat olyan eset is, amikor a juttatást a munkaszerződésbe foglalják. A béren felül adott juttatások lényege,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Egészségpénztári adomány

Kérdés: Adómentes juttatásnak minősül a 2019. január hónapban átutalt egészségpénztári adomány abban az esetben, ha a foglalkoztató 2018. évben minden hónapban fizetett dolgozónként 5000 forint értékben ilyen juttatást? Hogyan változik az adomány adózása 2019. évben?
Részlet a válaszából: […] Az önkéntes pénztárba teljesített támogatói adomány adózása 2018-hoz képest megváltozott. A 2018. évben hatályos szabályok szerint a támogatói adomány után az adófizetési kötelezettség a magánszemélyt terhelte, mégpedig úgy, hogy az egyéni számlán jóváírt összeg 84...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.
1
2
3
8