Önkéntes pénztári hozzájárulás

Kérdés: Kaphat-e mindenhol önkéntes pénztári hozzájárulást az egyidejűleg több munkáltatónál dolgozó munkavállaló, ha a hozzájárulások összege együttesen sem haladja meg a kedvezményes adózásra jogosító értékhatárt? Egymást követő munkaviszonyokban adható-e kedvezményesen önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás?
Részlet a válaszából: […] ...az adott időszakra kapott-e kedvezményes munkáltatóihozzájárulást. Ha igen, akkor a munkáltató a visszamenőleges időszakrakedvezményes önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulást nem fizethet. Ezért amagánszemélyt célszerű oly módon nyilatkoztatni, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.

Önkéntes nyugdíjpénztári tagság megszüntetése

Kérdés: Kell-e ehót fizetni, illetve hogy alakul az szja-fizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy 1997-ben kötött önkéntes nyugdíjpénztári tagságot 2009-ben, a nyugdíjkorhatár betöltése előtt felmond a jogosult?
Részlet a válaszából: […] Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárból a várakozási időleteltét (10 év) követően nem nyugdíjszolgáltatásként kifizetett összegből ahozamrész (illetőleg az értékelési különbözet címén az egyéni számlán jóváírtösszegből teljesített kifizetés) adómentes,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás megfizetése

Kérdés: Utalhatja-e a munkáltató adó- és járulékmentesen év végén egy összegben a megállapodás alapján fizetett önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást? A cégnek jelenleg likviditási problémái vannak, amelyek előreláthatóan néhány hónapon belül rendeződnek.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 7. §(1) bekezdésének k) pontja alapján a jövedelem kiszámításánál nem kellfigyelembe venni azt az összeget, amelyet a munkáltató a magánszemély javáramunkáltatói hozzájárulásként önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)baegyüttesen, legfeljebb a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.

Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetnie a cégnek, és a 0808-as nyomtatvány melyik soraiban kell ezeket szerepeltetni abban az esetben, ha munkavállalói részére önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizet munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke meghaladja az Szja-tv. 7. § (1) bekezdés kd) pontjában meghatározott mértéket, vagyis 2008-ban a 20 700 forintot? A munkáltató a következő két megoldás közül nem tud választani: 1. A munkáltató levon a munkavállalótól a 20 700 forint feletti részből nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot, amelyet a 0808 M lapokon feltüntet, és fizet tb-járulékot a 20 700 forint feletti összeg után, melyet külön a 0808-01-02 lap 40-42. sorában tüntet fel. Ezt az összeget nem személyi jövedelemadóval növelten tünteti fel, tehát csak a 20 700 forint feletti rész után fizeti meg az 54 százalékos szja-t és a 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot. 2. A munkavállalótól nem kerül levonásra semmilyen járulék, a cég viszont a személyi jövedelemadóval növelt összeg után fizeti meg a járulékot.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 7. § (1) bekezdése értelmében a jövedelemkiszámításánál nem kell figyelembe venni azokat a bevételeket, amelyeket:- a munkáltató a magánszemély javára munkáltatóihozzájárulásként önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba együttesen, legfeljebba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

Munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy cég 1 fő alkalmazott részére munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást fizet havonta 50-60 ezer forint összegben? Köthető-e adott munkakörhöz, életkorhoz stb. a juttatás feltétele?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltatónak lehetősége van arra, hogy a dolgozó(i)részére önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói tagként az önkéntes pénztárakbahozzájárulást teljesítsen. Ez a hozzájárulás a törvényi feltételek fennállásaesetén adó- és járulékmentes, a munkáltató pedig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 18.

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás

Kérdés: Keletkezik-e a cégnek és a dolgozónak valamilyen közteher-fizetési kötelezettsége abban az esetben, ha a társaság az egyik alkalmazottja részére önkéntes nyugdíjpénztárba havonta negyvenötezer forint befizetést átvállal munkáltatói hozzájárulásként? Van-e lehetőség arra, hogy pl. csak adott munkakörhöz, életkorhoz kötve saját belső szabályzatban rögzítse a cég a jogosultak körét, és így adómentes-e a hozzájárulás az Szja-tv.-ben megadott értékhatárig?
Részlet a válaszából: […] ...és ebben az esetbenaz adómentesség szabályai sem alkalmazhatók a minimálbér ötven százalékát megnem haladó rész tekintetében sem.Az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás adókötelesrésze - amely a kérdezett esetben lehet a havi 32 750 forinton felüli rész,vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 10.

Halasztott kezdetű nyugdíj-kiegészítés

Kérdés: Lehetséges-e az ún. halasztott kezdetű nyugdíj-kiegészítés kifizetése a várakozási időt követően egy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tag munkavállaló kérésére az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt úgy, hogy továbbra is pénztártag marad? Milyen közterheket kell fizetni a kifizetés után, illetve kit terhel az eho-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...nyugdíj előttimunkanélküli-segélyben, bányásznyugdíjban, vagy növelt összegű öregségi,munkaképtelenségi járadékban részesül.Az önkéntes pénztári kifizetésekhez kapcsolódóan az Szja-tv.rendelkezései egyértelműek. Minden olyan szolgáltatás, amelyet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.

Öngondoskodás kedvezményei

Kérdés: Megilleti-e az adózót az adójóváírás egymástól függetlenül az önkéntes nyugdíjpénztári, az önkéntes egészségbiztosítási pénztári és a nyugdíj-előtakarékossági befizetések után?
Részlet a válaszából: […] ...hanem a megállapított kedvezmény összegének megfelelő adójárólrendelkezhet, és kérheti az APEH-tól valamely önkéntes pénztári egyéniszámlájára vagy nyugdíj-előtakarékossági számlájára történő utalást.A kedvezménymértéke a saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 31.

Önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás egyösszegű felvétele

Kérdés: Előrehozott öregségi nyugdíj igénybevétele esetén adómentes-e a 8 évig fizetett önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás egyösszegű felvétele?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. § 23. pont d) alpontja alapján az önkénteskölcsönös nyugdíjpénztár által teljesített nyugdíjszolgáltatás, vagy más névenkiegészítő nyugdíj nyugdíjjövedelemnek minősül. A nyugdíj az Szja-tv.alkalmazásában nem esik adózás alá, ezért a bevételek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 21.

Külföldi anyavállalat által működtetett önkéntes nyugdíjpénztár

Kérdés: Egy németországi anyavállalat önkéntes nyugdíjpénztárat működtet, és felajánlotta a magyarországi cégnek is, hogy munkáltatói hozzájárulással támogathatja dolgozói nyugdíjba menetelét. Milyen legális lehetőség van a külföldi nyugdíjpénztárhoz csatlakozni, illetve az adó- és járulékkedvezmények vonatkoznak-e erre az esetre is? Ha nem, és ennek ellenére a cég fizet a kinti pénztár szabályai szerint, minek minősül a kifizetés Magyarországon a cég szempontjából, illetve majdan a nyugdíjas dolgozóknál?
Részlet a válaszából: […] A külföldi nyugdíjpénztárhoz történő csatlakozást jogszabálynem tiltja. A munkáltatói hozzájárulásra, illetve tagdíjfizetésrevonatkozó (személyi jövedelemadó és járulék) kedvezmények azonban nemérvényesíthetők. Az Szja-tv. 3. § 48. alpontja ugyanis egyértelműen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 24.
1
2