Elvált személy özvegyi nyugdíja

Kérdés: Kaphat özvegyi nyugdíjat a házastársától elvált személy, ha egyik oldalon sem történt új házasságkötés az elhalálozásig?
Részlet a válaszából: […]

Igen, kaphat. Az elvált, továbbá a házastársától külön élő személy abban az esetben kaphat özvegyi nyugdíjat, ha a házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg.

(Kéziratzárás: 2023. 06. 19.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Meddig jár az özvegyi nyugdíj?
Részlet a válaszából: […] Özvegyi nyugdíjként ideiglenes özvegyi nyugdíj, ezt követően pedig meghatározott feltételek mellett ún. "állandó" özvegyi nyugdíj kerülhet megállapításra. Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy özvegyi nyugdíjat nem kaphat minden özvegy (házastárs, bejegyzett élettárs,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Özvegyi nyugdíj és árvaellátás

Kérdés:

Jogosult lesz árvaellátásra a mostohagyermek abban az esetben, ha a mostohaapja két héttel azután halt meg, hogy összeházasodott a gyermek édesanyjával, és egy háztartásba költöztek? A házasságkötés előtt a 12 éves mostohagyermek az édesapjával lakott. Jogosult lesz állandó özvegyi nyugdíjra az anya, ha van egy elhunyttal közös gyermeke is, aki jelenleg 3 éves?

Részlet a válaszából: […] ...55 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 15 évszolgálati időt szerzett.Ezek a feltételek egyébként megegyeznek az özvegyinyugdíj-jogosultsághoz az elhunyt házastársra (élettársra) előírt szolgálatiidő-szerzési feltételekkel.Véleményünk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Jogosultság özvegyi nyugdíjra

Kérdés: Valóban nem lesz jogosult az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után özvegyi nyugdíjra az a nő, akinek a férje 1992-ben hunyt el, és gyermekei nevelése miatt 1997-ig kapta az özvegyi nyugdíjat, majd 2012-től, 55 éves korától jelenleg is részesül az ellátásban? Hol található meg az erre vonatkozó szabályozás?
Részlet a válaszából: […] Az érintett özvegynek nincs miért aggódnia, mert jogosan kapja az ellátást, és azt korábban és a nyugdíjkorhatár elérésekor vagy esetleg utána sem kell megszüntetni. 1997-ig az édesanya az árvaellátásra jogosult gyerekek miatt kapta az özvegyi nyugdíjat.Ezt követően az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Tartósan beteg gyermeket nevelő szülő özvegyi nyugdíja

Kérdés: Valóban kaphatja újra az özvegyi nyugdíjat az az édesanya, aki korábban a tartósan beteg gyermekére tekintettel kapta az ellátást, de azt a gyermek állapotának felülvizsgálata után megszüntették azzal az indokkal, hogy a gyermek már nem minősül megváltozott munkaképességűnek? A gyermek továbbra is tanul, ezért ő jelenleg is kapja az árvaellátást.
Részlet a válaszából: […] Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa vagy öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy az életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte. A házastárs halálának időpontjától az özvegynek ideiglenes özvegyi nyugdíj jár, amit főszabály szerint legalább egy évig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Özvegyinyugdíj-jogosultság feléledése

Kérdés: Mennyi volt az öregségi nyugdíjkorhatár 1994-ben, illetve mely esetekben éled fel az özvegyi nyugdíjra jogosultsága annak a nőnek, akinek a férje abban az évben hunyt el?
Részlet a válaszából: […] Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően közvetlenül az elhunyt házastárs után járó özvegyi nyugdíj akkor állapítható meg, amennyiben az özvegy a házastársa halálakor a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Van valamilyen előírás arra vonatkozóan, hogy a házasságkötést követően mennyi idő eltelte után lesz jogosult özvegyi nyugdíjra a házastárs?
Részlet a válaszából: […] Nincs időkorlátozás abban az esetben, ha a házasság a házastársak nyugdíjkorhatárának betöltését megelőzően történt. Ugyanakkor az, akinek házastársa a házasság megkötésekor a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkort már betöltötte, özvegyi nyugdíjra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Árvaellátás és ideiglenes özvegyi nyugdíj

Kérdés: Jogosult lehet egy éven túl is az árvaellátásra és az ideiglenes özvegyi nyugdíjra az árva, illetve az özvegy abban az esetben, ha a gyermek fogyatékkal él, és ezért magántanuló lett?
Részlet a válaszából: […] Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj az özvegyet a gyermek harmadik születésnapjáig illeti meg. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően pedig az özvegy – a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Elvált házastárs özvegyi nyugdíja

Kérdés: Valóban jogosult özvegyi nyugdíjra az elvált házastárs volt házastársa halála esetén? Amennyiben igen, mennyi időre jár az ellátás?
Részlet a válaszából: […] Meghatározott feltételek esetén az elhunyt házastárs után az özvegynek hozzátartozói nyugellátás, özvegyi nyugdíj jár. Az ideiglenes özvegyi nyugdíjra az özvegy akkor jogosult, ha a házastárs öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy az életkorához előírt szolgálati időt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Jogosultság özvegyi nyugdíjra

Kérdés: Kaphat özvegyi nyugdíjat az elvált feleség abban az esetben, ha tartásdíjra nem volt jogosult?
Részlet a válaszából: […] Özvegyi nyugdíjra az a személy szerezhet jogosultságot, akinek házastársa, bejegyzett élettársa öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte. Az özvegyi nyugdíj – meghatározott feltételek teljesülése esetén –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 13.
1
2
3
4