74. Társadalombiztosítási Levelek / 2006. január 24.

TARTALOM

1297. kérdés Módosult az Art.
Milyen hatása van az Art. módosításának a társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokra és bevallásokra?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1298. kérdés Ekho
Milyen feltételek szerint lehet bejelentkezni az ekho alá, hogyan és mennyit kell ekho címén fizetni, illetve milyen adónemeket vált ki? Avállalkozásunk sok szerzővel, "művészemberrel" áll kapcsolatban, akiket ez ideig alvállalkozóként megbízással, illetve kisebb részben munkaviszony keretében alkalmazott. Információink szerint 2006-tól ezen foglalkoztatottak után kedvezőbb az ekho fizetése. Valóban így van-e ez?
1299. kérdés Munkába járás költségeinek elszámolása
Egy munkavállaló a munkába járáshoz 100 százalékos helyközi bérlettérítést kap, de munkaköréből adódóan helyi bérletre is jogosult. Szeptembertől a munkavállaló az új egyesített budapesti bérlettel, valamint a kiegészítő Volánbusz-bérlettel számol el. Ez az elszámolás a munkáltató számára kevesebb költséggel jár. Elszámolható-e 100 százalékban adómentesen az új egyesített budapesti bérlet, amely Budapest közigazgatási határáig érvényes, valamint a kiegészítő Volánbusz-bérlet, hiszen együtt érvényesek, és mindkettő szükséges a munkába járáshoz?
1300. kérdés Védőszemüveg
Milyen feltételek mellett és milyen összeghatárig lehet a munkavállalók részére adó- és járulékmentesen szemüveget biztosítani a képernyő előtti munkavégzéshez?
1301. kérdés Felmondás alatt álló dolgozó betegsége
Jogosult-e felgyógyulása után a felmentésre az a felmondás alatt álló dolgozó, akivel úgy állapodott meg a cég, hogy a felmondási idő felét ledolgozza, a másik felében felmentik a munkavégzés alól, azonban a munkában töltendő idő alatt megbetegedett, és a hátralévő időt betegállományban tölti?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1302. kérdés Végelszámolás alatt álló cég dolgozójának járandóságai
Milyen járandóságok illetik meg azt a 2006. szeptember 15-éig GYED-ben részesülő kismamát, akinek a munkáltatója végelszámolással megszűnik? A dolgozó a végelszámolásról megkapta az értesítést.
1303. kérdés Nappali tagozatos hallgatók juttatásának közterhei
Egy cég tanulói szerződést kötött utolsó éves, nappali tagozaton tanuló, főiskolai tanulmányokat folytató hallgatókkal, amelynek tartalma szerint 2005. február hótól 2005. július hóig havi 25 ezer forintban részesülnek, amely összegért vállalják, hogy havi 2 alkalommal (hétvégén) részt vesznek a cég által szervezett tájékoztatókon, és az iskola befejezése után 2005. augusztus 1-jétől a cégnél helyezkednek el. Biztosítottá válnak-e a tanulók a 2005. február hótól 2005. júliusig terjedő időszakban, illetve milyen közterheket kell megfizetni a havi 25 ezer forint után?
1304. kérdés Viszonteladók részére hirdetett nyereményjáték
Viszonteladókat és lakossági vásárlókat is kiszolgáló ital-nagy- és -kiskereskedelmi kft. viszonteladói körében a kereskedelmi forgalom ösztönzésére játékot hirdetett, melynek eredményeként a játékban meghatározott forgalmi növekedést teljesítő vevők közül az első 18 fő egzotikus utazást nyer. Járulékfizetés szempontjából minek minősül ez a nyeremény, kell-e utána fizetni a társaságnak?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1305. kérdés Amerikai állampolgárságú beltag közterhei
Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik, ha egy betéti társaság amerikai állampolgárságú beltagja személyes közreműködés címén jövedelmet vesz fel a bt.-től? Hogyan módosul a kötelezettség, ha a beltag az USA-ban nyugdíjas?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1306. kérdés Külföldi anyavállalat által működtetett önkéntes nyugdíjpénztár
Egy németországi anyavállalat önkéntes nyugdíjpénztárat működtet, és felajánlotta a magyarországi cégnek is, hogy munkáltatói hozzájárulással támogathatja dolgozói nyugdíjba menetelét. Milyen legális lehetőség van a külföldi nyugdíjpénztárhoz csatlakozni, illetve az adó- és járulékkedvezmények vonatkoznak-e erre az esetre is? Ha nem, és ennek ellenére a cég fizet a kinti pénztár szabályai szerint, minek minősül a kifizetés Magyarországon a cég szempontjából, illetve majdan a nyugdíjas dolgozóknál?
1307. kérdés Visszalépés a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe
Érdemes-e visszalépnie a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe annak a magán-nyugdíjpénztári tagnak, akinek 5 éve van hátra az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig, és 1998-ban lépett be a nyugdíjpénztárba? Milyen következményei lehetnek a visszalépésnek a nyugdíjazására?
1308. kérdés Táppénz alapjával kapcsolatos észrevétel
Hova fordulhat a biztosított, ha nem ért egyet a kifizetőhely által megállapított táppénzalappal?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1309. kérdés Tévesen folyósított ellátás visszavonása
A kifizetőhely a biztosított részére a GYED-maximumot folyósította, egy ellenőrzés megállapítása szerint azonban az évváltás miatt már a GYED-minimumot kellett volna folyósítani. Hogyan vonható vissza a biztosítottól a jogalap nélkül kifizetett nagy összegű ellátás?
1310. kérdés GYED alapja
Egy 2003. január 2-ától munkaviszonyban álló nő 2005. szeptember 12-étől táppénzben részesül. Táppénzének az alapja a 2004. január 1-jétől december 31-éig elért egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelme. 2005. szeptember 17-én szült. A szülés napjától terhességi-gyermekágyi segélyt igényel, amelynek alapja megegyezik a táppénzalappal, tehát szintén a 2004. évi jövedelem. 2006. március 3-ától GYED-et fog igényelni. Mi lesz a GYED alapja, ha a besorolási bére havi 81 900 forint?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére