Hazautazás és munkába járás költségei

Kérdés: Megtéríthető egyszerre a hazautazás és a munkába járás költsége a munkavállaló részére abban az esetben, ha a cég székhelye Budapesten van, és a dolgozó egy másik budapesti kerületből jár autóval a munkavégzés helyére, viszont az állandó lakcíme vidéken van?
Részlet a válaszából: […] A munkába járással kapcsolatos költségtérítés szabályait a 39/2010. Korm. rendelet, az adózási következményeket az Szja-tv. 25. §-ának (2)-(4) bekezdései tartalmazzák. A 39/2010. Korm. rendelet a munkáltató számára a meghatározott feltételek fennállása esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Hazautazás költsége

Kérdés: Köteles megtéríteni a budapesti székhelyű munkáltató a munkavállaló hazautazási költségeit a leadott utazási jegyek ellenében abban az esetben, ha állandó lakcíme egy távoli határ menti városban van, de egyébként Budapesten él élettársával, akivel egy közös gyermeket is nevelnek? A munkavállaló így havonta több 10 ezer forintos utazási költséget kap, de a munkáltató feltételezése szerint visszaélésről van szó.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 51. §-ának (2) bekezdése rögzíti, hogy a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.Az e körbe tartozó költségek egyike a munkába járás, illetve a hazautazás költsége. Az erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Munkába járás saját gépjárművel

Kérdés: Vonatkozik valamilyen összeghatár a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésére?
Részlet a válaszából: […] ...Korm. rendelet tartalmazza, míg az adózási következmények az Szja-tv. 25. §-ából olvashatók ki.A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés általában a közigazgatási határon kívülről történő, helyközi utazással megvalósuló napi munkába...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Külföldi állampolgár utazási költsége

Kérdés: Adható adómentesen hazautazási költség egy EU-s állampolgárnak, aki egyébként Magyarországon rendelkezik lakcímkártyával, a lakcíme Budapesten van, de Franciaországba szeretne hazautazni? A munkavállaló a lakcímkártyán kívül regisztrációs igazolással rendelkezik Magyarországon. Hogyan állapítható meg, hogy a magyar lakcím állandónak vagy ideiglenesnek minősül, ha erre vonatkozóan semmi nem található a lakcímkártyán?
Részlet a válaszából: […] ...elhatárolása. Erre egy egyszerű módszert kínál a rendelet: a munkavállalónak kell nyilatkoznia a lakó- és tartózkodási helyéről az utazási költségtérítés igénybevételéhez.A munkáltatónak a nyilatkozat alátámasztására nem kell dokumentumokat kérnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Távmunkát végző munkavállaló utazási költsége

Kérdés: Jogosult utazási költségtérítésre a távmunkát végző munkavállaló abban az esetben, ha a munkamegbeszélésekre a saját gépkocsiján utazik a munkáltató székhelyére, és onnan haza? Milyen feltételeknek kell teljesülnie ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A 2018/45. Adózási kérdés pontos választ ad erre a kérdésre, amely egyre több munkáltatót és munkavállalót érint.Az Mt. 196-197. §-ai szerinti távmunkavégzés a munkaviszony olyan típusa, melynek egyik alapvető jellemzője, hogy a munkavállaló a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Munkába járás költségeinek megtérítése

Kérdés: Van választási lehetősége a munkáltatónak, hogy a közalkalmazott részére a munkába járással összefüggésben a helyközi távolsági autóbuszbérlet árának 86 százalékát, vagy a 9 forint/km utazási költségtérítést fizesse meg abban az esetben, ha a 9 forintos költségtérítéssel havi 29 700 forint, a bérlet árának 86 százalékával 55 298 forint járna a dolgozónak, aki mindennap a közigazgatási határon kívülről jár munkavégzés céljából Budapestre a munkavégzési helyére? Van felső határa a helyközi autóbuszjárat havibérlet árának 86 százalékos megtérítésének?
Részlet a válaszából: […] ...tudja igénybe venni a közösségi közlekedést.A rendelet 7. §-a értelmében a munkavállaló a munkába járás címén járó utazási költségtérítés igénybevételével egyidejűleg nyilatkozik a lakóhelyéről és a tartózkodási helyéről, valamint arról, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Hétvégi hazautazás költségei

Kérdés: Adható-e adómentesen a 9 forint/kilométer összegű költségtérítés annak a munkavállalónak, akinek az állandó lakcíme és a munkavégzés helye között kb. 200 km a távolság, ezért csak hétvégén utazik haza saját gépkocsijával?
Részlet a válaszából: […] ...munkába járás utazási költségtérítéséről a 39/2010. Korm.rendelet rendelkezik. A rendelet azokat az eseteket tartalmazza, amikor amunkáltatónak kötelezettsége a munkavállaló munkába járásának költségeibőlrészt vállalni.A kormányrendelet 2. § c)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Munkáltató döntése alapján fizetett utazási költségtérítés

Kérdés: Adóköteles juttatásnak számít-e a munkáltató saját döntése alapján fizetett 9 forint/km összegű utazási térítés munkába járás, illetve hétvégi hazautazás esetén?
Részlet a válaszából: […] A 39/2010. Korm. rendelet a munkába járás utazásiköltségtérítéseinek a munkáltatóra nézve kötelező térítési eseteit tartalmazza.Az Szja-tv. 25. § (2) bekezdésbenfoglalt adózási szabály a munkába járás költségtérítésével kapcsolatban nemváltozott. E két...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 14.

Munkába járás költségeinek megtérítése

Kérdés: Adható-e adómentesen a 9 forint saját gépkocsi használata utáni térítés munkába járás jogcímen azon munkavállalónak, aki úgy nyilatkozott, hogy az édesanyja tulajdonában van a gépjármű, jó a közösségi közlekedés a lakcímkártyáján nem szereplő tartózkodási helye és a munkahelye között, nem hosszú a várakozási ideje és nem mozgáskorlátozott? Jogosultak-e utazási költségtérítésre azok a munkavállalók, akiket kollégájuk szállít a munkahelyükre?
Részlet a válaszából: […] ...adhata munkába járáshoz költségtérítést. Elmondható, hogy minden olyan esetben, amikor a munkáltató amunkavállaló munkába járásához utazási költségtérítést ad, adózási szempontbólnem keletkezik jövedelem. Ehhez a munkáltatónak arról kell meggyőződnie,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Utazási bérlet utólagos elszámolása

Kérdés: Valóban az új jogszabályok alapján kellett-e elszámolni a 2010. május elején kifizetett április havi utazási bérletet? Az új jogszabály rendelkezéseit kell-e alkalmazni abban az esetben is, ha egy munkavállaló utólag adta le a 2009. december hónapra vonatkozó utazási bérletét?
Részlet a válaszából: […] ...munkába járás utazási költségtérítéseit szabályozó 39/2010.Korm. rendelet 2010. május 1-jén lépett hatályba, ugyanezen a napon hatályátvesztette a korábbi időszakra vonatkozó 78/1993. Korm. rendelet.A hatályba lépő új kormányrendelet semmilyen átmenetirendelkezést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.
1
2
3
4