Munkaviszony megszűnése CSED, GYED alatt

Kérdés: Mi történik akkor, ha CSED vagy GYED alatt megszűnik a munkavállaló munkaviszonya? Ha a CSED alatt szűnik meg, akkor jár neki a GYED? Vagy ha a GYED igénylésekor még van munkaviszonya, és a GYED folyósítása alatt megszűnik a munkaviszony, akkor ez jár bármilyen változással? Ezekben az esetekben hogyan alakul az ellátások összege?
Részlet a válaszából: […] Elsősorban arról szeretnénk tájékoztatni, hogy mind a CSED-re, mind a GYED-re passzív jogon - a biztosítás megszűnése után - is lehet jogosultságot szerezni, ha az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak. Nézzük meg ellátásonként a jogosultságokat és a folyósítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Munkaviszony megszűnése munkaidőkeret lejárta előtt

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha a 4 hónapos munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállaló jogviszonya a munkaidőkeret lejárta előtt, a 3. hónap végén megszűnik?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. rendelkezései alapján a munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben is meghatározhatja. Ennek tartama az általános munkarendhez igazodik, gyakorlati haszna pedig abban manifesztálódik, hogy a napi munkaidő egyenlőtlenül is beosztható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Munkaviszony megszűnése munkanap-áthelyezés után

Kérdés: Hogyan érinti a munkavállaló munkavégzési kötelezettségét, ha a munkaviszonya 2019 decemberében, a munkanap-áthelyezéssel érintett két nap között, december 19-én szűnt meg? Jogosult valamilyen kompenzációra a dolgozó, ha december első két szombatján kötelezően dolgozott, az ezért járó szabadnapokat azonban már nem kapta meg, mivel időközben kilépett?
Részlet a válaszából: […] ...nem befolyásolja. A 6/2018. PM rendelet magát az általános munkarendet írja felül, mely következtében úgy kell értelmezni, hogy a munkaviszony megszűnésének megtörténtét megelőző szombaton a munkavállaló az általános munkarend szerint folytatta a munkavégzést,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Elhunyt munkavállaló munkaviszonyának megszűnése

Kérdés: Pontosan milyen dátummal szűnik meg annak a dolgozónak a munkaviszonya, aki 2013. augusztus 18-án hunyt el?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött napon, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított 5. munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni munkabérét, egyéb járandóságát,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 14.

Szülés munkaviszony megszűnése után

Kérdés: Valóban nem lesz jogosult TGYÁS-ra az az édesanya, aki első gyermekét 2011 decemberében szülte, második gyermekét 2013 szeptemberére várja, jelenleg 2013. márciustól passzív GYED-et kap, mert a cég, ahol 13 évig dolgozott, jogutód nélkül megszűnt?
Részlet a válaszából: […] ...hogy jogutód nélkül szűnt meg a cég, ahol az édesanya dolgozott, mert a cég megszűnésével a munkaviszonya is megszűnt.Természetesen a munkaviszony megszűnését követően a már megállapított gyermekgondozási díjat tovább kell folyósítani. A folyósítás időtartama...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 10.

Jogosultság útiköltségre és étkezési utalványra a munkaviszony megszűnése után

Kérdés: Jogosult útiköltségre és étkezési utalványra egy munkavállaló, akinek 2012. szeptember 28-án megszűnt a munkaviszonya, de még nem kapta meg a megszűnés esetén járó dokumentumokat?
Részlet a válaszából: […] ...kérdést csak úgy tudjuk értelmezni, hogy a munkaviszony megszűnését követő időszakra jár-e a munkavállalónak útiköltség-térítés (pl. bérlet a munkába járáshoz), illetve étkezési utalvány mindaddig, amíg részére a munkáltató ki nem adja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 15.

Jogosultság passzív táppénzre és munkanélküli-ellátásra

Kérdés: Munkaviszonya megszűnése esetén jogosult lesz-e passzív jogon táppénzre, illetve munkanélküli-ellátásra az a heti 40 órás munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló, akinek a munkaviszonya hamarosan közös megegyezéssel megszűnik, azonban 30 százalékos tulajdonrésze van egy másik kft.-ben, amelynek ügyvezetője is, de juttatásban nem részesül, mivel személyesen nem működik közre?
Részlet a válaszából: […] A passzív táppénzzel nincs "gond", ugyanis a táppénz a keresőképtelenségtartamára minden megszorítás nélkül jár a dolgozó részére, legfeljebb azonban amunkaviszonyának megszűnését követően 30 napon át [Eb-tv. 46. § (1)bekezdésének a) pontja]. Más a helyzet azonban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 10.

Munkáltatói igazolások kiadása

Kérdés: Hány napon belül kell kiadnia a volt munkáltatónak a munkáltatói igazolásokat?
Részlet a válaszából: […] A munkáltatói igazolások kiadásának szabályozását és akötelezően kiállított igazolások tartalmi elemeit az Mt. 97-98. §-aiszabályozzák. A munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkavállalórészére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Belépés napján kilépő munkavállaló kilépési okmányai

Kérdés: Ki kell-e állítani a kilépőpapírokat annak a munkavállalónak a részére, aki belép a munkáltatóhoz, bejelentése megtörténik, de másnap nem veszi fel a munkát, így a bejelentés napjával azonos napon a kijelentése is megtörténik?
Részlet a válaszából: […] ...(törölni kell) az illetékes elsőfokú adóhatósághoz. Mivel amunkaviszony létrejötte meghiúsult, megszüntetni sem kell azt, és amunkaviszony megszűnésével kapcsolatos igazolások kiadása sem jöhet szóba. Akésőbbi félreértések elkerülése végett azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 27.

Végelszámolás alatt álló bt. GYES-en lévő alkalmazottjának jogállása

Kérdés: Milyen hatállyal és hogyan szüntethető meg a munkaviszonya egy 2008. október 1-jétől végelszámolás alatt álló betéti társaság GYES-en lévő alkalmazottjának? A munkavállaló 1997 óta dolgozik a cégnél, a GYES 2008. december 13-án jár le. Jár-e a munkavállaló részére szabadság, ha igen mennyi, hogyan és mikor adható, illetve fizethető ki? A dolgozó a szülési szabadságot, illetve a GYED és a GYES idejére járó fizetés nélküli szabadságot megkapta.
Részlet a válaszából: […] ...fizetés nélküli szabadság első évét kell figyelembe venni, illetve azezt megelőzően ki nem adott szabadságot.Az említett juttatások a munkaviszony megszűnésekor, azaz abíróságnak a munkáltató megszűnését megállapító végzése jogerőre emelkedésenapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 28.
1
2
3