Járulékfizetési kötelezettség hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik abban az esetben, ha egy kft. 20 éves nappali tagozatos főiskolai hallgató tagja a 2017. februárban kezdődő II. félévre szünetelteti a hallgatói jogviszonyát, így a diákigazolványába sem kapott már matricát?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy az említett diák tag bármilyen formában közreműködik-e a társaságban, előír-e számára a társasági szerződés személyes közreműködési kötelezettséget, illetve ügyvezető-e? Amennyiben e kérdésekre a válasz egyértelmű nem, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 1.

Kft. főiskolai hallgató tagjának nyári szakmai gyakorlata

Kérdés: Van valamilyen akadálya annak, hogy a főiskolai hallgató a kötelező nyári szakmai gyakorlatát annál a kft.-nél folytassa, amelynek egyébként tulajdonos tagja személyes közreműködési kötelezettség nélkül? Milyen közterheket kell abban az esetben fizetni utána, ha az egybefüggő 6 hetes gyakorlatra a kötelező minimumnál magasabb összegű juttatásban részesül?
Részlet a válaszából: […] Sem a Felsőokt-tv., sem a 230/2012. Korm. rendelet, sem egyéb jogszabály nem tiltja, hogy a hallgató olyan gazdálkodónál teljesítse nyári szakmai gyakorlatát, amelynek egyébként tulajdonos tagja.A hallgató az említett gazdálkodónál hallgatói munkaszerződés alapján végezhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Nappali tagozatos főiskolai hallgató őstermelői tevékenysége

Kérdés: Hogyan alakul annak az őstermelőnek a járulékfizetési kötelezettsége, aki nappali tagozatos főiskolai hallgató, és iskolaszövetkezeti tagként munkaviszonyban áll?
Részlet a válaszából: […] A mezőgazdasági őstermelőre a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontja értelmében kiterjed a biztosítás, kivéve ha- a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen kisebb, mint 20 év,- kiskorú személyt és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.

Nappali tagozatos főiskolai hallgató egyéni vállalkozó

Kérdés: Megtarthatja főállású státuszát a nappali tagozatos főiskola mellett egy fiatal gazda, aki nagy összegű támogatást nyert egy pályázaton, amelynek a feltétele volt, hogy főállásban végezze a tevékenységét, viszont 5 éven belül el kell végeznie egy felsőfokú oktatási intézmény által indított képzést is?
A főállású egyéni vállalkozóra előírt járulékokat természetesen megfizetné ez alatt az idő alatt is.
Részlet a válaszából: […] Azt, hogy a nappali tagozatos főiskolai hallgató egyéni vállalkozó státusza a kérdésben említett fiatalgazda-pályázat szempontjából megfelel-e a támogatásra jogosultság feltételének, nem a társadalombiztosítási jogszabályok határozzák meg.Egyébiránt nem ismerünk egyetlen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 31.

Felsőfokú oktatási intézményben tanuló átalányadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Kell járulékokat, illetve szociális hozzájárulási adót fizetni az után az átalányadózó egyéni vállalkozó után, aki jelenleg nappali tagozatos főiskolai hallgató? A NAV két ellenkező értelmű tájékoztatást adott telefonon, az egyik szerint csak akkor kell fizetni, ha ki is veszi a jövedelmet, a másik szerint az átalányadó alapja után van járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség.
Részlet a válaszából: […] Az utóbbi volt a helyes válasz a következőkre tekintettel. A Tbj-tv. 31. §-a (4) bekezdésének b) pontja értelmében a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a nyugdíjjárulék alapja átalány­adózó egyéni vállalkozó esetében az átalányban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 24.

Főiskolai hallgató szakmai gyakorlata

Kérdés: Helyesen jár el az a kft., amely az iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján foglalkoztatja egy gazdasági főiskola nappali tagozatos végzős hallgatóját a kötelező 6 hetes szakmai gyakorlat ideje alatt, akit nem jelentett be a T1041-es bejelentőn, és közterheket sem fizet a számára adott bér után, amelynek összege hetente a minimálbér 15 százaléka? A főiskolai hallgató tanulmányait támogatja az állam. Egy előadáson hallott információ szerint ez az eljárás helytelen. Valóban kötni kell hallgatói munkaszerződést ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint az információ a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően hangzott el, a gazdálkodó szervezet helytelenül jár el a főiskolai hallgató foglalkoztatása során.A 230/2012. Korm. rendelet értelmében a felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 14.

Hallgatói munkaszerződés alapján végzett munka

Kérdés: Keletkezik a T1041 számú nyomtatványon bejelentendő biztosítási jogviszonya annak a nappali tagozatos főiskolai hallgatónak, aki a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szerve­zett szakmai gyakorlatát külső képzőhelyen, egy
kft.-nél tölti hallgatói munkaszerződés alapján? Milyen közterheket kell megfizetni a részére fizetett díjazás után?
Részlet a válaszából: […] A Felsőokt-tv. (2011. évi CCIV. törvény) ez év szeptember 1-jétől hatályos 44. §-a értelmében a hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát: a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 6.

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlata

Kérdés: Helyesen jár-e el a foglalkoztató kft. abban az esetben, ha a cégnél szakmai gyakorlatukat töltő főiskolai hallgatók részére a szerződésben meghatározott díjazást fizeti ki, amely után kizárólag a 27 százalékos ehót fizeti meg?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint a foglalkoztató majdnem helyesen jár el.A szakmai gyakorlat idejére a tanuló valóban nem válikbiztosítottá, tehát társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség nemkeletkezik. Az Szja-tv. szerint adómentes járandóságnak minősül a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

Szüléshez kapcsolódó ellátások

Kérdés: Mennyi ideig kaphat GYED-et az az édesanya, aki 2010. június 30-ig nappali tagozatos főiskolai hallgató volt, 2010. június 19-től jelenleg is munkaviszonyban áll, és szülésének várható ideje 2010. december 31.? Milyen ellátásokra, és meddig lesz jogosult, ha a szülést megelőzően táppénzes állományba kerül? Igénybe veheti-e a TGYÁS-t a szülést megelőzően 30 nappal anélkül, hogy bármilyen hátrány érné?
Részlet a válaszából: […] Terhességi-gyermekágyi segélyre alapesetben az a szülő nőjogosult, aki a biztosításának tartama alatt, vagy a biztosításának megszűnésétkövető negyvenkét napon belül szül, és rendelkezik a szülést megelőző két évenbelül 365 napi biztosítási idővel.GYED-re az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 7.

Családi adókedvezmény

Kérdés: Kettő vagy három gyermek után lesz jogosult a családi adókedvezményre az a dolgozó, aki három gyermeke közül kettő után kap családi pótlékot, a harmadikat pedig beszámítják, mert főiskolai hallgató?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 40. § (3) bekezdése alapján a családi kedvezménykedvezményezett eltartottakként és jogosultsági hónaponként 4000 forint,feltéve hogy az adott hónap bármely napján az eltartottak létszáma a három főteléri.A 40. § (5) bekezdése szerint a családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 9.
1
2
3
4