Kft. főiskolai hallgató tagjának nyári szakmai gyakorlata

Kérdés: Van valamilyen akadálya annak, hogy a főiskolai hallgató a kötelező nyári szakmai gyakorlatát annál a kft.-nél folytassa, amelynek egyébként tulajdonos tagja személyes közreműködési kötelezettség nélkül? Milyen közterheket kell abban az esetben fizetni utána, ha az egybefüggő 6 hetes gyakorlatra a kötelező minimumnál magasabb összegű juttatásban részesül?
Részlet a válaszából: […] Sem a Felsőokt-tv., sem a 230/2012. Korm. rendelet, sem egyéb jogszabály nem tiltja, hogy a hallgató olyan gazdálkodónál teljesítse nyári szakmai gyakorlatát, amelynek egyébként tulajdonos tagja.A hallgató az említett gazdálkodónál hallgatói munkaszerződés alapján végezhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Főiskolai hallgató szakmai gyakorlata

Kérdés: Helyesen jár el az a kft., amely az iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján foglalkoztatja egy gazdasági főiskola nappali tagozatos végzős hallgatóját a kötelező 6 hetes szakmai gyakorlat ideje alatt, akit nem jelentett be a T1041-es bejelentőn, és közterheket sem fizet a számára adott bér után, amelynek összege hetente a minimálbér 15 százaléka? A főiskolai hallgató tanulmányait támogatja az állam. Egy előadáson hallott információ szerint ez az eljárás helytelen. Valóban kötni kell hallgatói munkaszerződést ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...szerint az információ a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően hangzott el, a gazdálkodó szervezet helytelenül jár el a főiskolai hallgató foglalkoztatása során.A 230/2012. Korm. rendelet értelmében a felsőoktatási intézmény és a szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 14.

Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlata

Kérdés: Helyesen jár-e el a foglalkoztató kft. abban az esetben, ha a cégnél szakmai gyakorlatukat töltő főiskolai hallgatók részére a szerződésben meghatározott díjazást fizeti ki, amely után kizárólag a 27 százalékos ehót fizeti meg?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint a foglalkoztató majdnem helyesen jár el.A szakmai gyakorlat idejére a tanuló valóban nem válikbiztosítottá, tehát társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség nemkeletkezik. Az Szja-tv. szerint adómentes járandóságnak minősül a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

Nappali tagozatos főiskolás egyéni vállalkozó

Kérdés: Milyen társadalombiztosítási kötelezettségei lesznek egy nappali tagozatos főiskolai hallgatónak abban az esetben, ha vállalkozói igazolványt vált ki?
Részlet a válaszából: […] A főiskolai tanulmányok folytatásának ideje alatt az egyénivállalkozónak nem kell feltétlenül járulékot fizetnie, csak abban az esetben,ha vállalkozói kivétet (átalányadó-alapot) realizál. A Tbj-tv. 31. § (4)bekezdésének b) pontja ugyanis úgy rendelkezik, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 1.

Főiskolai hallgató biztosított magán-nyugdíjpénztári tagsága

Kérdés: Létesíthet-e magán-nyugdíjpénztári tagságot, és kérheti-e a már befizetett nyugdíjjárulék átutalását a magánnyugdíjpénztárhoz az a nappali tagozatos főiskolai hallgató, aki 2007. január 1-jétől biztosítottá vált, mert közös őstermelői igazolvánnyal gazdálkodik a család, nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségét teljesítette, ez évben befejezi tanulmányait és biztosítással rendelkező munkaviszonyba áll?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésből ugyan nem állapítható meg egyértelműen, devalószínűsítjük, hogy a szóban forgó főiskolai hallgató 35 év alatti, és 2007.január 1-jén első ízben vált biztosítottá. Ha valóban így van, akkor a Tbj-tv.2007. január 1-jén hatályos 4. § n) pontjának 2...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 17.

Főiskolai hallgató beltag egészségügyi hozzájárulása

Kérdés: Kell-e egészségügyi hozzájárulást fizetni egy betéti társaság nappali tagozatos főiskolai hallgató beltagja után, ha személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben üzletvezetőről, tehát gazdasági társaság vezetőtisztségviselőjének társasági jogi jogviszonyban álló tagjáról van szó, akiután az Eho-tv. 6. § (2) bekezdés d) pontja értelmében akkor kell tételesegészségügyi hozzájárulást fizetni, amennyiben az e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Főiskolai hallgató szakmai gyakorlata

Kérdés: Milyen kötelezettségei keletkeznek a munkáltatónak abban az esetben, ha főiskolai hallgatót foglalkoztat, aki a féléves szakmai gyakorlatát tölti? Milyen szerződést kell kötni a hallgatóval a gyakorlat idejére? Kell-e alkalmazni a minimál- és a garantált minimálbérre vonatkozó szabályokat? Milyen szabályokat kell alkalmazni a közterhek megfizetésére?
Részlet a válaszából: […] ...szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben (Fk-tv.) találhatja meg olvasónk. E törvény 31. § (2) bekezdésének d) pontja alapján a főiskolai hallgató gyakorlati képzésével, szakmai gyakorlatával kapcsolatos feladatok ellátására a felsőoktatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.

Nappali tagozatos főiskolai hallgató mint egyéni vállalkozó

Kérdés: Nappali tagozatos főiskolai hallgató egyéni vállalkozói tevékenységet végez. A 2006-2007. tanév I. félévében iskolalátogatási igazolással rendelkezik, a II. félévben passzív hallgatói jogviszonyt igazoltak számára, a 2007-2008. tanévre pedig nem iratkozott be a főiskolára, OKJ-s tanfolyamot szeretne végezni. Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége, illetve mikortól meddig tekinthető tanulónak?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 31. § (4) bekezdése értelmében, ha az egyénivállalkozó egyidejűleg közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappalitagozatán folytat tanulmányokat, a társadalombiztosítási járulék, atermészetbeni egészségbiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 13.

Főiskolai hallgató beltag közterhei

Kérdés: Társas vállalkozóként kell-e valamilyen járulékot fizetnie egy betéti társaság beltagjának, aki főiskolai hallgató, és emellett egy sportegyesület tagja, ahonnan ösztöndíj címén jövedelme származik?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt kell megvizsgálnunk, hogy az említettbeltag milyen jogviszonyban áll a betéti társaságnál. Amennyiben- csak tulajdonos, de a társaság tevékenységében nemközreműködik, munkát nem végez, ezért díjazásban nem részesül, akkor velekapcsolatban járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.

Főiskolai hallgató Start-kártyája

Kérdés: Kiválthatja-e a Start-kártyát egy főiskolai hallgató, aki a tanulmányait ugyan befejezte, de nem kapott még diplomát a nyelvvizsga hiánya miatt, melynek megszerzésére két éve van?
Részlet a válaszából: […] ...elismerést, illetve ahonosítást igazoló határozat bemutatásávaligazolja.Nyilvánvaló, hogy a kérdésben említett, tanulmányaitbefejező főiskolai hallgató még nem rendelkezik az említett dokumentumokegyikével sem, így Start-kártyára csak mint középfokú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 2.
1
2