Tévesen utalt bérpótlék visszavonása

Kérdés: Jogszerűen járt el a foglalkoztató, amikor a munkavállaló munkabéréből levonta az elmúlt hónapban tévesen többletként utalt bérpótlékot?
Részlet a válaszából: […] A válasz megadás előtt néhány nem említett szempontot szükséges tisztázni, mert a munkáltató a munkavállalónak kifizetett munkabérből a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében levonhatja a követelését.A munkáltató legnagyobb igyekezete ellenére is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Járulékok visszafizetése ideiglenes határozat alapján

Kérdés: Valóban visszaigényelheti-e a járulékait az a munkavállaló, aki jelenleg is munkaviszonyban áll, 2007. július hóban előrehozott nyugdíjat igényelt visszamenőlegesen 2007. január 1-jétől, és a nyugdíj-biztosítási igazgatóság küldött a részére egy végzést, mely havi ideiglenes ellátást állapít meg 2007. január 1-jétől? A dolgozó ellátásra való jogosultságát elismerik, de csak a szükséges adatok beérkezése után adják ki a végleges határozatot, ami hosszabb időt vesz igénybe, mivel munkaviszonya nem csak Magyarországon volt. A munkavállaló részére már a nyugdíj-folyósítási törzsszámot is megküldték, de a munkáltató az ideiglenes határozat alapján nem akarja visszatéríteni a járulékokat, a jogerős határozatra vár.
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 73. §-a értelmében, ha a nyugellátásra jogosultságkétséget kizáróan fennáll, a nyugellátás összege azonban adatok hiánya vagyegyéb ok miatt az igénybejelentéstől számított 30 napon belül várhatóan nemhatározható meg, akkor a rendelkezésre álló adatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 12.

Tévesen folyósított ellátás visszavonása

Kérdés: A kifizetőhely a biztosított részére a GYED-maximumot folyósította, egy ellenőrzés megállapítása szerint azonban az évváltás miatt már a GYED-minimumot kellett volna folyósítani. Hogyan vonható vissza a biztosítottól a jogalap nélkül kifizetett nagy összegű ellátás?
Részlet a válaszából: […] A jogalap nélkül felvett ellátást a biztosított elsősorbanakkor köteles visszafizetni, ha erre a felvételtől számított harminc naponbelül írásban kötelezték. A harminc napon túl felvett, jogalap nélküli ellátást pedigattól lehet visszakövetelni, akinek az ellátás felvétele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 24.

Jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetése

Kérdés: A hatályos rendeletek értelmében a nyugdíj visszamenőleg hat hónapra igényelhető, amennyiben a jogosultsági feltételekkel az igénylő rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a nyugellátásban részesülő nem köteles nyugdíjjárulékot és 4 százalékos egészségbiztosítási járulékot fizetni, ezért a tőle levont járulékokat a munkáltatónak részére vissza kell fizetnie. Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha huzamosabb táppénzes állományt követően kerül sor visszamenőleges hatállyal a nyugellátás megállapítására és folyósítására? A munkáltató tb-kifizetőhely lévén táppénzt fizetett a dolgozónak, melyet mint nyugdíjas nem vehetett volna igénybe. A munkáltató törvényesen járt el. Dolgozója nyugdíj-megállapításának dátumáról az Igazgatóság által megküldött határozatból szerzett tudomást. Visszakövetelheti-e a kifizetőhely a korábban kifizetett táppénzt, mert az jogalap nélküli ellátássá vált, vagy a kifizetett ellátás a munkáltató vesztessége?
Részlet a válaszából: […] A hatályos törvényi rendelkezés értelmében nem jár táppénz asaját jogú nyugdíj folyósításának időtartamára. A két ellátás egyidejűleg nemjár. A biztosított a nyugdíj igénylésekor választott a táppénz és a nyugellátásközött. Ez tehát azt jelenti, hogy a felvett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 10.

Tanulmányi szerződés megszűnése

Kérdés: Egy munkaviszonyban álló alkalmazott tanulmányi szerződést köt cégével. A cég az iskolában eltöltött időszakra távolléti díjat számfejt a dolgozónak. A munkavállaló a szerződésben kikötött időn belül szeretne munkahelyet változtatni, felbontják a tanulmányi szerződést. Milyen összeget köteles a munkavállaló visszafizetni a cégnek?
Részlet a válaszából: […] ...illetve képesítésének megszerzése időpontjától kell számítani. A munkáltató a tanulmányi szerződés alapján nyújtott támogatás visszafizetésével - szerződésszegéssel - kapcsolatos igényét fizetési felszólítással [Mt. 162. § (3) bekezdés], vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.

Tagdíj-kiegészítés visszafizetése

Kérdés: Társaságunk egy munkavállalója rokkantnyugdíjas lett, és visszalépett a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. Mi lesz a cégünk által eddig fizetett 4 százalékos magán-nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítésének sorsa, hisz az nem növeli dolgozónk rokkantságinyugdíj-alapját?
Részlet a válaszából: […] ...feledkezik meg az imént elveszettnek aposztrofált összegekről sem, hiszen 313. §-a rendelkezik arról is, hogy a tagdíj-kiegészítések visszafizetésére irányuló kérelmet 5 évig (tehát 2007. december 31-ig) lehet kezdeményezni az illetékes magánnyugdíjpénztárnál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.