Munkabér téves utalása

Kérdés: Milyen szabályozás vonatkozik arra az esetre, ha a munkáltató tévesen utalt munkabért a munkavállaló részére? A munkavállaló jelezte, hogy többet kapott, tehát beleegyezését adta abba, hogy a munkáltató visszavonhatja tőle. Ebben az esetben a munkavállaló határozza meg, hogy hogyan fizeti vissza a tévesen utalt bért, vagy egyeztetnie kell a munkáltatóval? Kell erre vonatkozóan valamilyen megállapodást kötni?
Részlet a válaszából: […] A jogalap nélkül kifizetett munkabért hatvan napon belül van módja a munkáltatónak visszakövetelni. E határidő jogvesztő, vagyis igazolási kérelemnek nincs helye, és a visszakövetelésnek a határidőn belül meg kell érkeznie a munkavállaló részére. A munkáltatónak tehát e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Tévesen folyósított ellátás visszavonása

Kérdés: A kifizetőhely a biztosított részére a GYED-maximumot folyósította, egy ellenőrzés megállapítása szerint azonban az évváltás miatt már a GYED-minimumot kellett volna folyósítani. Hogyan vonható vissza a biztosítottól a jogalap nélkül kifizetett nagy összegű ellátás?
Részlet a válaszából: […] A jogalap nélkül felvett ellátást a biztosított elsősorbanakkor köteles visszafizetni, ha erre a felvételtől számított harminc naponbelül írásban kötelezték. A harminc napon túl felvett, jogalap nélküli ellátást pedigattól lehet visszakövetelni, akinek az ellátás felvétele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 24.

Magán-nyugdíjpénztári tagdíj téves utalása

Kérdés: Hogyan korrigálhatja a munkáltató, ha a magán-nyugdíjpénztári tag járulékát a társadalombiztosítási szervhez utalta?
Részlet a válaszából: […] E gyakorinak mondható eset rendezése jogi értelemben egyszerű,de meglehetősen nagy adminisztrációval járhat, főként ha a helytelengyakorlatot hosszabb időn keresztül folytatták. Ugyanis a tagsági viszonyra ésa tagdíjakra vonatkozó adatokat az illetékes magánnyugdíjpénztár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 9.

Munkabér jogalap nélküli kifizetése

Kérdés: Egy munkavállaló folyószámlájára tévesen egy másik dolgozó járandóságát utalta el a munkáltató. Kérhető-e a banktól a téves utalás egyösszegű leemelése, vagy belép a maximum 33 százalékos levonási szabály?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 154. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a munkáltató kollektív szerződése rendelkezése vagy a munkavállaló megbízása alapján a munkabért vagy annak meghatározott részét a munkavállaló bankszámlájára átutalja.Az Mt. 161. §-a értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.