Úti baleset

Kérdés: A munkahely és a lakás/szállás közötti közlekedés során bekövetkező baleset csak abban az esetben minősül munkabalesetnek, ha az a munkáltató saját vagy bérelt járművével, illetve más szerződés vagy megállapodás alapján biztosított járművel történt. (Ellenkező esetben a baleset nem munkabaleset, hanem ún. úti baleset, amely egy társadalombiztosítási fogalom.) Hogyan kell értelmezni a fenti jogszabályt az alábbi esetben? A dolgozók reggel a cég által szerződésben lévő társaság autóbuszával mentek dolgozni, és sajnos a buszt baleset érte. Az egyik dolgozó súlyosabban, a másik dolgozó könnyebben sérült, a háziorvosa mindkettőt táppénzes állományba vette a baleset napjától.
Részlet a válaszából: […] ...illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját tulajdonában álló, bérleti vagy más szerződés alapján, továbbá egyéb megállapodás alapján biztosított járművel történt.A munkabaleseteket minden...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Útiköltség-térítés túlóra esetén

Kérdés: Hogyan számolható el az útiköltség-térítés a munkavállaló hétvégére elrendelt túlórájára történő utazásra, ha a dolgozó az érintett hónapban havibérletet kap, de a hétvégén a saját gépjárművével megy be dolgozni? Adható adómentes költségtérítés ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltatónak vagy a helyközi közösségi közlekedés költségéhez (bérlet, menetjegy) kell hozzájárulnia, vagy költségtérítést kell kifizetnie a munkában töltött napokra a közforgalmi úton mért oda-vissza távolság alapján. Munkanapon belül csak azonos elszámolási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Munkába járás költségtérítése

Kérdés: Adható adómentes költségtérítés a munkába járásra azoknak a dolgozóknak, akik az év nagy részében egy több céget érintő szerződéses buszjárattal járnak dolgozni, de amikor más cégeknél nyári leállás van, akkor a busz nem közlekedik, ezért a munkavállalóknak máshogyan kell megoldaniuk a munkahelyre történő bejutást?
Részlet a válaszából: […] ...határon kívülről munkába járó munkavállaló utazási költségeihez hozzájárulni, ami történhet a tömegközlekedési jegy-bérlet hozzájárulással, a munkavállaló saját járműhasználata költségeinek megtérítésével, a munkáltató és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

A munkáltató készfizető kezesi felelőssége a munkabérletiltás érvényesítése során

Kérdés: Milyen összegig köteles helytállni a munkáltató abban az esetben, ha csak részlegesen teljesítette a munkabérletiltásra vonatkozó kötelezettségét? A városi bíróság a felek megállapodása alapján előre esedékesen minden hónap 10. napjáig fix összegben 20 ezer forint gyermektartásdíj megfizetéséről rendelkezett, és ezenfelül arról, hogy minden kifizetéskor a további munkabér jellegű juttatás (prémium, jutalom, jutalék) húsz százalékát a munkáltató a kifizetésre rendelt munkabérből levonja, és a tartásra jogosult részére utalás útján teljesíti. A munkáltató több ízben kizárólag a fix összegű tartási kötelezettség letiltása érdekében intézkedett, és a további bérelemekből a százalékos levonást nem teljesítette.
Részlet a válaszából: […] ...munkabérletiltásban alkalmazott rendszeres levonási kötelezettség érvényesítése során a munkáltató kiemelt figyelmét és kellő körültekintését nem kizárólag a munkavállalójával szemben kihelyezett, tulajdonképpen hozzá telepített kényszerintézkedés, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

A Kit. hatálya alatt álló kormányzati tisztviselő visszafizetni rendelt végkielégítésének pénzintézeti végrehajtása

Kérdés: Álláshely elvonása következményeként végkielégítésben részesülő, azonban ismételten kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részét a 185/2022. Korm. rendelet alapján a korábban kifizető foglalkoztató részére köteles visszafizetni. Azonban az ellene folyamatban lévő végrehajtási eljárásban a bankszámlájára kiadott beszedési megbízással azt a végrehajtó leemelte, a pénzintézet pedig teljesítette. A végkielégítés visszafizetésére így már nem rendelkezik elegendő fedezettel. Melyek a jogkövető eljárásnak az egyes lépései, és miként járjon el ebben a helyzetben?
Részlet a válaszából: […] ...a 200 ezer forint közötti rész 50 százaléka vonható végrehajtás alá.A pénzintézetnél kezelt összegre folytatott végrehajtás a munkabérletiltástól mint a pénzforgalmi végrehajtás gyakrabban alkalmazott intézkedésétől jelentős mértékben különbözik abban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Végrehajtó által visszautalt munkavállalótól levont munkabér

Kérdés: Mi a munkáltató feladata abban az esetben, ha a munkavállaló jövedelmét terhelő letiltás következtében a munkavállaló munkabérét végrehajtás keretében levonta, és ezt a korábban elutalt munkabért a végrehajtó visszautalta a munkáltatónak? Mi a jogszerű, követendő eljárás, mielőtt a munkavállaló részére az kifizetésre kerül?
Részlet a válaszából: […] ...munkabérletiltással mint végrehajtói intézkedéssel a végrehajtásra jogosult a kényszerintézkedés egy részét a munkáltatóhoz telepíti.A végrehajtó az adós munkáltatóját, illetőleg az adós számára járandóságot, illetményt, munkából eredő díjazást rendszeresen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

ChatGPT használata végrehajtási eljárás során

Kérdés: Beépíthető a végrehajtási eljárás folyamatába a ChatGPT használata, illetve kiváltható teljesen az ügyintéző munkája a csetrobot által?
Részlet a válaszából: […] ...- az emberi gondolkodástól továbbra sem lesznek függetleníthetőek.A csetrobot viszonylag jelentős mennyiségben tárol információt a munkabérletiltásról, ami szerinte olyan jogi intézkedés, melyben a munkáltató megakadályozza a munkavállalókat abban, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Költségtérítés távmunka esetén

Kérdés: Hogyan kell figyelembe vennie a munkáltatónak a keresőképtelenség, illetve a szabadság napjait azoknak a munkavállalóknak az esetében, akik távmunkában dolgoznak, és ezért adómentes költségtérítést kapnak? Az érintett munkavállalók között vannak olyanok, akik kizárólag távmunkában dolgoznak, és olyanok is, akik időnként a cég telephelyén is végeznek munkát.
Részlet a válaszából: […] ...24. pont c) és d) alpontja alapján (az internethasználat díja; a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja, a fűtés, a világítás és a technológiai energia díja) költséget nem számol el. A minimálbér 2023-ban bruttó 232...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Levonásmentes munkabér fogalma

Kérdés: Melyek azok az esetek, amikor mentesül a végrehajtás alól a munkavállaló munkabére vagy ennek egy meghatározott része? Léteznek olyan kivételezett végrehajtás alá vont követelések, amikor a korlát nem érvényesül, és a munkabérletiltás a levonásmentes bérre tekintet nélkül kiterjeszthető?
Részlet a válaszából: […] ...nyer különös jelentőséget, az értelmezéséhez nem a munkavégzést szabályozó normaszöveg, hanem a végrehajtás, ezen belül a munkabérletiltás rendelkezéseinek ismerete szükséges.A munkabér védelmének alapja az Mt. 161. §-ának (1) bekezdése, amely szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Munkába járás

Kérdés: Fizetni kell mindkét munkavállaló részére saját gépjárművel történő munkába járás címén költségtérítést abban az esetben, ha munkavállalók (férj és feleség) ugyanannál a munkáltatónál dolgoznak, óvodás gyermeket nevelnek közös háztartásban, és egy gépjárművel járnak munkába? A munkáltató biztosít ingyenes buszjáratot a munkaidő kezdetére és végére a lakóhely és a munkavégzés helye között. Hivatkozhat arra, hogy emiatt csak az egyik munkavállaló részére fizet, vagy mindkét munkavállaló jogosult a költségtérítésre?
Részlet a válaszából: […] ...ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van, és a tömegközlekedésre szóló jegy vagy bérlet alapján munkába járás költségét nem térítik meg, a munkáltatónak a közigazgatási határon kívülről történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.
1
2
3
23