Munkabérletiltás helyett részletfizetés

Kérdés: Milyen feltételei vannak a részletfizetés engedélyezésének az adósság megfizetésére a végrehajtási eljárásban és azon belül a munka-bérletiltás rendszerében? Valóban elkerülhető a munkabér letiltása a részletfizetéssel?
Részlet a válaszából: […] ...részletfizetés tartamában szünetel a végrehajtás, ezzel elkerülhetővé válik a további kényszercselekmények alkalmazása.A munkabérletiltás érvényesítése során alkalmazott kógens szabályozás szerint a munkáltató a Vht. 75. §-a alapján köteles az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Hazautazás költségei

Kérdés: Milyen adóvonzata van, ha a munkáltató megtéríti a hazautazást, illetve hányszor köteles ezt megtenni az alábbi esetben? A dolgozó ideiglenes lakcíme Budaörs, életvitelszerűen ott él, a napi munkába járás onnan történik. Állandó lakcíme Kecskemét. A munkahelye Biatorbágyon van, a cég biatorbágyi székelyére történő utazáshoz tömegközlekedést nem lehet igénybe venni. Köteles a munkáltató megtéríteni a munkavállaló számára a Kecskemétre történő hazautazást?
Részlet a válaszából: […] ...történő oda- és visszautazás számít.A munkáltató tehát köteles a hazautazás költségeit hetente egyszer megtéríteni, jegy vagy bérlet árának megtérítése esetén a bérlet, jegy árának legalább 86 százalékáig. A hazautazás költségeit 2022-ben maximum havi 41...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Levonás alól mentes és korlátlanul végrehajtható munkabér

Kérdés: Milyen befolyással bír a levonás alól mentes munkabérrész, illetve a korlátlanul végrehajtás alá vonható munkabér összegére a végrehajtás, így a munkabérletiltás rendszerében bekövetkezett 2023. évi módosítás?
Részlet a válaszából: […] ...végrehajtási eljárás egyes cselekményei, azon belül a munkabérletiltás adósra nézve sérelmes rendelkezései szélsőséges megnyilatkozásokat és indulatot gerjesztettek, ami a jogalkotót arra ösztönözte, hogy a végrehajtási eljárás rendeltetésének és céljának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Fogyatékossági támogatásban részesülő személy kísérőjének utazási kedvezménye

Kérdés: Teljes árú jegyet kell vennie a szülőnek, vagy jogosult valamilyen kedvezményre abban az esetben, ha a fogyatékossági támogatásra jogosult, segítségre szoruló gyermekével utazik? A gyermek rendelkezik a nevére szóló utazási kártyával.
Részlet a válaszából: […] ...igazoló okmány - ilyen lehet például az útlevél, a jogosítvány vagy a diákigazolvány - felmutatását is megkövetelhetik a jegy- vagy bérletváltás, illetőleg a járművön történő ellenőrzés alkalmával. Az igazolványon szerepel egy hatályosságot jelölő időpont....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Munkabérletiltás szakképzési munkaszerződés esetén

Kérdés: Érvényesíthető a munkabért terhelő munkabérletiltás a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott személy munkabéréből, ha személyijövedelemadóelőleg-levonás nem történt?
Részlet a válaszából: […] ...vagy akár az útiköltség-térítés.A megfogalmazott kérdés az egzakt és kétségtelen munkaviszony ellenére a munkabért terhelő munkabérletiltások érvényesítése során azt a kisegítő jelleggel alkalmazott rendezőelvet helyezi előtérbe, melyet a jogalkotó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Munkába járás költsége

Kérdés: Helyesen jár el az a budapesti székhelyű munkáltató, aki csak a Volánbusz-bérlet 86 százalékát téríti meg annak a munkavállalónak, akinek a lakcíme Budapesten kívül van, így BKK-bérletet is vennie kell?
Részlet a válaszából: […] ...árú, valamint a 85/2007. Korm. rendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának (2)-(3) bekezdésben foglalt mértékét, amennyiben a munkavállalóa) belföldi vagy határon átmenő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Letiltás munkáltató által nyújtott rezsitámogatásból

Kérdés: Érvényesíthető a munkabérletiltás a munkáltató által a megnövekedett lakossági energiaárak ellentételezésére fizetett rezsitámogatásból, vagy ez a juttatás mentes a végrehajtás alól?
Részlet a válaszából: […] A rezsicsökkentés részbeni kivezetése által okozott munkavállalói terhek enyhítése érdekében számos munkáltató mérlegeli az úgynevezett rezsitámogatás jellegű juttatástípusok kifizetését.A támogatásra jellemző, hogy általában egyszeri, rendkívüli és az egyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Távmunka költségeinek elszámolása

Kérdés: Milyen hatásai lehetnek a távmunka bevezetésének, különös tekintettel az aktuális hazai energiaárakra?
Részlet a válaszából: […] ...(ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díjat), a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja, a fűtés, a világítás és a technológiai energia díja azzal, hogy ha a lakás és a munkavégzési hely műszakilag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Végrehajtás fejlesztési foglalkoztatási díjból

Kérdés: Köteles érvényesíteni az illetékes bíróság által a jelenlegi foglalkoztatást megelőzően elrendelt tartásdíjfizetési kötelezettséget a foglalkoztatónak minősülő kifizető egy fejlesztésben részt vevő ellátott fejlesztési foglalkoztatási díjából?
Részlet a válaszából: […] ...meg a letiltás alól mentes juttatásokat. Az ott nem sorolt kifizetési jogcímekből a munkáltató kötelező jelleggel érvényesíti a munkabérletiltást.(Kéziratzárás: 2022. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Munkabérletiltás egyszerűsített foglalkoztatás esetén

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató a következő esetben? Egy munkavállaló munkabérére végrehajtó által küldött letiltás érkezett, amelynek a munkáltató mindenben eleget tett. 2022. június 30-án a munkavállaló felmondása miatt a munkaviszony megszűnt, amelyről a munkáltató értesítette a végrehajtót. A következő hónapban ugyanez a dolgozó egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozott korábbi munkáltatójánál, összesen 9 napot. Le kell vonnia a munkáltatónak a korábbi letiltás összegét, tekintettel arra, hogy tudomása van a munkavállaló kötelezettségéről, vagy várja meg a végrehajtó hivatalos értesítését? Érvényesíthető a letiltás az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony alapján kifizetett munkabérre is?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltatónak címzett, kiadmányozott munkabérletiltással a végrehajtásra jogosult tulajdonképpen végrehajtói részintézkedést telepít a munkáltatóhoz. A tartozás kiegyenlítése érdekében a munkabérből érvényesített munkabérletiltás a hitelezői igény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.
1
2
3
22