Munkabérletiltás egyszerűsített foglalkoztatás esetén

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató a következő esetben? Egy munkavállaló munkabérére végrehajtó által küldött letiltás érkezett, amelynek a munkáltató mindenben eleget tett. 2022. június 30-án a munkavállaló felmondása miatt a munkaviszony megszűnt, amelyről a munkáltató értesítette a végrehajtót. A következő hónapban ugyanez a dolgozó egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozott korábbi munkáltatójánál, összesen 9 napot. Le kell vonnia a munkáltatónak a korábbi letiltás összegét, tekintettel arra, hogy tudomása van a munkavállaló kötelezettségéről, vagy várja meg a végrehajtó hivatalos értesítését? Érvényesíthető a letiltás az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony alapján kifizetett munkabérre is?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltatónak címzett, kiadmányozott munkabérletiltással a végrehajtásra jogosult tulajdonképpen végrehajtói részintézkedést telepít a munkáltatóhoz. A tartozás kiegyenlítése érdekében a munkabérből érvényesített munkabérletiltás a hitelezői igény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Távmunkavégzés költségtérítése

Kérdés: Mennyiben szolgálhatja a munkáltató és a munkavállaló közös gazdasági érdekeit az otthoni munkavégzés az új jogszabályi környezet figyelembevételével?
Részlet a válaszából: […] ...sorolható a távmunkavégzéshez, kapcsolattartáshoz szükséges számítástechnikai eszköz beszerzése, internethasználat díja, esetleges bérleti díj, fűtés, világítás díja azzal, hogy ezeket a távmunkavégzéssel arányosan lehet figyelembe venni.A járványügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Ekhós munkavállaló juttatásai

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást választó munkavállalók esetében a jutalom, a bérlet-hozzájárulás, illetve az egyéb cafeteriaelemek után? Az szja szerinti adózás alá eső dolgozók esetében ezek a tételek a bérhez hasonlóan adóznak, kérdés viszont, hogy az ekhósok esetében ezen juttatások után szintén az általános szabályok szerint kell megfizetni a közterheket, vagy ebben az esetben is alkalmazható az ekho?
Részlet a válaszából: […] ...a kifizető a munkaviszonyban álló magánszemély részére a tevékenység ellenértékeként a minimálbért meghaladóan teljesít - pl. bérlet-hozzájárulás, jutalom, cafeteriakifizetés -, nem a személyi jövedelemadó szabályai szerint, hanem az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Hazautazás költsége

Kérdés: Köteles megtéríteni a budapesti székhelyű munkáltató a munkavállaló hazautazási költségeit a leadott utazási jegyek ellenében abban az esetben, ha állandó lakcíme egy távoli határ menti városban van, de egyébként Budapesten él élettársával, akivel egy közös gyermeket is nevelnek? A munkavállaló így havonta több 10 ezer forintos utazási költséget kap, de a munkáltató feltételezése szerint visszaélésről van szó.
Részlet a válaszából: […] ...vázolt helyzetben - ha csak emiatt nem vállalja egy esetleges munkaügyi jogvita következményeit - köteles a dolgozó által bemutatott bérlet vagy menetjegy árának a 86 százalékát megtéríteni havonta legfeljebb 41 760 forintig. A költségtérítés maximum havi összegét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Munkabérletiltás

Kérdés: Érvényesíteni kell a munkáltatónak a munkabérletiltást a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt juttatásból is?
Részlet a válaszából: […] ...rendeltetésű fizetési számlán kizárólag a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásaként utalt pénzeszközök írhatók jóvá.A munkabérletiltás érvényesítése során alkalmazott rendezőelv szerint a Vht. 65. § (4) bekezdésében foglaltak ismeretében a levonás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Öregségi nyugdíjhoz kapcsolódó kedvezmények

Kérdés: Kaphatnak nyugdíjas-igazolványt a nők 40 éves kedvezményes nyugdíját igénybe vevők, illetve jogosulttá válnak kedvezményes BKK-bérlet igénybevételére, valamint egyéb nyugdíjasoknak járó kedvezményekre?
Részlet a válaszából: […] ...is jogosult.A nők kedvezményes nyugdíjában részesülő személy is jogosult lehet például- a nyugdíjasokat megillető kedvezményes BKK-bérlettel történő utazásra, valamint vasúti közlekedéshez az "Ellátottak utazási utalványá"-ra is, melyet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Munkáltató által elrendelt képzés

Kérdés: Jár munkabér, illetve pótlék a munkáltató által elrendelt, jogszabály által előírt képzés idejére az alábbi esetben? Az érintett dolgozókat egyhavi munkaidőkeretben foglalkoztatják, 6.00-14.20-ig tart a munkaidejük, de általában hamarabb befejezik a munkát, így havonta 8-24 órával kevesebbet dolgoznak, mint a keret szerinti tényleges munkaidejük, viszont a kieső időre is megkapják a munkabérüket. Túlórának minősül a képzés időtartama, ha munkaidőn túl zajlik, hetente három alkalommal kb. egy hónapon keresztül? Kell pluszban fizetni a képzésre annak ellenére, hogy arra az időre is megkapják a dolgozók a bérüket, amikor ténylegesen nem dolgoznak? Milyen nyilvántartási kötelezettsége van a munkáltatónak a képzéssel kapcsolatban? Van valamilyen kötelezettsége a munkáltatónak azon munkavállalók esetében, akik távolabbi helyekről járnak be dolgozni, és a tanfolyam miatt csak kb. 1-1,5 óra várakozással tudnak este hazaérni? A dolgozók a havi bérlettérítést 100 százalékban megkapják.
Részlet a válaszából: […] A kérdés több jogszabályi rendelkezést is érint, amelyek egységes átlátásához érdemes a kérdés különböző aspektusait először önmagukban megvizsgálni.A továbbképzés tekintetében a munkaviszonyra vonatkozó alapelvek irányából kell megközelíteni a szituációt. Az Mt. 6...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Végrehajtás rendelkezéseinek megváltoztatása

Kérdés: Teljesítheti az önálló bírósági végrehajtó által kiadott munkabérletiltást érvényesítő munkáltató a végrehajtást kérő faktorcég arra irányuló kérését, hogy a munkavállalótól levont tartozást ne a letiltáson szereplő bankszámlára, hanem egy újonnan nyitott számlára utalja? Az új számla nyitására a végrehajtást kérő cég hibáján kívül került sor, mert a korábbi számlavezető bankja váratlanul végelszámolás alá került.
Részlet a válaszából: […] ...legkésőbb a letiltás átvételét követő napon értesítse a munkavállalót arról, hogy a munkabérét terhelően letiltás érkezett. A munkabérletiltás szabályrendszerében tetten érhető a szándékolt egyirányú kommunikáció. Az adós a munkáltató felé a letiltást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Termőföld értékesítése

Kérdés: Kell személyi jövedelemadót fizetni, és ha igen, akkor milyen összegben, ha egy magánszemély értékesíteni kíván egy összesen 20 hektár nagyságú szántót és legelőt, amit 2018-ban az édesapjától kapott ajándékba?
Részlet a válaszából: […] ...az adásvételi szerződés keltét követő 12. hónap utolsó napja. Ha a termőföld harmadik féllel kötött szerződés alapján haszonbérletben van, akkor kezdőnapnak a haszonbérleti szerződés lejártát követő december 31-ét kell tekinteni.Adómentes a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Végrehajtás adó-visszatérítésből

Kérdés: Végrehajtás alá vonható a személyi jövedelemadó visszatérített hányada? Megtagadhatja az adóhatóság az szja kiutalását a végrehajtás alá vont tartozás okán, ha a személyijövedelemadó-visszatérítésre jogosult, gyermeket nevelő szülő ellen egyidejűleg adóhatósági és bírósági végrehajtási eljárás is folyamatban van?
Részlet a válaszából: […] ...a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg végrehajtásával rokon vonásokat mutató pénzforgalmi végrehajtásnak minősülő munkabérletiltás szabályozása - a munkabérből történő levonásánál azt az összeget rendeli a letiltás alapjául, amely a munkabért terhelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.
1
2
3
21