Duális képzésben részt vevő hallgatók juttatásai

Kérdés: Milyen módon adható helyi, illetve távolsági bérlet a duális képzésben részt vevő hallgatók részére? Milyen adó és járulék terheli a munkaadót és a hallgatót ezen juttatás alapján? Milyen feltételekkel fizethető szabadságmegváltás a hallgatónak?
Részlet a válaszából: […] ...felül, de összességében a tárgyhó első napján érvényes minimálbért meg nem haladó mértékű juttatást, pl. helyi- vagy távolságibérlet-juttatást, szabadságmegváltást fizet ki, adóköteles jövedelem nem keletkezik.A minimálbért meghaladó juttatás, kifizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.
Kapcsolódó címkék:    

Adómentes közlekedési kedvezmény

Kérdés: Keletkezik valamilyen közteher-fizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy közlekedési szolgáltatást végző munkáltató a munkavállalójának adómentesen egész évre szóló díjmentes utazást lehetővé tevő bérletet juttat, de a munkavállaló munkaviszonya év közben megszűnik, a bérletet azonban továbbra is használhatja?
Részlet a válaszából: […] A 498/2013. Korm. rendelet tartalmazza az Szja-tv. felhatalmazása alapján az adómentes közlekedési kedvezmény szabályait. A kormányrendelet alapján a 2012. évi XLI. tv. szerinti országos, regionális vagy elő­városi közúti vagy helyi menetrend szerinti személyszállítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 31.

Munkavégzés feltételeként biztosított helyi bérlet

Kérdés: Alkalmazható-e személyesen közreműködő tag esetében a helyibérlet-juttatás, amelyről a NAV honlapján megjelent egy tájékoztató, de ez nem derül ki belőle? Pontosan milyen munkakörök esetén alkalmazható ez a juttatás?
Részlet a válaszából: […] ...NAV honlapján megjelent tájékoztató a munkavégzésellátásához biztosított helyi bérlet juttatásáról szól. A tájékoztató alapján amunkavégzés, tevékenység feltételeként, a tevékenység ellátásának hatókörébenbiztosított helyi bérlet juttatására nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 13.

Utazási bérlet utólagos elszámolása

Kérdés: Valóban az új jogszabályok alapján kellett-e elszámolni a 2010. május elején kifizetett április havi utazási bérletet? Az új jogszabály rendelkezéseit kell-e alkalmazni abban az esetben is, ha egy munkavállaló utólag adta le a 2009. december hónapra vonatkozó utazási bérletét?
Részlet a válaszából: […] A munkába járás utazási költségtérítéseit szabályozó 39/2010.Korm. rendelet 2010. május 1-jén lépett hatályba, ugyanezen a napon hatályátvesztette a korábbi időszakra vonatkozó 78/1993. Korm. rendelet.A hatályba lépő új kormányrendelet semmilyen átmenetirendelkezést,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Utazási kedvezménnyel vásárolt bérlet megtérítése

Kérdés: Megtérítheti-e adómentesen a munkáltató a közigazgatási határon kívülről munkába járó munkavállalónak a nyugdíjasbérletet?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdésének felvezető szövege szerint a munkába járás költségeinekmegtérítése során a munkáltató megtéríti a teljes árú bérlet, a menetjegy,valamint az utazási kedvezménnyel megváltott bérlet, menetjegy (nyugdíjas-,diák-, közalkalmazotti kedvezmény stb....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.

Helyi bérlet megtérítése munkába járás esetén

Kérdés: Megtérítheti-e a munkáltató adómentesen a budapesti helyi bérletet a munkavállaló számára, ha a közigazgatási határon kívüli lakóhelyéről csak akkor tud bejutni a munkahelyére, ha átutazik Budapesten?
Részlet a válaszából: […] ...tette lehetővé, de a 2010. május1-jén hatályba lépő 39/2010. Korm. rendelet lehetővé teszi az átutazás miattszükségessé váló helyi bérlet megtérítését is.A rendelet 2. § a) pontja szerint munkába járásnak minősül anapi munkába járás és a hazautazás, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 4.

Vidéki dolgozók bérlete

Kérdés: Van-e annak akadálya, hogy a munkáltató a cafeteria-rendszer keretében a vidéki dolgozók bérlettérítését 100 százalékra egészítse ki?
Részlet a válaszából: […] ...juttatás.Mint ismeretes, a 78/1993. Korm. rendelet alapján amunkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni a munkába járást szolgálóbérlettel vagy teljes árú menetjeggyel való elszámolás ellenében azok díjának- 86 százalékát, ha országos közforgalmú vasút...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 26.

2010. évre vonatkozó bérlet kiadása 2009-ben

Kérdés: Alkalmazhatóak-e a 2009. évre vonatkozó jogszabályok a 2009. december hónapban megvásárolt és a dolgozónak 2009. december 31-ig kiadott, 2010. évre vonatkozó (éves, negyedéves vagy havi) utazási bérlet esetén?
Részlet a válaszából: […] ...fordulata alapjánkell meghatározni, azaz a szerzés időpontja a vagyongyarapodás ténylegesidőpontja.Ennek megfelelően, ha a 2010. évi helyi bérletet még2009-ben átadják a dolgozónak, akkor a juttatás időpontja 2009. év, és ajuttatás adómentes. Ha a bérletet - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 15.

Bérletjuttatás elszámolása kilépő dolgozó esetén

Kérdés: Hogyan kell nyilvántartani a 2006. év decemberében vásárolt 2007. évi helyi közlekedésibérlet-juttatást, beszámítható-e a 2006. évi 400 ezres keretbe, illetve ha nem, akkor hogyan kell elszámolni annak a dolgozónak fenti juttatását, aki 2007. február 15-én kilépett, és a munkáltatónak azt nyilatkozta, hogy az időarányos részt május, június hóban a cég számára megfizeti?
Részlet a válaszából: […] ...szerint béren kívülijuttatásnak az adóévben biztosított juttatásokat kell beszámítani, ezértnyilvánvaló, hogy a megvásárolt éves bérlet annak az évnek a béren kívülijuttatások keretét fogja terhelni, amikor a juttatás történt. Az adóköteles és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 5.

Munkába járás költségeinek megtérítése

Kérdés: Mely utazásibérlet-juttatások tartoznak az adómentes béren kívüli juttatások közé, illetve a 400 ezer forintos összeghatárba abban az esetben, ha egy budaörsi székhelyű cég kifizeti a dolgozóinak a BKV-bérletet, a BKV környéki bérlet értékét, a MÁV-bérletet, a Volánbusz-bérletet, illetve a HÉV-bérlet költségét, mivel a dolgozók egy része vidékről vagy Budapest környékéről jár be dolgozni a cég budaörsi székhelyére. A cég a HÉV-, Volánbusz- és a MÁV-bérlet teljes árát megtéríti, nem csak a kormányrendeletben előírt 80 százalékot.
Részlet a válaszából: […] ...van arra, hogy a közigazgatási határon kívülrőltörténő bejárás bérlettérítését és a helyi utazási bérletet is adómentesenjuttassák a dolgozónak. Ugyanakkor a kétféle juttatásnak eltérő feltételeivannak, és kombinált bérlet esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 16.
Kapcsolódó címkék:      
1
2