Levonásmentes munkabér fogalma

Kérdés: Melyek azok az esetek, amikor mentesül a végrehajtás alól a munkavállaló munkabére vagy ennek egy meghatározott része? Léteznek olyan kivételezett végrehajtás alá vont követelések, amikor a korlát nem érvényesül, és a munkabérletiltás a levonásmentes bérre tekintet nélkül kiterjeszthető?
Részlet a válaszából: […] ...nyer különös jelentőséget, az értelmezéséhez nem a munkavégzést szabályozó normaszöveg, hanem a végrehajtás, ezen belül a munkabérletiltás rendelkezéseinek ismerete szükséges.A munkabér védelmének alapja az Mt. 161. §-ának (1) bekezdése, amely szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Munkába járás

Kérdés: Fizetni kell mindkét munkavállaló részére saját gépjárművel történő munkába járás címén költségtérítést abban az esetben, ha munkavállalók (férj és feleség) ugyanannál a munkáltatónál dolgoznak, óvodás gyermeket nevelnek közös háztartásban, és egy gépjárművel járnak munkába? A munkáltató biztosít ingyenes buszjáratot a munkaidő kezdetére és végére a lakóhely és a munkavégzés helye között. Hivatkozhat arra, hogy emiatt csak az egyik munkavállaló részére fizet, vagy mindkét munkavállaló jogosult a költségtérítésre?
Részlet a válaszából: […] ...ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van, és a tömegközlekedésre szóló jegy vagy bérlet alapján munkába járás költségét nem térítik meg, a munkáltatónak a közigazgatási határon kívülről történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Igazolás letiltásról

Kérdés: Milyen formában kell feltüntetni a végrehajtóval kötött megállapodás alapján létrejött részletfizetés miatt szüneteltetett letiltást a kilépő igazoláson? Rá kell vezetnie a nyomtatványra a munkáltatónak, hogy a munkavállaló jövedelme letiltás alatt áll?
Részlet a válaszából: […] ...biztosításának tartamában a Vht. 52. §-ának f) pontja alapján a végrehajtás szünetel, ezért annak időtartama alatt a munkabérletiltást érvényesíteni nem kell, melynek tényét a tartozásigazolásra az azt kiállító munkáltató rávezeti.(Kéziratzárás: 2023...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Munkabérletiltás helyett részletfizetés

Kérdés: Milyen feltételei vannak a részletfizetés engedélyezésének az adósság megfizetésére a végrehajtási eljárásban és azon belül a munka-bérletiltás rendszerében? Valóban elkerülhető a munkabér letiltása a részletfizetéssel?
Részlet a válaszából: […] ...részletfizetés tartamában szünetel a végrehajtás, ezzel elkerülhetővé válik a további kényszercselekmények alkalmazása.A munkabérletiltás érvényesítése során alkalmazott kógens szabályozás szerint a munkáltató a Vht. 75. §-a alapján köteles az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Hazautazás költségei

Kérdés: Milyen adóvonzata van, ha a munkáltató megtéríti a hazautazást, illetve hányszor köteles ezt megtenni az alábbi esetben? A dolgozó ideiglenes lakcíme Budaörs, életvitelszerűen ott él, a napi munkába járás onnan történik. Állandó lakcíme Kecskemét. A munkahelye Biatorbágyon van, a cég biatorbágyi székelyére történő utazáshoz tömegközlekedést nem lehet igénybe venni. Köteles a munkáltató megtéríteni a munkavállaló számára a Kecskemétre történő hazautazást?
Részlet a válaszából: […] ...történő oda- és visszautazás számít.A munkáltató tehát köteles a hazautazás költségeit hetente egyszer megtéríteni, jegy vagy bérlet árának megtérítése esetén a bérlet, jegy árának legalább 86 százalékáig. A hazautazás költségeit 2022-ben maximum havi 41...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Levonás alól mentes és korlátlanul végrehajtható munkabér

Kérdés: Milyen befolyással bír a levonás alól mentes munkabérrész, illetve a korlátlanul végrehajtás alá vonható munkabér összegére a végrehajtás, így a munkabérletiltás rendszerében bekövetkezett 2023. évi módosítás?
Részlet a válaszából: […] ...végrehajtási eljárás egyes cselekményei, azon belül a munkabérletiltás adósra nézve sérelmes rendelkezései szélsőséges megnyilatkozásokat és indulatot gerjesztettek, ami a jogalkotót arra ösztönözte, hogy a végrehajtási eljárás rendeltetésének és céljának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Fogyatékossági támogatásban részesülő személy kísérőjének utazási kedvezménye

Kérdés: Teljes árú jegyet kell vennie a szülőnek, vagy jogosult valamilyen kedvezményre abban az esetben, ha a fogyatékossági támogatásra jogosult, segítségre szoruló gyermekével utazik? A gyermek rendelkezik a nevére szóló utazási kártyával.
Részlet a válaszából: […] ...igazoló okmány - ilyen lehet például az útlevél, a jogosítvány vagy a diákigazolvány - felmutatását is megkövetelhetik a jegy- vagy bérletváltás, illetőleg a járművön történő ellenőrzés alkalmával. Az igazolványon szerepel egy hatályosságot jelölő időpont....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Munkabérletiltás szakképzési munkaszerződés esetén

Kérdés: Érvényesíthető a munkabért terhelő munkabérletiltás a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott személy munkabéréből, ha személyijövedelemadóelőleg-levonás nem történt?
Részlet a válaszából: […] ...vagy akár az útiköltség-térítés.A megfogalmazott kérdés az egzakt és kétségtelen munkaviszony ellenére a munkabért terhelő munkabérletiltások érvényesítése során azt a kisegítő jelleggel alkalmazott rendezőelvet helyezi előtérbe, melyet a jogalkotó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Munkába járás költsége

Kérdés: Helyesen jár el az a budapesti székhelyű munkáltató, aki csak a Volánbusz-bérlet 86 százalékát téríti meg annak a munkavállalónak, akinek a lakcíme Budapesten kívül van, így BKK-bérletet is vennie kell?
Részlet a válaszából: […] ...árú, valamint a 85/2007. Korm. rendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának (2)-(3) bekezdésben foglalt mértékét, amennyiben a munkavállalóa) belföldi vagy határon átmenő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Letiltás munkáltató által nyújtott rezsitámogatásból

Kérdés: Érvényesíthető a munkabérletiltás a munkáltató által a megnövekedett lakossági energiaárak ellentételezésére fizetett rezsitámogatásból, vagy ez a juttatás mentes a végrehajtás alól?
Részlet a válaszából: […] A rezsicsökkentés részbeni kivezetése által okozott munkavállalói terhek enyhítése érdekében számos munkáltató mérlegeli az úgynevezett rezsitámogatás jellegű juttatástípusok kifizetését.A támogatásra jellemző, hogy általában egyszeri, rendkívüli és az egyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.
1
2
3
22