Munkaviszony megszüntetése munkavállaló által

Kérdés: Jár juttatás a munkavállaló részére, ha határozatlan idejű szerződését megszüntette, majd kérte a munkáltatót, hogy a felmondási időtől tekintsen el?
Részlet a válaszából: […] ...köteles ugyanis a munkavállalót felmenteni a munkavállaló kérésének megfelelően legfeljebb két részletben. Erre az időszakra (felmentés), abban az esetben, amennyiben a munkaviszonyt a munkáltató szüntette meg, a munkavállaló részére távolléti díj jár, kivéve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Gondozói munkaidő-kedvezmény

Kérdés: Jogosult lesz jövedelemre a munkavállaló abban az esetben, ha igénybe veszi az új gondozói szabadságot? Biztosítottnak minősül a munkavállaló ezeken a napokon?
Részlet a válaszából: […] ...több lehetőségük legyen a munkaerőpiacon maradni, ezért minden munkavállalónak biztosítani kell a jogosultságot évente legalább öt nap felmentésre a munkavégzés és rendelkezésre állási kötelezettség alól, melyet két részletben vehetnek igénybe. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Öregségi nyugdíjas személy munkavállalása

Kérdés: Vállalhat munkát egy öregségi nyugdíjas személy, akinek jelenleg 115 000 forint a nyugdíja? Amennyiben igen, milyen összegű jövedelmet vehet fel anélkül, hogy veszélyeztetné az ellátását?
Részlet a válaszából: […] ...szabályozás alól - a közfeladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében - 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig felmentést kaptak azok a személyek, akik szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Nyugdíjkorhatárt betöltött közalkalmazott továbbfoglalkoztatása

Kérdés: Köteles nyugdíjba vonulni egy helyi önkormányzat által fenntartott, szolgáltató feladatokat ellátó költségvetési intézmény közalkalmazott dolgozója, ha betölti a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, vagy megteheti, hogy nem igényli a nyugdíjat, és tovább dolgozik? Kell kérni valamilyen engedélyt, esetleg elég a munkáltató írásos engedélye?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 30. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel megszüntetheti abban az esetben (is), ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül az Mt. 294...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Csoportos létszámcsökkentés

Kérdés: Mikor minősül több munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése csoportos létszámcsökkentésnek? Milyen szabályok vonatkoznak erre?
Részlet a válaszából: […] ...keresőképtelenség után a keresőképtelenek, egyhavi távollét után az egyéb okból fizetés nélküli szabadságon lévők, illetőleg a felmentési idejüket töltő munkavállalók.A csoportos létszámcsökkentés megállapításához a következő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Jubileumi jutalom

Kérdés: Kifizetheti méltányossági alapon a 3 havi illetményt jubileumi jutalom címén a munkáltató annak a közalkalmazott munkavállalónak, aki 40 év jogosultsági ideje megszerzése után igénybe veszi a nők kedvezményes nyugdíját, a jogviszonya 2022. augusztus 31-én szűnik meg, és 2022. szeptember 19-én érte volna el a jutalomhoz szükséges 30 évet? A dolgozó 2022. április végéig szabadságát töltötte, az utolsó 4 hónapban pedig mentesült a munkavégzés alól.
Részlet a válaszából: […] ...esetén háromhavi,c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.A közalkalmazott jogosult lehet a felmentés évében esedékes jubileumi jutalomra, ebben az esetben azonban nagyon fontos, hogy két feltétel együttesen teljesüljön. A Kjt. 78...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Visszatérés szülés után

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak az otthoni gyermeknevelés után munkahelyükre visszatérő szülőkre, mire kell kifejezetten odafigyelnie a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] ...A munkavégzés alól fel kell menteni az édesanyát, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges, azzal, hogy a felmentés idejére alapbére illeti meg, kivéve, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.A munkáltató a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Fizetés nélküli szabadságra küldött munkavállaló biztosítása

Kérdés: Hogyan alakul annak a munkavállalónak a biztosítása, akit a munkáltató a Covid-19 vírus elleni oltás felvételének a megtagadása miatt fizetés nélküli szabadságra küld? Van a munkaadónak vele kapcsolatban valamilyen bejelentési és járulékfizetési, illetve -átvállalási kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...egy év elteltével - ha a munkavállaló ezalatt sem veszi fel az oltást - az Mt. szabályaitól eltérően a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással, azonnali hatállyal megszüntetheti.Az ez okból létrejött fizetés nélküli szabadság tartamára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Kormányzati dolgozó

Kérdés: Milyen elhelyezkedést korlátozó intézkedésekkel kell szembenéznie a munkavállalónak abban az esetben, ha jelenleg a Kit. hatálya alá tartozik, és a munkáltatója egyoldalúan módosította a kinevezését, és ezzel a munkakörét, de ebbe a változtatásba nem szeretne beleegyezni, mert sérelmesnek érzi?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlója egyoldalú jognyilatkozattal módosítja, és a tisztviselő a módosítás közlésétől számított négy munkanapon belül kérte a felmentését.A kormánytisztviselő, ha a jogviszony megszűnését követő 30 napon belül újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Felmondás oltatlan munkavállalónak

Kérdés: Felmondhatja a munkáltató a munka-viszonyt, ha a munkavállaló nincs beoltva a Covid-19 vírus ellen?
Részlet a válaszából: […] ...határidő lejártáig, akkor a munkáltató fizetés nélküli szabadságra küldheti, amelynek elrendelésétől számított egy év eltelte után felmentéssel vagy felmondással, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkavállaló jogviszonyát.Jelenleg mi indokolhat egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.
1
2
3
20