Visszatérés szülés után

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak az otthoni gyermeknevelés után munkahelyükre visszatérő szülőkre, mire kell kifejezetten odafigyelnie a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] ...A munkavégzés alól fel kell menteni az édesanyát, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges, azzal, hogy a felmentés idejére alapbére illeti meg, kivéve, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.A munkáltató a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Fizetés nélküli szabadságra küldött munkavállaló biztosítása

Kérdés: Hogyan alakul annak a munkavállalónak a biztosítása, akit a munkáltató a Covid-19 vírus elleni oltás felvételének a megtagadása miatt fizetés nélküli szabadságra küld? Van a munkaadónak vele kapcsolatban valamilyen bejelentési és járulékfizetési, illetve -átvállalási kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...egy év elteltével - ha a munkavállaló ezalatt sem veszi fel az oltást - az Mt. szabályaitól eltérően a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással, azonnali hatállyal megszüntetheti.Az ez okból létrejött fizetés nélküli szabadság tartamára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Kormányzati dolgozó

Kérdés: Milyen elhelyezkedést korlátozó intézkedésekkel kell szembenéznie a munkavállalónak abban az esetben, ha jelenleg a Kit. hatálya alá tartozik, és a munkáltatója egyoldalúan módosította a kinevezését, és ezzel a munkakörét, de ebbe a változtatásba nem szeretne beleegyezni, mert sérelmesnek érzi?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlója egyoldalú jognyilatkozattal módosítja, és a tisztviselő a módosítás közlésétől számított négy munkanapon belül kérte a felmentését.A kormánytisztviselő, ha a jogviszony megszűnését követő 30 napon belül újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Felmondás oltatlan munkavállalónak

Kérdés: Felmondhatja a munkáltató a munka-viszonyt, ha a munkavállaló nincs beoltva a Covid-19 vírus ellen?
Részlet a válaszából: […] ...határidő lejártáig, akkor a munkáltató fizetés nélküli szabadságra küldheti, amelynek elrendelésétől számított egy év eltelte után felmentéssel vagy felmondással, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkavállaló jogviszonyát.Jelenleg mi indokolhat egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Figyelembe vehető a rehabilitációs hozzájárulás összegének kiszámítása során a keresőképtelen, táppénzben részesülő megváltozott munkaképességű munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...folyamatos betegség után (függetlenül a betegség miatti távollét jogcímétől: táppénz, betegszabadság, illetve munkavégzés alóli felmentés) nem veendő figyelembe a létszám megállapítása során.Tehát a kérdésben említett dolgozót egy naptári havi távollét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Második munkaviszony bejelentése

Kérdés: Hogyan kell bejelenteni a 'T1041 nyomtatványon azt az új belépő munkavállalót, aki egy másik foglalkoztatónál még a felmondási idejét tölti, tehát fennáll a biztosítási jogviszonya? Milyen módon kell bevallani a dolgozó bérét a '08-as bevallásban?
Részlet a válaszából: […] ...A munkavégzés alól a munkavállalót a kívánságának megfelelően - legfeljebb két részletben - kell felmenteni. A munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg, kivéve, ha munkabérre egyébként nem lenne jogosult.A fennálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Végkielégítés munkavállalói felmondás esetén

Kérdés: Hogyan kell eljárni annak érdekében, hogy ne essen el a végkielégítéstől az a munkavállaló, akinek a munkáltatóját felvásárolta egy másik cég, amelynek a székhelye egy másik városban van, ahová az átjárás nagyon nagy megterheléssel járna a számára, ezért fel szeretne mondani?
Részlet a válaszából: […] ...A munkavégzés alól a munkavállalót a kívánságának megfelelően - legfeljebb két részletben - kell felmenteni. A munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg, kivéve, ha munkabérre egyébként nem lenne jogosult. A kifizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Járulékfizetés letartóztatás alatt

Kérdés: Meg kell fizetnie visszamenőlegesen a minimumjárulékot a letartóztatás idejére annak az egyéni vállalkozónak, akinek az ügye felmentéssel zárult?
Részlet a válaszából: […] ...illetve a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható határozatában a büntetőeljárást megszüntette.Jelen esetben az ügy felmentéssel végződött, azaz a biztosítás visszamenőlegesen helyreállt.Ugyanakkor a Tbj-tv. nem tartalmaz olyan rendelkezést, hogy erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Jubileumi jutalom I.

Kérdés: Ki kell fizetnie a munkáltatónak a 2021-es költségvetésbe be nem tervezett jubileumi jutalmat annak a dolgozójának, aki 2016-ban, a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, 5 év jogosultsági időt igazolt a jubileumi jutalom tekintetében, 2021-ben viszont jelezte a munkáltató felé, hogy 2018-ban számára esedékes lett volna a 25 éves jubileumi jutalom kifizetése? A dolgozó a jubileumijutalom-jogosultság megállapításához további 20 év közalkalmazotti jogviszonyról mutatott be igazolást 2021. február hónapban, és a felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy 2018-ban a dolgozó valóban jogosulttá vált a 25 éves jubileumi jutalomra. Amennyiben ki kell fizetni a jutalmat, akkor a jelenlegi illetmény vagy az esedékesség napján érvényes illetmény alapján? Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a közalkalmazott az esedékesség évében nem a jelenlegi munkáltatónál dolgozott? Követelheti ebben az esetben a volt munkáltatójától a jutalom kifizetését?
Részlet a válaszából: […] ...idő elérésének napján válik esedékessé.Amennyiben a munkáltató a közalkalmazott jog-viszonyát azért szünteti meg, mert legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül, részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Jubileumi jutalom

Kérdés: Ki kell fizetni a munkáltatónak a 2021-es költségvetésébe be nem tervezett jubileumi jutalmat az alábbi esetben? A dolgozó a 2016-os évben létesített közalkalmazotti jogviszonyt a munkáltatóval, mely jelenleg is fennáll. A jogviszony létesítésekor leadott egy közalkalmazotti igazolást, mely 5 év jogosultsági időt igazolt a jubileumi jutalom tekintetében. A közalkalmazott 2021 februárjában jelezte a munkáltatónak, hogy 2018-ban számára esedékes lett volna a jubileumi jutalom kifizetése, és a jogosultság megállapításához további 20 év közalkalmazotti jogviszonyról az igazolást bemutatta. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a 2018-as évben a dolgozó valóban jogosulttá vált a 25 éves jubileumi jutalomra. Amennyiben ki kell fizetni a jutalmat, akkor a 2018. évi vagy az esedékesség napján érvényes illetményt kell figyelembe venni? Amennyiben nem a jelenlegi munkáltatónál dolgozott a közalkalmazott a 2018-as évben, követelheti-e volt (2018-as) munkáltatójától a jubileumi jutalom kifizetését, függetlenül attól, hogy a volt munkáltatónál rendelkezésre álltak-e a jogosultság igazolását alátámasztó dokumentumok a jogviszony fennállása alatt vagy sem? Köteles a volt munkáltató kifizetni a jutalmat, amennyiben csak a jogviszony megszűnését követően, a dolgozó utólag bemutatott igazolásai alapján realizálódott a jogosultság?
Részlet a válaszából: […] ...idő elérésének napján válik esedékessé.Amennyiben a munkáltató a közalkalmazott jogviszonyát azért szünteti meg, mert legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül, részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.
1
2
3
20