Visszamenőleges nyugdíjazás

Kérdés:

Vissza tudja igényelni a járulékot a munkavállaló vagy a munkáltató az alábbi esetben? Egy munkaviszonyban álló dolgozót elbocsátotta a munkáltatója, és 3 havi végkielégítést, valamint – megállapodás alapján – 3 havi felmentési időt biztosított a számára, így jogviszonya 2023. szeptember 30-án szűnt meg, azonban az összes járandóság kifizetése után a dolgozó a 40 év jogosultsági idejére tekintettel 2023. április 10-ei dátummal nyugdíjas lett. Mi lesz ebben az esetben a végkielégítés sorsa, tekintettel arra, hogy a nyugdíjas munkavállaló részére nem jár ez a juttatás?

Részlet a válaszából: […] Kezdjük a járulékproblémával. Mivel a nyugdíjas munkavállalóra nem terjed ki a biztosítás, a munkabérét nem terheli sem járulék, sem pedig szociális hozzájárulási adó. Tehát mindazon jövedelem, amelynek kifizetésére az április 10-ét követő időszakra került sor, mentes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Középiskolai tanár nyugdíjazása

Kérdés:

Megtudható valamilyen módon a társadalombiztosítási szervtől a nyugdíjazás pontos dátuma annak a középiskolai tanárnak az esetében, aki számításai szerint 2024. május 7-én szerzi meg a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időt, de nem biztos az időpontban? Az adategyeztetési eljárás során ezt az időpontot nem közölte a nyugdíjbiztosítási szerv. Dolgozhat tovább a nyugdíjazás után úgy, hogy megkapja az illetményét és a nyugellátását is? Amennyiben igen, akkor meg kell szüntetnie a közalkalmazotti (2024. január 1-jétől köznevelési) jogviszonyát a nyugdíjba vonulásra tekintettel, vagy folyamatosan megmaradhat a jogviszonya? Megköthető előre a munkáltatóval a megállapodás, hogy a nyugdíjazása miatti jogviszony megszűnése napját követő nappal folyamatosan dolgozik majd tovább? Mi lesz a nyugdíj számításának alapja ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] ...teljes összege mellett, a nyugdíjuk teljes összege is jár.A nyugdíjba vonuláskor a munkavállaló kérheti a jogviszonya megszüntetését (felmentését), ez azonban nem kötelező. Amennyiben a munkavállaló és a munkáltató a továbbfoglalkoztatásban állapodik meg, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

A Kit. hatálya alatt álló kormányzati tisztviselő visszafizetni rendelt végkielégítésének pénzintézeti végrehajtása

Kérdés: Álláshely elvonása következményeként végkielégítésben részesülő, azonban ismételten kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részét a 185/2022. Korm. rendelet alapján a korábban kifizető foglalkoztató részére köteles visszafizetni. Azonban az ellene folyamatban lévő végrehajtási eljárásban a bankszámlájára kiadott beszedési megbízással azt a végrehajtó leemelte, a pénzintézet pedig teljesítette. A végkielégítés visszafizetésére így már nem rendelkezik elegendő fedezettel. Melyek a jogkövető eljárásnak az egyes lépései, és miként járjon el ebben a helyzetben?
Részlet a válaszából: […] ...megszűnik.A hivatkozott normaszövegben említett megszűnési mód azonnal, a közléssel hatályosul, ezért a kormánytisztviselő részére felmentési idő hiányában felmentési időre járó illetmény nem kerül kifizetésre, kizárólag a Kit. 112. szakaszában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Heti 36 órás foglalkoztatás

Kérdés: Nem valósul meg a tényleges, heti 36 órát elérő foglalkoztatás, és így alkalmazható a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetés abban az esetben, ha a jelenleg GYES-ben részesülő, fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló gyermeke betölti a 3. életévét, de már nem szeretne visszamenni a régi munkahelyére, ezért felmond, a felmondási idő alatt pedig nem dolgozik, mert a szabadságát tölti, illetve a munkáltatója felmenti a munkavégzés alól?
Részlet a válaszából: […] ...fenn, tehát a munkaviszony nem akadálya a kisadózásnak.Mindez azonban nem mondható el a fizetett szabadság vagy a felmondással összefüggő felmentési idő tekintetében. Ebben az esetben a heti 36 órás foglalkoztatás megállapítható.Amit javasolni tudunk: a munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Öregségi nyugdíjas tanár munkavállalása

Kérdés: Milyen feltételekkel vállalhatja el a helyi iskola felkérését egy 63 éves öregségi nyugdíjas tanárnő úgy, hogy ne veszítse el a már megszerzett ellátásra való jogosultságát?
Részlet a válaszából: […] ...történő elhelyezkedésről (kivéve a megbízási szerződéssel foglalkoztatást) beszélünk, de a jogviszony betöltése esetén a Tny-tv. R. felmentést ad a tanároknak a nyugellátás szüneteltetésének a szabálya alól. A tanárokon túl azoknak a nyugdíja sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Táppénzfolyósítás megszüntetése, táppénz iránti igény elutasítása

Kérdés:

Megszűnik a keresőképtelenség miatt megállapított táppénzjogosultság abban az esetben, ha a kormányzati intézkedés keretében az álláshely elvonása a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát megszünteti?

Részlet a válaszából: […] ...hivatkozott normaszövegben említett megszűnési módok azonnal, a közléssel hatályosulnak, ezért a kormánytisztviselő részére felmentési idő hiányában felmentési időre járó illetmény nem kerül kifizetésre, kizárólag a Kit. 112. szakaszában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Szülési szabadságról visszatérő munkavállaló

Kérdés:

Hogyan kell eljárnia a munkáltatónak abban az esetben, ha a szülési szabadságról visszatérő munkavállaló bejelenti, hogy a korábbi feltételekkel már nem tudja vállalni a munkát, a gyermekére tekintettel könnyített feltételeket szeretne? Köteles a munkavállaló megváltoztatni a munkafeltételeket ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] ...annak elfogadására nem köteles. Ugyanakkor, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül utasítja el, nem illeti meg az egyébként a felmentés idejére, a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbér, ami pedig az eredeti munkaszerződése szerinti alapbérnél kevesebb nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Munkaviszony megszüntetése munkavállaló által

Kérdés:

Jár juttatás a munkavállaló részére, ha határozatlan idejű szerződését megszüntette, majd kérte a munkáltatót, hogy a felmondási időtől tekintsen el?

Részlet a válaszából: […] ...köteles ugyanis a munkavállalót felmenteni a munkavállaló kérésének megfelelően legfeljebb két részletben. Erre az időszakra (felmentés), abban az esetben, amennyiben a munkaviszonyt a munkáltató szüntette meg, a munkavállaló részére távolléti díj jár, kivéve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Gondozói munkaidő-kedvezmény

Kérdés:

Jogosult lesz jövedelemre a munkavállaló abban az esetben, ha igénybe veszi az új gondozói szabadságot? Biztosítottnak minősül a munkavállaló ezeken a napokon?

Részlet a válaszából: […] ...több lehetőségük legyen a munkaerőpiacon maradni, ezért minden munkavállalónak biztosítani kell a jogosultságot évente legalább öt nap felmentésre a munkavégzés és rendelkezésre állási kötelezettség alól, melyet két részletben vehetnek igénybe. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Öregségi nyugdíjas személy munkavállalása

Kérdés: Vállalhat munkát egy öregségi nyugdíjas személy, akinek jelenleg 115 000 forint a nyugdíja? Amennyiben igen, milyen összegű jövedelmet vehet fel anélkül, hogy veszélyeztetné az ellátását?
Részlet a válaszából: […] ...szabályozás alól – a közfeladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében – 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig felmentést kaptak azok a személyek, akik szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.
1
2
3
21