tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

idegennyelvtudási pótlék Kft. alkalmazottainak nyelvpótléka
Milyen feltételekkel adható nyelvpótlék egy kft. alkalmazottainak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 136. számában (2008. szeptember 30.), 2326. kérdésszám alatt
ideiglenes özvegyi nyugdíj
idényjellegű tevékenység
idénymunka
időskorúak járadéka Időskorúak járadéka
Hová fordulhat támogatásért az a 63 éves személy, aki szolgálati idő hiányában nem jogosult semmilyen nyugellátásra?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 177. számában (2010. július 20.), 3028. kérdésszám alatt
igazolás
igazolás adatszolgáltatási köztelezettség teljesítéséről Igazolás a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervtől a felszámolás során
Miért kell igazolást kérnie a felszámolónak a felszámolás során a nyugdíj-biztosítási szervtől? Mi ennek a célja és jogalapja?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 263. számában (2014. augusztus 12.), 4489. kérdésszám alatt
igazolás családi pótlékról
igazolás pénzbeli ellátásról Határozott idejű munkaviszony megszűnése ellátás folyósítása alatt
Helyesen járt el a kifizetőhelyet működtető annak a munkavállalónak az esetében, aki határozott időre létrejött munkaviszonyának tartama alatt csecsemőgondozási díjra vált jogosulttá, melyet a kifizetőhely meg is állapított részére, a pénzbeli ellátás folyósítása alatt történt munkaviszony megszűnésekor azonban semmilyen igazolást nem állítottak ki az ellátásról?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 322. számában (2017. augusztus 1.), 5470. kérdésszám alatt
igazolás tankönyvellátáshoz Igazolás kedvezményes tankönyvellátáshoz
Mit tehet a szülő abban az esetben, ha a gyermek tankönyvellátásának Magyar Államkincstárnál történő igazolásához az iskola ragaszkodik, a Kincstár viszont nem adja ki azt?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 250. számában (2013. december 17.), 4269. kérdésszám alatt
igazolatlan mulasztás Munkaviszony megszüntetése igazolatlan mulasztás esetén
Mi lesz a munkaviszony megszűnésének napja abban az esetben, ha a munkavállaló 5 napot igazolatlanul mulaszt, ezért a munkáltató megszünteti a jogviszonyát? Meghosszabbítja-e a mulasztás a jogviszonyt, és esetleg ezzel szerez jogosultságot a munkavállaló az ellátásokra, vagy az utolsó munkában töltött nap lehet a megszűnés napja?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 195. számában (2011. április 26.), 3360. kérdésszám alatt
igazolatlan távollét
igazolt távollét
igazságügyi szakértő Igazságügyi szakértői tevékenység
Szellemi alkotásnak minősül-e az igazságügyi szakértő tevékenysége?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 29. számában (2004. január 27.), 512. kérdésszám alatt
igénybejelentés
igényelbírálás
igénylőváltás Jogalap nélkül felvett ellátás
Igénylőváltás esetén lehetséges a jogalap nélkül felvett gyermekgondozási díj visszamenőleges visszakövetelése úgynevezett betudás útján? Miként történik a korábban megállapított ellátásról történő lemondás, és milyen formában kerül rendezésre az esetleg jogalap nélkül felvett ellátás?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 396. számában (2021. április 13.), 6775. kérdésszám alatt
II. csoportos rokkant
II. fokozatú rokkant
III. csoportos rokkant
ikergyermekek
ikerszülés
illetmény Munkáltatói döntésen alapuló illetmény megvonása
Visszavonható-e a munkáltatói döntésen alapuló illetmény abban az esetben, ha két intézményt összevonnak, és azért vonják vissza az illetmény egy részét, hogy ne legyen bérfeszültség a kollégák között? Az érintett munkavállaló feladatköre nem változott, gazdasági vezetőként az összevonás miatt megduplázódott a munkája.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 204. számában (2011. szeptember 27.), 3509. kérdésszám alatt
indiai állampolgár
informálás Biztosítottak informálása
Hogyan szerezhet tudomást a biztosított arról, hogy a foglalkoztatója a tőle levont járulékokat befizette-e vagy nem? Érheti-e hátrány a nemfizetés miatt a biztosítottat? Mi történik a magán-nyugdíjpénztári tagdíj nemfizetése esetén?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 72. számában (2005. december 13.), 1266. kérdésszám alatt
ingatlan értékesítése
ingatlan-bérbeadás
ingatlan-bérbeadás ehója
ingázó munkavállaló Szlovák állampolgárságú ingázó munkavállaló egészségügyi ellátása
Szlovák állampolgár Magyarországon dolgozik, itt kap bért, be van jelentve, állandó lakása Pozsony, ideiglenes lakása saját tulajdonú családi ház Magyarországon. Itt van biztosítása, EU-kártyával rendelkezik, ingázói státusa decemberig van. Szeretné az állandó lakóhelye szerinti kezelőorvosát továbbra is igénybe venni, és Magyarországon csak a sürgősségi ellátásra tart igényt. Van-e erre lehetősége, ha december után beteg lesz, orvoshoz kell mennie? Van-e valamilyen megállapodás a két ország között? Mi a helyzet, ha ez a dolgozó újra ingázóvá válik, de hazánkban marad biztosított, mert csak itt kap munkabért? Hol és mikor lesz potyautas? A helyzet tisztázásához szükséges nyomtatványok megjelölését is kérjük!
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 144. számában (2009. február 10.), 2483. kérdésszám alatt
ingó dolog bérbeadása
ingó dolog értékesítése Ingóság értékesítéséből származó jövedelem ehója
Kell-e százalékos ehót fizetni az ingóság értékesítéséből származó jövedelem után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 176. számában (2010. június 29.), 3015. kérdésszám alatt
ingóság értékesítése Ingóság értékesítéséből származó jövedelem ehója
Kell-e százalékos ehót fizetni az ingóság értékesítéséből származó jövedelem után?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 176. számában (2010. június 29.), 3015. kérdésszám alatt
ingyenes juttatás Veszélyhelyzettel összefüggő ingyenes juttatás
Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha a munkáltató a munkavállalója, valamint annak gyermeke részére is juttat egy-egy laptopot otthoni munkavégzésre, illetve az otthoni tanulás elősegítésére? A laptopok az érintettek tulajdonába kerülnek, a veszélyhelyzet elmúltával azokat nem kell visszaadni, és magáncélra is használhatók.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 379. számában (2020. június 2.), 6438. kérdésszám alatt
ingyenes munkavégzés Munkavégzés TGYÁS és GYED mellett
Besegíthet-e hetente pár órában díjazás nélkül a férje családjának a tulajdonában lévő gyógyszertárban az a gyógyszerész, aki jelenleg TGYÁS-ban részesül, és igénybe szeretné venni a GYED-et is? A kismama akkor dolgozna, amikor a férje már otthon van, és tud vigyázni a gyermekre.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 190. számában (2011. február 15.), 3269. kérdésszám alatt
ingyenesen juttatott étkezés Oktatási intézmény által juttatott étel közterhei
Milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy iskola saját döntése alapján ingyenesen ételt juttat a tanulóinak, illetve a tanárainak? Van különbség a diákoknak, illetve a tanároknak juttatott étel adójogi megítélése között? A tényleges beszerzési árat vagy a piaci árat kell figyelembe venni az esetleges közterhek megállapítása során? Az iskola jelenleg is bonyolítja a gyermekek étkeztetését úgy, hogy megveszi az ételt, és normál áron vagy a jogszabályi kedvezményekkel eladja a diákoknak.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 337. számában (2018. május 8.), 5732. kérdésszám alatt
internet
internet-hozzáférés
internethasználat
internettérítés
internetutalvány Internettérítés juttatása utalvány formájában
Nyújthatja-e utalvány formájában is a munkáltató az internettérítést a dolgozók részére, és valóban nincs-e felső korlátja ennek a juttatásnak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 184. számában (2010. november 9.), 3142. kérdésszám alatt
ipari szövetkezeti tag Ipari szövetkezeti tag jogviszonya
Megtarthatja-e továbbra is a tagsági viszonyát az az üzletrésszel rendelkező ipari szövetkezeti tag, aki kilép a szövetkezetből (megszünteti munkaviszonyát), és egy kft.-hez megy dolgozni? Hogyan változik a helyzet, ha nem rendelkezik üzletrésszel? Üzletrésszel rendelkező ipari szövetkezeti tag nyugdíjba megy a szövetkezettől. Megtarthatja-e tagsági viszonyát, vagy a munkaviszonyának megszüntetésével tagsági viszonyát is meg lehet-e szüntetni a nyugdíjba vonuló ipari szövetkezeti tagnak? Mi történik a tagsági viszonyával akkor, ha a szövetkezetnél továbbra is kiegészítő tevékenységben néhány órás tevékenységet végez, vagy akkor, ha évenként csak néhány esetben végez munkát?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 105. számában (2007. május 22.), 1806. kérdésszám alatt
ipari tanuló Tanulószerződéssel foglalkoztatott ipari tanulók betegszabadsága, táppénze
Adómentes vagy adóköteles a tanulószerződéssel foglalkoztatott ipari tanulók részére fizetett táppénz és a betegszabadság idejére számfejtett távolléti díj? Beletartozik a szakképzési hozzájárulás alapjába a betegszabadság tartamára kifizetett távolléti díj?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 241. számában (2013. július 16.), 4127. kérdésszám alatt
irányadó időszak
irányadó időszak jövedelme "Előnyszabály" alkalmazása
Összeszámíthatók az Eb-tv. 48. §-ának (5) bekezdésében felsorolt ellátások az előnyszabály alkalmazásakor, vagy ellátásonként kell meglennie a szükséges 180 napnak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 280. számában (2015. június 23.), 4767. kérdésszám alatt
írásbeli figyelmeztetés Munkaviszony megszüntetése
Milyen lehetősége van a munkáltatónak abban az esetben, ha egy több szóbeli, majd egy írásbeli figyelmeztetést kapott megbízhatatlan munkavállalójától közös megegyezéssel megvált, úgy, hogy 30 napos felmondási időt is fizetett a részére, majd a munkavállaló bejelentette, hogy meggondolta magát, nem fogadja el a megállapodást, mert azt fenyegetés hatására írta alá, tekintettel arra, hogy az írásbeli figyelmeztetés utalt a rendkívüli felmondás lehetőségére? A munkavállaló perrel fenyegette meg a munkáltatót.
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 185. számában (2010. november 23.), 3166. kérdésszám alatt
írásbeli nyilatkozat közlése Munkáltatói jognyilatkozat átvétele
Milyen munkajogi következményei lehetnek a munkáltatói jognyilatkozat átvétele munkavállaló általi megtagadásának?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 173. számában (2010. május 4.), 2971. kérdésszám alatt
iratok megőrzése
iratok selejtezése Iratok megőrzése és selejtezése
Milyen megőrzési, illetve selejtezési határideje van a munkáltatónál előforduló bér-, munkaügyi, illetve társadalombiztosítási anyagoknak, nyilvántartásoknak, illetve egyéb iratoknak?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 57. számában (2005. április 19.), 1005. kérdésszám alatt
iskolai szövetkezet
iskolakezdési támogatás
iskolalátogatási igazolás Iskolalátogatási igazolás
Hogyan igazolhatja a tanulmányai folytatását a nyugdíjfolyósító szerv felé egy külföldön tanuló gyermek, ha az árvaellátásra való jogosultság igazolására kiküldött magyar nyelvű nyomtatványt az iskola nem tölti ki?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 370. számában (2019. december 17.), 6290. kérdésszám alatt
iskolarendszeren kívüli képzés
iskolarendszerű képzés
iskolarendszerű képzés költségei
iskolaszövetkezet
iskolaszövetkezet tagjai
iskoláztatási támogatás
ittasság Autóbusz-vezető szándékos károkozása, ittassága
Egy cég dolgozói munkába járásának biztosítására 2 darab autóbuszt üzemeltet, melyen munkaviszonyban 3 fő autóbusz-vezetőt foglalkoztat. A 3 fő autóbusz-vezető közül 2 fő sosem lépi túl az üzemanyagnormát, 1 fő pedig az üzemanyagnorma 180 százalékát használja fel, és ezzel jelentős kárt okoz a cégnek. Lehet-e ebben az esetben szándékos károkozásról beszélni, lehet-e kártérítéssel élni a munkavállalóval szemben? Megszüntetheti-e a munkáltató a dolgozó munkaviszonyát szándékos károkozás miatt? A cég kollektív szerződéssel, kártérítési szabályzattal nem rendelkezik. Az autóbuszokat egy Volán-telepen tankolják, a tankolás tényét az autóbusz-vezetők aláírásukkal igazolják, a menetlevelek alapján megvan, hogy melyik autóbusz-vezető hány km-t tett meg. Lehet-e alkalmazni a rendkívüli felmondás szabályait abban az esetben, ha az alkoholszondázáskor kiderül, hogy az autóbusz-vezető ittas, és ezt a tényt a jegyzőkönyv aláírásával elismeri, illetve mi a jogszerű eljárás ebben az esetben?
Megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 89. számában (2006. szeptember 19.), 1542. kérdésszám alatt
ivóvíz-automata
izraeli állampolgár
izraeli-magyar állampolgár